Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Tiêm phòng để ngừa bệnh nghiêm trọng, nhập viện và tử vong. Những người chưa được tiêm phòng nên đi tiêm phòng và tiếp tục đeo khẩu trang cho đến khi được tiêm phòng đầy đủ. Điều này khẩn cấp hơn bao giờ hết đối với biến thể Delta. CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người được tiêm chủng đầy đủ dựa trên bằng chứng mới về biến thể Delta.
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.

Lý do CDC đo lường hiệu quả của vắc-xin

Lý do CDC đo lường hiệu quả của vắc-xin
Cập nhật ngày 17 tháng 5 năm 2021
In

Sau khi Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt một loại vắc-xin hoặc cho phép sử dụng một​​​​​​​ loại vắc-xin để sử dụng khẩn cấp, các chuyên gia vẫn tiếp tục thẩm định tính hiệu quả của vắc-xin trong các điều kiện thực tế. Đây là những nghiên cứu về tính hiệu quả của vắc-xin ("VE"). Mục tiêu là để hiểu vắc-xin bảo vệ mọi người như thế nào bên ngoài môi trường thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt.

CDC và các đối tác khác đánh giá hoạt động của vắc-xin ngừa COVID-19 trong điều kiện thực tế. Đánh giá tính hiệu quả của vắc-xin trong các điều kiện thực tế là rất quan trọng để:

  • Tìm hiểu xem liệu vắc-xin có đem lại khả năng bảo vệ giống như trong môi trường thử nghiệm lâm sàng hay không.
  • Điều chỉnh các khuyến cáo về vắc-xin, nếu cần.
  • Tìm hiểu lý do và tần suất xảy ra các trường hợp đột phá (người vẫn mắc bệnh sau khi tiêm vắc-xin).
  • Tìm hiểu xem vắc-xin giúp bảo vệ chống lại các biến thể COVID-19 như thế nào.
  • Cung cấp thông tin chính sách vắc-xin và phân phối vắc-xin.
  • Cung cấp thông tin cho việc phát triển công nghệ vắc-xin trong tương lai.

Các kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy rằng vắc-xin COVID-19 có hiệu quả

Các thử nghiệm lâm sàngexternal icon cung cấp dữ liệu và thông tin về hiệu quả phòng bệnh và mức độ an toàn của vắc-xin. Cơ Quan Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) đánh giá các dữ liệu này, cùng với thông tin từ nhà sản xuất, cùng với thông tin từ nhà sản xuất, để đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả của vắc-xin. Sau đó, FDA quyết định có nên phê chuẩn một loại vắc-xin hay cho phép sử dụng nó trong trường hợp khẩn cấp tại Hoa Kỳ hay không.

Dựa trên bằng chứng từ các thử nghiệm lâm sàng, tất cả các loại vắc-xin ngừa COVID-19 được phê chuẩn để sử dụng tại Hoa Kỳ có hiệu quả phòng ngừa bệnh COVID-19 đã được phòng thí nghiệm xác nhận ở người đã được tiêm hai liều và không có bằng chứng nào cho thấy từng nhiễm bệnh trước đây.

Để biết thêm thông tin về dữ liệu thử nghiệm lâm sàng cho mỗi loại vắc-xin ngừa COVID-19 được phê chuẩn để sử dụng tại Hoa Kỳ:

Nhiều đánh giá diễn ra sau khi một loại vắc-xin được FDA phê chuẩn hoặc cho phép sử dụng khẩn cấp. Mục đích của các đánh giá này là để hiểu thêm về cơ chế bảo vệ của một loại vắc-xin trong điều kiện thực tế, bên ngoài môi trường thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt.

Hiệu quả của vắc-xin COVID-19 trong các điều kiện thực tế có thể khác nhau

CDC và đối tác đánh giá mức độ hiệu quả của các loại vắc-xin ngừa COVID-19 đã được FDA phê chuẩn hoặc cho phép sử dụng khẩn cấp và được khuyến nghị để sử dụng rộng rãi tại Hoa Kỳ.

CDC đang đánh giá hiệu quả của vắc-xin ngừa COVID-19 trong điều kiện thực tế. Một đánh giá trên thực tế quan sát cả những đối tượng đã được tiêm vắc-xin và những người không được tiêm để xem mỗi nhóm có bao nhiêu người mắc bệnh COVID-19. Một số đánh giá cân nhắc hiệu quả của vắc-xin ngừa COVID-19 khác nhau như thế nào ở người đã được tiêm chủng một phần so với người được tiêm chủng đầy đủ.

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến tính hiệu quả của vắc-xin trong các điều kiện thực tế. Các yếu tố này bao gồm:

  • Yếu tố cơ địa ví dụ như những người không tham gia thử nghiệm lâm sàng có thể có phản ứng khác nhau với vắc-xin
  • Yếu tố vi-rút ví dụ như các biến thể
  • Yếu tố chương trình ví dụ như tuân thủ lịch tiêm liều hay tuân thủ việc lưu trữ và xử lý vắc-xin đúng cách

Hiểu rõ tính hiệu quả của vắc-xin COVID-19 trong các điều kiện thực tế sẽ cho phép CDC, FDA và những đối tác khác bảo đảm vắc-xin có hiệu quả bảo vệ chống lại COVID-19 trong điều kiện thực tế.