Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Các khái niệm dữ liệu về chích ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ

Các khái niệm dữ liệu về chích ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ
Cập nhật ngày 13 tháng 4 năm 2022
In

CDC báo cáo dữ liệu chủng ngừa COVID-19 trên mạng trên bộ theo dõi dữ liệu COVID và trong tập dữ liệu chủng ngừa. Việc chia sẻ thông tin kịp thời và chính xác với công chúng là một trong những hành động cốt lõi của CDC. Báo cáo kịp thời và chính xác từ các khu vực phân quyền tạo ra dữ liệu đáng tin cậy mà CDC có thể báo cáo. Tất cả số liệu báo cáo có thể thay đổi theo thời gian vì dữ liệu cập nhật liên tục được báo cáo lên CDC.

Cách CDC ước tính số lượng đã chủng ngừa

CDC ước tính số người được tiêm chủng ít nhất một liều, số người được tiêm chủng đầy đủ và số người được tiêm mũi nhắc lại. Các số liệu ước tính của CDC dựa trên dữ liệu bao gồm số liệu (thứ nhất, thứ hai, liều nhắc lại hoặc liều bổ sung). Để bảo vệ tính bảo mật của người được tiêm vắc-xin, CDC tiếp nhận dữ liệu không có bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân (dữ liệu đã loại bỏ thông tin nhận dạng). Mỗi khu vực phân quyền và nhà cung cấp dịch vụ sử dụng mã số định danh cá nhân duy nhất để liên kết với hệ thống của riêng họ. Tuy nhiên, CDC không thể sử dụng mã số định danh cá nhân duy nhất để xác định từng cá nhân theo tên.

Có một số thách thức trong việc gắn kết hồ sơ khi có ai đó tiêm các liều vắc-xin ở các khu vực phân quyền khác nhau từ các nhà cung cấp khác nhau. Người dó có thể nhận các mã nhận dạng người duy nhất khác nhau cho các liều khác nhau. CDC có thể không liên kết được nhiều mã số nhận dạng cá nhân duy nhất cho các khu vực phân quyền hoặc nhà cung cấp khác nhau cho một người duy nhất và các liều tiếp theo có thể xuất hiện là liều đầu tiên khi được báo cáo. Do đó, dữ liệu của CDC có thể ước tính quá mức liều đầu tiên và ước tính thấp hơn cho các liều tiếp theo.

Một vấn đề khác đặt ra thách thức cho việc ước tính liều lượng được quản lý là các khu vực phân quyền và nhà cung cấp sử dụng nhiều phương pháp báo cáo khác nhau. Vì những người đã tiêm được gán cho khu vực phân quyền mà họ cư trú, phương pháp báo cáo có thể thay đổi giữa các liều nếu họ chuyển đến một khu vực phân quyền khác. Ngoài ra, có thể CDC không có đủ thông tin về nơi cư trú của cá nhân nào đó. Những vấn đề này sẽ khiến số liều ước tính của CDC khác với số lượng theo báo cáo của khu vực phân quyền và tổ chức liên bang.

CDC đã giới hạn mức ước tính phạm vi chủng ngừa được hiển thị trên Theo dõi dữ liệu COVID ở mức 95%. Giới hạn này giúp giải quyết khả năng ước tính quá mức về tỷ lệ bao phủ tiêm chủng do liều đầu tiên, thứ hai và liều nhắc lại không được liên kết với nhau. Một số lý do khác cho việc đánh giá quá cao bao gồm dữ liệu mẫu số điều tra dân số không bao gồm người làm việc bán thời gian hoặc lỗi báo cáo dữ liệu tiềm ẩn. Trước đây CDC đã lập giới hạn ước tính phạm vi chủng ngừa là 99,9%. CDC đã thay đổi giới hạn thành 95% vào ngày 9 tháng 12 năm 2021, để giải thích sự khác biệt về độ chính xác của ước tính tỷ lệ tiêm chủng giữa các khu vực pháp lý khác nhau.

CDC khuyến khích mọi người mang theo thẻ tiêm chủng COVID-19 của CDC khi đến cuộc hẹn để tiêm một liều vắc-xin COVID-19 khác vì việc có thẻ sẽ giúp đảm bảo các liều lượng được liên kết với nhau.

CDC gán các liều như thế nào

CDC xác định số người đã tiêm ít nhất một liều, số người đã tiêm đầy đủ và số người đã tiêm một liều nhắc lại dựa vào thông tin đã báo cáo cho CDC về số liều, nhà sản xuất liều tiêm, ngày tiêm, ID người được tiêm và ngày gửi thông tin. Bởi vì phương pháp được sử dụng để xác định số liều cần được áp dụng trên nhiều khu vực pháp lý với các phương pháp báo cáo khác nhau, ước tính số liều của CDC có thể khác với ước tính của các khu vực pháp lý và pháp nhân liên bang. Những người đã tiêm các liều được gán cho khu vực pháp lý mà họ cư trú ở đó. Số liều này bao gồm các liều được tiêm tại các cơ sở đối tác của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), các cơ sở đối tác của Cơ quan Quản lý Dịch vụ và Tài nguyên Y tế (HRSA) và các cơ sở của tổ chức liên bang. Trong một số tình huống hạn chế, con người có thể tiếp nhận chủng ngừa bên ngoài khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc hoặc tổ chức địa phương) nơi họ sống. Khi không thấy báo cáo về nhà sản xuất vắc-xin, người tiêm sẽ được coi là tiêm chủng đầy đủ với hai liều.

Định nghĩa dữ liệu chủng ngừa COVID-19

 

Tổng số liều đã phân phối

Tổng số liều vắc-xin đã được phân phối tới các địa điểm của nhà cung cấp dịch vụ tiêm vắc-xin.

Đối với các tiểu bang, Washington DC, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ và Puerto Rico, tổng số liều vắc-xin ngừa COVID-19 bao gồm các liều được phân phối kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2020.

Đối với Cộng hòa Palau, Liên bang Micronesia, Cộng hòa Quần đảo Marshall, Guam, Samoa thuộc Hoa Kỳ, Khối thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana, tổng số liều vắc-xin ngừa COVID-19 bao gồm các liều được đánh dấu là đã vận chuyển từ ngày 13 tháng 12 năm 2020.

Tổng số liều đã tiêm

Tổng số liều vắc-xin đã đươc tiêm cho người dân tại Hoa Kỳ từ ngày 14 tháng 12, 2020. Đây là ngày mà liều đầu tiên được tiêm cho người dân tại Hoa Kỳ theo Giấy Phép Sử Dụng Khẩn Cấp không thuộc thử nghiệm lâm sàng.

Những người đã tiêm ít nhất một liều

Đại diện cho tổng số người đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin ngừa COVID-19 được phê duyệt hoặc cho phép sử dụng ở Hoa Kỳ. Chuẩn đo này bao gồm mọi người đã tiêm chỉ một liều và những người được tiêm nhiều hơn một liều.

Những người đã tiêm chủng đầy đủ

Đại diện cho tổng số người đã tiêm liều thứ hai trong loạt vắc-xin ngừa COVID-19 chính cần tiêm hai liều hoặc một liều của loạt vắc-xin ngừa COVID-19 chính cần tiêm một liều duy nhất được phê duyệt hoặc cho phép sử dụng ở Hoa Kỳ.

  • Số người được tiêm chủng đầy đủ vắc-xin Janssen (J&J/Janssen) của Johnson & Johnson không bằng tổng số liều vắc-xin J&J/Janssen được tiêm vì một số người được báo cáo đã tiêm một hoặc nhiều liều vắc-xin mRNA (tức là Pfizer-BioNTech, Moderna) trước khi tiêm vắc-xin J&J/Janssen loại cần tiêm một liều duy nhất.
  • Để báo cáo trên công cụ theo dõi dữ liệu COVID của CDC, CDC đếm mọi người là "đã tiêm chủng đầy đủ" nếu họ đã tiêm hai liều vào các ngày khác nhau (bất kể khoảng thời gian giữa 2 liều) của loại mRNA cần tiêm hai liều hoặc đã tiêm một liều loại vắc-xin cần tiêm một liều duy nhất.

Những người đã tiêm liều nhắc lại đầu tiên

Đại diện cho tổng số người được tiêm chủng đầy đủ sau đó đã nhận được một liều vắc-xin ngừa COVID-19 khác vào hoặc sau ngày 13 tháng 8 năm 2021. Số đo này không xem xét thời gian đã trôi qua kể từ khi người đó được tiêm vắc-xin hoặc liệu người tiêm vắc-xin có bị suy giảm miễn dịch, có bệnh nền hoặc có nguy cơ cao do tiếp xúc trong công việc và tổ chức với COVID-19 hay không. Những người được tiêm chủng đầy đủ là những người đã tiêm liều thứ hai trong loạt vắc-xin ngừa COVID-19 loại cần tiêm hai liều hoặc một liều của loạt vắc-xin ngừa COVID-19 loại cần tiêm một liều duy nhất.

Tìm hiểu thêm về các khuyến nghị của CDC đối với liều nhắc lại của vắc-xin ngừa COVID-19.

Vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, cách nói này đã được thay đổi để thể hiện khuyến nghị cho liều nhắc lại. Những người đã tiêm liều bổ sung từ ngày 13 tháng 8 năm 2021 được bao gồm trong số đếm này.

Những người đủ điều kiện để tiêm liều nhắc lại đầu tiên

Đại diện cho tổng số người đã được tiêm chủng đầy đủ và đủ điều kiện nhận liều nhắc lại đầu tiên của vắc-xin mRNA COVID-19 nếu đã được ít nhất 5 tháng kể từ khi họ hoàn thành loạt vắc-xin chính của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna hoặc ít nhất 2 tháng kể từ khi hoàn thành vắc-xin cần tiêm một liều duy nhất J&J/Janssen. Việc hoàn thành một loạt tiêm chính không phân biệt được liệu người tiêm có bị suy giảm miễn dịch và đã nhận được một liều bổ sung hay không. Biện pháp này không tính đến người tiêm đã tiêm loại vắc-xin loạt chính "khác".

Tỉ lệ trên 100.000

Đại diện cho tỷ lệ tổng số liều đã phân phối, tỷ lệ tổng số liều đã tiêm, tỷ lệ số người đã tiêm ít nhất một liều, tỷ lệ số người đã tiêm chủng đầy đủ và tỷ lệ số người đã tiêm một liều nhắc lại trên mỗi 100.000 người. Tỷ lệ trên 100.000 người được tính cho tổng dân số và các nhóm nhân khẩu học được chọn (chẳng hạn như những người từ 65 tuổi trở lên) bằng cách sử dụng dữ liệu dân số. Điều này cho phép so sánh giữa các khu vực có quy mô dân cư khác nhau.

Phần trăm dân số

Đại diện cho tỷ lệ phần trăm số người đã tiêm ít nhất một liều, phần trăm số người đã tiêm chủng đầy đủ và phần trăm số người đã tiêm chủng đầy đủ và đã tiêm liều nhắc lại đầu tiên. Tỷ lệ phần trăm số người đã tiêm ít nhất một liều và phần trăm số người đã tiêm chủng đầy đủ được tính cho tổng dân số và các nhóm nhân khẩu học được chọn (chẳng hạn như những người từ 65 tuổi trở lên) bằng cách sử dụng dữ liệu dân số.

Trung bình dịch chuyển 7 ngày

Chỉ số này được tính bằng cách tổng hợp chỉ số tiêm chủng (chẳng hạn như những người đã tiêm liều một) trong 7 ngày gần đây nhất và chia cho 7.

Quận Cư Trú

CDC xác định quận cư trú bằng cách đối sánh mã Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang (FIPS) của quận với tiểu bang đã được gửi cùng dữ liệu thô cung cấp cho CDC.