Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Nhận thẻ ghi tiêm chủng COVID-19 của quý vị từ CDC

Nhận thẻ ghi tiêm chủng COVID-19 của quý vị từ CDC
Cập nhật ngày 30 tháng 12 năm 2021
In
Những điều quý vị cần biết
 • Tại cuộc hẹn tiêm chủng đầu tiên, quý vị sẽ nhận được Thẻ tiêm chủng COVID-19 của CDC, trong đó ghi rõ quý vị đã tiêm loại vắc-xin COVID-19 nào, ngày tiêm chủng và nơi quý vị đã tiêm chủng.
 • Hãy giữ Thẻ tiêm chủng COVID-19 từ CDC của quý vị phòng trường hợp quý vị cần sử dụng trong tương lai. Hãy cân nhắc chụp ảnh thẻ của quý vị làm bảo lưu dự phòng sau cuộc hẹn tiêm chủng.
 • Nếu quý vị chưa nhận được thẻ ghi tiêm chủng COVID-19 từ CDC tại cuộc hẹn tiêm chủng đầu tiên, hãy liên hệ với địa điểm của nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng, nơi quý vị được tiêm mũi đầu tiên hoặc sở y tế tiểu bang của quý vị để tìm cách nhận thẻ tiêm chủng.

Nếu quý vị cần một liều vắc-xin ngừa COVID-19 khác

Thẻ tiêm chủng COVID-19 của CDC

Mang theo Thẻ tiêm chủng COVID-19 của CDC đến cuộc hẹn nếu quý vị cần tiêm một mũi vắc-xin ngừa COVID-19 khác để nhà cung cấp của quý vị có thể điền thông tin về mũi tiêm bổ sung.

Nếu quý vị làm mất thẻ ghi tiêm chủng COVID-19 từ CDC hoặc không có bản khác, hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng để tiếp cận hồ sơ tiêm chủng của quý vị.

 • Nếu quý vị không thể liên lạc trực tiếp với điểm tiêm chủng, hãy liên lạc với hệ thống thông tin chủng ngừa (IIS) của sở y tế tiểu bang. Các nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa được yêu cầu phải báo cáo việc chủng ngừa COVID-19 lên IIS và các hệ thống liên quan của họ.
 • Nếu quý vị đăng ký ghi danh trong v-safe hoặc VaxText sau liều vắc-xin đầu tiên, quý vị có thể truy cập thông tin chủng ngừa của quý vị bằng các công cụ đó.
 • Nếu quý vị đã nỗ lực hết sức để tìm thông tin chủng ngừa của mình, không thể nhận được bản photo hoặc bản thay thế cho thẻ chủng ngừa của quý vị và cần tiêm một liều vắc-xin ngừa COVID-19 nữa, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng.

CDC không giữ hồ sơ tiêm chủng hoặc quyết định cách sử dụng hồ sơ tiêm chủng như thế nào và CDC  không cung cấp thẻ hồ sơ tiêm chủng COVID-19 có nhãn trắng của CDC cho mọi người. Những thẻ này được các sở y tế tiểu bang phân phối cho các nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng.

Vui lòng liên hệ với sở y tế tiểu bang quý vị nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào khác về hồ sơ tiêm chủng. Sở y tế tiểu bang hoặc địa phương cũng có thể cung cấp thêm thông tin về luật hoặc các quy định tại khu vực của quý vị.

Mang theo thẻ tiêm chủng khi đi tiêm liều thứ hai, liều bổ sung hoặc liều nhắc lại

 • Liều thứ hai là cần thiết như một phần trong loạt vắc-xin ban đầu cho những người được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna. Quý vị phải hoàn thành loạt vắc-xin ban đầu (2 liều với vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna) hoặc 1 liều với vắc-xin ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson (J&J)/Janssen) mới được xem là đã tiêm chủng đầy đủ.
 • Một liều chính bổ sung thêm dành cho những người chưa tạo được hoặc chưa có bất kỳ sự bảo vệ nào từ loạt vắc-xin ban đầu của họ. Đây có vẻ là trường hợp của một số người bị suy giảm miễn dịch đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna.
 • Liều nhắc lại dành cho những người đã hình thành đủ khả năng bảo vệ sau khi hoàn thành loạt vắc-xin ban đầu, nhưng sau đó khả năng bảo vệ giảm dần theo thời gian. Người từ 16 tuổi trở lên có thể được tiêm mũi nhắc lại.
  • Người đã tiêm loạt vắc-xin chính ban đầu ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna đủ điều kiện tiêm liều nhắc lại sau ít nhất 6 tháng kể từ liều chính ban đầu. Thiếu niên 16-17 tuổi chỉ có thể tiêm liều tiêm nhắc COVID-19 của Pfizer-BioNTech.
  • Người đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson/Janssen nên tiêm mũi nhắc lại tối thiểu 2 tháng sau mũi ban đầu. Vắc-xin của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna (vắc-xin mRNA ngừa COVID-19) được ưu tiên trong hầu hết các trường hợp. Dù các loại vắc-xin mRNA được ưu tiên hơn, song vắc-xin ngừa COVID-19 của J&J/Janssen có thể được cân nhắc sử dụng trong một số trường hợp.

Thiếu niên 16-17 tuổi chỉ có thể tiêm liều tiêm nhắc COVID-19 của Pfizer-BioNTech.

Nếu quý vị đã tiêm chủng ở nước ngoài

Để cập nhật hồ sơ đối với các loại vắc-xin quý vị đã được tiêm chủng khi ở quốc gia không phải Hoa Kỳ, quý vị có thể:

 • Liên hệ với hệ thống thông tin tiêm chủng (IIS) ở tiểu bang quý vị. Quý vị có thể tìm kiếm thông tin IIS của tiểu bang trên trang web của CDC.
 • Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc chương trình tiêm chủng địa phương hoặc tiểu bang thông qua sở y tế tiểu bang.

Thẻ hồ sơ tiêm chủng COVID-19 có nhãn trắng của CDC chỉ được cấp cho những người được tiêm chủng ở Hoa Kỳ. CDC khuyên quý vị nên lưu giữ giấy tờ về việc đã được tiêm chủng ở quốc gia khác để làm bằng chứng xác nhận đã tiêm chủng. CDC cũng khuyên quý vị nên kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính hoặc sở y tế tiểu bang để biết các tùy chọn nhằm lưu hồ sơ trạng thái tiêm chủng trong nước của quý vị

Lừa đảo thẻ tiêm chủng

Để tránh lừa đảo về Thẻ tiêm chủng COVID-19 của CDC, tuyệt đối không:

 • Mua thẻ giả
 • Tự tạo thẻ tiêm chủng
 • Điền thông tin sai vào thẻ trống

Những lời chào mời mua Thẻ tiêm chủng COVID-19 của CDC đều là lừa đảo. Chỉ nhà cung cấp hợp pháp tiêm vắc-xin mới được cấp giấy tờ chứng minh tiêm chủng COVID-19 hợp lệ cho các cá nhân.

Quý vị không nên chia sẻ ảnh chụp Thẻ tiêm chủng COVID-19 của CDC lên mạng xã hội. Việc đăng tải những nội dung bao gồm ngày sinh, thông tin chăm sóc sức khỏe hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác có thể bị lợi dụng để đánh cắp danh tính của quý vị.

Để báo cáo về hành động khả nghi liên quan đến Thẻ tiêm chủng COVID-19 CDC giả, xin truy cập Cảnh báo gian lận: Lừa đảo liên quan đến COVID-19external icon hoặc gọi số 1-800-HHS-TIPS.