Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm

Đảm Bảo Mức Độ An Toàn của Vắc-xin COVID-19 tại Hoa Kỳ

Đảm Bảo Mức Độ An Toàn của Vắc-xin COVID-19 tại Hoa Kỳ
Cập nhật ngày 22 tháng 4 năm 2021
In
ống vắc-xin

Độ An Toàn và Giám Sát Vắc-xin

  • Vắc-xin COVID-19 an toàn và hiệu quả. 
  • Hàng triệu người tại Hoa Kỳ đã được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 qua quá trình giám sát an toàn nghiêm ngặt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
  • CDC khuyến cáo quý vị nên tiêm vắc-xin COVID-19 ngay khi có thể.

Vắc-xin có an toàn không?
Vắc-xin đã từng gây ra bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe nào chưa?

ống vắc-xin

Hệ Thống Giám Sát An Toàn