Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Nhân viên và người lao động thuộc lĩnh vực thiết yếu: Thời điểm & Cách để tiếp nhận tiêm chủng

Nhân viên và người lao động thuộc lĩnh vực thiết yếu: Thời điểm & Cách để tiếp nhận tiêm chủng
Cập nhật ngày 13 tháng 3 năm 2021
In

Mỗi tiểu bang có kế hoạch xác định nhóm đối tượng ưu tiên được tiêm vắc-xin riêng. Quý vị có thể liên hệ với sở y tế tiểu bang của quý vị để biết thêm thông tin về kế hoạch tiêm chủng phòng COVID-19.

Điều quan trọng là tìm ra nơi quý vị, với tư cách là người lao động thuộc lĩnh vực thiết yếu, có thể được tiêm chủng ngay khi tới lượt quý vị. Khả năng đó có thể là chương trình tiêm chủng tại nơi làm việc, văn phòng của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân cho quý vị, nhà thuốc, sở y tế địa phương, hoặc các cơ sở tiêm chủng được hệ thống y tế địa phương, chính quyền địa phương hay tiểu bang quý vị thiết lập nên.

Để tìm hiểu lựa chọn nào có sẵn tại nơi làm việc của quý vị, hãy hỏi chủ lao động của quý vị liệu họ có chuẩn bị sẵn chương trình tiêm chủng cho nhân viên không. Để tìm hiểu về các lựa chọn khác, hãy liên hệ với sở y tế địa phương hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân của quý vị.

Tìm hiểu cách tìm vắc-xin ngừa COVID-19 để quý vị có thể được tiêm chủng sớm nhất.

Nhân viên tại công ty hợp đồng hoặc cơ quan trợ giúp tạm thời 

Đối với nhân viên làm việc cho các công ty hợp đồng hoặc cơ quan trợ giúp tạm thời, tổ chức cung cấp nhân lực và chủ lao động là các chủ lao động liên kết. Cả hai đều có trách nhiệm cung cấp và duy trì môi trường làm việc an toàn. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp nhân lực và chủ lao động sử dụng lao động có thể khác nhau, tùy vào điều kiện tại nơi làm việc và nên được thể hiện rõ trong hợp đồng của họ. (Bảo vệ người lao động tạm thời pdf icon[484kb, 6 tramg]).

Các nhà thầu độc lập

Thảo luận các lựa chọn tiêm chủng của quý vị với ban quản lý tại nơi làm việc của quý vị. Để tìm hiểu lựa chọn có sẵn tại nơi làm việc, nơi quý vị là một nhà thầu độc lập, hãy hỏi quản lý nơi làm việc xem liệu có họ có sẵn chương trình tiêm chủng cho nhà thầu độc lập không. Để tìm hiểu về các lựa chọn khác, hãy liên hệ với sở y tế địa phương hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân của quý vị.

Nhân viên không làm việc tại cơ sở hoặc tại nơi làm việc không liên kết với chủ lao động của tôi

Thảo luận các lựa chọn tiêm chủng của quý vị với chủ lao động của quý vị. Để tìm hiểu về các lựa chọn khác, hãy liên hệ với sở y tế địa phương hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân của quý vị.

Nhân viên làm theo ca luân phiên hoặc lịch trình công việc luân phiên

Thảo luận về các lựa chọn tiêm chủng với chủ lao động của quý vị để tìm hiểu xem chủ lao động của quý vị có cung cấp chương trình tiêm chủng tại nơi làm việc không. Nếu không có sẵn chương trình tiêm chủng tại cơ sở, quý vị có thể được tiêm chủng tại văn phòng của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân của quý vị, nhà thuốc, sở y tế địa phương hoặc cơ sở tiêm chủng do các hệ thống y tế địa phương hoặc chính quyền địa phương hay tiểu bang quý vị thiết lập nên. Để tìm hiểu về các lựa chọn khác, hãy liên hệ với sở y tế địa phương hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân của quý vị.