Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Gỡ lỗi và hỗ trợ v-safe

Gỡ lỗi và hỗ trợ v-safe
Cập nhật ngày 9 tháng 8 năm 2021
In
TRANG 6 / 7

  Xem Mục lục về v-safe

hình đồ họa công cụ kiểm tra sức khỏe sau khi tiêm chủng v-safe
hình đồ họa công cụ kiểm tra sức khỏe sau khi tiêm chủng v-safe

Tôi nên làm gì nếu nhận được thông báo lỗi trong quá trình đăng ký?

Kiểm tra cẩn thận thông tin quý vị đang nhập, đặc biệt là mã xác minh v-safe đã gửi cho quý vị. Nếu quý vị vẫn gặp sự cố, hãy đóng cửa sổ trình duyệt và bắt đầu lại (vào bước 1, Đăng ký).

Làm thế nào tôi có thể quay lại và hoàn tất thủ tục sau nếu tôi bị gián đoạn?

Sau đó, khi quý vị sẵn sàng để đăng ký, nhấp vào liên kết trong thông báo nhắc tin nhắn văn bản để khởi động lại và hoàn tất thủ tục đăng ký của quý vị.

Tôi đã chích thêm một liều vắc-xin. Làm sao để nhập thông tin này vào v-safe?

Quý vị có thể làm theo hướng dẫn ở trên để truy cập tài khoản và nhập thông tin về một liều vắc-xin ngừa COVID-19 nữa. Sau khi đăng nhập vào tài khoản, hãy tìm ô dưới đây và nhấn vào "Enter Vaccine Information".

Xin lưu ý, v-safe không được thông báo tự động khi quý vị chích một liều vắc-xin nữa. Quý vị phải nhập liều bổ sung trong tài khoản trước khi hệ thống gởi cho quý vị thông tin khai báo y tế hằng ngày về liều gần nhất của quý vị.

Khi nào thì các liên kết văn bản v-safe hết hiệu lực?

 Liên kết tới khảo sát hàng ngày v-safe hết hiệu lực lúc 11:59 giờ chiều theo giờ địa phương vào ngày quý vị nhận được liên kết. Liên kết tới các khảo sát hàng tuần hết hiệu lực lúc 11:59 giờ chiều theo giờ địa phương vào ngày thứ 6 sau khi quý vị nhận được liên kết.

biểu tượng người đeo tai nghe

Cần trợ giúp về v-safe?

Hỗ trợ v-safe trực tiếp:
Có sẵn từ Thứ Hai-Thứ Sáu 8:00 sáng - 8:00 chiều. Giờ miền Đông
Gọi 800-CDC-INFO (800-232-4636) TTY 888-232-6348

Email:

Mẫu liên lạc: