Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11, 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Báo Cáo Chủng Ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ

Báo Cáo Chủng Ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ
Cập nhật ngày 23 tháng 11 năm 2021
In

Bộ theo dõi dữ liệu về COVID của CDC cung cấp dữ liệu chủng ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ. Vui lòng xem Thông tin về dữ liệu giao và tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 để hiểu rõ hơn về hệ thống CNTT phía sau bộ theo dõi dữ liệu COVID-19.

biểu tượng biểu đồ

Trình theo dõi dữ liệu COVID-19

Xem dữ liệu trong Chủng Ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ

Dữ Liệu Cơ Quan Liên Bang

Trang Theo Dõi Tình Hình COVID của CDC hiển thị công khai dữ liệu về cơ quan liên bang theo từng cơ quan và kết hợp dữ liệu tiêm chủng của cơ quan liên bang với các chỉ số tiến độ quốc gia và khu vực phân quyền.

 • Dữ liệu cơ quan liên bang được thêm vào như một phần của toàn bộ dữ liệu quốc gia với mỗi số liệu được trình bày. Những dữ liệu này không bao gồm dữ liệu từ Bộ Ngoại giao.
 • Dữ liệu của cơ quan liên bang được trình bày tổng hợp theo từng cơ quan trong các hộp thông tin vắn trong Trình theo dõi dữ liệu về vắc-xin COVID-19.
 • Dữ liệu cơ quan liên bang được ​​​​​​​thêm vào như một phần của chỉ số tổng hợp của khu vực phân quyền, tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ. Để tránh số lượng trùng lặp, không nên kết hợp dữ liệu của cơ quan với các dữ liệu khác.
 • Khi một cơ quan liên bang đồng ý cung cấp mẫu số đại diện cho dân số mà cơ quan đó phục vụ, tỷ lệ mỗi 100.000 sẽ được tính toán. Khi dữ liệu mẫu số không có sẵn, tỷ lệ mỗi 100.000 không được thêm vào.

Được chủng ngừa đầy đủ và vắc-xin Janssen của Johnson and Johnson.

Số lượng người được tiêm chủng đầy đủ bằng vắc-xin Johnson and Johnson Janssen (J&J/Janssen) không bằng tổng số liều vắc-xin J&J/Janssen được tiêm bởi vì báo cáo cho thấy một số người đã tiêm một hoặc nhiều vắc-xin mRNA trước khi nhận một liều vắc xin J&J/Janssen.

Thời gian cập nhật thông tin

Dữ liệu sẽ được cập nhật sau khi xem xét và xác minh, thường là từ 1:30 chiều đến 8:00 chiều, theo giờ miền Đông. Lưu ý: Thông tin cập nhật hàng ngày có thể bị trễ do các chậm trễ trong việc báo cáo.

 • Dữ liệu về các liều vắc-xin được phân phối và tiêm bao gồm dữ liệu do CDC tiếp nhận tính đến 6:00 giờ sáng giờ miền Đông của ngày báo cáo.
 • Sẽ không có thông tin cập nhật vào các ngày lễ của liên bang.

Định nghĩa dữ liệu chủng ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ

Tổng số liều đã giao; Số tổng cộng

Tổng số liều vắc-xin đã được giao đến các địa điểm sau

 • phòng khám đối tác tại các khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc hoặc tổ chức địa phương),
 • nhà thuốc bán lẻ,
 • cơ sở chăm sóc dài hạn,
 • trung tâm lọc thận tham gia Chương Trình Dành Cho Trung Tâm Lọc Thận Của Liên Bang,
 • Các địa điểm đối tác của Cơ quan quản lý khẩn cấp của liên bang (FEMA),
 • Các trang đối tác của Cơ Quan Dịch Vụ và Tài Nguyên Y Tế (HRSA) và các cơ sở liên bang (ví dụ như Bộ Quốc Phòng, Cơ Quan Quản Lý Y Tế Cựu Chiến Binh, Dịch Vụ Y Tế cho Người Mỹ Da Đỏ và Cục Đặc Trách Nhà Tù) tại khu vực phân quyền đó.

Đối với các tiểu bang, Thủ đô Washington, quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ và Puerto Rico, tổng số đếm liều vắc-xin COVID-19 bao gồm các liều đã giao từ ngày 14 tháng 12, 2020.

Đối với Cộng Hòa Palau, Liên bang Micronesia, Cộng Hòa Quần Đảo Marshall, Guam, Samoa thuộc Hoa Kỳ, Khối thịnh vượng chung Quần Đảo Bắc Mariana, tổng số đếm các liều vắc-xin COVID-19 bao gồm số liều được đánh dấu là đã gửi hàng trong VTrckS từ ngày 13 tháng 12, 2020.

Số liều đã giao; Tỉ lệ trên 100.000

Tổng số liều vắc-xin được cung cấp cho mỗi 100.000 người (nói chung, trên nhóm đối tượng từ 5 tuổi trở lên, nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên, nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên và nhóm đối tượng từ 65 tuổi trở lên) được tính toán. Điều này cho phép so sánh giữa các khu vực có quy mô dân cư khác nhau.

Tổng số liều đã tiêm; Số tổng cộng

Tổng số liều vắc-xin đã đươc tiêm cho người dân tại Hoa Kỳ từ ngày 14 tháng 12, 2020. Đây là ngày mà liều đầu tiên được tiêm cho người dân tại Hoa Kỳ theo Giấy Phép Sử Dụng Khẩn Cấp không thuộc thử nghiệm lâm sàng. Số liều được tiêm tại một khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc hoặc tổ chức địa phương) bao gồm cả các liều đã tiêm tại:

 • phòng khám đối tác tại các khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc hoặc tổ chức địa phương),
 • nhà thuốc bán lẻ,
 • cơ sở chăm sóc dài hạn,
 • trung tâm lọc thận tham gia Chương Trình Dành Cho Trung Tâm Lọc Thận Của Liên Bang,
 • Các địa điểm đối tác của Cơ quan quản lý khẩn cấp của liên bang (FEMA),
 • Các địa điểm của đối tác Cơ quan dịch vụ và nguồn lực y tế (HRSA) và
 • các cơ sở liên bang (ví dụ như Bộ Quốc Phòng, Cơ Quan Quản Lý Y Tế Cựu Chiến Binh, Dịch Vụ Y Tế cho Người Mỹ Da Đỏ và Cục Đặc Trách Nhà Tù) tại khu vực phân quyền đó.

Tổng số liều đã tiêm; Tỉ lệ trên 100.000

Tổng số liều vắc-xin được cung cấp cho mỗi 100.000 người (nói chung, trên nhóm đối tượng từ 5 tuổi trở lên, nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên, nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên và nhóm đối tượng từ 65 tuổi trở lên). Điều này cho phép so sánh giữa các khu vực có quy mô dân cư khác nhau.

Người tiêm ít nhất một liều; Số tổng cộng*
(Trước là "nhận 1 liều trở lên")

Thể hiện tổng số người đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin ngừa COVID-19, bao gồm những người đã tiêm một liều vắc-xin COVID-19 loại cần tiêm một liều duy nhất của J&J/Janssen.

 • Chuẩn đo này bao gồm mọi người đã tiêm chỉ một liều và những người được tiêm nhiều hơn một liều.
 • Đối với  biện pháp đo lường này, bộ theo dõi dữ liệu COVID của CDC gán mỗi liều cho khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc hoặc tổ chức địa phương) nơi người đó sinh sống.

Người tiếp nhận ít nhất một liều; % dân cư*

Thể hiện phần trăm những người đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID-19, bao gồm những người đã tiêm một liều vắc-xin COVID-19 loại vắc-xin cần tiêm một liều duy nhất của J&J/Janssen. Chuẩn đo này bao gồm mọi người đã tiêm chỉ một liều và những người được tiêm nhiều hơn một liều.

 • Đối với  biện pháp đo lường này, bộ theo dõi dữ liệu COVID của CDC gán mỗi liều cho khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc hoặc tổ chức địa phương) nơi người đó sinh sống. Mục này bao gồm số liều được tiêm tại địa điểm đối tác FEMA, các địa điểm đối tác HRSA và các cơ sở liên bang.
 • Dự đoán cho tổng dân số, nhóm đối tượng từ 5 tuổi trở lên, nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên, nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên và nhóm đối tượng từ 65 tuổi trở lên được dùng làm mẫu số để tính các tỷ lệ phần trăm này.

Người được tiêm chủng đầy đủ; Số tổng cộng*
(Trước là "Nhận 2 liều")

Thể hiện số người đã tiêm liều thứ hai loại vắc-xin COVID-19 cần tiêm hai liều hoặc một liều loại vắc-xin COVID-19 cần tiêm một liều duy nhất của J&J/Janssen.

 • Đối với  biện pháp đo lường này, bộ theo dõi dữ liệu COVID của CDC gán mỗi liều cho khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc hoặc tổ chức địa phương) nơi người đó sinh sống.

Người được tiêm chủng đầy đủ; Phần trăm (%) dân số*

Thể hiện số người đã tiêm liều thứ hai loại vắc-xin COVID-19 cần tiêm hai liều hoặc một liều loại vắc-xin COVID-19 cần tiêm một liều duy nhất của J&J/Janssen.

 • Đối với  biện pháp đo lường này, bộ theo dõi dữ liệu COVID của CDC gán mỗi liều cho khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc hoặc tổ chức địa phương) nơi người đó sinh sống. Mục này bao gồm số liều được tiêm tại địa điểm đối tác FEMA, các địa điểm đối tác HRSA và các cơ sở liên bang.
 • Dự đoán cho tổng dân số, nhóm đối tượng từ 5 tuổi trở lên, nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên, nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên và nhóm đối tượng từ 65 tuổi trở lên được dùng làm mẫu số để tính các tỷ lệ phần trăm này.
 • Định nghĩa này khác với Khuyến nghị lâm sàng tạm thời của CDC theo hai cách:
  1.  Theo hướng dẫn tạm thời, liều thứ hai của vắc-xin Pfizer-BioNTech và Moderna cần được tiêm càng sát với khoảng thời gian khuyến nghị càng tốt, nhưng không được sớm hơn thời gian khuyến nghị (nghĩa là 3 tuần với Pfizer-BioNTech hoặc 4 tuần với Moderna). Tuy nhiên, các liều thứ hai được tiêm trong khoảng thời gian ân hạn 4 ngày sớm hơn ngày khuyến nghị cho liều thứ hai vẫn được coi là hợp lệ. Nếu không khả thi để tuân thủ thời khoảng khuyến nghị và việc chậm trễ trong việc tiêm chủng là không tránh khỏi, liều thứ hai của vắc-xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech và Moderna có thể được tiêm tới 6 tuần (42 ngày) sau liều thứ nhất. Hiện dữ liệu có sẵn về hiệu quả của vắc-xin mRNA COVID-19 được tiêm ngoài khung thời gian còn rất hạn chế.
  2. Để đảm bảo có đủ thời gian xảy ra phản ứng miễn dịch, một người được coi là đã chủng ngừa đầy đủ 2 tuần sau khi hoàn thành loại vắc-xin mRNA cần tiêm hai liều hoặc vắc-xin Janssen loại cần tiêm một liều duy nhất.

Những Người Đã Được Tiêm Mũi Nhắc Lại

Thể hiện tổng số người đã được tiêm chủng đầy đủ và sau đó được tiêm liều bổ sung của bất kỳ vắc-xin ngừa COVID-19 nào hoặc sau ngày 13 tháng 8 năm 2021. Biện pháp này không xét đến thời gian đã qua kể từ khi người được tiêm vắc-xin hoặc liệu người được tiêm vắc-xin có bị suy giảm miễn dịch, có bệnh nền hoặc có nguy cơ cao do tiếp xúc với COVID-19 trong công việc và tại cơ quan hay không. Những người đã tiêm chủng đầy đủ là những người được tiêm liều thứ hai của loại vắc-xin COVID-19 hai liều hoặc một liều của loại vắc-xin ngừa COVID-19 của J&J/Janssen.

Tìm hiểu thêm về khuyến cáo của CDC về mũi tiêm nhắc lại ngừa COVID-19.

Vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 ngôn ngữ đã được thay đổi để phản ánh khuyến cáo về mũi nhắc lại. Những người đã được tiêm mũi nhắc lại kể từ ngày 13 tháng 8 sẽ được tính trong số này.

Tỉ lệ trên 100.000

Thể hiện tỉ lệ tổng số liều đã giao, tỉ lệ tổng số liều đã tiêm và tỉ lệ số người tiếp nhận ít nhất một liều và tỉ lệ người đã tiêm chủng đầy đủ trên 100.000. Tổng dân số, nhóm đối tượng từ 5 tuổi trở lên, nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên và nhóm đối tượng từ 65 tuổi trở lên được dùng làm ước tính để tính toán tỷ lệ tổng số liều đã giao và tổng số liều đã tiêm. Trong một số tình huống hạn chế, con người có thể tiếp nhận chủng ngừa bên ngoài khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc hoặc tổ chức địa phương) nơi họ sống. Những tỉ lệ này hiện tính cho việc chủng ngừa xảy ra tại khu vực phân quyền nơi vắc-xin được tiêm.

Phần trăm dân số

Thể hiện phần trăm số người tiếp nhận ít nhất một liều vắc-xin và phần trăm số người đã tiêm chủng đầy đủ. Tổng dân số, nhóm đối tượng từ 5 tuổi trở lên, nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên và nhóm đối tượng từ 65 tuổi trở lên được dùng làm mẫu số để tính phần trăm tổng dân số, phần trăm dân số từ 5 tuổi trở lên, phần trăm dân số từ 18 tuổi trở lên và phần trăm dân số từ 65 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất 1 liều hoặc đã được tiêm chủng đầy đủ. Phân trăm tổng dân số được tính theo địa điểm cư trú.

CDC đã giới hạn phần trăm số liệu về mật độ dân số ở mức 99.9%. Các chỉ số này có thể lớn hơn 99,9% vì nhiều lý do, như là dữ liệu mẫu số điều tra dân số không bao gồm những cá nhân hiện đang cư trú tại khu vực phân quyền đó (ví dụ: cư dân tạm trú) hoặc các lỗi báo cáo dữ liệu tiềm ẩn.

Texas

Từ trước đến nay, Texas vẫn cung cấp dữ liệu tiêm chủng COVID-19 cho CDC ở định dạng tổng hợp. Điều này đã làm ảnh hưởng tới khả năng báo cáo số liệu đòi hỏi thông tin ở mức độ liều đơn lẻ của CDC. Dù Texas vẫn báo cáo dữ liệu tiêm chủng ở dạng tổng hợp, song Texas và CDC gần đây đã cộng tác để cập nhật định dạng của hồ sơ gửi này nhằm cải thiện việc báo cáo dữ liệu COVID-19 của Texas trên Công cụ theo dõi dữ liệu COVID của CDC ở cấp độ quốc gia, tiểu bang và quận.

Trước đây, với Texas, CDC đã ước tính số người được tiêm ít nhất một liều và số người đã được tiêm chủng đầy đủ trong các nhóm đối tượng ≥12, ≥18 và ≥65 tuổi trong số liệu đo lường cho riêng Texas và khi tính chung Texas vào số liệu cấp quốc gia trên trang Tiêm chủng tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, Texas đã bị bỏ qua trong một vài trang đồ họa cấp quận và nhân khẩu học. Hơn nữa, trước ngày 22 tháng 10 năm 2021, tất cả các hồ sơ mà Texas báo cáo lên đều được giả định là về cư dân Texas.

 • Bắt đầu từ ngày 28 tháng 9 năm 2021, số liệu đo lường dựa trên độ tuổi của Texas được báo cáo trực tiếp thay vì ước tính đối với nhóm đối tượng ≥12 tuổi, ≥18 tuổi và ≥65 tuổi trên trang Tiêm chủng tại Hoa Kỳ.
 • Bắt đầu từ ngày 28 tháng 9 năm 2021, số liệu quốc gia về dữ liệu liều tiêm nhắc trên trang Tiêm chủng tại Hoa Kỳ đã bao gồm Texas.
 • Bắt đầu từ ngày 22 tháng 10 năm 2021, hình đồ họa cấp quận về Tiêm chủng theo quậnCông bằng tiêm chủng và Tiêm chủng và kết quả khác đã bao gồm Texas.
 • Bắt đầu từ ngày 22 tháng 10 năm 2021, CDC đã có thể quy những người không phải là cư dân của Texas vào tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ cư trú tương ứng của họ. Cư dân Texas đã được tiêm chủng COVID-19 ở một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ khác hiện cũng đã được quy về số liệu đo lường theo nhóm dân cư của Texas.
 • Bắt đầu từ ngày 18​​​​​​​ tháng 11, trang Nhân khẩu học về tiêm chủngXu hướng về nhân khẩu học bao gồm thông tin nhân khẩu học về tiêm chủng từ Texas.

Thông tin cập nhật bổ sung sẽ được đăng ở đây khi có thông tin.

*CDC đã xác định số người đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin số người đã tiêm chủng đầy đủ dựa trên thông tin mà các cơ quan y tế công của tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc và địa phương cũng như các cơ quan liên bang đã báo cáo cho CDC về số liều, nhà sản xuất liều, ngày tiêm, ID người được tiêm, ngày gửi cho CDC. Vì phương thức dùng để xác định số liều cần được áp dụng cho nhiều khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc hoặc các tổ chức tại địa phương) bằng các phương thức thực hành báo cáo khác nhau Dự đoán về số liều của CDC có thể khác so với các con số được các tổ chức liên bang và khu vực phân quyền báo cáo. Người tiếp nhận các liều được tính cho khu vực phân quyền nơi họ sống. Khi không thấy báo cáo về nhà sản xuất vắc-xin, người tiêm sẽ được coi là tiêm chủng đầy đủ với hai liều.

Báo cáo Nhân khẩu học chủng ngừa COVID-19

Dữ liệu nhân khẩu học hiện được thu thập bởi khu vực phân quyền và báo cáo cho CDC. Không phải tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ báo cáo về CDC dữ liệu nhân khẩu học về người được tiêm vắc-xin; luật của mỗi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ quyết định liệu tiểu bang đó có thể thu thập hoặc báo cáo dữ liệu nhân khẩu học hay không. Để biết thêm thông tin về dữ liệu nhân khẩu học, phân phối và tiêm vắc-xin, hãy xem phần Đặc tính nhân khẩu học của những người đã tiêm chủng trong tháng đầu của chương trình chủng ngừa COVID-19 - Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 12, 2020 - ngày 14 tháng 1, 2021.

Tải về dữ liệu

Người dùng có thể tải về tệp .CSV gồm tất cả dữ liệu hiển thị trên bộ theo dõi dữ liệu về COVID của CDC. Bộ dữ liệu chủng ngừa bổ sung cho COVID-19 và các bệnh khác có thể được tìm thấy tại https://data.cdc.gov/browse?category=Vaccinations.