Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Mong chờ điều gì tại cuộc hẹn của quý vị khi tiêm vắc-xin chống COVID-19

Mong chờ điều gì tại cuộc hẹn của quý vị khi tiêm vắc-xin chống COVID-19
Cập nhật ngày 22 tháng 1 năm 2021
In

Mọi người đều nên tiếp tục sử dụng tất cả các công cụ để giúp ngăn chặn đại dịch này, khi chúng ta tìm hiểu thêm về hiệu quả của các loại vắc-xin COVID-19 trong điều kiện thực tế. Đeo khẩu trang để che mũi, miệng khi ở gần người khác, giữ khoảng cách tối thiểu 6 feet với người khác, tránh nơi đông người và rửa tay thường xuyên.

hình minh họa dòng người chờ chủng ngừa

Vì COVID-19 là loại bệnh mới với vắc-xin mới, quý vị có thể có các thắc mắc về chuyện xảy ra trước, trong và sau khi cuộc hẹn chủng ngừa. Những lời khuyên này sẽ giúp quý vị biết điều gì sẽ xảy ra khi chủng ngừa, thông tin nào nhà cung cấp dịch vụ của quý vị sẽ cung cấp cho quý vị và các nguồn lực mà quý vị có thể sử dụng để theo dõi sức khỏe của mình sau khi được chủng ngừa.

Trước khi chủng ngừa

Thẻ vắc-xin COVID-19

Khi quý vị chủng ngừa

  • Quý vị sẽ nhận được thẻ chủng ngừa hoặc tờ in cho biết vắc-xin COVID-19 nào quý vị đã được chủng ngừa, ngày và địa điểm quý vị đã tiêm chủng.
  • Quý vị sẽ nhận được tờ thông tin trên giấy hoặc phiên bản điện tử cho biết thêm về loại vắc-xin COVID-19 cụ thể mà quý vị đang được đề nghị dùng. Mỗi vắc-xin COVID-19 được cho phép có tờ thông tin riêng có chứa thông tin giúp quý vị hiểu rõ các nguy cơ và lợi ích của việc được chủng ngửa loại vắc-xin cụ thể đó.
  • Tất cả những người tiêm vắc-xin COVID-19 nên được giám sát tại chỗ. Tìm hiểu thêm về vắc-xin COVID-19 và các phản ứng dị ứng nghiêm trọng hiếm gặp. ​

Sau khi chủng ngừa

Những gì sẽ xảy ra sau khi tiêm vắc-xin COVID-19

Tìm hiểu về các tác dụng phụ thường gặp và nhận được lời khuyên hữu ích về cách giảm đau và khó chịu

  • Với hầu hết các vắc-xin COVID-19, quý vị sẽ cần hai mũi tiêm để chúng có tác dụng. Tiêm mũi thứ hai dù quý vị có tác dụng phụ sau mũi đầu tiên, trừ khi nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng hoặc bác sĩ của quý vị nói quý vị sẽ không tiêm mũi thứ hai.
  • Hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế về việc bắt đầu sử dụng v-safe, một công cụ trên điện thoại thông minh sử dụng tính năng nhắn tin văn bản và khảo sát trên web để cung cấp việc kiểm tra y tế được tùy chỉnh theo cá nhân sau khi quý vị được chủng ngừa COVID-19. V-safe cũng nhắc nhở quý vị tiêm liều thứ hai nếu quý vị cần tới. Tìm hiểu thêm về www.cdc.gov/vsafe.
  • Cơ thể quý vị sẽ mất một thời gian để xây dựng khả năng bảo vệ sau bất kỳ lần tiêm chủng nào. Vắc-xin COVID-19 yêu cầu 2 lần tiêm có thể không bảo vệ được cho quý vị cho đến thời điểm một hoặc hai tuần sau lần tiêm thứ hai.