Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm

Vắc-xin COVID-19 cần tiêm 2 mũi

Vắc-xin COVID-19 cần tiêm 2 mũi
Cập nhật ngày 22 tháng 7 năm 2021
In

Những Điều Quý Vị Cần Biết

 • Nếu quý vị tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna, quý vị sẽ cần tiêm 2 mũi để được bảo vệ nhiều nhất.
 • Các vắc-xin COVID-19 không thể thay thế cho nhau. Nếu quý vị đã sử dụng vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna, quý vị sẽ được tiêm cùng một loại sản phẩm cho lần tiêm thứ hai.
 • Quý vị hãy tiêm lần thứ hai ngay cả khi quý vị gặp tác dụng phụ sau lần tiêm đầu, trừ khi nhà cung cấp vắc-xin hoặc bác sĩ của quý vị đề nghị không tiêm lần hai.
 • Nếu quý vị có phản ứng dị ứng với mũi tiêm vắc-xin COVID-19 đầu tiên, hãy hỏi bác sĩ của quý vị xem liệu quý vị có nên tiêm một loại vắc-xin COVID-19 khác không.

Nếu quý vị tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna, quý vị sẽ cần tiêm 2 mũi để được bảo vệ nhiều nhất. Các vắc-xin COVID-19 không thể thay thế cho nhau. Nếu quý vị đã sử dụng vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna, quý vị sẽ được tiêm cùng một loại sản phẩm cho lần tiêm thứ hai. Quý vị hãy tiêm lần thứ hai ngay cả khi quý vị gặp tác dụng phụ sau lần tiêm đầu, trừ khi nhà cung cấp vắc-xin hoặc bác sĩ của quý vị đề nghị không tiêm lần hai.

Thời điểm tiêm mũi thứ hai

 • Thời điểm giữa mũi tiêm thứ nhất và thứ hai tùy thuộc vào loại vắc-xin quý vị đã tiêm. Nếu quý vị đã tiêm:

Vắc-xin ​​​​​​COVID-19 của Pfizer-BioNTech
Tiêm mũi thứ hai 3 tuần (hoặc 21 ngày) sau mũi thứ nhất

Vắc-xin COVID-19 của Moderna
Tiêm mũi thứ hai 4 tuần (hoặc 28 ngày) sau mũi thứ nhất

Quý vị nên tiêm mũi thứ hai sát nhất có thể với thời khoảng khuyến nghị 3 tuần hoặc 4 tuần. Tuy nhiên, liều thứ hai của quý vị có thể được hoãn tới 6 tuần (42 ngày) sau mũi đầu tiên nếu cần thiết. Quý vị không nên tiêm mũi thứ hai sớm. Hiện thông tin còn rất hạn chế về hiệu quả của việc tiêm mũi thứ hai sớm hơn thời gian khuyến nghị hoặc muộn hơn 6 tuần sau mũi đầu tiên.

Tuy nhiên, nếu quý vị tiếp nhận mũi tiêm thứ hai vắc-xin ngừa COVID-19 sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian khuyến nghị, quý vị không cần phải bắt đầu lại sê-ri vắc-xin đó. Hướng dẫn này có thể được cập nhật khi có thêm thông tin.

Các ca bệnh bị viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tiêm ở trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên được báo cáo thường xuyên hơn sau khi tiêm liều thứ hai hơn so với liều thứ nhất của một trong hai loại vắc-xin COVID-19 mRNA. Các báo cáo này hiếm gặp và lợi ích tiềm năng và đã biết của tiêm chủng COVID-19 phải vượt qua nguy cơ tiềm tàng và đã biết, bao gồm nguy cơ mắc viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim.

Lên lịch cho mũi tiêm thứ hai

 • Dấu kiểm trên hình tấm chắn

  Lên kế hoạch cho mũi tiêm thứ hai là việc quan trọng.

 • Nếu quý vị cần trợ giúp lên lịch hẹn tiêm chủng cho mũi tiêm thứ hai, hãy liên hệ địa điểm đã thiết lập cuộc hẹn đầu tiên để được trợ giúp.
 • Nếu quý vị gặp trục trặc hoặc có thắc mắc việc việc dùng hệ thống lên lịch hoặc quản lý chủng ngừa, hãy liên hệ với tổ chức đã ghi danh quý vị vào hệ thống. Đó có thể là sở y tế địa phương hoặc tiểu bang, chủ lao động hoặc nhà cung cấp dịch vụ tiêm vắc-xin.​
 • Chúng tôi khuyến nghị lên lịch hẹn cho mũi tiêm thứ hai ngay vào thời điểm quý vị tiêm mũi thứ nhất, nhưng đây không phải là việc bắt buộc.
 • Nếu quý vị cần tiêm mũi thứ hai tại địa điểm khác với nơi quý vị đã tiêm mũi thứ nhất (ví dụ, nếu quý vị chuyển sang một tiểu bang khác hoặc tham gia trường học tại một tiểu bang khác), có một số cách quý vị có thể tìm nhà cung cấp dịch vụ tiêm vắc-xin cho liều tiêm thứ hai.

Thẻ chủng ngừa và mũi tiêm thứ hai của quý vị

Ở lần hẹn chủng ngừa đầu tiên, quý vị sẽ nhận được thẻ tiêm chủng cho quý vị biết mình đã tiêm loại vắc-xin ngừa COVID-19 nào, ngày tiêm và nơi quý vị tiêm. Hãy mang theo thẻ chủng ngừa này tới cuộc hẹn chủng ngừa lần hai của quý vị.

 • Nếu không nhận được thẻ chủng ngừa COVID-19 tại cuộc hẹn đầu tiên, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa nơi tiêm lần thứ nhất cho quý vị hoặc sở y tế tiểu bang của quý vị để tìm hiểu cách quý vị có thể nhận được thẻ.
 • Nếu quý vị làm mất thẻ chủng ngừa hoặc không có bản sao, hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp chủng ngừa để truy cập hồ sơ chủng ngừa của quý vị.
  • Nếu quý vị không thể liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa, hãy liên hệ với hệ thống thông tin chủng ngừa của sở y tế tiểu bang của quý vị (IIS). Quý vị có thể tìm  thông tin IIS trên trang web của CDC. Các nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa được yêu cầu phải báo cáo việc chủng ngừa COVID-19 lên IIS và các hệ thống liên quan của họ.
  • Nếu quý vị đăng ký ghi danh trong v-safe hoặc VaxText sau lần tiêm đầu tiên, quý vị có thể truy cập thông tin chủng ngừa của quý vị bằng các công cụ đó.
  • Nếu quý vị đã nỗ lực hết sức để tìm thông tin chủng ngừa của mình, không thể nhận được bản photo hoặc bản thay thế cho thẻ chủng ngừa của quý vị và vẫn cần tiêm mũi thứ hai, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa.
 • Mang theo thẻ chủng ngừa tới buổi hẹn tiêm vắc-xin thứ hai để nhà cung cấp của quý vị có thể điền thông tin về mũi tiêm thứ hai.
 • Giữ thẻ tiêm chủng phòng trường hợp quý vị cần đến trong tương lai. Cân nhắc chụp ảnh thẻ chủng ngừa sau cuộc hẹn tiêm mũi hai làm bản dự phòng.

Khi quý vị được chủng ngừa đầy đủ

Chúng ta được xem là đã tiêm chủng đầy đủ:

 • 2 tuần sau mũi tiêm thứ hai trong sê-ri 2 liều như vắc-xin của Pfizer hoặc Moderna, hay
 • 2 tuần sau khi tiêm loại vắc-xin cần tiêm một liều duy nhất, như vắc-xin ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson's Janssen

Quý vị chưa được chủng ngừa đầy đủ nếu:

 • chưa tới 2 tuần từ khi tiêm loại 1 mũi
 • chưa tới 2 tuần từ khi tiêm mũi thứ hai của vắc-xin loại 2 mũi
 • quý vị vẫn cần tiêm mũi thứ hai của vắc-xin loại 2 mũi