hình đồ họa kèm khẩu hiệu, tôi đã được tiêm vắc-xin COVID-19! Chúng ta có thể làm được điều này
COVID-19 stickers - WE CAN DO THIS, I GOT MY COVID-19 VACCINE

Vắc-xin ngừa COVID-19

Vắc-xin ngừa COVID-19 là an toàn, hiệu quả và miễn phí. Nhận lời giải đáp tại mụccâu hỏi thường gặpnhững lầm tưởng về vắc-xin.

MŨI TIÊM NHẮC CHO TRẺ EM TIÊM ĐÚNG HẠN
hình đồ họa kèm khẩu hiệu, tôi đã được tiêm vắc-xin COVID-19! Chúng ta có thể làm được điều này
Hãy Tiêm Chủng

Tìm địa điểm tiêm vắc-xin COVID-19 và mũi nhắc lại gần quý vị.

Gọi 1-800-232-0233 
Nhắn tin mã zip của quý vị tới số 438829

Có thể tính phí tin nhắn & dữ liệu. Chính sách quyền riêng tư của CDC

Tiêm vắc-xin
Dữ liệu về vắc-xin COVID-19
Đã cập nhật

Những người đã tiêm ít nhất 1 liều (5+ tuổi)

Những người đã tiêm chủng đầy đủ (5+ tuổi)

Những người đã tiêm 1 liều nhắc lại (1+ tuổi)

Dữ liệu thêm về vắc-xin

Tìm hiểu thêm về dữ liệu liên quan đến tính hiệu quả và phạm vi tiêm chủng.

Tiêm chủng tại Hoa Kỳ
Hiệu Quả của Vắc-xin

Chăm Sóc Sức Khỏe và Y Tế Công Cộng

Các bộ công cụ và nguồn lực hỗ trợ cho nhân viên chăm sóc sức khỏe và chuyên viên y tế công cộng.

nhân viên chăm sóc sức khỏe đang đeo khẩu trang
nhân viên chăm sóc sức khỏe đang đeo khẩu trang
nhân viên chăm sóc sức khỏe đang đeo khẩu trang

Chăm Sóc Sức Khỏe và Y Tế Công Cộng

Các bộ công cụ và nguồn lực hỗ trợ cho nhân viên chăm sóc sức khỏe và chuyên viên y tế công cộng.

Nội Dung Lưu Trữ

Để tìm danh sách nội dung đã được lưu trữ phục vụ cho mục đích xem lại lịch sử, vui lòng truy cập kho lưu trữ của chúng tôi . Xin lưu ý rằng nội dung của các trang và tệp này có thể đã cũ bởi các trang và tệp này không còn được cập nhật. Xem mục Lưu trữ.