Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tiêm chủng: Tìm vắc-xin và tìm hiểu những gì quý vị có thể thực hiện sau khi được tiêm chủng đầy đủ.

Quy trình đề xuất vắc-xin COVID-19 của CDC

Quy trình đề xuất vắc-xin COVID-19 của CDC
Cập nhật ngày 28 tháng 4 năm 2021
In

Khi Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) cho phép hoặc phê duyệt vắc-xin COVID-19, Ủy Ban Tư Vấn về Quy Trình Phòng Ngừa Miễn Dịch (ACIP) sẽ nhanh chóng tổ chức buổi họp công khai để đánh giá tất cả các dữ liệu có sẵn về vắc-xin đó (đăng ký để nhận thông tin cập nhật qua email bất cứ khi nào thông tin về cuộc họp của ACIP được cập nhật). ACIP là một ban độc lập gồm các chuyên gia sức khỏe công cộng và y khoa. Trước khi đưa ra khuyến cáo, ACIP sẽ đánh giá tất cả các thông tin thử nghiệm lâm sàng sẵn có, bao gồm cả mô tả về:

  • Những người đã được tiêm vắc-xin (tuổi tác, chủng tộc, dân tộc, tình trạng bệnh nền)
  • Các nhóm khác nhau phản ứng như thế nào với vắc-xin
  • Tác dụng phụ mà mọi người gặp phải

Từ các dữ liệu này, ACIP sẽ bỏ phiếu xem có nên đề xuất sử dụng loại vắc-xin đó không. Trong thời gian nguồn cung vắc-xin còn hạn chế, ACIP cũng ủng hộ việc ưu tiên cho những người nên được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 trước.

Khuyến Cáo Tiêm Chủng Vắc-xin COVID-19

Tìm hiểu thêm về khuyến cáo của ACIP và CDC về vắc-xin COVID-19.

Nguyên tắc đạo đức

ACIP đã xác định bốn nguyên tắc đạo đức để định hướng cho quy trình ra quyết định khi nguồn cung có hạn:

  • Tăng tối đa lợi ích và giảm thiểu tác động có hại - Tôn trọng và chăm sóc cho mọi người bằng dữ liệu tốt nhất đã có để thúc đẩy sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu số ca tử vong, ca bệnh nghiêm trọng.
  • Giảm thiểu sự bất bình đẳng y tế  - Giảm chênh lệch về sức khỏe do gánh nặng COVID-19 về bệnh tật và tử vong, đồng thời đảm bảo mọi người đều có cơ hội đảm bảo có sức khỏe tốt nhất.
  • Thúc đẩy công lý - Điều trị một cách công bằng cho các nhóm người, nhóm dân số và các cộng đồng chịu ảnh hưởng. Tháo gỡ những rào cản bất công, không cân xứng và có thể tránh khỏi đối vói tiêm chủng COVID-19.
  • Thúc đẩy sự minh bạch - Đưa ra quyết định rõ ràng, có thể hiểu được và sẵn sàng xem xét lại. Cho phép và tìm kiếm sự tham gia của cộng đồng trong quá trình xây dựng và đánh giá các quy trình quyết định.

​​Tìm hiểu thêm về  Nguyên tắc đạo đức trong việc Phân bổ Các Nguồn cung Vắc-xin Ngừa COVID-19 Ban đầu của ACIP.​

Các khung chương trình khác

Thông tin đóng góp từ cộng đồng và các nhóm chuyên môn sau đây là căn cứ thông tin cho các cuộc thảo luận của ACIP về những đối tượng nên được tiêm chủng COVID-19 khi nguồn cung có hạn:

Các đề xuất giới thiệu vắc-xin

Khi nguồn cung vắc-xin ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ còn hạn chế, CDC đã đưa ra khuyến cáo cho chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương về những người nên được tiêm chủng trước. Khuyến cáo của CDC dựa trên những khuyến cáo từ ACIP.

Các khuyến nghị được đưa ra với những mục tiêu sau:

  • Giảm số ca tử vong và mắc bệnh nghiêm trọng ở mức tối đa có thể.
  • Duy trì chức năng của xã hội
  • Giảm gánh nặng mà COVID-19 đã gây thêm cho những người vốn đã đối mặt với sự bất bình đẳng.

Trong lúc CDC đưa ra khuyến cáo về những người nên được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 trước, mỗi tiểu bang cũng có kế hoạch riêng để quyết định xem ai sẽ được tiêm chủng trước và cách thức chích vắc-xin.

Vào ngày 19 tháng 4 năm 2021, khi khả năng tiếp cận vắc-xin ngừa COVID-19 đã trở nên rộng rãi hơn, phạm vi người đủ điều kiện được chích vắc-xin sẽ bao gồm người từ 16 tuổi trở lên tại Hoa Kỳ.