Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Vắc-xin ngừa COVID-19 cho người được tiêm chủng bên ngoài Hoa Kỳ

Vắc-xin ngừa COVID-19 cho người được tiêm chủng bên ngoài Hoa Kỳ

Để được bảo vệ tốt nhất, CDC khuyến cáo mọi người nên tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đúng hạn và đầy đủ, bao gồm cả những người đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 bên ngoài Hoa Kỳ. Một người tiêm đầy đủ và đúng hạn vắc-xin ngừa COVID-19 là khi họ đã tiêm tất cả các liều trong loạt mũi tiêm chính và tất cả các mũi tiêm nhắc lại được đề xuất, khi đủ điều kiện.

Khuyến cáo cụ thể dành cho người được tiêm chủng bên ngoài Hoa Kỳ (như dưới đây) phụ thuộc vào việc:

 • (Các) loại vắc-xin họ đã tiêm có được chấp nhận tại Hoa Kỳ hay không
 • Họ đã hoàn tất loạt tiêm chính chưa
 • Họ đã tiêm mũi tiêm nhắc lại chưa

Vắc-xin COVID-19 được chấp thuận

 • Các loại vắc-xin được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt hoặc cấp phép, hiện bao gồm:
  • Johnson & Johnson’s Janssen
  • Moderna
  • Pfizer-BioNTech
 • Các loại vắc-xin được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liệt kê để sử dụng khẩn cấp, hiện bao gồm:
  • Johnson & Johnson’s Janssen
  • Moderna
  • Pfizer-BioNTech
  • AstraZeneca
  • Covaxin
  • Covishield
  • BIBP/Sinopharm
  • Sinovac
  • Novavax/Covovax
  • Convidecia

Nếu quý vị chưa được tiêm một loại vắc-xin được chấp nhận

CDC khuyến nghị những người đã tiêm loại vắc-xin ngừa COVID-19 chưa được FDA cấp phép hoặc phê duyệt, hoặc WHO chưa liệt kê để sử dụng khẩn cấp, hãy bắt đầu chích ngừa COVID-19 lại bằng loại vắc-xin ngừa COVID-19 được FDA cấp phép hoặc phê duyệt sử dụng. Trước khi tiêm một loại vắc-xin ngừa COVID-19 được FDA phê duyệt hoặc cấp phép, hãy chờ ít nhất 28 ngày sau khi tiêm liều gần nhất của loại vắc-xin chưa được FDA phê duyệt hoặc cấp phép.

Tìm hiểu thêm về việc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đúng hạn và đầy đủ.

Xin lưu ý, chúng ta mới chỉ có dữ liệu hạn chế về tính an toàn và hiệu quả của việc tiêm chủng COVID-19 sau khi tiêm một loại vắc-xin ngừa COVID-19 chưa được FDA cấp phép hoặc phê duyệt.

Nếu quý vị đã tiêm loại vắc-xin được chấp nhận

Với những người đã tiêm loại vắc-xin ngừa COVID-19 được chấp nhận bên ngoài Hoa Kỳ, bước tiếp theo là xác định xem họ đã hoàn tất loạt tiêm chính hay chưa.

Xác định tình trạng hoàn tất loạt tiêm chính

Những người đã tiêm chủng bên ngoài Hoa Kỳ được xem là đã hoàn tất loạt tiêm chính nếu họ:

*CDC không khuyến nghị tiêm trộn vắc-xin ngừa COVID-19 khác nhau cho loạt tiêm chính nhưng biết rằng điều này đang ngày càng trở nên phổ biến tại nhiều quốc gia ngoài Hoa Kỳ. Do đó, để diễn giải hồ sơ tiêm chủng, những người đã tiêm loạt chính kết hợp nhiều loại vắc-xin cũng được coi là đã hoàn tất loạt tiêm chính.

Nếu quý vị chưa hoàn tất loạt tiêm chính

Những người đã tiêm chủng bên ngoài Hoa Kỳ mà chưa hoàn tất loạt tiêm chính như được mô tả ở trên thì không phải bắt đầu loạt tiêm chính lại từ đầu. Họ nên tiêm một mũi của loạt tiêm chính của một loại vắc-xin mRNA ngừa COVID-19 (Pfizer-BioNTech hoặc Moderna). Nếu mũi đầu tiên là vắc-xin ngừa COVID-19 loại mRNA, tốt nhất là tiêm đúng loại vắc-xin đó lần nữa để hoàn tất loạt tiêm chính. Họ cũng nên tiêm tất cả các mũi nhắc lại được khuyến nghị khi đủ điều kiện.

Nếu quý vị đã hoàn tất loạt tiêm chính

Những người đã tiêm chủng bên ngoài Hoa Kỳ và đã hoàn tất loạt tiêm chính thì nên tiêm tất cả các mũi nhắc lại được khuyến nghị khi đủ điều kiện.

Nếu quý vị đã tiêm tất cả các liều nhắc lại

Những người đã tiêm tất cả các mũi nhắc với loại vắc-xin được chấp nhận ở bên ngoài Hoa Kỳ được xem là đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đầy đủ và đúng hạn.

Với những người bị suy giảm miễn dịch mức độ trung bình hoặc nặng

Những người bị suy giảm miễn dịch mức độ trung bình hoặc nặng và đã tiêm loại vắc-xin ngừa COVID-19 không có sẵn ở Hoa Kỳ thì nên hoàn tất hoặc bắt đầu lại loạt vắc-xin ngừa COVID-19 được khuyến nghị. Số này bao gồm tất cả các mũi tiêm nhắc lại được khuyến nghị khi đủ điều kiện, tại Hoa Kỳ. Nếu họ đã tiêm đủ tất cả (các) liều nhắc lại được khuyến nghị ở bên ngoài Hoa Kỳ bằng một loại vắc-xin đã được WHO cho phép sử dụng khẩn cấp, họ được xem là đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đầy đủ và đúng hạn.

Để biết thêm thông tin, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc xem phần Những lưu ý lâm sàng tạm thời về COVID-19.

Bằng chứng Thẻ tiêm chủng tại Hoa Kỳ

Thẻ tiêm chủng COVID-19 màu trắng của CDC chỉ được cấp cho những người được tiêm chủng tại Hoa Kỳ. CDC khuyên rằng những người đã tiêm chủng bên ngoài Hoa Kỳ nên giữ lại giấy tờ chứng minh đã tiêm chủng ở quốc gia khác làm bằng chứng tiêm chủng. CDC không lưu hồ sơ tiêm chủng hay quy định cách sử dụng hồ sơ tiêm chủng. Mọi người có thể cập nhật các loại vắc-xin họ đã tiêm khi ở bên ngoài Hoa Kỳ trong hồ sơ tiêm chủng bằng cách: