Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Vắc-xin

Vắc-xin
Cập nhật ngày 14 tháng 10 năm 2020
health care professional applying a bandage to a patient after a vaccine

An toàn là ưu tiên trên hết

Hệ thống an toàn vắc-xin của Hoa Kỳ đảm bảo rằng tất cả các loại vắc-xin đều có mức độ an toàn nhất cao nhất có thể. Tìm hiểu thêm.

Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 10 năm 2020