Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Những điều cần lưu ý về vắc-xin đối với người có bệnh nền

Những điều cần lưu ý về vắc-xin đối với người có bệnh nền
Cập nhật ngày 12 tháng 3 năm 2021
In

Vắc-xin ngừa COVID-19 có thể được tiêm cho hầu hết những người có sẵn bệnh nền khi vắc-xin có sẵn cho họ. Thông tin này nhằm mục đích giúp những người thuộc các nhóm sau đưa ra quyết định khi nắm rõ thông tin về việc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19.

biểu tượng trò chuyện người dùng

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19, quý vị nên trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để xin lời khuyên. Thông báo với nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng về tình trạng sức khỏe và tất cả các dị ứng của quý vị.

Những người có hệ miễn dịch bị suy yếu

Những người có HIV và những người có hệ miễn dịch bị suy giảm do các căn bệnh hoặc thuốc khác có thể có nguy cơ cao mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng. Họ có thể tiêm vắc-xin COVID-19. Tuy nhiên, họ nên biết về dữ liệu an toàn còn hạn chế:

  • Thông tin về độ an toàn của vắc-xin ngừa COVID-19 cho những người có hệ miễn dịch bị suy giảm trong nhóm này hiện vẫn chưa có sẵn.
  • Những người có HIV được đưa vào trong các thử nghiệm lâm sàng dù hiện vẫn chưa có dữ liệu về độ an toàn dành riêng cho nhóm này.

Những người có hệ miễn dịch bị suy giảm cũng nên biết về khả năng có những phản ứng miễn dịch suy giảm đối với vắc-xin, cũng như việc cần tiếp tục làm theo hướng dẫn hiện hành để bảo vệ bản thân chống lại COVID-19.

Những người có bệnh tự miễn

Những người có bệnh tự miễn dịch có thể tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Tuy nhiên, họ nên biết rằng hiện không có dữ liệu về độ an toàn của vắc-xin ngừa COVID-19 đối với những người có bệnh tự miễn dịch. Những người trong nhóm này đủ điều kiện để tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các cuộc thử nghiệm lâm sàng của vắc-xin ở bên dưới.

Những người trước đây mắc phải hội chứng Guillain-Barre (GBS)

Những người trước đây mắc phải hội chứng GBS có thể tiêm vắc-xin COVID-19. Đến nay chưa thấy báo cáo ở người tham gia mắc hội chứng GBS sau khi tiêm chủng trong các thử nghiệm lâm sàng về vắc-xin mRNA COVID-19. Một trường hợp mắc hội chứng GBS đã được báo cáo trong số những người tham gia tiêm chủng tại các thử nghiệm lâm sàng vắc-xin COVID-19 của Johnson & Johnson Janssen (so với một ca mắc hội chứng GBS trong số những người được tiêm giả dược). Với một số ngoại lệ, hướng dẫn chung thực hành tốt nhất đối với việc chủng ngừa của Ủy ban tư vấn về quy trình phòng ngừa miễn dịch (ACIP) không nêu lên việc nếu có tiền sử bị hội chứng GBS thì có phải cẩn trọng với việc tiêm chủng với các loại vắc-xin khác hay không.

Những người trước đây mắc bệnh liệt dây thần kinh mặt

Người trước đây mắc bệnh liệt dây thần kinh mặt (Bell's palsy) có thể tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Các ca bị liệt dây thần kinh mặt đã được báo cáo sau khi tiêm chủng trong số những người tham gia thử nghiệm lâm sàng vắc-xin ngừa COVID-19. Tuy nhiên, Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) không coi tỉ lệ này cao hơn mức dự tính trong dân số chung. Họ chưa kết luận những ca này là do việc tiêm chủng gây ra.

Sau khi tiêm chủng, hãy làm theo hướng dẫn hiện thời để ngăn ngừa lây lan COVID-19

Sau khi tiêm chủng ngừa COVID-19, quý vị có thể bắt đầu làm những việc mà quý vị đã phải dừng lại vì đại dịch. Tìm hiểu thêm về những việc quý vị có thể làm khi đã được tiêm chủng đầy đủ.

Những người có sẵn bệnh nền được đưa vào các thử nghiệm lâm sàng vắc-xin ngừa COVID-19

Các nhà sản xuất vắc-xin báo cáo thông tin từ các thử nghiệm lâm sàng, bao gồm nhân khẩu học và bệnh nền của những người tham gia thử nghiệm vắc-xin ngừa COVID-19. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các thử nghiệm lâm sàng vắc-xin ngừa COVID-19 tại clinicaltrials.govexternal icon, cơ sở dữ liệu về các nghiên cứu lâm sàng được chính phủ hay tổ chức tư nhân tài trợ đã tiến hành ở khắp nơi trên thế giới.