Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

ảnh với khẩu hiệu, Tôi đã được tiêm vắc-xin COVID-19!

Vắc-xin COVID-19:

Giúp bảo vệ quý vị không bị nhiễm COVID-19

Tiêm vắc-xin COVID-19, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 6 feet, tránh đám đông và rửa tay để bảo vệ chống lại bệnh COVID-19.

ảnh với khẩu hiệu, Tôi đã được tiêm vắc-xin COVID-19!

Dữ liệu về vắc-xin COVID-19
Nhóm bác sĩ đeo khẩu trang nhìn vào camera, khái niệm về vi-rút corona.

Nhân Viên Y Tế

Bộ công cụ và tài liệu để xử lý, bảo quản và tiêm vắc-xin, bao gồm các tài liệu hướng dẫn cho bệnh nhân.

Thông Tin Lâm Sàng
Nhóm bác sĩ đeo khẩu trang nhìn vào camera, khái niệm về vi-rút corona.