Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tầm Quan Trọng Của Tiêm Chủng COVID-19 Đối Với Người Sống Tại Các Cơ Sở Chăm Sóc Dài Hạn

Tầm Quan Trọng Của Tiêm Chủng COVID-19 Đối Với Người Sống Tại Các Cơ Sở Chăm Sóc Dài Hạn
Cập nhật ngày 11 tháng 1 năm 2021
In

Dựa trên các khuyến nghị từ Ủy Ban Tư Vấn về Quy Trình Phòng Ngừa Miễn Dịch (ACIP), một ban độc lập bao gồm các chuyên gia về sức khỏe cộng đồng và y tế, CDC khuyến cáo những cư dân sống tại cơ sở chăm sóc dài hạn (LTCF) cần được đưa vào danh sách nhóm đối tượng ưu tiên nhận được nguồn cung cấp vắc-xin COVID-19 trước.

Việc tiêm chủng cho người dân sống tại LTCF sẽ cứu sống được rất nhiều người

Đảm bảo người dân sống tại LTCF có thể được tiêm chủng COVID-19 ngay khi có vắc-xin sẽ giúp cứu sống những người đang có nguy cơ cao nhất bị tử vong do COVID-19. Theo các khuyến nghị ACIP, các cư dân sống tại LTCF bao gồm những người trưởng thành sống tại các cơ sở cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm chăm sóc cá nhân và y tế cho người không có khả năng sống độc lập. Tính chất cộng đồng của các cơ sở chăm sóc dài hạn và nhóm đối tượng được phục vụ (đa phần là người lớn tuổi mắc các bệnh nền) khiến các cư dân ở đây có nguy cơ lây nhiễm và mắc các bệnh nghiêm trọng gây ra bởi COVID-19 cao hơn. Vào ngày 6 tháng 11, 2020, trung bình có 569.000-616.000 ca nhiễm COVID-19 và 91.500 ca tử vong trong số người dân sống tại các cơ sở chăm sóc dài hạn và các nhân viên ở Hoa kỳ, chiếm đến 39% các ca tử vong trên toàn quốc gia.

biểu tượng dấu kiểm danh sách trên bảng kẹp
Những lưu ý khác dành cho người sống tại cơ sở chăm sóc dài hạn

Các bệnh nền

Lợi ích của chủng ngừa được cho là lớn hơn các rủi ro có thể xảy ra

Tất cả vắc-xin kháng COVID-19 đều được thử nghiệm trong thử nghiệm lâm sàng trên hàng chục nghìn người để đảm bảo vắc-xin đạt tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ người lớn thuộc mọi chủng tộc, dân tộc và ở mọi độ tuổi, bao gồm cả những người trên 65 tuổi, tham gia cuộc thử nghiệm lâm sàng. Không có vấn đề nghiêm trọng nào về an toàn. Những tác dụng phụ phổ biến nhất là đau ở vị trí tiêm và các dấu hiệu, triệu chứng như sốt và ớn lạnh. Sau khi xem xét tất cả các thông tin có sẵn, ACIP và CDC đã đồng ý về lợi ích cứu sống của việc tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho người sống trong các cơ sở chăm sóc dài hạn cao hơn rủi ro tác dụng phụ có thể xảy ra.

Tính an toàn của vắc-xin COVID-19 là ưu tiên hàng đầu

Để giúp tiếp cận nhanh chóng các sản phẩm y tế quan trọng chưa được phê chuẩn, bao gồm cả vắc-xin, trong đại dịch COVID-19, Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) có thể sử dụng Ủy Quyền Sử Dụng Cấp Cứu (EUA). external icon Trước khi có thể cấp phép sử dụng bất kỳ loại vắc-xin nào theo EUA, FDA phải xác định rằng lợi ích của vắc-xin lớn hơn các rủi ro có thể xảy ra.

CDC và FDA đang theo dõi mức độ an toàn của vắc-xin một cách sát sao. Hoa Kỳ đang sử dụng các hệ thống và nguồn dữ liệu vượt trội, hiện tại sau đây để tiến hành giám sát an toàn liên tục. Một lớp giám sát an toàn cũng đã được thêm để cho phép CDC và FDA đánh giá độ an toàn của vắc-xin kháng COVID-19 gần như ngay lập tức. Tim hiểu thêm về hệ thống giám sát độ an toàn của vắc-xin COVID-19.

Đối với các Cơ Sở Chăm Sóc Dài Hạn, CDC sẽ làm việc với các nhà thuốc và các đối tác khác để báo cáo những tác dụng phụ (hay còn gọi là phản ứng bất lợi) cho Hệ Thống Báo Cáo Tác Dụng Phụ Của Vắc-xin (VAERS) Các nhân viên cơ sở và gia đình của người dân sống tại đây được khuyến khích báo cáo các phản ứng bất lợi ngay lập tức.

CDC sẽ làm việc với các nhà thuốc và các đối tác khác để cung cấp phương tiện liên lạc nhằm giúp các Cơ Sở Chăm Sóc Dài Hạn phổ biến thông tin đến những người sống ở đây và gia đình họ về vắc-xin, trả lời câu hỏi của họ về độ an toàn của vắc-xin và các vấn đề khác, cũng như chuẩn bị dịch vụ phòng khám chủng ngừa. Đối với một số vắc-xin kháng COVID-19, cần tiêm hai liều để đem lại hiệu quả bảo vệ tốt nhất, hai mũi cách nhau vài tuần. Mỗi người được tiêm hoặc người chăm sóc sẽ nhận được thẻ theo dõi tiêm chủng để bảo đảm rằng họ nhận được đúng loại vắc-xin vào lần tiêm thứ hai.

Các rủi ro và lợi ích sẽ được thông báo đến tất cả những ai được tiêm ngừa COVID-19

Giải thích các rủi ro và lợi ích của mọi phương pháp điều trị cho bệnh nhân theo cách mà họ có thể hiểu được là một tiêu chuẩn chăm sóc y tế. Luật liên bang không yêu cầu sự đồng ý bằng văn bản đối với vắc-xin kháng COVID-19 ở Hoa Kỳ; tuy nhiên, các nhà cung cấp nguồn vắc-xin kháng COVID-19 nên trao đổi với cố vấn pháp lý riêng về các yêu cầu của tiểu bang liên quan đến sự chấp thuận. Ở các Cơ Sở Chăm Sóc Dài Hạn, cách thức chấp thuận hoặc đồng ý sử dụng chủng ngừa nên được nhận từ người dân (hoặc người được chỉ định để đưa ra những quyết định về y tế thay mặt họ) và có giấy tờ xác nhận trong biểu đồ người dân đối với tiêu chuẩn thực hành.

Các đối tác nhà thuốc đang thực hiện chủng ngừa COVID-19 tại LTCF như một phần của Hiệp Hội Nhà Thuốc Liên Bang trong Chương Trình Chăm Sóc Dài Hạn có thể yêu cầu sự chấp thuận bằng lời nói, email hoặc văn bản từ những người nhận vắc-xin trước khi thực hiện chủng ngừa. Điều này phụ thuộc vào quyết định của nhà thuốc. Các nhà quản lý LTCF có thể yêu cầu đối tác nhà thuốc thu thập sự chấp thuận từ gia đình của cư dân sống tại đây trước khi phục vụ với tư cách là đại diện y tế.

Các đối tác nhà thuốc sẽ làm việc trực tiếp với các Cơ Sở Chăm Sóc Dài Hạn để đảm bảo nhân viên và cư dân tại đây nhận được chủng ngừa cũng nhận được tờ thông tin EUA trước khi được tiêm chủng. Tờ thông tin EUA giải thích những rủi ro và lợi ích của chủng ngừa COVID-19 mà họ được nhận và nắm được những điều cần biết. Mỗi biểu đồ sức khỏe của người dân sống tại các Cơ Sở Chăm Sóc Dài Hạn phải được ghi chú rằng thông tin này được cung cấp cho người dân. Nếu một người dân không thể đưa ra quyết định y tế do năng lực tinh thần suy giảm hoặc gặp bệnh về tinh thần, tờ phiếu thông tin EUA sẽ được cấp cho người được chỉ định đưa ra các quyết định y tế thay mặt họ (ủy quyền y khoa hoặc ủy quyền hợp pháp).