Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Đăng ký người phụ thuộc của quý vị trong v-safe

Đăng ký người phụ thuộc của quý vị trong v-safe
Cập nhật ngày 29 tháng 10 năm 2021
In
TRANG 3 / 7

  Xem Mục lục về v-safe

v-safe-web-mobile-header-01-@2x
v-safe-web-mobile-header-01-@2x

Cách đăng ký người phụ thuộc

các mục cần thiết để đăng ký trong v-safe

Quý vị sẽ cần tài khoản riêng v-safe để đăng ký cho người phụ thuộc. Quý vị không buộc phải nhập thông tin vắc-xin của mình. Nếu quý vị chưa đăng ký, hãy tới mục Register for v-safe (Đăng ký v-safe) để biết thông tin chi tiết.

Quý vị cần điện thoại thông minh và thông tin về vắc-xin COVID-19 mà người phụ thuộc của quý vị đã nhận được. Quý vị có thể tìm thấy thông tin này trong thẻ hồ sơ tiêm chủng đã phát trong khi tiêm chủng; nếu quý vị không tìm thấy thẻ, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

  1. Truy cập vsafe.cdc.gov. Đọc hướng dẫn trên màn hình và nhấp vào Add a Dependent.
ảnh chụp màn hình - bắt đầu thêm người phụ thuộc vào v-safe
  1. Nhập tên người phụ thuộc và các thông tin khác được yêu cầu. Nhấp vào Next.
ảnh chụp màn hình - thêm người phụ thuộc
  1. Xem lại thông tin của người phụ thuộc. Nhấp Add Dependent. (Thêm người phụ thuộc)
ảnh chụp màn hình - xác nhận thông tin v-safe
  1. Ở đáy màn hình, nhấp Enter vaccine information (Nhập thông tin vắc-xin).
hình ảnh ứng dụng V-safe với dòng chữ Julie Stevens Nhấp vào Nhập thông tin vắc-xin

hình ảnh ứng dụng V-safe với dòng chữ Cho chúng tôi biết về liều vắc-xin ngừa COVID-19 mà Julie đã tiêm Chọn số liều và nhấp vào Tiếp Theo
  1. Nhập tổng số liều mà người phụ thuộc của quý vị đã tiêm, sau đó làm theo hướng dẫn để cho chúng tôi biết về từng liều vắc-xin đã tiêm. Quý vị có thể tham khảo thẻ tiêm chủng của người phụ thuộc nếu như không nhớ loại vắc-xin hoặc ngày tiêm. Nếu quý vị không thể tìm thấy thẻ của họ, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ.
hình ảnh ứng dụng V-safe với dòng chữ Cho chúng tôi biết về liều vắc-xin ngừa COVID-19​​​​​​​ đầu tiên cho Julie Chọn thông tin vắc-xin và nhấp vào Tiếp Theo
  1. Xác nhận thông tin quý vị đã nhập là chính xác. Quý vị có thể sửa đổi các mục bằng cách chọn nút chỉnh sửa trước khi gửi vào V-safe.
hình ảnh của ứng dụng V-safe với dòng chữ Chúng tôi sẽ ghi lại liều sau cho Julie: Xác Nhận và nhấp vào Gửi
  1. Xin chúng mừng! Quý vị đã hoàn thành, người phụ thuộc của quý vị đã được đăng ký. Nếu quá trình đăng ký đã hoàn tất trước 2 giờ chiều, giờ địa phương, v-safe sẽ bắt đầu kiểm tra sức khỏe lần đầu tiên vào khoảng 2 giờ chiều ngày hôm đó. Nếu quá trình đăng ký đã hoàn tất sau 2 giờ chiều, v-safe sẽ bắt đầu kiểm tra sức khỏe lần đầu tiên ngay sau khi đăng ký - quý vị chỉ cần làm theo hướng dẫn.

Đăng ký trước 2 chiều giờ địa phương:

ảnh chụp màn hình -  kiểm tra sức khỏe cho người phụ thuộc trong v-safe (b)

Đăng ký sau 2 giờ chiều giờ địa phương:

ảnh chụp màn hình -  kiểm tra sức khỏe cho người phụ thuộc trong v-safe (a)