Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Chủng ngừa COVID-19 của quý vị

Chủng ngừa COVID-19 của quý vị
Cập nhật ngày 25 tháng 3 năm 2021
In
Hình minh họa nhãn dán và lọ vắc-xin COVID-19
Vắc-xin ngừa COVID-19 của quý vị
Hình minh họa nhãn dán và lọ vắc-xin COVID-19
hình minh họa chốt gắn trên bản đồ
Tìm vắc-xin ngừa COVID-19
  • Tôi có thể tiêm vắc-xin COVID-19 như thế nào?
  • Tôi sẽ làm gì nếu tôi vẫn chưa đủ điều kiện?

hình minh họa bảng kẹp và bút viết
Trước khi tiêm vắc-xin
  • Các loại vắc-xin khác nhau là gì?
  • Tôi có nên dùng thuốc trước khi tiêm vắc-xin không?
  • Tôi có thể có các thủ thuật y tế khác trước hoặc sau khi tiêm vắc-xin?

hình minh họa lọ thuốc y tế
Khi quý vị tiêm vắc-xin
  • Các tác dụng phụ có thể có là gì?
  • Tôi có cần tiêm mũi thứ hai không?
  • Đăng ký v-safe

hình minh họa băng y tế và trái tim
Khi quý vị đã được tiêm chủng đầy đủ
  • Bao nhiêu lâu sau khi tiêm tôi được coi là được chủng ngừa đầy đủ?
  • Những điều tôi có thể làm sau khi tiêm chủng đầy đủ là gì?

Câu hỏi khác?  Xem Câu hỏi thường gặp