Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Vắc-xin COVID-19 cần 2 lần tiêm

Vắc-xin COVID-19 cần 2 lần tiêm
Cập nhật ngày 7 tháng 4 năm 2021
In

Nếu quý vị tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna, quý vị sẽ cần tiêm 2 mũi để được bảo vệ nhiều nhất. Các vắc-xin COVID-19 không thể thay thế cho nhau. Nếu quý vị đã sử dụng vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna, quý vị sẽ được tiêm cùng một loại sản phẩm cho lần tiêm thứ hai.  Quý vị hãy tiêm lần thứ hai ngay cả khi quý vị gặp tác dụng phụ sau lần tiêm đầu, trừ khi nhà cung cấp vắc-xin hoặc bác sĩ của quý vị đề nghị không tiêm lần hai.

Dấu kiểm

Thời điểm tiêm mũi thứ hai

Thời điểm giữa mũi tiêm thứ nhất và thứ hai tùy thuộc vào loại vắc-xin quý vị đã tiêm.

 • Nếu quý vị tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech, quý vị nên tiêm mũi thứ hai 3 tuần (hoặc 21 ngày) sau mũi đầu tiên.
 • Nếu quý vị đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 của Moderna, quý vị nên tiêm mũi thứ hai 4 tuần (hoặc 28 ngày) sau mũi tiêm thứ nhất.

Quý vị nên tiêm mũi thứ hai sát nhất có thể với thời khoảng khuyến nghị 3 tuần hoặc 4 tuần. Tuy nhiên, liều thứ hai có thể được chích ngừa tối đa 6 tuần (42 ngày) sau liều thứ nhất, nếu cần. Quý vị không nên tiêm mũi thứ hai sớm. Hiện thông tin còn rất hạn chế về hiệu quả của việc tiêm mũi thứ hai sớm hơn thời gian khuyến nghị hoặc muộn hơn 6 tuần sau mũi đầu tiên.

Tuy nhiên, nếu quý vị tiếp nhận mũi tiêm thứ hai vắc-xin ngừa COVID-19 sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian khuyến nghị, quý vị không cần phải bắt đầu lại sê-ri vắc-xin đó. Hướng dẫn này có thể được cập nhật khi có thêm thông tin.

Dấu kiểm

Quý vị đặt lịch hẹn cho mũi tiêm thứ hai

Nếu quý vị cần trợ giúp lên lịch hẹn tiêm chủng cho mũi tiêm thứ hai, hãy liên hệ địa điểm đã thiết lập cuộc hẹn đầu tiên để được trợ giúp. Nếu quý vị gặp trục trặc hoặc có thắc mắc việc việc dùng hệ thống lên lịch hoặc quản lý chủng ngừa, hãy liên hệ với tổ chức đã ghi danh quý vị vào hệ thống. Đó có thể là sở y tế địa phương hoặc tiểu bang, chủ lao động hoặc nhà cung cấp dịch vụ tiêm vắc-xin.​

Thẻ chủng ngừa và mũi tiêm thứ hai của quý vị

 • Ở lần hẹn chủng ngừa đầu tiên, quý vị sẽ nhận được thẻ tiêm chủng cho quý vị biết mình đã tiêm loại vắc-xin ngừa COVID-19 nào, ngày tiêm và nơi quý vị tiêm. Hãy mang theo thẻ chủng ngừa này tới cuộc hẹn chủng ngừa lần hai của quý vị.
 • Nếu không nhận được thẻ chủng ngừa COVID-19 tại cuộc hẹn đầu tiên, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa nơi tiêm lần thứ nhất cho quý vị hoặc sở y tế tiểu bang của quý vị để tìm hiểu cách quý vị có thể nhận được thẻ.
 • Nếu quý vị làm mất thẻ chủng ngừa hoặc không có bản sao, hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp chủng ngừa để truy cập hồ sơ chủng ngừa của quý vị.
  • Nếu quý vị không thể liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa, hãy liên hệ với hệ thống thông tin chủng ngừa của sở y tế tiểu bang của quý vị (IIS). Quý vị có thể tìm  thông tin IIS trên trang web của CDC. Các nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa được yêu cầu phải báo cáo việc chủng ngừa COVID-19 lên IIS và các hệ thống liên quan của họ.
 • Nếu quý vị đăng ký ghi danh trong v-safe hoặc VaxText sau lần tiêm đầu tiên, quý vị có thể truy cập thông tin chủng ngừa của quý vị bằng các công cụ đó.
  • Nếu quý vị đã nỗ lực hết sức để tìm thông tin chủng ngừa của mình, không thể nhận được bản photo hoặc bản thay thế cho thẻ chủng ngừa của quý vị và vẫn cần tiêm mũi thứ hai, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa.
 • Mang theo thẻ chủng ngừa tới buổi hẹn tiêm vắc-xin thứ hai để nhà cung cấp của quý vị có thể điền thông tin về mũi tiêm thứ hai.
 • Giữ thẻ tiêm chủng phòng trường hợp quý vị cần đến trong tương lai. Cân nhắc chụp ảnh thẻ chủng ngừa sau cuộc hẹn tiêm mũi hai làm bản dự phòng.

Khi quý vị được chủng ngừa đầy đủ

Chúng ta được xem là đã tiêm chủng đầy đủ:

 • 2 tuần sau mũi tiêm thứ hai trong sê-ri 2 liều như vắc-xin của Pfizer hoặc Moderna, hay
 • 2 tuần sau khi tiêm vắc-xin loại một mũi duy nhất, như vắc-xin của Johnson & Johnson's Janssen

Quý vị chưa được chủng ngừa đầy đủ nếu:

 • chưa tới 2 tuần từ khi tiêm loại 1 mũi
 • chưa tới 2 tuần từ khi tiêm mũi thứ hai của vắc-xin loại 2 mũi
 • quý vị vẫn cần tiêm mũi thứ hai của vắc-xin loại 2 mũi

Sau khi được tiêm chủng đầy đủ, có vị lại có thể bắt đầu thực hiện một số việc mà quý vị đã phải dừng lại do đại dịch. Tìm hiểu thêm về những gì quý vị có thể thực hiện khi đã được tiêm chủng đầy đủ.