Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tiêm Vắc Xin Ngừa COVID-19

Tiêm Vắc Xin Ngừa COVID-19
Cập nhật ngày 8 tháng 4 năm 2021
In

Tìm vắc-xin ngừa COVID-19 nếu quý vị thuộc nhóm những người gần đây được khuyến nghị tiêm vắc-xin.

Tại cuộc hẹn tiêm chủng của quý vị

ảnh minh họa người phụ nữ sau khi tiêm vắc-xin
  • Trước khi đến, quý vị hãy liên hệ với nơi quý vị được tiêm chủng hoặc xem lại email xác nhận cuộc hẹn của quý vị để đọc thông tin chi tiết về giấy tờ tùy thân và chứng minh khả năng đủ điều kiện mà quý vị có thể cần mang theo khi đến cuộc hẹn tiêm chủng.
  • Khi quý vị tiêm vắc-xin, quý vị nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ đều cần đeo khẩu trang để che mũi và miệng. Giữ khoảng cách 6 feet với người khác trong không gian trong nhà và khi xếp hàng. Tìm hiểu thêm về cách bảo vệ bản thân khi chuẩn bị tiêm vắc-xin ngừa COVID-19
  • Quý vị sẽ nhận được tờ thông tin trên giấy hoặc phiên bản điện tử cho biết thêm về loại vắc-xin COVID-19 cụ thể mà quý vị nhận được. Mỗi vắc-xin COVID-19 được cho phép có tờ thông tin riêng có chứa thông tin giúp quý vị hiểu rõ các nguy cơ và lợi ích của việc được chủng ngửa loại vắc-xin cụ thể đó. Tìm hiểu thêm về các loại vắc-xin ngừa COVID-19.
  • Sau khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19, quý vị nên được theo dõi tại nơi tiêm chủng trong vòng ít nhất là 15 phút. Tìm hiểu thêm về vắc-xin COVID-19 và các phản ứng dị ứng nghiêm trọng hiếm gặp. ​
  • Hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế về việc bắt đầu sử dụng v-safe, một công cụ miễn phí trên điện thoại thông minh sử dụng tính năng nhắn tin văn bản và khảo sát trên web để cung cấp việc kiểm tra y tế được tùy chỉnh theo cá nhân sau khi quý vị được chủng ngừa COVID-19. Thông qua v-safe, quý vị có thể nhanh chóng báo cho CDC nếu xuất hiện tác dụng phụ sau khi tiêm chủng. V-safe cũng nhắc nhở quý vị tiêm liều thứ hai nếu quý vị cần tới. Tìm hiểu thêm vềt v-safe.
  • Quý vị nên lấy thẻ chủng ngừa cho biết loại vắc-xin ngừa COVID-19 quý vị nhận được, ngày nhận và nơi nhận vắc-xin. Giữ thẻ tiêm chủng phòng trường hợp quý vị cần đến trong tương lai. Cân nhắc chụp ảnh lại thẻ chủng ngừa làm bản dự phòng.
  • Nếu quý vị không nhận được thẻ chủng ngừa COVID-19 tại cuộc hẹn, hãy liên hệ với nhà cung cấp tại điểm chủng ngừa nơi quý vị tiêm vắc-xin hoặc sở y tế tiểu bang nơi quý vị sống để tìm hiểu cách quý vị có thể lấy thẻ.

Không tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cùng lúc với các loại vắc-xin khác

Hãy đợi ít nhất là 14 ngày sau khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 trước khi sử dung loại vắc-xin khác, bao gồm vắc-xin cúm hoặc zona. Hoặc nếu gần đây quý vị đã sử dụng bất kỳ loại vắc-xin nào khác trước đó, hãy đợi ít nhất 14 ngày trước khi tiêm vắc-xin COVID-19.

Tuy nhiên, nếu quý vị tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 trong vòng 14 ngày kể từ ngày tiêm loại vắc-xin khác thì quý vị không cần phải tiêm lại một trong hai loại vắc-xin này, Quý vị vẫn nên hoàn thành cả hai loại vắc-xin theo lịch.

Khi có thêm dữ liệu về sự an toànđộ hiệu quả của vắc-xin ngừa COVID-19 khi được tiêm cùng lúc với các vắc-xin khác, CDC có thể cập nhật khuyến nghị này.

Nếu quý vị cần tiêm mũi thứ hai

các ống vắc-xin

Nếu quý vị tiêm vắc-xin mRNA COVID-19 (vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech hoặc vắc-xin ngừa COVID-19 của Moderna), quý vị sẽ cần tiêm 2 mũi để được bảo vệ tốt nhất. Các vắc-xin COVID-19 không thể thay thế cho nhau. Nếu quý vị đã sử dụng vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna, quý vị sẽ được tiêm cùng một loại sản phẩm (hay nhãn hàng) cho lần tiêm thứ hai.  Quý vị hãy tiêm lần thứ hai ngay cả khi quý vị gặp tác dụng phụ sau lần tiêm đầu, trừ khi nhà cung cấp vắc-xin hoặc bác sĩ của quý vị đề nghị không tiêm lần hai.

Nếu quý vị tiêm vắc-xin véc-tơ vi-rút COVID-19, vắc-xin ngừa  COVID-19 của Johnson & Johnson's Janssen (J&J/Janssen), quý vị chỉ cần tiêm 1 mũi.

Những gì sẽ xảy ra sau khi tiêm vắc-xin COVID-19