Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
Để bảo vệ tối đa khỏi biến thể Delta và ngăn chặn khả năng lây lan biến thể này sang người khác, vui lòng hãy tiêm chủng càng sớm càng tốt và đeo khẩu trang ở trong nhà tại nơi công cộng nếu quý vị đang ở khu vực có mức độ lây truyền đáng kể hoặc cao.
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11, 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.

Nguồn thông tin in về V-safe

Nguồn thông tin in về V-safe
Cập nhật ngày 11 tháng 8 năm 2021
In
TRANG 5 / 7

  Xem Mục lục về v-safe

v-safe-web-mobile-header-01-@2x
v-safe-web-mobile-header-01-@2x

Tài liệu chỉ in sau đây được xây dựng để ủng hộ sự an toàn của vắc-xin và v-safe. Toàn bộ tài liệu đều có thể tải về miễn phí. Quý vị có thể in tài liệu trên máy in văn phòng tiêu chuẩn hoặc có thể dùng máy in thương mại.

Tờ thông tin về V-safe (hai mặt)

ảnh thu nhỏ tờ thông tin về v-safe
TỜ THÔNG TIN

Dùng tờ thông tin này để tìm hiểu thêm về v-safe, bao gồm các hướng dẫn về cách đăng ký và hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe.

 • Cỡ: 8,5" x 11"
 • Ngày: 27/4/2021
 • Độc giả: Công chúng

Thông tin đã dịch ra các ngôn ngữ:

Tờ rơi V-safe

ảnh thu nhỏ tờ rơi v-safe
TỜ RƠI

Dùng tờ rơi này để quảng bá v-safe với người tiêm vắc-xin và chia sẻ thông tin về cách truy cập trang web đăng ký v-safe.

 • Cỡ: 8,5" x 11"
 • Ngày: 13/1/2021
 • Độc giả: Công chúng

Thông tin đã dịch ra các ngôn ngữ:

Áp phích v-safe kèm mã QR

áp phích v-safe kèm ảnh thu nhỏ mã QR
ÁP PHÍCH

Hãy sử dụng áp phích này để quảng bá v-safe với người tiêm vắc-xin và chia sẻ thông tin về cách truy cập trang web đăng ký v-safe.

 • Cỡ: 8,5" x 11"
 • Ngày: 27/4/2021
 • Độc giả: Công chúng

Chi tiết tệp tin: 222 KB, 1 trang

Xem bản PDF tiếng Anhpdf icon

Áp phích v-safe

ảnh thu nhỏ áp phích v-safe
ÁP PHÍCH

Hãy sử dụng áp phích này để quảng bá v-safe với người tiêm vắc-xin và chia sẻ thông tin về cách truy cập trang web đăng ký v-safe.

 • Cỡ: 8,5" x 11"
 • Ngày: 27/4/2021
 • Độc giả: Công chúng

Chi tiết tệp tin: 212 KB, 1 trang

Xem bản PDF tiếng Anhpdf icon