Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Biến Thể và Giám Sát Bộ Gen đối với SARS-CoV-2

Biến Thể và Giám Sát Bộ Gen đối với SARS-CoV-2
Cập nhật ngày 2 tháng 4 năm 2021
In
nữ kỹ thuật viên phòng lab đang làm nghiên cứu với kính hiển vi trong phòng thí nghiệm - vi-rút corona

Sự lây lan của Omicron

CDC đang theo dõi mức độ gia tăng hiện tại của các ca mắc COVID-19. Tìm hiểu thêm về biến thể Omicron và tác động tiềm tàng của loại biến thể này đối với các ca nhập viện.

Thông tin về biến thể Omicron
Dự đoán số ca nhập viện

nữ kỹ thuật viên phòng lab đang làm nghiên cứu với kính hiển vi trong phòng thí nghiệm - vi-rút corona
biểu tượng vi-rút
Thông tin về các biến thể
Các vi-rút liên tục thay đổi, bao gồm cả vi-rút gây bệnh COVID-19. Những thay đổi này xuất hiện theo thời gian và có thể dẫn tới việc xuất hiện các biến thể có thể có các đặc tính mới. Vắc-xin tiếp tục giảm nguy cơ nhiễm vi-rút gây bệnh COVID-19 ở người. Vắc-xin có hiệu quả cao đối với bệnh nghiêm trọng.