Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Hoàn thành thủ tục kiểm tra sức khỏe v-safe

Hoàn thành thủ tục kiểm tra sức khỏe v-safe
Cập nhật ngày 10 tháng 8 năm 2021
In
TRANG 4 / 7

  Xem Mục lục về v-safe

v-safe-web-mobile-header-01-@2x
v-safe-web-mobile-header-01-@2x

Cách hoàn thành kiểm tra sức khỏe cho bản thân quý vị

  1. Khi quý vị nhận được tin nhắn văn bản làm thủ tục kiểm tra v-safe trên điện thoại thông minh, hãy nhấp vào liên kết khi sẵn sàng. Lưu ý: Liên kết tới khảo sát hàng ngày v-safe hết hiệu lực lúc 11:59 giờ chiều theo giờ địa phương vào ngày quý vị nhận được liên kết. Liên kết tới các khảo sát hàng tuần hết hiệu lực lúc 11:59 PM theo giờ địa phương vào ngày thứ 6 sau khi quý vị nhận được liên kết.
ảnh chụp màn hình -  cách kiểm tra sức khỏe trong v-safe (1)
  1. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất quy trình kiểm tra tình hình.
ảnh chụp màn hình -  cách kiểm tra sức khỏe trong v-safe (2)

Cách hoàn thành kiểm tra sức khỏe cho người phụ thuộc

  1. Khi quý vị nhận được tin nhắn văn bản làm thủ tục kiểm tra v-safe trên điện thoại thông minh, hãy nhấp vào liên kết khi sẵn sàng. Lưu ý: Liên kết tới khảo sát hàng ngày v-safe hết hiệu lực lúc 11:59 giờ chiều theo giờ địa phương vào ngày quý vị nhận được liên kết. Liên kết tới các khảo sát hàng tuần hết hiệu lực lúc 11:59 PM theo giờ địa phương vào ngày thứ 6 sau khi quý vị nhận được liên kết.
ảnh chụp màn hình -  kiểm tra cho người phụ thuộc trong v-safe (1)
  1. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất quy trình kiểm tra tình hình.
ảnh chụp màn hình -  kiểm tra cho người phụ thuộc trong v-safe (2)