Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Thông Tin Về Vắc-xin COVID-19 dành cho Các Nhóm Đối Tượng Đặc Biệt

Thông Tin Về Vắc-xin COVID-19 dành cho Các Nhóm Đối Tượng Đặc Biệt
Cập nhật ngày 4 tháng 2 năm 2021
In
Ảnh Nháp

Mặc dù việc cung cấp vắc-xin đang bị giới hạn, CDC đang làm việc để tạo ra đủ vắc-xin dành cho tất cả mọi người miễn phí. Tìm hiểu thêm về kế hoạch của tiểu bang nơi bạn sống.

Tôi tiêm vắc-xin như thế nào?
CDC khuyến nghị tiêm vắc-xin COVID-19 theo các giai đoạn, có thể trùng lặp
  • 1a: Nhân viên chăm sóc sức khỏe cư dân tại cơ sở chăm sóc dài hạn
  • 1b:Nhân viên tuyến đầu thuộc lĩnh vực thiết yếu  Những người có độ tuổi từ 75 trở lên
  • 1c: Những người từ 65 đến 74 tuổi  Những người từ 16 đến 64 tuổi có sẵn bệnh nền   người lao động khác làm việc trong lĩnh vực thiết yếu
Các Đề Xuất Giới Thiệu Vắc-xin  Cách CDC Đề Xuất Vắc-xin