Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Đảm Bảo Tính An Toàn của Vắc-xin COVID-19 tại Hoa Kỳ

Đảm Bảo Tính An Toàn của Vắc-xin COVID-19 tại Hoa Kỳ
Cập nhật ngày 14 tháng 10 năm 2020

Hệ thống an toàn vắc-xin của Hoa Kỳ đảm bảo rằng tất cả các loại vắc-xin đều có mức độ an toàn nhất cao nhất có thể. An toàn là ưu tiên hàng đầu trong quá trình làm việc của các đối tác liên bang để cung cấp (các) vắc-xin phòng bệnh vi-rút Corona 2019 (COVID-19).

Thử Nghiệm Lâm Sàng

Hiện tại, các thử nghiệm lâm sàng đang đánh giá vắc-xin COVID-19 điều tra ở hàng nghìn người tham gia nghiên cứu nhằm tạo dữ liệu khoa học và thông tin khác cho Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) để xác định tính an toàn và hiệu quả của các vắc-xin. Các thử nghiệm lâm sàng này đang được tiến hành theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt do FDA đưa ra trong tài liệu hướng dẫn vào ngày 2020 tháng Sáu, Phát Triển và Cấp Phép Vắc-xin Phòng Ngừa COVID-19external icon. Nếu FDA xác định rằng vắc-xin đáp ứng các tiêu chuẩn về tính an toàn và hiệu quả, thì FDA có thể cung cấp các vắc-xin này để sử dụng ở Hoa Kỳ theo phê chuẩn hoặc ủy quyền sử dụng khẩn cấp.

Sau khi FDA đưa ra quyết định của mình, Ủy Ban Tư Vấn về Quy Trình Phòng Ngừa Miễn Dịch (ACIP) sẽ xem xét dữ liệu hiện có trước khi đưa ra các khuyến cáo về vắc-xin cho CDC. Tìm hiểu thêm về cách CDC đưa ra các khuyến cáo về vắc-xin COVID-19.

Giám Sát An Toàn Vắc-xin

Sau khi vắc-xin được cấp phép hoặc phê chuẩn để sử dụng, nhiều hệ thống giám sát an toàn vắc-xin sẽ theo dõi các tác dụng phụ (tác dụng phụ có thể xảy ra). Việc theo dõi liên tục này có thể phát hiện ra các tác dụng phụ có thể chưa thấy trong các thử nghiệm lâm sàng. Nếu phát hiện thấy một tác dụng phụ không mong muốn, các chuyên gia sẽ nhanh chóng nghiên cứu sâu hơn để đánh giá liệu đó có phải là một mối lo ngại về an toàn thực sự hay không. Sau đó, các chuyên gia quyết định xem có cần phải điều chỉnh các khuyến cáo về vắc-xin của Hoa Kỳ hay không. Công tác giám sát này đóng vai trò rất quan trọng nhằm đảm bảo người tiêm chủng vắc-xin nhận được nhiều lợi ích hơn là các nguy cơ.

Tài liệu hướng dẫn công bố ngày 2020 tháng Sáu của FDA cũng bao gồm các khuyến nghị quan trọng để đánh giá tính an toàn liên tục sau khi bất kỳ loại vắc-xin COVID-19 nào được cung cấp tại Hoa Kỳ.

CDC đang nỗ lực mở rộng giám sát an toàn thông qua các hệ thống mới và nguồn thông tin bổ sung, cũng như bằng cách mở rộng các hệ thống giám sát an toàn hiện tại.

Hệ Thống Giám Sát An Toàn Mở Rộng

Các hệ thống và nguồn thông tin sau bổ sung thêm một lớp giám sát an toàn, giúp CDC và FDA có khả năng đánh giá độ an toàn của vắc-xin COVID-19 trong thời gian thực và đảm bảo mức độ an toàn của vắc-xin COVID-19 nhiều nhất có thể:

  • CDC: V-SAFE pdf icon[644 KB, 21 trang] - Một thiết bị mới về kiểm tra sức khỏe sau tiêm chủng dựa trên nền tảng điện thoại thông minh dành cho những người được tiêm chủng vắc-xin COVID-19. V-SAFE sẽ sử dụng tin nhắn văn bản và khảo sát trên trang web từ CDC để kiểm tra các vấn đề sức khỏe của những người sau khi tiêm chủng vắc-xin COVID-19. Hệ thống cũng sẽ cung cấp theo dõi y tế qua điện thoại cho bất kỳ ai báo cáo các tác dụng phụ (quan trọng) về mặt y tế.
  • CDC: Mạng Lưới An Toàn Y Tế Quốc Gia (NHSN) - Hệ thống theo dõi báo cáo của các cơ sở chăm sóc cấp tính và chăm sóc dài hạn đến Hệ Thống Báo Cáo Tác Dụng Phụ của Vắc-xin hoặc VAERS
  • FDA: Cơ sở dữ liệu lớn về công ty bảo hiểm/người thanh toán khác - Hệ thống dữ liệu quản trị và dựa trên yêu cầu để giám sát và nghiên cứu

Hệ Thống Giám Sát An Toàn Hiện Tại

Khi mọi người được tiêm chủng, CDC, FDA và các đối tác liên bang khác sẽ sử dụng các hệ thống và nguồn dữ liệu vượt trội, hiện tại sau đây để tiến hành giám sát an toàn liên tục:

Công chúng

  • CDC and FDAHệ Thống Báo Cáo Tác Dụng Phụ của Vắc-xin (VAERS)external icon - Hệ thống quốc gia thu thập các báo cáo từ các chuyên gia y tế, nhà sản xuất vắc-xin và công chúng về các tác dụng phụ xảy ra sau khi tiêm chủng; các báo cáo về tác dụng phụ không mong muốn, thường xuyên xảy ra hơn dự kiến hoặc có các biểu hiện bất thường được theo dõi với các nghiên cứu cụ thể
  • CDC: Liên Kết Dữ Liệu về An Toàn Vắc-xin (VSD) - Mạng lưới gồm 9 tổ chức chăm sóc sức khỏe tổng hợp trên khắp Hoa Kỳ thực hiện tích cực các giám sát và nghiên cứu; hệ thống cũng được sử dụng để giúp xác định xem liệu các tác dụng phụ có thể xảy ra khi sử dụng VAERS có thực sự liên quan đến tiêm chủng hay không
  • CDC: Dự Án Đánh Giá An Toàn Tiêm Chủng Lâm Sàng (CISA) - Hợp tác giữa CDC và 7 trung tâm nghiên cứu y tế để cung cấp tư vấn chuyên gia cho các cá nhân nhiễm bệnh và thực hiện các nghiên cứu lâm sàng về tính an toàn của vắc-xin
  • FDA và Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid: Dữ liệu của Medicare - Một hệ thống dựa trên yêu cầu để giám sát và nghiên cứu tích cực
  • FDA: Hệ Thống An Toàn và Hiệu Quả Sinh Học (TỐT NHẤT)external icon - Một hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, dữ liệu hành chính và dựa trên yêu cầu để giám sát và nghiên cứu tích cực
  • FDA: Sáng Kiến Sentinelexternal icon - Một hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, hành chính và dữ liệu dựa trên yêu cầu để giám sát và nghiên cứu tích cực

Thành viên của quân đội

Cựu Chiến Binh

Dân tộc bộ lạc

  • Dịch Vụ Y Tế Dành Cho Người Mỹ Da Đỏ (IHS): Dữ liệu IHS VAERSexternal icon - Báo cáo các tác dụng phụ tự phát trên những người sử dụng dịch vụ của IHS và các cơ sở chăm sóc của Bộ lạc
Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 10 năm 2020