Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tầm Quan Trọng Của Việc Tiêm Phòng COVID-19 Cho Người Lao Động Thiết Yếu

Tầm Quan Trọng Của Việc Tiêm Phòng COVID-19 Cho Người Lao Động Thiết Yếu
Cập nhật ngày 27 tháng 1 năm 2021
In

Dựa trên các khuyến cáo từ Ủy Ban Tư Vấn về Quy Trình Phòng Ngừa Miễn Dịch (ACIP), một ban độc lập gồm các chuyên gia sức khỏe công cộng và y tế, CDC khuyến nghị người lao động thiết yếu được thêm vào danh sách những người được ưu tiên nhận vắc-xin COVID-19.

Người Lao Động Thiết Yếu Nên Được Tiêm Chủng trong Giai Đoạn 1b hoặc 1c

CDC khuyến nghị rằng trong Giai đoạn 1b và Giai đoạn 1c, có thể trùng lặp, nên tiêm vắc-xin cho những đối tượng thuộc các nhóm sau. CDC đã đưa ra khuyến nghị này vào ngày 22 tháng 12, 2020.

Dù CDC có khuyến cáo về những người nên được ưu tiên tiêm vắc-xin COVID-19 trước, song mỗi tiểu bang có kế hoạch riêng để quyết định đối tượng sẽ được tiêm chủng trước và cách thức nhận vắc-xin. Vui lòng liên hệ sở y tế địa phương của quý vị để biết thêm thông tin về tiêm chủng vắc-xin COVID-19 tại khu vực của quý vị.

Tôi có cần tiêm vắc-xin để được làm việc không?

Chính quyền liên bang không chỉ thị (yêu cầu) các cá nhân phải tiêm vắc-xin. Ví dụ, đối với các nhân viên cán bộ y tế, chính quyền hoặc nhân viên của tiêu bang hay liên bang có thể yêu cầu hoặc chỉ thị nhân viên tiêm vắc-xin theo yêu cầu của tiểu bang hoặc các đạo luật khác. Kiểm tra xem chủ lao động của quý vị có yêu cầu nào cần quý vị tuân thủ hay không. Tìm hiểu thêm về Quy Định và Trường Hợp Ngoại Lệ về Chủng Ngừa COVID-19.

Các ví dụ về người lao động thiết yếu

Thiết yếu ở tuyến đầu (Được khuyến nghị trong Giai Đoạn 1b)

 • lính cứu hỏa
 • cảnh sát
 • nhân viên trại cải huấn
 • nhân viên làm trong lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp
 • nhân viên dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ
 • nhân sự sản xuất
 • nhân viên tại các cửa hàng thực phẩm
 • nhân viên vận chuyển công cộng
 • những người làm việc trong ngành giáo dục (giáo viên, nhân viên hỗ trợ và nhân viên trông trẻ hàng ngày)


Các đối tượng người lao động thiết yếu khác (Được khuyến nghị trong Giai Đoạn 1c)
Những người làm việc trong lĩnh vực:

 • vận chuyển và hậu cần
 • dịch vụ ăn uống
 • xây dựng nhà cửa và tài chính
 • công nghệ thông tin
 • truyền thông
 • năng lượng
 • luật
 • phương tiện truyền thông
 • an ninh công cộng
 • y tế công cộng

Tìm hiểu về những người được bao gồm trong thuật ngữ rộng "người lao động thiết yếu".