Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Vắc-xin ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson's Janssen: CDC và FDA đã khuyến cáo dừng sử dụng vắc-xin ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson's J&J/Janssen tại Hoa Kỳ vì lý do đặc biệt thận trọng, có hiệu lực từ Thứ Ba, ngày 13 tháng 4. Ủy Ban Tư Vấn về Quy Trình Phòng Ngừa Miễn Dịch (ACIP) sẽ tổ chức cuộc họp khẩn thứ hai để thảo luận về vắc-xin COVID-19 của J&J/Janssen vào ngày 23 tháng 4 năm 2021. Những người đã tiêm vắc-xin COVID-19 của J&J/Janssen trong ba tuần qua, có biểu hiện đau đầu nghiêm trọng, đau bụng, đau chân hoặc khó thở nên được chăm sóc y tế ngay lập tức.

hình đồ họa kèm khẩu hiệu, tôi đã được tiêm vắc-xin COVID-19! Chúng ta có thể làm được điều này

Vắc-xin ngừa COVID-19

Vắc-xin ngừa COVID-19 an toàn hiệu quả. Sau khi quý vị đã được tiêm chủng đầy đủ, quý vị có thể bắt đầu làm một số việc mà quý vị đã phải dừng lại trước đây do đại dịch. Những Điều Quan Trọng Cần Biết

TIÊM CHỦNG CỦA QUÝ VỊ KHI ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ DÀNH CHO NHÂN VIÊN CHĂM SÓC SỨC KHỎE

hình đồ họa kèm khẩu hiệu, tôi đã được tiêm vắc-xin COVID-19! Chúng ta có thể làm được điều này

Tiêm vắc-xin

biểu tượng dấu kiểm danh sách trên bảng kẹp
Dữ liệu về vắc-xin COVID-19

Nhân Viên Y Tế

Bộ công cụ và tài liệu để xử lý, bảo quản và tiêm vắc-xin, bao gồm các tài liệu hướng dẫn cho bệnh nhân.

Nhóm bác sĩ đeo khẩu trang nhìn vào camera, khái niệm về vi-rút corona.
Nhóm bác sĩ đeo khẩu trang nhìn vào camera, khái niệm về vi-rút corona.

Nhóm bác sĩ đeo khẩu trang nhìn vào camera, khái niệm về vi-rút corona.

Nhân Viên Y Tế

Bộ công cụ và tài liệu để xử lý, bảo quản và tiêm vắc-xin, bao gồm các tài liệu hướng dẫn cho bệnh nhân.