Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Hồ sơ tiêm chủng và Thẻ tiêm chủng COVID-19 của quý vị từ CDC

Hồ sơ tiêm chủng và Thẻ tiêm chủng COVID-19 của quý vị từ CDC
Cập nhật ngày 7 tháng 2 năm 2022
In
Biết sự khác biệt giữa Hồ sơ tiêm chủng và Thẻ tiêm chủng

Hồ sơ tiêm chủng (đôi khi còn gọi là hồ sơ chủng ngừa) cung cấp lịch sử về tất cả các vắc-xin mà quý vị đã tiêm. Hồ sơ này có thể cần cho cho một số công việc cụ thể, khi đi du lịch nước ngoài hoặc đăng ký trường học.

Thẻ vắc-xin chỉ dành riêng cho việc chủng ngừa COVID-19 và được cung cấp cho quý vị khi đi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19.

Những điều quý vị cần biết
 • Tại buổi hẹn tiêm chủng đầu tiên, quý vị sẽ nhận được thẻ chủng ngừa COVID-19 cho biết quý vị đã tiêm vắc-xin COVID-19 nào, ngày tiêm chủng và nơi quý vị đến tiêm.
 • Hãy giữ thẻ ghi tiêm chủng COVID-19 từ CDC của quý vị phòng trường hợp quý vị cần sử dụng trong tương lai. Hãy cân nhắc chụp ảnh thẻ của quý vị làm bảo lưu dự phòng sau cuộc hẹn tiêm chủng.
 • Mang theo thẻ của quý vị đến cuộc hẹn bất cứ khi nào quý vị tiêm liều bổ sung hoặc nhắc lại để bác sĩ của quý vị có thể điền thông tin về mũi tiêm của quý vị
 • Nếu chưa nhận được thẻ tiêm chủng COVID-19 từ CDC trong lần hẹn đầu tiên, hãy liên hệ với cơ sở cung cấp dịch vụ tiêm chủng nơi quý vị đã tiêm mũi đầu tiên để biết cách có thể nhận được thẻ tiêm chủng hoặc liên hệ với sở y tế tiểu bang của quý vị để nhận một bản hồ sơ tiêm chủng của quý vị.

Phải làm gì nếu quý vị cần bằng chứng về việc chủng ngừa

Thẻ tiêm chủng COVID-19 của CDC

Bạn có thể sử dụng thẻ tiêm chủng COVID-19 từ CDC hoặc bản hồ sơ tiêm chủng của mình (kỹ thuật số hoặc bản giấy) làm bằng chứng về việc tiêm chủng tại Hoa Kỳ.

Hãy mang thẻ thẻ tiêm chủng COVID-19 từ CDC nếu quý vị cần tiêm thêm một mũi vắc-xin COVID-19 để nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng của quý vị có thể điền thông tin về mũi bổ sung đó của quý vị.

Nếu quý vị làm mất thẻ tiêm chủng COVID-19 từ CDC hoặc không có bản photo thẻ tiêm chủng, hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng để yêu cầu thẻ tiêm chủng hoặc để nhận bản hồ sơ tiêm chủng của quý vị.

 • Nếu quý vị không thể liên lạc trực tiếp với điểm tiêm chủng, hãy liên lạc với hệ thống thông tin chủng ngừa (IIS) của sở y tế tiểu bang. Các nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa được yêu cầu phải báo cáo việc chủng ngừa COVID-19 lên IIS và các hệ thống liên quan của họ. IIS tại tiểu bang của quý vị không thể cấp cho quý vị thẻ tiêm chủng, nhưng họ có thể cung cấp bản sao kỹ thuật số hoặc bản giấy của hồ sơ tiêm chủng của quý vị .
 • Nếu quý vị cần tiêm thêm một liều vắc xin COVID-19 khác và không thể nhận được bản sao thẻ tiêm chủng hoặc hồ sơ tiêm chủng của mình, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng.

Vui lòng liên hệ với sở y tế tiểu bang quý vị nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào khác về hồ sơ tiêm chủng. Sở y tế tiểu bang hoặc địa phương cũng có thể cung cấp thêm thông tin về luật hoặc các quy định tại khu vực của quý vị.

CDC không cung cấp thẻ tiêm chủng COVID-19 CDC màu trắng cho mọi người và không duy trì hồ sơ tiêm chủng. CDC phân phối thẻ tiêm chủng COVID-19 màu trắng từ CDC cho các nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng và chỉ nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng mới có thể cấp cho quý vị thẻ này.

biểu tượng bàn tay nâng y tế
Dành cho Chuyên Viên Y Tế

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đã đăng ký trong Hệ thống quản lý tiêm vắc-xin (VAMS) có thể truy cập các chứng chỉ tiêm chủng trong VAMS.

Nhận mã QR hoặc bản kỹ thuật số Thẻ tiêm chủng COVID-19 của quý vị

Một số nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng và sở y tế có thể cung cấp cho quý vị quyền truy cập vào mã QR hoặc bản sao kỹ thuật số của thẻ tiêm chủng COVID-19 của quý vị ngoài việc cung cấp cho quý vị Thẻ tiêm chủng COVID-19 từ CDC.

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng của quý vị hoặc sở y tế địa phương để tìm hiểu xem liệu bản kỹ thuật số của thẻ có được cung cấp cho quý vị hay không.

Nếu quý vị đã tiêm chủng ở nước ngoài

Để cập nhật hồ sơ đối với các loại vắc-xin quý vị đã được tiêm chủng khi ở quốc gia không phải Hoa Kỳ, quý vị có thể:

 • Liên hệ với hệ thống thông tin tiêm chủng (IIS) ở tiểu bang quý vị. Quý vị có thể tìm kiếm thông tin IIS của tiểu bang trên trang web của CDC.
 • Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc chương trình tiêm chủng địa phương hoặc tiểu bang thông qua sở y tế tiểu bang.

Thẻ tiêm chủng COVID-19 màu trắng của CDC chỉ được cấp cho những người đã tiêm chủng ở Hoa Kỳ. CDC khuyên quý vị nên lưu giữ giấy tờ về việc đã được tiêm chủng ở quốc gia khác để làm bằng chứng xác nhận đã tiêm chủng. CDC cũng khuyên quý vị nên kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính hoặc sở y tế tiểu bang để biết các tùy chọn nhằm lưu hồ sơ trạng thái tiêm chủng trong nước của quý vị

Lừa đảo thẻ tiêm chủng

Để báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến Thẻ tiêm chủng COVID-19 giả, vui lòng truy cập  Cảnh báo gian lận: Lừa đảo COVID-19external icon hoặc gọi tới 1-800-HHS-TIPS.

Để tránh lừa đảo về Thẻ tiêm chủng COVID-19 của CDC, tuyệt đối không:

 • Mua thẻ giả
 • Tự tạo thẻ tiêm chủng
 • Điền thông tin sai vào thẻ trống

Những lời chào mời mua Thẻ tiêm chủng COVID-19 của CDC đều là lừa đảo. Chỉ nhà cung cấp hợp pháp tiêm vắc-xin mới được cấp giấy tờ chứng minh tiêm chủng COVID-19 hợp lệ cho các cá nhân.

Không nên chia sẻ ảnh chụp thẻ tiêm chủng COVID-19 của CDC trên phương tiện truyền thông xã hội. Việc đăng tải những nội dung bao gồm ngày sinh, thông tin chăm sóc sức khỏe hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác có thể bị lợi dụng để đánh cắp danh tính của quý vị.