Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tiêm chủng: Tìm vắc-xin và tìm hiểu những gì quý vị có thể thực hiện sau khi được tiêm chủng đầy đủ.

Thông Tin Về Vắc-xin COVID-19 dành cho Các Nhóm Đối Tượng Đặc Biệt

Thông Tin Về Vắc-xin COVID-19 dành cho Các Nhóm Đối Tượng Đặc Biệt
Cập nhật ngày 10 tháng 5 năm 2021
In

NOTICE: FDA authorizedexternal iconexternal icon the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for emergency use in adolescents 12 and older. The Advisory Committee on Immunization Practices is meeting to discuss a recommendation for the use of this vaccine for the prevention of COVID-19 in persons aged 12 years and older.

Ảnh Nháp

Mặc dù việc cung cấp vắc-xin đang bị giới hạn, CDC đang làm việc để tạo ra đủ vắc-xin dành cho tất cả mọi người miễn phí. Tìm hiểu thêm về kế hoạch của tiểu bang nơi bạn sống.