Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Tiêm vắc-xin đúng hạn

Tiêm vắc-xin đúng hạn
Cập nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022
In

Tiêm vắc-xin và luôn tiêm đầy đủ đúng hạn

Tiêm đầy đủ đúng hạn có nghĩa là người đó đã tiêm đầy đủ vắc-xin ngừa COVID-19 được khuyến nghị, bao gồm bất kỳ liều nhắc lại nào khi đủ điều kiện

Tiêm chủng đầy đủ nghĩa là một người đã tiêm loạt chính vắc-xin ngừa COVID-19.

Vắc-xin Phòng COVID-19

Vắc-xin ngừa COVID-19 có tại Hoa Kỳ đều có hiệu quả trong việc bảo vệ mọi người không bị bệnh nặng, tránh nhập viện, thậm chí là ngăn ngừa bị tử vong. Cũng như các loại vắc-xin cho các bệnh khác, những người tiêm đầy đủ đúng hạn sẽ được bảo vệ tối ưu. CDC khuyến nghị tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên nên tiêm loạt chính vắc xin ngừa COVID-19 và tiêm liều nhắc lại khi đủ điều kiện.

Khi nào là quý vị đã tiêm đầy đủ đúng hạn?

Quý vị tiêm đầy đủ đúng hạn với các loại vắc-xin ngừa COVID-19 là khi quý vị đã tuân thủ các khuyến cáo hiện thời được liệt kê bên dưới. Khuyến cáo sẽ khác nhau tùy theo tuổi tác, tình trạng sức khỏe và thời điểm quý vị lần đầu tiên được tiêm chủng.

Nhiều người bị suy giảm miễn dịch có thể cần một liều bổ sung như một phần của loạt vắc xin chính của họ.

Chú ý rằng vào thời điểm này mũi nhắc lại chưa được khuyến cáo cho tất cả mọi người.

Pfizer-BioNTech [1]


Độ tuổi khuyến nghị
5+ tuổi

Loạt chính
2 liều[3,4]
Được thực hiện cách nhau 3 tuần (21 ngày)  [ 5 ]

Được tiêm chủng đầy đủ
2 tuần sau liều cuối cùng trong loạt tiêm chính

Mũi nhắc lại
Mọi người từ 12+ tuổi trở lên nên tiêm liều nhắc lại ít nhất 5 tháng sau liều cuối cùng trong loạt chính của họ.

  • Thanh thiếu niên trong độ tuổi 12-17 chỉ nên tiêm liều nhắc lại vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech
  • Mọi người từ 18+ tuổi trở lên nên tiêm liều nhắc lại dù là của Pfizer-BioNTech hay Moderna (vắc-xin mRNA COVID-19)

Thời điểm nên tiêm nhắc lại
A person is considered “boosted” and up to date right after getting their booster dose.

Moderna [1]


Độ tuổi khuyến nghị
18+ tuổi

Loạt chính
2 liều[3]
Được thực hiện cách nhau 4 tuần (28 ngày)  [ 5 ]

Được tiêm chủng đầy đủ
2 tuần sau liều cuối cùng trong loạt tiêm chính

Mũi nhắc lại
Mọi người từ 18+ tuổi trở lên nên tiêm liều nhắc lại của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna (vắc-xin mRNA COVID-19) tối thiểu 5 tháng sau liều cuối cùng trong loạt chính.

Thời điểm nên tiêm nhắc lại
A person is considered “boosted” and up to date right after getting their booster dose.

Johnson & Johnson’s Janssen [1,2]


Độ tuổi khuyến nghị
18+ tuổi

Loạt chính
1 liều

Được tiêm chủng đầy đủ
2 tuần sau liều thứ 1

Mũi nhắc lại
Mọi người từ 18+ tuổi trở lên nên tiêm liều nhắc lại của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna (vắc-xin mRNA COVID-19) tối thiểu 2 tháng sau liều đầu tiên của vắc-xin ngừa COVID-19 của J&J/Janssen. Bạn có thể tiêm J&J/Janssen trong một số trường hợp.

Thời điểm nên tiêm nhắc lại
A person is considered “boosted” and up to date right after getting their booster dose.

1 Nếu quý vị có phản ứng dị ứng nghiêm trọng sau liều trước đó hoặc nếu đã biết (được chẩn đoán) dị ứng với thành phần của vắc-xin ngừa COVID-19, quý vị không nên tiêm loại vắc-xin đó. Nếu quý vị được hướng dẫn không tiêm một loại vắc-xin ngừa COVID-19, quý vị vẫn có thể tiêm một loại khác.

2 CDC đã cập nhật khuyến cáo của mình về các loại vắc-xin ngừa COVID-19 trong đó ưu tiên vắc-xin mRNA (Pfizer-BioNTech hoặc Moderna). Tìm hiểu thêm về bản cập nhật hướng dẫn sử dụng vắc-xin ngừa COVID-19 của Janssen (Johnson & Johnson).

3 Loạt tiêm chính của việc tiêm chủng bao gồm liều thứ ba dành cho những người từ 18 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch từ mức trung bình đến nghiêm trọng. Liều thứ ba này được tiến hành 28 ngày sau khi tiêm liều thứ hai của loạt chính.

4 Loạt tiêm chính của việc tiêm chủng này bao gồm liều thứ ba cho những người trong độ tuổi 5-17 bị suy giảm miễn dịch từ mức trung bình đến nghiêm trọng. Liều thứ ba này được tiến hành 28 ngày sau khi tiêm liều thứ hai của loạt chính.

[5] Quý vị nên tiêm mũi thứ hai gần nhất có thể với khoảng thời gian 3 tuần hoặc 4 tuần được khuyến nghị. Quý vị không nên tiêm mũi thứ hai sớm.

Pfizer-BioNTech[1]

Moderna[1]

Johnson & Johnson’s Janssen[1,2]

Pfizer-BioNTech[1]

Độ tuổi khuyến nghị
5+ tuổi

Moderna[1]

Độ tuổi khuyến nghị
18+ tuổi

Johnson & Johnson’s Janssen[1,2]

Độ tuổi khuyến nghị
18+ tuổi

Pfizer-BioNTech[1]

Loạt chính
2 liều[3,4]
Được thực hiện cách nhau 3 tuần (21 ngày)  [ 5 ]

Moderna[1]

Loạt chính
2 liều [3]
Được thực hiện cách nhau 4 tuần (28 ngày)  [ 5 ]

Johnson & Johnson’s Janssen[1,2]

Loạt chính
1 liều

Pfizer-BioNTech[1]

Được tiêm chủng đầy đủ
2 tuần sau liều cuối cùng trong loạt tiêm chính

Moderna[1]

Được tiêm chủng đầy đủ
2 tuần sau liều cuối cùng trong loạt tiêm chính

Johnson & Johnson’s Janssen[1,2]

Được tiêm chủng đầy đủ
2 tuần sau liều thứ 1

Pfizer-BioNTech[1]

Mũi nhắc lại
Mọi người từ 12+ tuổi trở lên nên tiêm liều nhắc lại ít nhất 5 tháng sau liều cuối cùng trong loạt chính của họ.

  • Thanh thiếu niên trong độ tuổi 12-17 chỉ nên tiêm liều nhắc lại vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech
  • Mọi người từ 18+ tuổi trở lên nên tiêm liều nhắc lại dù là của Pfizer-BioNTech hay Moderna (vắc-xin mRNA COVID-19)

Moderna[1]

Mũi nhắc lại
Mọi người từ 18+ tuổi trở lên nên tiêm liều nhắc lại của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna (vắc-xin mRNA COVID-19) tối thiểu 5 tháng sau liều cuối cùng trong loạt chính.

Johnson & Johnson’s Janssen[1,2]

Mũi nhắc lại
Mọi người từ 18+ tuổi trở lên nên tiêm liều nhắc lại của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna (vắc-xin mRNA COVID-19) tối thiểu 2 tháng sau liều đầu tiên của vắc-xin ngừa COVID-19 của J&J/Janssen. Bạn có thể tiêm J&J/Janssen trong một số trường hợp.

Pfizer-BioNTech[1]

Thời điểm nên tiêm nhắc lại
A person is considered “boosted” and up to date right after getting their booster dose.

Moderna[1]

Thời điểm nên tiêm nhắc lại
A person is considered “boosted” and up to date right after getting their booster dose.

Johnson & Johnson’s Janssen[1,2]

Thời điểm nên tiêm nhắc lại
A person is considered “boosted” and up to date right after getting their booster dose.

1 Nếu quý vị có phản ứng dị ứng nghiêm trọng sau liều trước đó hoặc nếu đã biết (được chẩn đoán) dị ứng với thành phần của vắc-xin ngừa COVID-19, quý vị không nên tiêm loại vắc-xin đó. Nếu quý vị được hướng dẫn không tiêm một loại vắc-xin ngừa COVID-19, quý vị vẫn có thể tiêm một loại khác.

2 CDC đã cập nhật khuyến cáo của mình về các loại vắc-xin ngừa COVID-19 trong đó ưu tiên vắc-xin mRNA (Pfizer-BioNTech hoặc Moderna). Tìm hiểu thêm về bản cập nhật hướng dẫn sử dụng vắc-xin ngừa COVID-19 của Janssen (Johnson & Johnson).

3 Loạt tiêm chính của việc tiêm chủng bao gồm liều thứ ba dành cho những người từ 18 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch từ mức trung bình đến nghiêm trọng. Liều thứ ba này được tiến hành 28 ngày sau khi tiêm liều thứ hai của loạt chính.

4 Loạt tiêm chính của việc tiêm chủng này bao gồm liều thứ ba cho những người trong độ tuổi 5-17 bị suy giảm miễn dịch từ mức trung bình đến nghiêm trọng. Liều thứ ba này được tiến hành 28 ngày sau khi tiêm liều thứ hai của loạt chính.

[5] Quý vị nên tiêm mũi thứ hai gần nhất có thể với khoảng thời gian 3 tuần hoặc 4 tuần được khuyến nghị. Quý vị không nên tiêm mũi thứ hai sớm.