Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Cách để thêm một người phụ thuộc trong V-safe

Cách để thêm một người phụ thuộc trong V-safe
Cập nhật vào 15/6/2022
In
TRANG 3 / 6

Xem Mục lục 

v-safe-web-mobile-header-01-@2x
v-safe-web-mobile-header-01-@2x

Thêm người phụ thuộc trong v-safe: Hướng dẫn

các mục cần thiết để đăng ký trong v-safe

Quý vị có thể thêm bất kỳ người phụ thuộc nào (thành viên gia đình, bạn bè hoặc cá nhân dựa vào quý vị để được hỗ trợ) đã được tiêm chủng trongv-safe. Trẻ dưới 16 tuổi phải được thêm vào tài khoản v-safe của phụ huynh hoặc người giám hộ.

Nếu quý vị không có tài khoản v-safe, hãy truy cập Cách đăng ký hoặc truy cập tài khoản v-safe để được hướng dẫn. Việc tạo tài khoản để thêm người phụ thuộc không đòi hỏi quý vị phải nhập thông tin tiêm chủng của chính mình hoặc hoàn thành các thủ tục đăng ký sức khỏe cho chính mình.

Quý vị sẽ cần điện thoại thông minh để đăng ký trong v-safe.Người phụ thuộc của quý vị cần có thẻ hồ sơ tiêm chủng COVID 19 để ghi nhớ thông tin chi tiết về loại vắc-xin đã tiêm và thời gian tiêm. Nếu quý vị hoặc người phụ thuộc của quý vị không thể nhớ thông tin này hoặc không tìm thấy thẻ tiêm chủng, vui lòng liên lạc với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị.

  1. Truy cập vsafe.cdc.govnhấp vào mục I am here for my child or dependent (Tôi đăng ký cho con em hoặc người phụ thuộc của mình).
ảnh chụp màn hình - bắt đầu thêm người phụ thuộc vào v-safe
  1. Nhấp Register (Đăng ký) nếu quý vị chưa có tài khoản v-safe. Nhấp Access my account (Truy cập tài khoản của tôi)nếu quý vị đã có tài khoản v-safe.
ảnh chụp màn hình - thêm người phụ thuộc
  1. Đọc hướng dẫn trên màn hình và nhấp vào Add a Dependent (Thêm người phụ thuộc).
v-safe Bước 1 để thêm người phụ thuộc
  1. Nhập tên người phụ thuộc và các thông tin khác được yêu cầu. Nhấp vào Next (Tiếp theo).
ảnh chụp màn hình - thêm người phụ thuộc
  1. Xem lại thông tin của người phụ thuộc. Nhấp vào Add Dependent (Thêm người phụ thuộc).
ảnh chụp màn hình - xác nhận thông tin v-safe
  1. Ở cuối màn hình, nhấp vào , Click Enter vaccine information (Nhập thông tin vắc-xin).
hình ảnh ứng dụng V-safe với dòng chữ Julie Stevens Nhấp vào Nhập thông tin vắc-xin
  1. Nhập tổng số liều mà người phụ thuộc của quý vị đã tiêm, sau đó làm theo hướng dẫn để cho chúng tôi biết về từng liều đã tiêm. Quý vị có thể tham khảo thẻ tiêm chủng của người phụ thuộc nếu như không nhớ loại vắc-xin hoặc ngày tiêm. Nếu quý vị không thể tìm thấy thẻ của họ, vui lòng liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của họ.
hình ảnh của ứng dụng V-safe với dòng chữ Chúng tôi sẽ ghi lại liều sau cho Julie: Xác Nhận và nhấp vào Gửi

 

hình ảnh ứng dụng V-safe với dòng chữ Cho chúng tôi biết về liều vắc-xin ngừa COVID-19​​​​​​​ đầu tiên cho Julie Chọn thông tin vắc-xin và nhấp vào Tiếp Theo
  1. Xác nhận thông tin quý vị đã nhập là chính xác. Quý vị có thể sửa đổi các mục bằng cách chọn nút chỉnh sửa trước khi gửi vào v-safe.
hình ảnh của ứng dụng V-safe với dòng chữ Chúng tôi sẽ ghi lại liều sau cho Julie: Xác Nhận và nhấp vào Gửi
  1. Quý vị đã hoàn thành, người phụ thuộc của quý vị đã được thêm vào! Nếu quý vị đăng ký trước 2 giờ chiều theo giờ địa phương, v-safe sẽ bắt đầu vòng kiểm tra sức khỏe lần đầu tiên vào khoảng 2 giờ chiều ngày hôm đó. Nếu quý vị đăng ký sau 2 giờ chiều, v-safe sẽ bắt đầu kiểm tra sức khỏe lần đầu tiên ngay lập tức- chỉ cần làm theo hướng dẫn.
ảnh chụp màn hình -  kiểm tra sức khỏe cho người phụ thuộc trong v-safe (b)
hình minh họa người đàn ông đeo tai nghe

Quý vị có thắc mắc về v-safe hoặc cần được trợ giúp?

Nếu quý vị thắc mắc hoặc cần trợ giúp về v-safe, nguồn thông tin này có thể trợ giúp:

Mẫu liên lạc: