Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tiêm chủng: Tìm vắc-xin và tìm hiểu những gì quý vị có thể thực hiện sau khi được tiêm chủng đầy đủ.

Lý do CDC đo lường hiệu quả của vắc-xin

Lý do CDC đo lường hiệu quả của vắc-xin
Cập nhật ngày 9 tháng 3 năm 2021
In

Sau khi Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt vắc-xin hoặc cho phép sử dụng vắc-xin trong tình huống khẩn cấp, các chuyên gia vẫn tiếp tục thẩm định tính hiệu quả của vắc-xin trong các điều kiện thực tế.  Mục tiêu là để hiểu vắc-xin bảo vệ mọi người như thế nào bên ngoài môi trường thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt.

CDC và các đối tác khác sẽ tiếp tục đánh giá tính hiệu quả của vắc-xin COVID-19 trong các điều kiện thực tế. Đánh giá tính hiệu quả của vắc-xin trong các điều kiện thực tế là rất quan trọng để:

  • Tìm hiểu xem liệu vắc-xin có đem lại khả năng bảo vệ giống như trong môi trường thử nghiệm lâm sàng hay không.
  • Điều chỉnh các khuyến cáo về vắc-xin, nếu cần.
  • Tìm hiểu lý do và tần suất xảy ra các trường hợp đột phá (người vẫn mắc bệnh sau khi tiêm vắc-xin).
  • Tìm hiểu xem vắc-xin giúp bảo vệ chống lại các biến thể COVID-19 như thế nào.
  • Cung cấp thông tin để xây dựng chính sách vắc-xin và phổ biến rộng rãi việc phân phối vắc-xin.
  • Cung cấp thông tin cho việc phát triển công nghệ vắc-xin cải tiến.

Các kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy rằng vắc-xin COVID-19 có hiệu quả.

Các thử nghiệm lâm sàngexternal icon cung cấp thông tin và dữ liệu về hiệu quả ngăn chặn bệnh truyền nhiễm của vắc-xin cũng như tính an toàn của nó. FDA rất coi trọng các dữ liệu này, cũng như thông tin sản xuất liên quan, để đánh giá tính hiệu quả và an toàn của vắc-xin. Sau đó, FDA quyết định có nên phê chuẩn một loại vắc-xin hay cho phép sử dụng nó trong trường hợp khẩn cấp tại Hoa Kỳ hay không.

Tuy nhiên, sau khi vắc-xin được FDA phê chuẩn hoặc cho phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, sẽ có thêm đánh giá được thực hiện. Mục đích của các đánh giá này là để hiểu thêm về cơ chế bảo vệ của một loại vắc-xin trong điều kiện thực tế, bên ngoài môi trường thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt.

Hiệu quả của vắc-xin COVID-19 trong các điều kiện thực tế có thể khác nhau

CDC và các đối tác sẽ tiếp tục đánh giá tính hiệu quả của các vắc-xin COVID-19 được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và được khuyến cáo sử dụng phổ biến ở Hoa Kỳ. Những đánh giá thực tế này sẽ so sánh những nhóm người được tiêm vắc-xin và những người không được tiêm vắc-xin, những người bị nhiễm và không bị nhiễm COVID-19 để đánh giá về mức độ hiệu quả của vắc-xin COVID-19 trong việc bảo vệ con người.

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến tính hiệu quả của vắc-xin trong các điều kiện thực tế. Các yếu tố này bao gồm:

  • Yếu tố cơ địa ví dụ như những người không tham gia thử nghiệm lâm sàng có thể có phản ứng khác nhau với vắc-xin
  • Yếu tố vi-rút ví dụ như các biến thể
  • Yếu tố chương trình ví dụ như tuân thủ lịch tiêm liều hay tuân thủ việc lưu trữ và xử lý vắc-xin đúng cách

Hiểu rõ tính hiệu quả của vắc-xin COVID-19 trong các điều kiện thực tế sẽ cho phép CDC, FDA và những đối tác khác bảo đảm vắc-xin có hiệu quả bảo vệ chống lại COVID-19 trong điều kiện thực tế.