Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Đảm Bảo Mức Độ An Toàn của Vắc-xin COVID-19 tại Hoa Kỳ

Đảm Bảo Mức Độ An Toàn của Vắc-xin COVID-19 tại Hoa Kỳ
Cập nhật ngày 13 tháng 4 năm 2021
In

Vắc-xin ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson's Janssen: CDC và FDA đã khuyến cáo dừng sử dụng vắc-xin ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson's J&J/Janssen tại Hoa Kỳ vì lý do đặc biệt thận trọng, có hiệu lực từ Thứ Ba, ngày 13 tháng 4. Ủy Ban Tư Vấn về Quy Trình Phòng Ngừa Miễn Dịch (ACIP) sẽ tổ chức cuộc họp khẩn thứ hai để thảo luận về vắc-xin COVID-19 của J&J/Janssen vào ngày 23 tháng 4 năm 2021. Những người đã tiêm vắc-xin COVID-19 của J&J/Janssen trong ba tuần qua, có biểu hiện đau đầu nghiêm trọng, đau bụng, đau chân hoặc khó thở nên được chăm sóc y tế ngay lập tức.

ống vắc-xin

Độ An Toàn và Giám Sát Vắc-xin

  • Vắc-xin COVID-19 an toàn và hiệu quả. 
  • Hàng triệu người tại Hoa Kỳ đã được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 qua quá trình giám sát an toàn nghiêm ngặt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
  • CDC khuyến cáo quý vị nên tiêm vắc-xin COVID-19 ngay khi đủ điều kiện tiêm chủng.

Vắc-xin có an toàn không?
Vắc-xin đã từng gây ra bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe nào chưa?

ống vắc-xin

Hệ Thống Giám Sát An Toàn