Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
Để bảo vệ tối đa khỏi biến thể Delta và ngăn chặn khả năng lây lan biến thể này sang người khác, vui lòng hãy tiêm chủng càng sớm càng tốt và đeo khẩu trang ở trong nhà tại nơi công cộng nếu quý vị đang ở khu vực có mức độ lây truyền đáng kể hoặc cao.
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.

Hoàn thành thủ tục kiểm tra sức khỏe v-safe

Hoàn thành thủ tục kiểm tra sức khỏe v-safe
Cập nhật ngày 10 tháng 8 năm 2021
In

Cách hoàn thành kiểm tra sức khỏe cho bản thân quý vị

  1. Khi quý vị nhận được tin nhắn văn bản làm thủ tục kiểm tra v-safe trên điện thoại thông minh, hãy nhấp vào liên kết khi sẵn sàng. Lưu ý: Liên kết tới khảo sát hàng ngày v-safe hết hiệu lực lúc 11:59 giờ chiều theo giờ địa phương vào ngày quý vị nhận được liên kết. Liên kết tới các khảo sát hàng tuần hết hiệu lực lúc 11:59 PM theo giờ địa phương vào ngày thứ 6 sau khi quý vị nhận được liên kết.
ảnh chụp màn hình -  cách kiểm tra sức khỏe trong v-safe (1)
  1. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất quy trình kiểm tra tình hình.
ảnh chụp màn hình -  cách kiểm tra sức khỏe trong v-safe (2)

Cách hoàn thành kiểm tra sức khỏe cho người phụ thuộc

  1. Khi quý vị nhận được tin nhắn văn bản làm thủ tục kiểm tra v-safe trên điện thoại thông minh, hãy nhấp vào liên kết khi sẵn sàng. Lưu ý: Liên kết tới khảo sát hàng ngày v-safe hết hiệu lực lúc 11:59 giờ chiều theo giờ địa phương vào ngày quý vị nhận được liên kết. Liên kết tới các khảo sát hàng tuần hết hiệu lực lúc 11:59 PM theo giờ địa phương vào ngày thứ 6 sau khi quý vị nhận được liên kết.
ảnh chụp màn hình -  kiểm tra cho người phụ thuộc trong v-safe (1)
  1. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất quy trình kiểm tra tình hình.
ảnh chụp màn hình -  kiểm tra cho người phụ thuộc trong v-safe (2)