Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Khắc phục sự cố

Khắc phục sự cố
Cập nhật ngày 6 tháng 2 năm 2021
In
hình đồ họa công cụ kiểm tra sức khỏe sau khi tiêm chủng v-safe
hình đồ họa công cụ kiểm tra sức khỏe sau khi tiêm chủng v-safe

Tôi nên làm gì nếu nhận được thông báo lỗi trong quá trình đăng ký?

Kiểm tra cẩn thận thông tin quý vị đang nhập, đặc biệt là mã xác minh v-safe đã gửi cho quý vị. Nếu quý vị vẫn gặp sự cố, hãy đóng cửa sổ trình duyệt và bắt đầu lại (vào bước 1, Đăng ký).

Làm thế nào tôi có thể quay lại và hoàn tất thủ tục sau nếu tôi bị gián đoạn?

Sau đó, khi quý vị sẵn sàng để đăng ký, nhấp vào liên kết trong thông báo nhắc tin nhắn văn bản để khởi động lại và hoàn tất thủ tục đăng ký của quý vị.

Làm thế nào để cập nhật thông tin vắc-xin của tôi sau liều vắc-xin COVID-19 thứ hai của tôi?

V-safe tự động yêu cầu bạn cập nhật thông tin liều thứ hai của bạn. Chỉ cần làm theo hướng dẫn.

Khi nào thì các liên kết văn bản v-safe hết hiệu lực?

 Liên kết tới khảo sát hàng ngày v-safe hết hiệu lực lúc 11:59 giờ chiều theo giờ địa phương vào ngày quý vị nhận được liên kết. Liên kết tới các khảo sát hàng tuần hết hiệu lực lúc 11:59 giờ chiều theo giờ địa phương vào ngày thứ 6 sau khi quý vị nhận được liên kết.

biểu tượng người đeo tai nghe

Cần trợ giúp về v-safe?

Khắc phục sự cố

Câu Hỏi Thường Gặp

Hỗ trợ v-safe trực tiếp:
Có sẵn từ Thứ Hai-Thứ Sáu 8:00 sáng - 8:00 chiều. Giờ miền Đông
Gọi 800-CDC-INFO (800-232-4636) TTY 888-232-6348

Email:

Mẫu liên lạc: