Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Cách hoàn tất thủ tục kiểm tra sức khỏe v-safe

Cách hoàn tất thủ tục kiểm tra sức khỏe v-safe
Cập nhật ngày 21 tháng 1 năm 2022
In
TRANG 4 / 6

Xem Mục lục 

v-safe-web-mobile-header-01-@2x
v-safe-web-mobile-header-01-@2x

Cách hoàn tất thủ tục kiểm tra sức khỏe v-safe của quý vị

 1. Khi nhận được tin nhắn văn bản đăng ký kiểm tra sức khỏe v-safe trên điện thoại thông minh của mình, quý vị hãy nhấp vào liên kết khi đã sẵn sàng. Thủ tục kiểm tra sức khỏe hàng ngày sẽ không tốn quá 5 phút.
ảnh chụp màn hình - cách kiểm tra sức khỏe trong v-safe (1)
 1. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất quy trình kiểm tra sức khỏe của quý vị.
ảnh chụp màn hình - cách kiểm tra sức khỏe trong v-safe (2)

Nếu bị gián đoạn trong quá trình kiểm tra sức khỏe, quý vị có thể quay lại và hoàn tất quy trình sau. Nhấp vào liên kết trong lời nhắc tin nhắn văn bản để khởi động lại và hoàn tất thủ tục.

 • Thủ tục kiểm tra sức khỏe hàng ngày hết hiệu lực lúc 11:59 giờ tối theo giờ địa phương vào ngày quý vị nhận được liên kết.
 • Thủ tục kiểm tra sức khỏe hàng tuần hết hiệu lực lúc 11:59 giờ tối theo giờ địa phương vào ngày 6 sau quý vị nhận được liên kết.

Sau khi thủ tục kiểm tra sức khỏe hết hạn, nó sẽ không còn khả dụng để hoàn tất nữa. Tuy nhiên, quý vị có thể báo cáo các tác dụng phụ sau khi tiêm chủng cho Hệ Thống Báo Cáo Tác Dụng Phụ Của Vắc-xinexternal icon.

Cách hoàn tất thủ tục kiểm tra sức khỏe cho người phụ thuộc

 1. Khi nhận được tin nhắn văn bản đăng ký kiểm tra sức khỏe v-safe trên điện thoại thông minh của mình, quý vị hãy nhấp vào liên kết khi đã sẵn sàng. Thủ tục kiểm tra sức khỏe hàng ngày sẽ không tốn quá 5 phút.
ảnh chụp màn hình - kiểm tra cho người phụ thuộc trong v-safe (1)
 1. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất quy trình kiểm tra sức khỏe của họ.
ảnh chụp màn hình - kiểm tra cho người phụ thuộc trong v-safe (2)

Nếu bị gián đoạn trong quá trình kiểm tra sức khỏe, quý vị có thể quay lại và hoàn tất quy trình sau. Nhấp vào liên kết trong lời nhắc tin nhắn văn bản để khởi động lại và hoàn tất thủ tục.

 • Thủ tục kiểm tra sức khỏe hàng ngày hết hiệu lực lúc 11:59 giờ tối theo giờ địa phương vào ngày quý vị nhận được liên kết.
 • Thủ tục kiểm tra sức khỏe hàng tuần hết hiệu lực lúc 11:59 giờ tối theo giờ địa phương vào ngày 6 sau quý vị nhận được liên kết.

Sau khi thủ tục kiểm tra sức khỏe hết hạn, nó sẽ không còn khả dụng để hoàn tất nữa. Tuy nhiên, quý vị có thể báo cáo các tác dụng phụ sau khi tiêm chủng cho Hệ Thống Báo Cáo Tác Dụng Phụ Của Vắc-xinexternal icon.

biểu tượng người đeo tai nghe

Quý vị có thắc mắc về v-safe hoặc cần được trợ giúp?

Nếu quý vị thắc mắc hoặc cần trợ giúp về v-safe, nguồn thông tin này có thể trợ giúp:

Mẫu liên lạc: