Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11, 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Báo cáo xu hướng trong số chủng ngừa COVID-19

Báo cáo xu hướng trong số chủng ngừa COVID-19
Cập nhật ngày 16 tháng 4 năm 2021
In

Bộ theo dõi dữ liệu về COVID của CDC cung cấp dữ liệu chủng ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ. Vui lòng xem Thông tin về dữ liệu giao và tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 để hiểu rõ hơn về hệ thống CNTT phía sau bộ theo dõi dữ liệu COVID-19.

biểu tượng biểu đồ

Trình theo dõi dữ liệu COVID-19

Xem dữ liệu về xu hướng số chủng ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ

Dữ liệu đã bao gồm

Dữ liệu hiển thị bao gồm tổng số liều đã tiêm tại Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng hiển thị những mục này cho Chương trình hợp tác nhà thuốc liên bang cho cơ sở chăm sóc dài hạn (LTC), đó là bộ dữ liệu phụ trong tổng số của Hoa Kỳ Dữ liệu được hiển thị theo ba cách theo ngày tiêm:

 1. Tổng tích lũy số liều hoặc người tiếp nhận chủng ngừa
 2. Số đếm hàng ngày về tổng số liều hoặc người tiếp nhận chủng ngừa
 3. Thay đổi hàng ngày trong tổng tích lũy số liều

Thời gian cập nhật dữ liệu

Dữ liệu sẽ cập nhật càng sớm càng tốt khi chúng được xem xét và xác minh, thường khoảng thời gian trước 8 giờ chiều giờ miền Đông. Tuy nhiên, cập nhật hàng ngày có thể bị trễ do các chậm trễ về dữ liệu được báo cáo. Dữ liệu về số liều đã tiêm bao gồm dữ liệu được CDC tiếp nhận đến 6:00 giờ sáng giờ miền Đông vào ngày báo cáo. Dữ liệu chủng ngừa trên bộ theo dõi dữ liệu COVID của CDC được cập nhật hàng ngày trong khoảng thời gian từ 1:30 giờ chiều và 8:00 giờ chiều giờ miền Đông. Thông tin cập nhật sẽ xuất hiện vào ngày tiếp theo khi báo cáo trùng với kỳ nghỉ của liên bang.

Khái niệm dữ liệu xu hướng chủng ngừa COVID-19

Số đếm hàng ngày
Số đếm hàng ngày không phải là số tích lũy; một người không nên tiêm hai liều trong cùng một ngày.

Tổng số liều đã tiêm
Đếm tất cả các liều được tiêm trong một ngày đã cho.

Người tiếp nhận liều 1*
Đại diện cho số người tiếp nhận liều đầu tiên của bất kỳ vắc-xin nào trong một ngày đã cho. Mục này thể hiện ngày thực tế một người đã tiếp nhận vắc-xin.

Những người đã được tiêm chủng đầy đủ*
Thể hiện số người đã tiếp nhận liều thứ hai của loại vắc-xin cần tiêm hai liều hoặc một liều của vắc-xin cần tiêm một liều duy nhất trong ngày đã cho.

 •  Để báo cáo trên bộ theo dõi dữ liệu COVID của CDC, CDC đếm mọi người là "đã chủng ngừa đầy đủ" nếu họ đã tiêm hai liều vào các ngày khác nhau (bất kể khoảng thời gian giữa 2 liều) của loại mRNA cần tiêm hai liều hoặc đã tiêm một liều loại vắc-xin cần tiêm một liều duy nhất.
 • Định nghĩa này khác với Khuyến nghị lâm sàng tạm thời của CDC theo hai cách:
  1. Theo hướng dẫn tạm thời, liều thứ hai của vắc-xin Pfizer-BioNTech và Moderna cần được tiêm càng sát với thời khoảng khuyến nghị càng tốt, nhưng không được sớm hơn thời gian khuyến nghị (nghĩa là 3 tuần [Pfizer-BioNTech] hoặc 1 tháng [Moderna]). Tuy nhiên, các liều thứ hai được tiêm trong khoảng thời gian ân hạn 4 ngày sớm hơn ngày khuyến nghị cho liều thứ hai vẫn được coi là hợp lệ. Nếu không khả thi để tuân thủ thời khoảng khuyến nghị và việc chậm trễ trong việc tiêm chủng là không tránh khỏi, liều thứ hai của vắc-xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech và Moderna có thể được tiêm tới 6 tuần (42 ngày) sau liều thứ nhất. Hiện dữ liệu có sẵn về hiệu quả của vắc-xin mRNA COVID-19 được tiêm ngoài khung thời gian còn rất hạn chế.
  2. Để đảm bảo đủ thời gian xảy ra phản hứng miễn dịch, một người được coi là đã chủng ngừa đầy đủ  lớn hơn hoặc bằng 2 tuần sau khi hoàn thành loại vắc-xin mRNA cần tiêm hai liều hoặc vắc-xin Janssen loại cần tiêm một liều duy nhất.

Số đếm tích lũy
Từ ngày 14 tháng 12, 2020, thể hiện:

 • Tổng số liều đã tiêm
  Số đếm tất cả các liều vắc-xin COVID-19 đã tiêm riêng biệt được báo cáo cho CDC từ các tổ chức liên bang và tổ chức y tế công cộng địa phương, bộ lạc, vùng lãnh thổ và tiểu bang.
 • Tổng số người đã tiêm ít nhất một liều*
  Thể hiện tổng số người đã tiếp nhận ít nhất một liều vắc-xin của bất kỳ loại vắc-xin nào.
 • Tổng số người đã được tiêm chủng đầy đủ*
  Thể hiện tổng số người đã tiếp nhận liều thứ hai của vắc-xin cần tiêm hai liều hoặc một liều của loại vắc-xin cần tiêm một liều duy nhất.
 • Thay đổi hàng ngày đã báo cáo
  Thể hiện tổng số dữ liệu mới báo cáo hàng ngày về số liều đã tiêm theo ngày báo cáo của CDC. Thay đổi hàng ngày được hiển thị theo ngày mà CDC được báo cáo lần đầu về tổng số trên bộ theo dõi dữ liệu về COVID của CDC.

CDC đã giới hạn phần trăm số liệu về mật độ dân số ở mức 99.9%. Các chỉ số này có thể lớn hơn 99,9% vì nhiều lý do, như là dữ liệu mẫu số điều tra dân số không bao gồm những cá nhân hiện đang cư trú tại khu vực phân quyền đó (ví dụ: cư dân tạm trú) hoặc các lỗi báo cáo dữ liệu tiềm ẩn.

*Số người tiếp nhận ít nhất một liệu và số người đã được tiêm chủng đầy đủ được xác định dựa vào thông tin đã báo cáo với CDC theo khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ và các cơ quan địa phương) và các tổ chức liên bang về số liều, nhà sản xuất vắc-xin, ngày tiêm, ID người tiêm và ngày gửi. Vì phương thức dùng để xác định số liều cần được áp dụng trên nhiều khu vực phân quyền với các thực hành báo cáo khác nhau, dự đoán số liều của CDC có thể khác với dữ liệu được báo cáo theo khu vực phân quyền và các tổ chức liên bang.

Thông tin cập nhật lịch sử

 • Vào ngày 6 tháng 5, 2021, 2.406.932 liều mới tiêm ban đầu đã bị báo cáo sai trong phép đo Số đếm hàng ngày về xu hướng tiêm chủng. Từ đó đến nay trang web đã được cập nhật và Số đếm hàng ngày hiện đã thể hiện chính xác tổng số liều đã được tiêm đến ngày 6 tháng 5, 2021.
 • Kể từ ngày 29 tháng 3, 2021, tổng số liều đã giao và tổng số liều được tiêm bởi các trung tâm lọc máu tham gia Chương trình Dành cho Trung tâm Lọc máu Liên bang được phản ánh trong tổng số liều tiêm quốc gia và tại những khu vực phân quyền.

Tải về dữ liệu

Người dùng có thể tải về tệp .CSV gồm tất cả dữ liệu hiển thị trên bộ theo dõi dữ liệu về COVID của CDC. Bộ dữ liệu chủng ngừa bổ sung cho COVID-19 và các bệnh khác có thể được tìm thấy tại https://data.cdc.gov/browse?category=Vaccinations.