Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Báo Cáo Chủng Ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ

Báo Cáo Chủng Ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ
Cập nhật ngày 16 tháng 4 năm 2021
In

Bộ theo dõi dữ liệu về COVID của CDC cung cấp dữ liệu chủng ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ. Vui lòng xem Thông tin về dữ liệu giao và tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 để hiểu rõ hơn về hệ thống CNTT phía sau bộ theo dõi dữ liệu COVID-19.

biểu tượng biểu đồ

Trình theo dõi dữ liệu COVID-19

Xem dữ liệu trong Chủng Ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ

Dữ liệu điều tra dân số phục vụ công cụ theo dõi dữ liệu vắc-xin COVID-19

Ước tính dân số điều tra dân số quốc gia từ ước tính hàng năm dân số thường trú tại Hoa Kỳ của Cục điều tra dân số Hoa Kỳexternal icon 2019 (bao gồm thủ đô Washington [DC]) và Puerto Rico và dữ liệu 2018 từ World Factbook của CIA về các vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ và các bang liên kết tự do (Samoa thuộc Hoa Kỳ, Liên bang Micronesia, Guam, Khối thịnh vượng chung Quần Đảo Bắc Mariana, Cộng Hòa Palau, Cộng Hòa Quần Đảo Marshall và Quần Đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ).

Để ước đoán dân số 18+ và 65+ cho các vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ, CDC giả định tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên và người từ 65 tuổi trở lên trong các vùng lãnh thổ giống như tổng số 50 tiểu bang, DC và Puerto Rico (tương ứng 78% và 17%).

Dữ Liệu Cơ Quan Liên Bang

Trang Theo Dõi Tình Hình COVID của CDC hiển thị công khai dữ liệu về cơ quan liên bang theo từng cơ quan và kết hợp dữ liệu tiêm chủng của cơ quan liên bang với các chỉ số tiến độ quốc gia và khu vực phân quyền.

 • Dữ liệu cơ quan liên bang được thêm vào như một phần của toàn bộ dữ liệu quốc gia với mỗi số liệu được trình bày. Những dữ liệu này không bao gồm dữ liệu từ Bộ Ngoại giao.
 • Dữ liệu của cơ quan liên bang được trình bày tổng hợp theo từng cơ quan trong các hộp thông tin vắn trong Trình theo dõi dữ liệu về vắc-xin COVID-19. Để tránh số lượng trùng lặp, dữ liệu trong hộp thông tin vắn của cơ quan không được kết hợp với dữ liệu khác.
 • Dữ liệu cơ quan liên bang cũng được thêm vào như một phần trong chỉ số tổng hợp của khu vực phân quyền, tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ mà không có liên kết với cơ quan.
 • Khi một cơ quan liên bang đồng ý cung cấp mẫu số đại diện cho dân số mà cơ quan đó phục vụ, tỷ lệ mỗi 100.000 sẽ được tính toán. Khi dữ liệu mẫu số không có sẵn, tỷ lệ mỗi 100.000 không được thêm vào.

Được chủng ngừa đầy đủ và vắc-xin Janssen của Johnson and Johnson.

Số người được chủng ngừa đầy đủ vắc-xin Johnson and Johnson Janssen không bằng với tổng số liều vắc-xin của Johnson and Johnson's Janssen đã được tiêm vì có một số người được báo cáo tiêm một hoặc nhiều vắc-xin mRNA trước khi tiêm vắc-xin loại cần tiêm một liều duy nhất của Johnson and Johnson's Janssen. Thuật toán CDC dùng để xác định liệu một người đã được tiêm chủng đầy đủ chưa dựa trên nhà sản xuất của liều mà một người đã tiêm.

Thời gian cập nhật thông tin

Dữ liệu sẽ được cập nhật sau khi xem xét và xác minh thường là trước 8:00 giờ chiều giờ miền Đông. Lưu ý: Thông tin cập nhật hàng ngày có thể bị trễ do các chậm trễ trong việc báo cáo.

 • Dữ liệu về các liều vắc-xin được phân phối và tiêm bao gồm dữ liệu do CDC tiếp nhận tính đến 6:00 giờ sáng giờ miền Đông của ngày báo cáo.
 • Dữ liệu chủng ngừa trên bộ theo dõi dữ liệu COVID của CDC được cập nhật hàng ngày trong khoảng thời gian từ 1:30 giờ chiều đến 8:00 giờ chiều giờ miền Đông.
 • Thông tin cập nhật sẽ xuất hiện vào ngày tiếp theo khi báo cáo trùng với kỳ nghỉ của liên bang.

Định nghĩa dữ liệu chủng ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ

Tổng số liều đã giao; Số tổng cộng
Tổng số liều vắc-xin đã được giao. Số liều được giao bao gồm những liều mà:

 • phòng khám đối tác tại các khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc hoặc tổ chức địa phương),
 • nhà thuốc bán lẻ,
 • cơ sở chăm sóc dài hạn,
 • trung tâm lọc thận tham gia Chương Trình Dành Cho Trung Tâm Lọc Thận Của Liên Bang,
 • Các địa điểm đối tác của Cơ quan quản lý khẩn cấp của liên bang (FEMA),
 • Các trang đối tác của Cơ Quan Dịch Vụ và Tài Nguyên Y Tế (HRSA) và các cơ sở liên bang (ví dụ như Bộ Quốc Phòng, Cơ Quan Quản Lý Y Tế Cựu Chiến Binh, Dịch Vụ Y Tế cho Người Mỹ Da Đỏ và Cục Đặc Trách Nhà Tù) tại khu vực phân quyền đó.

Dữ liệu cho mỗi tổ chức liên bang cũng thể hiện ở mức quốc gia tại ô chú thích của cơ quan đó trên bản đồ; kết hợp các dữ liệu này với dữ liệu số liều đã giao ở cấp khu vực phân quyền sẽ dẫn tới việc đếm trùng lặp hai lần.

Đối với các tiểu bang, Thủ đô Washington, quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ và Puerto Rico, tổng số đếm liều vắc-xin COVID-19 bao gồm các liều đã giao từ ngày 14 tháng 12, 2020.

Đối với Cộng Hòa Palau, Liên bang Micronesia, Cộng Hòa Quần Đảo Marshall, Guam, Samoa thuộc Hoa Kỳ, Khối thịnh vượng chung Quần Đảo Bắc Mariana, tổng số đếm các liều vắc-xin COVID-19 bao gồm số liều được đánh dấu là đã gửi hàng trong VTrckS từ ngày 13 tháng 12, 2020.

Số liều đã giao; Tỉ lệ trên 100.000
Tổng số liều vắc-xin được giao cho mỗi 100.000 người (chung, trên nhóm dân số từ 18 tuổi trở lên và trên nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên). Điều này cho phép so sánh giữa các khu vực có quy mô dân cư khác nhau.

Tổng số liều đã tiêm; Số tổng cộng
Tổng số liều vắc-xin đã được tiêm cho người dân tại Hoa Kỳ từ ngày 14 tháng 12, 2020, ngày liều đầu tiên được tiêm cho người dân tại Hoa Kỳ theo Giấy phép sử dụng khẩn cấp dưới dạng thử nghiệm phi lâm sàng. Số liều được tiêm tại một khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc hoặc tổ chức địa phương) bao gồm cả các liều đã tiêm tại:

 • phòng khám đối tác tại các khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc hoặc tổ chức địa phương),
 • nhà thuốc bán lẻ,
 • cơ sở chăm sóc dài hạn,
 • trung tâm lọc thận tham gia Chương Trình Dành Cho Trung Tâm Lọc Thận Của Liên Bang,
 • Các địa điểm đối tác của Cơ quan quản lý khẩn cấp của liên bang (FEMA),
 • Các địa điểm của đối tác Cơ quan dịch vụ và nguồn lực y tế (HRSA) và
 • các cơ sở liên bang (ví dụ như Bộ Quốc Phòng, Cơ Quan Quản Lý Y Tế Cựu Chiến Binh, Dịch Vụ Y Tế cho Người Mỹ Da Đỏ và Cục Đặc Trách Nhà Tù) tại khu vực phân quyền đó.

Dữ liệu cho mỗi tổ chức liên bang cũng thể hiện ở mức quốc gia tại ô chú thích của cơ quan đó trên bản đồ; kết hợp các dữ liệu này với dữ liệu số liều đã tiêm ở cấp khu vực phân quyền sẽ dẫn tới việc đếm trùng lặp hai lần. Đối với  biện pháp đo lường này, bộ theo dõi dữ liệu COVID của CDC gán mỗi liều cho khu vực phân quyền nơi người đó nhận liều tiêm.

Tổng số liều đã tiêm; Tỉ lệ trên 100.000

Tổng số liều vắc-xin đã tiêm cho mỗi 100.000 người (chung, trên nhóm dân cư từ 18 tuổi trở lên và trên nhóm dân cư từ 65 tuổi trở lên). Điều này cho phép so sánh giữa các khu vực có quy mô dân cư khác nhau.

Người tiêm ít nhất một liều* (trước là "nhận 1 liều trở lên"); Số tổng cộng*

Thể hiện tổng số người đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin ngừa COVID-19, bao gồm những người đã tiêm một liều vắc-xin COVID-19 loại cần tiêm một liều duy nhất của Johnson and Johnson's Janssen.

 • Chuẩn đo này bao gồm mọi người đã tiêm chỉ một liều và những người được tiêm nhiều hơn một liều.
 • Đối với  biện pháp đo lường này, bộ theo dõi dữ liệu COVID của CDC gán mỗi liều cho khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc hoặc tổ chức địa phương) nơi người đó sinh sống.

Người tiếp nhận ít nhất một liều; % dân cư*

Thể hiện phần trăm những người đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID-19, bao gồm những người đã tiêm một liều vắc-xin COVID-19 loại vắc-xin cần tiêm một liều duy nhất của Johnson and Johnson's Janssen Chuẩn đo này bao gồm mọi người đã tiêm chỉ một liều và những người được tiêm nhiều hơn một liều.

 • Đối với  biện pháp đo lường này, bộ theo dõi dữ liệu COVID của CDC gán mỗi liều cho khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc hoặc tổ chức địa phương) nơi người đó sinh sống. Mục này bao gồm số liều được tiêm tại địa điểm đối tác FEMA, các địa điểm đối tác HRSA và các cơ sở liên bang.
 • Dự đoán cho tổng dân số, dân số từ 18 tuổi trở lên và dân số từ 65 tuổi trở lên được dùng làm mẫu số để tính toán tỉ lệ phần trăm.

Người đã chủng ngừa đầy đủ (Trước là "Nhận 2 liều"); Số tổng cộng*

Thể hiện số người đã tiêm liều thứ hai loại vắc-xin COVID-19 cần tiêm hai liều hoặc một liều loại vắc-xin COVID-19 cần tiêm một liều duy nhất của Johnson and Johnson's Janssen.

 • Đối với  biện pháp đo lường này, bộ theo dõi dữ liệu COVID của CDC gán mỗi liều cho khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc hoặc tổ chức địa phương) nơi người đó sinh sống.
 • Dự đoán cho tổng dân số, dân số từ 18 tuổi trở lên và dân số từ 65 tuổi trở lên được dùng làm mẫu số để tính toán tỉ lệ phần trăm.

Người được tiêm chủng đầy đủ; Phần trăm (%) dân số*

Thể hiện số người đã tiêm liều thứ hai loại vắc-xin COVID-19 cần tiêm hai liều hoặc một liều loại vắc-xin COVID-19 cần tiêm một liều duy nhất của Johnson and Johnson's Janssen.

 • Đối với  biện pháp đo lường này, bộ theo dõi dữ liệu COVID của CDC gán mỗi liều cho khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc hoặc tổ chức địa phương) nơi người đó sinh sống. Mục này bao gồm số liều được tiêm tại địa điểm đối tác FEMA, các địa điểm đối tác HRSA và các cơ sở liên bang.
 • Dự đoán cho tổng dân số, dân số từ 18 tuổi trở lên và dân số từ 65 tuổi trở lên được dùng làm mẫu số để tính toán tỉ lệ phần trăm.
 • Định nghĩa này khác với Khuyến nghị lâm sàng tạm thời của CDC theo hai cách:
  1.  Theo hướng dẫn tạm thời, liều thứ hai của vắc-xin Pfizer-BioNTech và Moderna cần được tiêm càng sát với thời khoảng khuyến nghị càng tốt, nhưng không được sớm hơn thời gian khuyến nghị (nghĩa là 3 tuần [Pfizer-BioNTech] hoặc 1 tháng [Moderna]). Tuy nhiên, các liều thứ hai được tiêm trong khoảng thời gian ân hạn 4 ngày sớm hơn ngày khuyến nghị cho liều thứ hai vẫn được coi là hợp lệ. Nếu không khả thi để tuân thủ thời khoảng khuyến nghị và việc chậm trễ trong việc tiêm chủng là không tránh khỏi, liều thứ hai của vắc-xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech và Moderna có thể được tiêm tới 6 tuần (42 ngày) sau liều thứ nhất. Hiện dữ liệu có sẵn về hiệu quả của vắc-xin mRNA COVID-19 được tiêm ngoài khung thời gian còn rất hạn chế.
  2. Để đảm bảo đủ thời gian xảy ra phản hứng miễn dịch, một người được coi là đã chủng ngừa đầy đủ  lớn hơn hoặc bằng 2 tuần sau khi hoàn thành loại vắc-xin mRNA cần tiêm hai liều hoặc vắc-xin Janssen loại cần tiêm một liều duy nhất.

Tỉ lệ trên 100.000

Thể hiện tỉ lệ tổng số liều đã giao, tỉ lệ tổng số liều đã tiêm và tỉ lệ số người tiếp nhận ít nhất một liều và tỉ lệ người đã tiêm chủng đầy đủ trên 100.000. Tổng dân số, dân số của nhóm từ 18 tuổi trở lên và dân số của nhóm từ 65 tuổi trở lên được dùng làm số ước tính để tính toán tỉ lệ cho tổng số liệu được giao và tổng số liều đã tiêm. Trong một số tình huống hạn chế, con người có thể tiếp nhận chủng ngừa bên ngoài khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc hoặc tổ chức địa phương) nơi họ sống. Những tỉ lệ này hiện tính cho việc chủng ngừa xảy ra tại khu vực phân quyền nơi vắc-xin được tiêm.

Tỉ lệ trên 100.000 và Số đo phần trăn dân số

Phép đo chủng ngừa được tính toán trong toàn bộ dân số (nghĩa là là mọi độ tuổi), dân số những người từ 18 tuổi trở lên và nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên.

Phần trăm dân số

Thể hiện phần trăm số người tiếp nhận ít nhất một liều vắc-xin và phần trăm số người đã tiêm chủng đầy đủ. Tổng dân số, dân số của nhóm từ 18 tuổi trở lên và dân số của nhóm từ 65 tuổi trở lên được dùng làm mẫu số để tính toán phần trăm tổng dân số, phần trăm dân số của nhóm từ 18 tuổi trở lên và dân số của nhóm từ 65 tuổi trở lên của những người đã tiếp nhất ít nhất 1 liều vắc-xin hoặc người đã được tiêm chủng đầy đủ. Phân trăm tổng dân số được tính theo địa điểm cư trú.

CDC đã giới hạn phần trăm số liệu về mật độ dân số ở mức 99.9%. Các chỉ số này có thể lớn hơn 99,9% vì nhiều lý do, như là dữ liệu mẫu số điều tra dân số không bao gồm những cá nhân hiện đang cư trú tại khu vực phân quyền đó (ví dụ: cư dân tạm trú) hoặc các lỗi báo cáo dữ liệu tiềm ẩn.

Texas
Texas cung cấp dữ liệu số đếm liều tổng cộng cho CDC; do đó, chúng tôi không nhận thông tin cụ thể ở cấp cá nhân. Điều này hạn chế khả năng tính toán trực tiếp phép đo dựa trên độ tuổi nhất định. Cư dân Texas tiếp nhận tiêm chủng tại một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ khác không được tính cho Texas trong phép đo dựa trên dân số của họ nhưng vẫn được bao gồm trong phép đo cấp khu vực. Tính đến ngày 24 tháng 2, 2021, để tính phép đo dựa trên độ tuổi, CDC giả định:

 1. Tất cả những người tiếp nhận chủng ngừa tại Texas được coi là cư dân của Texas,
 2. Phần trăm tổng số liều đã được tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên giống với cả (hiệu lực từ ngày 24 tháng 2, 2021) phần trăm số người đã tiếp nhận ít nhất một liều và phần trăm số người đã tiêm chủng đầy đủ từ 18 tuổi trở lên. CDC ước tính phép đo một liều cho nhóm dân số là người trưởng thành (18 tuổi trở lên) của Texas bằng cách nhân số đếm cho tổng dân số tiếp nhận ít nhất một liều tại Texas với phần trăm tổng số liều đã tiêm cho người trưởng thành tại Texas. CDC đã ước tính phép đo "đã tiêm chủng đầy đủ" cho tỉ lệ người trưởng thành (18 tuổi trở lên) của Texas bằng cách nhân tổng dân số, những người đã tiêm chủng đầy đủ tại Texas với phần trăm tổng số liều đã tiêm cho người trưởng thành tại Texas.
 3. Phần trăm tổng số liều đã tiêm cho người từ 65 tuổi trở lên giống với cả (hiệu lực từ ngày 12 tháng 3, 2021) phần trăm số người đã tiếp nhận ít nhất một liều và phần trăm số người đã tiêm chủng đầy đủ, từ 65 tuổi trở lên. CDC ước tính phép đo "ít nhất một liều" cho nhóm dân số cao tuổi (65 tuổi trở lên) của Texas bằng cách trước tiên đạt được phần trăm 65+ dân số, những người đã nhận 'ít nhất một liều' từ tiểu bang Texas' bảng điều khiển "Chủng ngừa COVID-19 tại Texas"external icon (phần trăm được dùng để cập nhật vào mỗi thứ 5). Sau đó, CDC nhân tỉ lệ phần trăm này với số đếm cho tổng dân số tiếp nhận ít nhất một liều tại Texas. CDC lặp lại cùng số liệu tính toán để ước tính phép đo "đã tiêm chủng đầy đủ" cho nhóm dân số cao tuổi (65 tuổi trở lên) của Texas. Những giá trị này cũng sẽ được bao gồm trong các số liệu tổng số hàng đầu của quốc gia cho người 65+.
 • Cư dân Texas: Cư dân Texas đã chủng ngừa tại một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ khác không được tính cho Texas trong phép đo dựa trên dân số của họ nhưng vẫn được bao gồm trong phép đo cấp quốc gia.

*CDC đã xác định số người tiếp nhận ít nhất một liều số người đã tiêm chủng đầy đủ dựa vào thông tin mà cơ quan y tế công cộng của tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc và địa phương báo cáo cho CDC về số liều, nhà sản xuất liều, ngày tiêm, ID người tiêm và ngày gửi. Vì phương thức dùng để xác định số liều cần được áp dụng trên nhiều khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc hoặc tổ chức địa phương) có các thực hành báo cáo khác nhau, ước tính số liều của CDC có thể khác với số liệu được các khu vực phân quyền và tổ chức liên bang báo cáo lên. Người tiếp nhận các liều được tính cho khu vực phân quyền nơi họ sống. Khi không thấy báo cáo về nhà sản xuất vắc-xin, người tiêm sẽ được coi là tiêm chủng đầy đủ với hai liều.

Thông tin cập nhật lịch sử

 • Vào ngày 13 tháng 4, 2021, tất cả dữ liệu về số liều tiêm được đăng tải lên Bộ theo dõi vô tình bao gồm khoảng 200.000 liều trùng lặp ảnh hưởng đến vùng Vermont, Georgia, Illinois, Tây Virginia và Maine. Sự cố kể từ đó đã được giải quyết và tổng số liều tính đến ngày 14/4/2021 phản ánh chính xác tổng số liều đã tiêm.
 • Vào ngày 2 tháng 4, 2021, Tiểu Bang New York đã có mức tiêm chủng tăng cao hơn bình thường. Đây là sự phản ánh chính xác dữ liệu và là kết quả của sự chậm trễ trong hồ sơ được báo cáo từ New York.
 • Kể từ ngày 29/3/2021, tổng số liều đã giao và tổng số liều được tiêm bởi các trung tâm lọc máu tham gia Chương trình Dành cho Trung tâm Lọc máu Liên bang được phản ánh trong tổng số liều tiêm quốc gia và tại những khu vực phân quyền.
 • Do có sự chậm trễ trong việc đồng bộ dữ liệu vào ngày 13 tháng 3, 2021, 4.575.496 liều mới đã tiêm được báo cáo ban đầu, bao gồm hồ sơ đã báo cáo sau 6:00 giờ sáng giờ miền Đông (thời hạn báo cáo thường xuyên để báo cáo hàng ngày). Từ đó trang đã được cập nhật để thể hiện tổng số được báo cáo vào ngày 13 tháng 3 vào lúc 6:00 giờ sáng giờ miền Đông. Tổng số cho ngày 14 tháng 3, 2021 thể hiện số liệu được báo cáo qua giai đoạn báo cáo định kỳ hàng ngày.
 • Số đếm liều cho tiểu bang Connecticut đã được cập nhật ngày 13 tháng 3, 2021để sửa đổi lỗi truyền phát dữ liệu bắt đầu vào ngày 20 tháng 2, 2021. Từ ngày đó, các liều đầu tiên đã được tính quá lên một chút và các liều thứ hai lại được tính thấp hơn một chút.
 • Tính đến ngày 12 tháng 3, 2021, để tính ước tính dân số quốc gia, CDC dùng, làm mẫu số, là kết hợp của:
  •  2019 Ước tính dân số điều tra dân số quốc gia từ ước tính hàng năm dân số thường trú của Cục điều tra dân số Hoa Kỳexternal icon(bao gồm Thủ đô Washington [DC]) và Puerto Rico và ước tính dân số 2018 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ và CIA World Factbook cho các vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ và các bang liên kết tự do (Samoa thuộc Hoa Kỳ, Liên bang Micronesia, Guam, Khối thịnh vượng chung Quần Đảo Bắc Mariana, Cộng Hòa Palau, Cộng Hòa Quần Đảo Marshall và Quần Đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ).
  • Để ước đoán dân số 18+ và 65+ cho các vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ, CDC giả định tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên và người từ 65 tuổi trở lên trong các vùng lãnh thổ giống như tổng số 50 tiểu bang, DC và Puerto Rico (tương ứng 78% và 17%).
 • Vào ngày 5 tháng 3, 2021, số liều đã được loại trừ ra khỏi tổng số liều đã giao cho Maryland (98.475 liều), Pennsylvania (239.900 liều) và Virginia (91.950 liều) vì nó được xác định rằng số liều, khi được giao cho các cơ sở liên bang tại các tiểu bang đó không nhằm để tiêm chủng cho người sống tại khu vực đó.
 • Vào ngày 28 tháng 2, 2021, CDC đã công bố khuyến nghị chính thức để dùng vắc-xin COVID-19 của Johnson and Johnson's Janssen cho người từ 18 tuổi trở lên. Các lô hàng gửi tới khu vực phân quyền bắt đầu vào ngày 2 tháng 3, 2021.
 • Vào ngày 23 tháng 2, 2021, tổng số liều đã giao trên toàn quốc thể hiện mức tăng hàng ngày cao hơn thông thường. Đây là dữ liệu thể hiện chính xác và là hệ quả của một số sự kiện thời tiết gần đây gây ra tình trạng tồn động vắc-xin giao tới nhiều nơi tại Hoa Kỳ
 • Vào ngày 19 tháng 2, 2021 và ngày 20 tháng 2, 2021, tổng số liều tổng cộng ở mức quốc gia đã giao không chính xác. Đó là do hàng giao tới các tổ chức liên bang đã vô tình được tính đếm tới hai lần; tổng số đáng lẽ ra là tương ứng 74.108.895 và 74.979.165.
 • Vào ngày 15 tháng 2, 2021, bộ theo dõi vắc-xin COVID-19 được cập nhật để thể hiện giấy phép sử dụng khẩn cấp Pfizer-BioNTech có sửa đổi (EUA) để cho phép sử dụng liều thứ sáu, nếu có trong ống thuốc, như được sự cho phép của Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA)external icon. Hàng giao Pfizer-BioNTech tới khu vực phân quyền vào hoặc sau ngày 15 tháng 2, 2021, sẽ thể hiện mức tăng này cho sáu liều mỗi ống so với năm liều; dữ liệu cũ sẽ không được cập nhật. Mức thay đổi liều Pfizer-BioNTech tăng số liều được giao tương ứng với số liều đã tiêm.
 • Tổng số liều đã tiêm có thể lớn hơn tổng số liều đã phân phối. Đây là vì các ống vắc-xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech chính thức chứa ít nhất năm liều nhưng có thể chứa liều thứ sáu bổ sung. Việc dùng liều thứ sáu này, nếu có, được FDA cho phép. Trước ngày 15 tháng 2, 2021, liều thứ sáu không được thể hiện trong số liệu được giao tổng cộng; tuy nhiên nếu được tiêm, số liều được thể hiện trong tổng số liều đã tiêm.
 • Từ ngày 21 tháng 12, 2020 cho đến ngày 13 tháng 1, 2021, Virginia đã chuyển 17.550 liều và Maryland đã chuyển 16.000 liều tới Thủ Đô Washington (DC) để tiêm cho những người đến từ hai khu vực này nhưng đã được tiêm chủng ở DC. Việc chuyển giao được chấp thuận này được phản ánh trong tổng số được cung cấp trong Bộ Theo Dõi Dữ Liệu COVID của CDC để phản ánh chính xác lượng thuốc được cung cấp cho mỗi khu vực. Vì cách thức và thời điểm thực hiện các chuyển giao này (ví dụ: vào đầu thời điểm tổ chức chương trình tiêm chủng), chúng có thể không được phản ánh trong tổng số được nêu trong các hệ thống quản lý tồn kho khác (ví dụ: Hệ Thống Theo Dõi Vắc-xin [VTrckS]).

Báo cáo Nhân khẩu học chủng ngừa COVID-19

Dữ liệu nhân khẩu học hiện được thu thập bởi khu vực phân quyền và báo cáo cho CDC. Không phải tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ báo cáo về CDC dữ liệu nhân khẩu học về người được tiêm vắc-xin; luật của mỗi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ quyết định liệu tiểu bang đó có thể thu thập hoặc báo cáo dữ liệu nhân khẩu học hay không. Để biết thêm thông tin về dữ liệu nhân khẩu học, phân phối và tiêm vắc-xin, hãy xem phần Đặc tính nhân khẩu học của những người đã tiêm chủng trong tháng đầu của chương trình chủng ngừa COVID-19 - Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 12, 2020 - ngày 14 tháng 1, 2021.

Tải về dữ liệu

Người dùng có thể tải về tệp .CSV gồm tất cả dữ liệu hiển thị trên bộ theo dõi dữ liệu về COVID của CDC. Bộ dữ liệu chủng ngừa bổ sung cho COVID-19 và các bệnh khác có thể được tìm thấy tại https://data.cdc.gov/browse?category=Vaccinations.