Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Tiêm phòng để ngừa bệnh nghiêm trọng, nhập viện và tử vong. Những người chưa được tiêm phòng nên đi tiêm phòng và tiếp tục đeo khẩu trang cho đến khi được tiêm phòng đầy đủ. Điều này khẩn cấp hơn bao giờ hết đối với biến thể Delta. CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người được tiêm chủng đầy đủ dựa trên bằng chứng mới về biến thể Delta.
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.

Công cụ kiểm tra an toàn sau khi tiêm chủng V-safe

Công cụ kiểm tra an toàn sau khi tiêm chủng V-safe
Cập nhật vào 12/6/2021
In
hình đồ họa công cụ kiểm tra sức khỏe sau khi tiêm chủng v-safe
hình đồ họa công cụ kiểm tra sức khỏe sau khi tiêm chủng v-safe

Đi tiêm chủng. Trao đổi thông tin từ điện thoại thông minh. Bắt đầu với v-safe.

Sử dụng điện thoại thông minh của quý vị để cho CDC biết bất kỳ tác dụng phụ nào sau khi tiêm vắc-xin COVID-19. Quý vị cũng nhận được nhắc nhở nếu quý vị cần liều vắc-xin thứ hai.

Tổng quan về v-safe

Phụ huynh và người giám hộ hiện có thể ghi danh cho trẻ vị thành niên (từ 12 tuổi trở lên) trong v-safe và hoàn thành kiểm tra sức khỏe thay mặt cho chúng sau khi tiêm chủng COVID-19.

V-safe là một công cụ trên điện thoại thông minh sử dụng nhắn tin văn bản và khảo sát trên web để cung cấp các cuộc kiểm tra sức khỏe tùy chỉnh theo cá nhân sau khi quý vị nhận được vắc-xin COVID-19. Thông qua v-safe, quý vị có thể nhanh chóng cho CDC biết liệu quý vị có bất kỳ tác dụng phụ nào sau khi tiêm vắc-xin COVID-19. Tùy vào câu trả lời của quý vị đối với các khảo sát web, có người từ CDC có thể gọi hỏi thăm quý vị và để biết thêm thông tin. V-safe cũng sẽ nhắc quý vị tiêm liều vắc-xin COVID-19 thứ hai nếu cần tới.

Phụ huynh và người giám hộ có thể ghi danh cho trẻ vị thành niên (từ 12 tuổi trở lên) trong v-safe và hoàn thành kiểm tra sức khỏe thay mặt cho chúng sau khi tiêm chủng COVID-19. Tất cả trẻ vị thành niên trong gia đình có đủ điều kiện được tiêm chủng có thể được ghi danh trong v-safe.  Phụ huynh và người giám hộ nên dùng điện thoại thông minh của họ để hoàn tất việc đăng ký v-safe riêng cho từng trẻ vị thành niên. Toàn bộ thư từ trao đổi về v-safe sẽ được gửi tới điện thoại thông minh của phụ huynh hoặc người giám hộ.

Lưu ý: V-safe không thể lên lịch hẹn tiêm chủng COVID-19, cũng không là hồ sơ chính thức ghi nhận việc được tiêm chủng chống lại COVID-19. Quý vị sẽ nhận được thẻ tiêm chủng COVID-19 tại cuộc hẹn tiêm chủng của mình.

Tìm hiểu thêm về thẻ tiêm chủng COVID-19, gồm thông tin về việc cần làm nếu quý vị làm mất hoặc không nhận được thẻ.

Nếu quý vị cần lên lịch, đổi hoặc hủy lịch hẹn tiêm vắc-xin COVID-19, hãy liên hệ với địa điểm thiết lập cuộc hẹn của quý vị hoặc nhà cung cấp vắc-xin trong khu vực của quý vị. Đó có thể là sở y tế địa phương hoặc tiểu bang, chủ lao động hoặc nhà cung cấp dịch vụ tiêm vắc-xin. Quý vị cũng có thể truy cập trang Vaccines.gov để tìm địa điểm tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 gầy quý vị.

V-safe không cung cấp lời khuyên y tế. Nếu quý vị có triệu chứng hoặc vấn đề sức khỏe khiến quý vị lo ngại vào bất cứ thời điểm nào sau khi tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị. Ngoài ra nếu quý vị chưa thể báo cáo trải nghiệm sau chủng ngừa của mình trong v-safe (vì hết hạn hoặc bỏ lỡ lần kiểm tra sức khỏe), quý vị cũng có thể báo cáo tác dụng phụ sau khi chủng ngừa với Hệ thống  báo cáo tác dụng phụ của vắc-xinexternal icon.