Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Câu hỏi thường gặp về tiêm phòng COVID-19

Câu hỏi thường gặp về tiêm phòng COVID-19
Cập nhật ngày 24 tháng 11 năm 2020

Tại Hoa Kỳ, hiện vẫn chưa có loại vắc-xin nào được phê duyệt hoặc cấp phép để ngăn ngừa bệnh vi-rút Corona 2019 (COVID-19). Chính quyền liên bang, thông qua Operation Warp Speedexternal icon, đã hoạt động từ khi đại dịch bắt đầu xuất hiện để tạo ra một hoặc nhiều vắc-xin COVID-19 càng sớm càng tốt. Mặc dù CDC không có vai trò trong việc phát triển vắc-xin COVID-19, CDC hiện đang hợp tác chặt chẽ với các sở y tế và các đối tác phát triển các kế hoạch tiêm chủng khi có vắc-xin. CDC hiện đang làm việc với các đối tác ở tất cả các cấp, bao gồm các tổ chức chăm sóc sức khỏe, về các chương trình tiêm chủng COVID-19 linh hoạt phù hợp với các loại vắc-xin và tình huống khác nhau.

Dưới đây là giải đáp cho các câu hỏi thường gặp. Thông tin sẽ được cập nhật khi cần.

Lập kế hoạch tiêm chủng vắc-xin

Phát triển vắc-xin

Tiêm chủng vắc-xin

Sự an toàn

Cập nhật lần cuối ngày 24 tháng 11 năm 2020