Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Vắc-xin ngừa COVID-19 cho trẻ em và thanh thiếu niên

Vắc-xin ngừa COVID-19 cho trẻ em và thanh thiếu niên
Cập nhật vào 19/6/2022
In
Bộ xét nghiệm kháng nguyên Covid-19 âm tính

Về tiêm chủng cho trẻ em và thanh thiếu niên

CDC khuyến nghị tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên và mũi nhắc lại cho mọi người từ 5 tuổi trở lên, nếu đủ điều kiện. Sử dụng Công cụ Tiêm mũi nhắc lại COVID-19 của CDC để tìm hiểu xem liệu trẻ em và thanh thiếu niên của quý vị có thể tiêm mũi nhắc lại không và thời điểm tiêm để luôn được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đầy đủ và đúng hạn.

Vắc-xin cho trẻ em và thanh thiếu niên
Tại sao trẻ em và thanh thiếu niên nên được tiêm chủng
Sự an toàn của vắc-xin đối với trẻ em và thanh thiếu niên

Bộ xét nghiệm kháng nguyên Covid-19 âm tính

6 điều cần biết về tiêm chủng cho trẻ em: Tìm hiểu về tiêm chủng COVID-19 cho trẻ em.

Trẻ em và thanh thiếu niên bị suy giảm miễn dịch ở mức trung bình hoặc nghiêm trọng

Trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến 17 tuổi bị suy giảm miễn dịch ở mức trung bình hoặc nghiêm trọng sẽ cần tiêm liều thứ ba để hoàn tất loạt chính, cũng như mũi nhắc lại khi đủ điều kiện. Trẻ em và thanh thiếu niên bị suy giảm hệ miễn dịch nên tiêm:

  • 1 mũi nhắc lại nếu chúng ở độ tuổi 5 đến 11
  • 2 mũi nhắc lại nếu chúng từ 12 tuổi trở lên