Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Lưu trữ Thông tin cập nhật dữ liệu chủng ngừa COVID-19

Lưu trữ Thông tin cập nhật dữ liệu chủng ngừa COVID-19
Cập nhật ngày 1 tháng 7 năm 2022
In

CDC báo cáo dữ liệu chủng ngừa COVID-19 trên mạng trên bộ theo dõi dữ liệu COVID và trong tập dữ liệu chủng ngừa. Chia sẻ thông tin kịp thời và chính xác với công chúng là một trong những hoạt động cốt lõi của CDC. CDC có thể cung cấp dữ liệu đáng tin cậy nhờ vào khả năng báo cáo chính xác và kịp thời từ các khu vực phân quyền. Tất cả số liệu báo cáo có thể thay đổi theo thời gian vì dữ liệu cập nhật liên tục được báo cáo lên CDC.

Thông tin cập nhật lịch sử

CDC thông báo các sự kiện ảnh hưởng đến dữ liệu vắc-xin thông qua chú thích trên bộ theo dõi dữ liệu COVID (CDT). Phần này đóng vai trò là kho lưu trữ các chú thích cho các bản cập nhật dữ liệu vắc xin COVID-19 trong quá khứ.  Các thay đổi được báo cáo đối với dữ liệu vắc xin COVID-19 có thể xảy ra vì những lý do sau:

 • Thông tin cập nhật về các khuyến nghị/hướng dẫn và chính sách về vắc-xin ngừa COVID-19
 • Những thay đổi dữ liệu nằm ngoài các sự kiện Quản lý hồ sơ đã lên lịch
 • Những thay đổi trong phương pháp báo cáo
 • Các điều chỉnh được thực hiện do lỗi (chẳng hạn như lỗi đồng bộ hóa)

Thông Tin Cập Nhật Về Dữ Liệu Tiêm Chủng:

 • Ngày 15 tháng 6 năm 2022, số lượng vắc-xin đã tiêm hàng ngày cho Indiana là 238.242 liều. Tổng số này bao gồm các liều đã tiêm gần đây và các liều đã tiêm trước đây từ tháng 9 năm 2021 - tháng 4 năm 2022 chưa được Indiana báo cáo cho CDC.
 • Ngày 26 tháng 5 năm 2022, số liều vắc-xin đã tiêm hàng ngày cho Indiana là 70.721 liều. Tổng số này bao gồm các liều đã tiêm gần đây và các liều đã tiêm trước đây từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021 chưa được Indiana báo cáo cho CDC.
 • Do vấn đề xử lý dữ liệu vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, dữ liệu tiêm chủng chưa được cập nhật trên hai bảng tổng quan Xu hướng nhân khẩu học trong tiêm chủng - "Xu hướng tiêm chủng mũi nhắc lại theo độ tuổi, giới tính và chủng tộc/dân tộc trong số những người đã tiêm chủng đầy đủ từ 12 tuổi trở lên" và "Xu hướng tiêm chủng" -  thể hiện dữ liệu tính tới ngày 8 tháng 5 năm 2022. CDC đang tích cực cố gắng giải quyết sự cố này và dữ liệu sẽ được cập nhật khi có thông tin.
 • Ngày 3 tháng 5, 2022, số liều vắc-xin đã tiêm hàng ngày cho Nam Carolina là 152.237 liều. Con số này bao gồm 152.195 liều gần đây và trong quá khứ trong khoảng thời từ ngày 2 tháng 4, 2022 đến ngày 2 tháng 5, 2022.
 • Ngày 27 tháng 4, 2022, số liều vắc-xin đã tiêm hàng ngày cho Pennsylvania là 254.383 liều. Con số này bao gồm 235.854 liều tiêm nhắc lại thứ hai gần đây và trước đó mới được báo cáo.
 • Ngày 21 tháng 4, 2022, Quận Columbia [DC] đã nâng cấp hệ thống báo cáo và thu thập dữ liệu của mình. Việc nâng cấp hệ thống có thể dẫn tới số đếm về tổng số người đã tiêm chủng đầy đủ tại quận vào ngày 2 tháng 5, 2022 được báo cáo cao hơn.  CDC và DC đang tích cực làm việc để xác thực mức tăng này và nếu cần, việc chỉnh sửa dữ liệu sẽ diễn ra kịp thời.
 • Dữ liệu tiêm chủng do Texas gửi vào ngày 20 tháng 4 ngày 2022 hiện đang được CDC và các viên chức tiểu bang xem xét do có sử dụng quy trình báo cáo mới và không thể hiện trên công cụ Theo dõi dữ liệu COVID-19. Dữ liệu sẽ được cập nhật khi có thông tin.
 • Ngày 15 tháng 4 năm 2022: New Hampshire đã xem lại dữ liệu và điều chỉnh hồ sơ tiêm chủng đã báo cáo cho CDC, kết quả là giảm 62.163 liều vắc-xin đã tiêm từ ngày 14 tháng 12 năm 2020. Mức điều chỉnh này là kết quả cập nhật phương thức báo cáo dữ liệu của các nhà thuốc cho CDC và/hoặc khu vực phân quyền.
 • Ngày 22 tháng 3 năm 2022: New Hampshire đã xem xét dữ liệu và điều chỉnh báo cáo, dẫn đến giảm 246.029 liều cho tổng số liều vắc-xin được tiêm kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2020. Mức điều chỉnh này là kết quả cập nhật phương thức báo cáo dữ liệu của các nhà thuốc cho CDC và/hoặc khu vực phân quyền.
 • 11/03/2022: New Hampshire đã xem xét dữ liệu và điều chỉnh báo cáo, từ đó đưa ra kết quả giảm 91.294 liều đối với tổng số liều vắc-xin được tiêm kể từ 14/12/2020. Mức điều chỉnh này là kết quả cập nhật phương thức báo cáo dữ liệu của các nhà thuốc cho CDC và/hoặc khu vực phân quyền.
 • 10/03/2022:CDC đã xóa các tùy chọn dựa trên số lượng khỏi chế độ xem bản đồ về Chủng ngừa tại Hoa Kỳ. Thông tin này vẫn có để tải xuống và tiếp tục xuất hiện trên bản đồ khi di chuột qua khu vực phân quyền cụ thể khi tỷ lệ có liên quan hoặc thước đo dựa trên tỷ lệ phần trăm được chọn.
 • Bắt đầu từ ngày 9 tháng 3, 2022, CDC phân bổ người tiêm vắc-xin theo khu vực cư trú của họ đối với thước đo "Người tiêm liều 1" trên Xu hướng tiêm chủng. Trước đây, thước đo này quy người tiêm về khu vực phân quyền được tiêm vắc-xin.
 • Do vấn đề xử lý dữ liệu vào 27/2/2022, dữ liệu tiêm chủng chưa được cập nhật trên COVID Data Tracker của CDC và phản ánh dữ liệu cho đến ngày 26/2/2022. CDC đang tích cực cố gắng giải quyết sự cố này và dữ liệu sẽ được cập nhật khi có thông tin.
 • 25/2/2022: New Hampshire đã xem xét dữ liệu và điều chỉnh báo cáo, từ đó đưa ra kết quả giảm 209.146 liều đối với tổng số liều vắc-xin được tiêm kể từ 14/12/2020. Mức điều chỉnh này là kết quả cập nhật phương thức báo cáo dữ liệu của các nhà thuốc cho CDC và/hoặc khu vực phân quyền.
 • Vào ngày 25 tháng 1, 2022, Idaho đã bắt đầu cung cấp cho CDC dữ liệu vắc-xin về người được tiêm dưới 18 tuổi. Điều này làm tăng số liều được tiêm thêm 177.996 liều.
 • Vào ngày 20 tháng 1, 2022, việc xem xét dữ liệu và điều chỉnh báo cáo đã dẫn đến việc giảm 12.298 liều vắc xin được tiêm tại Hawaii kể từ tháng ngày 14 tháng 12, 2020.
 • Vào ngày 19 tháng 1, 2022, CDC đã thay đổi thuật toán địa chỉ cho Cục Đặc Trách Nhà Tù (BOP) và Bộ Quốc Phòng (DOD) để điều chỉnh tốt hơn việc quản lý vắc-xin với quận sinh sống của người tiêm thay vì quận nơi tiêm vắc-xin. Sự thay đổi này không tạo ra thay đổi thực sự nào đối với hồ sơ tiêm chủng ở cấp quốc gia và có tác động tối thiểu ở cấp khu vực phân quyền đó. Tác động lớn nhất là ở cấp quận.
  • Các quận dân cư nằm gần các cơ sở DOD sẽ thấy số lượng tiêm vắc-xin tăng lên và các quận nơi có các cơ sở DOD sẽ thấy số lượng tiêm vắc-xin giảm.
 • Bắt đầu từ ngày 19 tháng 1 năm 2022: CDC không hiển thị dữ liệu cấp quận cho cư dân các quận Barnstable, Dukes và  Nantucket tại Massachusetts do dân số tại các quận này ít. Dữ liệu này bao gồm cả những người đã tiêm vắc-xin tại các bang hoặc quận khác.
  • Massachusetts không cung cấp dữ liệu trực tiếp cho CDC. Từ ngày 27 tháng1, 2021 đến ngày 18 tháng 1, 2022, dữ liệu tiêm chủng được cung cấp từ các tổ chức khác về cư dân tại các quận bị ảnh hưởng và đã chích ngừa tại các quận/tiểu bang khác. Dữ liệu này được hiển thị trên bộ theo dõi dữ liệu về COVID của CDC nhưng chưa báo cáo đầy đủ, điều này tạo ra số liệu thấp không đúng cho các quận này, đó là lý do tại sao dữ liệu này không còn được hiển thị nữa.
 • Do sự cố xử lý dữ liệu vào ngày 7 tháng 1 năm 2022, dữ liệu tiêm chủng chưa được cập nhật trên Công Cụ Theo Dõi Dữ Liệu COVID của CDC và phản ánh dữ liệu đến ngày 6 tháng 1 năm 2022. CDC đang tích cực cố gắng giải quyết sự cố này và dữ liệu sẽ được cập nhật khi có thông tin.
 • Ngày 30 tháng 12 năm 2021: CDC đã cập nhật 349 mẫu số dân số cấp quận của điều tra dân số không chính xác. Thông tin cập nhật này không ảnh hưởng đến tổng số những người đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID-19 hoặc tổng số những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Thông tin cập nhật chỉ ảnh hưởng đến tỷ lệ phần trăm dân số trong 189 quận đã tiêm ít nhất một liều hoặc những người đã được tiêm chủng đầy đủ.
 • Ngày 10 tháng 12 năm 2021: North Carolina đã phát hiện ra vấn đề vào ngày 10 tháng 12 năm 2021 ở cấp độ liên bang với việc liên kết dữ liệu trên các địa điểm tiêm vắc-xin khác nhau (nghĩa là nhà thuốc bán lẻ, sở y tế địa phương và phòng mạch bác sĩ).
  • Điều này dẫn đến tình trạng đếm thiếu "những người được tiêm phòng đầy đủ với tiêm liều nhắc lại" ở Bắc Carolina. Vấn đề này đang được đánh giá để tìm ra phương án giải quyết.
 • Vào ngày 18 tháng 11, 2021, CDC đã cập nhật dữ liệu nhân khẩu học để dùng ngày tiêm vắc-xin thay vì ngày mà việc tiêm chủng được báo cáo tới CDC.
 • Bắt đầu từ ngày 18 tháng 11, 2021, dữ liệu nhân khẩu học về tiêm chủng hiện nay sẽ bao gồm Texas.
 • Tháng 11 năm 2021: Tây Virginia gần đây đã tiến hành đánh giá nội bộ dữ liệu tiêm vắc-xin COVID-19 và xác định rằng có độ trễ trong một số lần tải dữ liệu của họ lên Kho trung gian dữ liệu của CDC (Data Clearing House - DCH).
  • Bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 và tiếp tục đến ngày 9 tháng 12 , Tây Virginia đã gửi nhiều tệp tới DCH có chứa hồ sơ tiêm vắc-xin từ tháng 7 đến tháng 11 năm nay, dẫn đến tăng thêm 1,47 triệu hồ sơ tiêm vắc-xin của tiểu bang.
 • Ngày 14 tháng 11, 2021, sự cố mất kết nối mạng tại CDC vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2021 dẫn đến hồ sơ hành chính tiêm vắc-xin từ 13 tổ chức đối tác không được xử lý đúng cách và bị bỏ sót 281.912 hồ sơ. 281.912 hồ sơ bị bỏ sót sẽ được đưa vào dữ liệu trong ngày Chủ Nhật, ngày 14 tháng 11 năm 2021.
 •  Ngày 5 tháng 11, 2021, ước tính dân số cho tất cả các vùng lãnh thổ và các vùng được bảo hộ (ngoại trừ Puerto Rico) đã được cập nhật dựa trên Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Tế Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ 2020.
 • Ngày 2 tháng 11, 2021, CDC khuyến nghị sử dụng Vắc-xin Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5 tuổi thông qua 11 dành cho nhóm trẻ em từ 5 đến 11.  Vắc-xin Pfizer-BioNTech COVID-19 được khuyến nghị sử dụng cho người lớn và thanh thiếu niên thì không được khuyến khích sử dụng cho trẻ em từ 5 đến 11.
 • Ngày 1 tháng 11 năm 2021: Hawaii không cung cấp thông tin quận nơi cư trú cho CDC. Do đó, CDC đang bỏ dữ liệu cấp quận cho cư dân Hawaii, bao gồm những người đã tiêm vắc-xin ở các tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ khác.
  • Từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021, dữ liệu tiêm chủng của cư dân Hawaii đã tiêm vắc-xin ở các tiểu bang khác được hiển thị trên Công cụ theo dõi dữ liệu COVID.
 • Ngày 29 tháng 10, 2021, việc xem xét dữ liệu và báo cáo điều chỉnh cho tiểu bang Kentucky đã dẫn đến tình trạng giảm 411.224 liều vắc-xin được tiêm. Những sự điều chỉnh này là kết quả cập nhật phương thức báo cáo dữ liệu của các nhà thuốc cho CDC và/hoặc khu vực phân quyền.
 • Ngày 26 tháng 10 năm 2021, CDC đã sửa chữa sai sót trong mẫu số của Thống Kê được sử dụng để tính số liệu dựa trên tỷ lệ phần trăm về dân số Puerto Rico ở độ tuổi từ 65 trở lên và không có nhóm đối tượng nào bị ảnh hưởng.
  • Số lượng thống kê cho nhóm đối tượng từ 65 trở lên ở Puerto Rico đã tăng từ 542.928 lên 679.656 người.
  • Số lượng thống kê cho nhóm đối tượng từ 65 trở lên ở Hoa Kỳ đã tăng từ 54.696.581 lên 54.833.309 người.
  • CDC sẽ cập nhật dữ liệu lịch sử trên  data.cdc.govđể thấy được những chỉnh sửa này.
 •  Ngày 24 tháng 10, 2021, CDC đã xác định và tiến hành sửa đổi phần trăm số người từ 50 tuổi trở lên được tiêm chủng đầy đủ với liều nhắc lại. Sai sót này dẫn đến tỷ lệ phần trăm số người được báo cáo tiêm liều nhắc lại có độ tuổi từ 50 trở lên vào ngày 22 và 23 tháng 10, 2021 cao hơn.
 • Ngày 22 tháng 10 năm 2021: Đồ họa cấp quận bao gồm dữ liệu tiêm chủng của Texas. Texas và CDC đã hợp tác để cập nhật cách Texas gửi dữ liệu tiêm chủng tổng hợp để nâng cao thông tin được cung cấp trên Công cụ theo dõi dữ liệu COVID của CDC.
 • Vào ngày 29 tháng 9 năm 2021: CDC đã xác định và sửa lại lỗi xử lý sau khi báo cáo dữ liệu điều chỉnh được thực hiện cho Texas. Lỗi này làm tăng tổng số người đã được tiêm chủng đầy đủ trong tiểu bang.
 • Vào ngày 28 tháng 9 năm 2021, việc điều chỉnh báo cáo cho Texas đã dẫn đến tình trạng giảm 91. 119 liều.
 • Vào ngày 23 tháng 9, 2021, việc xem xét dữ liệu và điều chỉnh báo cáo đã dẫn đến tình trạng giảm số liều vắc-xin được tiêm cho Tiểu bang Washington là 473.191 liều. Những sự điều chỉnh này là kết quả cập nhật phương thức báo cáo dữ liệu của các nhà thuốc cho CDC và/hoặc khu vực phân quyền.
 • Do sự cố mất kết nối mạng tại CDC vào ngày 14 tháng 8 năm 2021, một số tệp chứa thông tin tiêm vắc-xin không được nhập vào ngày 15 tháng 8, 2021. Số lượng trong các tệp này sẽ không được tính vào 6 giờ sáng ngày 15 tháng 8 năm 2021 mà được tính vào ngày 16 tháng 8 năm 2021. Điều này đã ảnh hưởng đến 11 tổ chức với tổng số 66.326 liều tiêm vắc-xin.
 • Hiệp Hội Nhà Thuốc Liên Bang trong Chương Trình Chăm Sóc Dài Hạn (LTC) là quan hệ đối tác giữa CDC và CVS, Walgreens cũng như Managed Health Care Associates, Inc. Chương trình cung cấp dịch vụ tiêm chủng ngừa COVID-19 tại chỗ cho cư dân ở các viện dưỡng lão và cơ sở chăm sóc dành cho người già và người tàn tật. Hiệp hội nhà thuốc liên bang cho chương trình LTC đã có hiệu lực sau khi có vắc-xin vào ngày 23 tháng 4, 2021 và các trang của bộ theo dõi dữ liệu liên quan đến COVID-19 đã được gỡ bỏ vào ngày 7 tháng 10, 2021. Dữ liệu trước đây, vốn dành để tải về thể hiện Quan hệ hợp tác của nhà thuốc cho chương trình LTC đã được lưu trữ và có trên trang cdc.gov.​ Tất cả các liều vắc-xin được tiêm cho cư dân và nhân viên của viện dưỡng lão và cơ sở chăm sóc cho người già và người tàn tật tiếp tục được thể hiện trong tổng số của khu vực phân quyền phù hợp của chúng.
 • Vào ngày 31 tháng 8, 2021, CDC đã cập nhật thuật toán của mình để gán nhóm chủng tộc/dân tộc cho người chích vắc-xin cho tương ứng với cách phân loại của Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ. Kết quả là, đã có khoảng 4.5 triệu người được chích ngừa vắc-xin, trong đó chủng tộc hợp lệ từng được báo cáo với chủng tộc "khác" đã được phân loại là "Đa chủng tộc không phải người gốc nói tiếng Tây Ban Nha" nay đã được phân vào nhóm một chủng tộc/dân tộc.
 • Bắt đầu từ ngày 9 tháng 8, 2021, các tổ chức gửi thông tin sẽ có thể cập nhật hoặc xóa hồ sơ đã gởi trước đó bằng chức năng mới có trong Ngân Hàng Dữ Liệu của CDC. Việc sử dụng chức năng mới này có thể dẫn đến dao động trên khắp các số liệu trên Công Cụ Theo Dõi Dữ Liệu COVID của CDC khi dữ liệu trước đây được cập nhật hoặc xóa. Chức năng này cũng sẽ giúp báo cáo chính xác hơn và cải thiện chất lượng dữ liệu.
 • Vào ngày 1 tháng 7, 2021, việc xem xét dữ liệu và báo cáo điều chỉnh đã dẫn đến tình trạng tăng nhiều hơn bình thường ở số liều vắc-xin được tiêm cho khu vực Arizona và Puerto Rico, lần lượt là 258.590 và 465.704 liều. Mức điều chỉnh là kết quả của nỗ lực tích cực sửa lỗi truyền tải dữ liệu của CDC và các khu vực phân quyền.
 • Vào ngày 30 tháng 6, 2021, việc xem xét dữ liệu và báo cáo điều chỉnh đã dẫn đến tình trạng tăng số liều vắc-xin được tiêm cho Bắc Carolina là 621.198 liều kể từ tháng 12 năm 2020. Mức điều chỉnh này là kết quả cập nhật phương thức báo cáo dữ liệu của các nhà thuốc cho CDC và/hoặc khu vực phân quyền.
 • Vào ngày 25 tháng 6. 2021, việc xem xét dữ liệu và báo cáo điều chỉnh đã dẫn đến tình trạng tăng số liều vắc-xin được tiêm cho New Jersey là 331.640 liều và mức tăng ít hơn bình thường cho New Hampshire là 6.449 liều. Những sự điều chỉnh này là kết quả cập nhật phương thức báo cáo dữ liệu của các nhà thuốc cho CDC và/hoặc khu vực phân quyền.
 • Xu hướng nhân khẩu học về những người đã tiêm chủng COVID-19 tại Hoa Kỳ trước đây được thể hiện nhầm trong mục "ngày đã tiêm". Mục này đã được thay thế bằng "ngày báo cáo tới CDC" tính đến ngày 24 tháng 6, 2021.
 • Ngày 14 tháng 6 năm 2021: Trong khi nâng cấp hệ thống, CDC đã xác định hồ sơ cấp dùng vắc-xin từ các tệp đã nhận được trước đây nhưng chưa được xử lý đầy đủ. Việc hoàn thành xử lý vào ngày 14 tháng 6 năm 2021 đã dẫn đến mức tăng ròng là 339.047 số liều tiêm vắc-xin. Mức tăng ròng theo khu vực phân quyền là: CT (+39), DC (+4,528), FL (+132,008), GU (+1,607), ID (+8,081), IHS (+42), IL (+62,731), IN (+37,621), LA (+19,321), MA (+2,594), MH (+285), MN (+118), MO (+36,582), MT (+37), NY (+1,571), OK (+15,370), TN (+32,588), VA (+305), VI (+94), WI (+2,645), WV (+1,489). Số lượt tiêm vắc-xin tại các khu vực phân quyền sau đây sẽ giảm: NJ (-20,609).
 • Ngày 14 tháng 6 năm 2021, CDC đã sửa lỗi trong mẫu số điều tra dân số được dùng để tính toán chỉ số phần trăm cho dân số Hoa Kỳ trong độ tuổi từ 12 tuổi trở lên, 18 tuổi trở lên và 65 tuổi trở lên. Không có nhóm đối tượng nào khác bị ảnh hưởng.
  • Số lượng thống kê cho nhóm đối tượng từ 12 trở lên đã tăng từ 280.216.744 lên 283.545.812 người (trên 3.329.068).
  • Số lượng thống kê cho nhóm đối tượng từ 18 trở lên đã tăng từ 258.130.580 lên 258.259.833 người (trên 129.253).
  • Số lượng thống kê cho nhóm đối tượng từ 65 trở lên đã giảm từ 54.696.898 xuống 54.696.581 người (-317).
 • Vào ngày 10 tháng 6, 2021, một lỗi đồng bộ dữ liệu đã dẫn đến việc tính thiếu một số hồ sơ ghi nhận cho thời điểm chốt lúc 6 giờ sáng giờ miền Đông để trong cùng ngày trên CDT. Thay vào đó, số liệu ghi nhận lại được đưa vào CDT vào ngày hôm sau. Vấn đề này đã được xử lý và dữ liệu đã được đồng bộ hóa chính xác từ ngày 17 tháng 6 năm 2021.
 • Vào ngày 6 tháng 6, 2021, tổng số liều được tiêm cho New Mexico đã bị báo cáo sai là 1.903.485 do lỗi xử lý dữ liệu. Số liệu này đã được sửa lại. Tổng số đúng cho NM vào ngày 6 tháng 6 năm 2021 phải là 2.175.419 liều đã được tiêm.
 • Tháng 5 năm 2021: New Hampshire đã dỡ bỏ tuyên bố quốc gia về ứng phó khẩn cấp đối với COVID-19 vào tháng 5 năm 2021, cho phép những người tiêm vắc-xin từ chối nhập dữ liệu tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 của họ vào sổ đăng ký Hệ thống Thông tin Tiêm chủng của tiểu bang. Như vậy, dữ liệu do New Hampshire gửi kể từ tháng 5 năm 2021 không mang tính đại diện cho toàn bộ tình hình tiêm chủng COVID-19 tại tiểu bang này.
 • Vào ngày 27 tháng 5, 2021, dữ liệu về tổng số liều được tiêm đăng tải lên Công Cụ Theo Dõi Dữ Liệu COVID cho Vermont đã cho thấy số liều được tiêm đã giảm. Đây là sự phản ánh chính xác dữ liệu và là kết quả của nỗ lực hiện tại nhằm cải thiện chất lượng hồ sơ dữ liệu được báo cáo từ Vermont.
 • Vào ngày 27 tháng 5, 2021, các giá trị "tối thiểu một liều" của New Hampshire được đăng lên Công Cụ Theo Dõi có vẻ thấp hơn số được báo cáo vào ngày hôm trước (ngày 26 tháng 5 năm 2021). Con số sau khi sửa này là chính xác và do New Hampshire và CDC cùng phối hợp sửa lỗi truyền  dữ liệu.
 • Vào ngày 25 tháng 5, 2021, 7.836.063 liều được tiêm cho các Cơ Sở Chăm Sóc Dài Hạn (LTCF) được báo cáo là ít hơn 4.105 trường hợp so với con số 7.840.168 được báo cáo vào ngày 24 tháng 5 năm 2021. Nguyên nhân là do lỗi trong xử lý dữ liệu và lỗi này hiện đã được khắc phục. Dữ liệu cho ngày 26 tháng 5 năm 2021 phản ánh chính xác tổng số liều cho LTCF.
 • Vào ngày 16 tháng 5 năm 2021, tổng số liều được tiêm cho Hoa kỳ và New Hampshire đã được báo cáo không chính xác. Nguyên nhân là do lỗi trong xử lý dữ liệu. Dữ liệu cho ngày 16 tháng 5 năm 2021 đã được cập nhật và hiện đã báo cáo chính xác tổng số liều được tiêm là 272.925.411 cho Hoa Kỳ và 1.211.530 cho New Hampshire.
 • Vào ngày 13 tháng 5 năm 2021, số người <18 tuổi, người đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin bị báo cáo sai là 3.687.617 trên trang Thông Tin Nhân Chủng Học về Tiêm Chủng. Điều này là do bao gồm các độ tuổi 18 tuổi đó vào nhóm <18 tuổi. Lỗi này đã được sửa. Con số chính xác vào ngày 13 tháng 5 năm 2021 là 2.340.538.
 • Vào ngày 13 tháng 5 năm 2021, CDC đã cập nhật phương pháp tính số liệu dựa trên độ tuổi cho bang Texas. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 năm 2021, để tính số liệu dựa trên độ tuổi, CDC giả định rằng: Số cư dân tại Texas được tiêm vắc-xin ở một tiểu bang hay địa hạt khác sẽ không được tính là ở Texas trong số liệu dựa trên dân số của họ nhưng vẫn được tính vào số liệu cấp quốc gia. Tất cả những người được tiêm chủng tại Texas được xem là cư dân Texas ở Texas. Tỷ lệ phần trăm trên tổng số liều đã được tiêm cho người ở mỗi nhóm tuổi (từ 12 tuổi trở lên, từ 18 tuổi trở lên và từ 65 tuổi trở lên) cũng giống như cả tỷ lệ số người đã được tiêm ít nhất một liều và tỷ lệ phần trăm số người được tiêm chủng đầy đủ trong mỗi nhóm tuổi. CDC ước tính số liệu "tối thiểu một liều" cho những nhóm đối tượng này tại Texas bằng cách lấy tỷ lệ phần trăm đã được tiêm "tối thiểu một liều" từ Texas trong số ba nhóm đối tượng này. Sau đó, CDC nhân tỷ lệ phần trăm này với số người này, cho ra tổng số người được tiêm tối thiểu một liều tại Texas. CDC lặp lại cách tính này để ước tính số liệu "được tiêm chủng đầy đủ" cho ba nhóm đối tượng này. Các giá trị này cũng sẽ được đưa vào tổng số của quốc gia ở dòng trên cùng dành cho người 12+, 18+ và 65+.
 • Vào ngày 7 tháng 5 năm 2021, Công cụ theo dõi vắc-xin ngừa COVID-19 đã được cập nhật để thể hiện Giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA) đã sửa đổi đối với vắc-xin Moderna để tính đến ống 14 liều mới được Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA)cấp phép. Tình hình giao vắc-xin Moderna tới một khu vực phân quyền vào hoặc sau ngày 7 tháng 5, 2021, sẽ thể hiện sự kết hợp giữa ống mười bốn liều và ống mười liều, dữ liệu lịch sử sẽ không được cập nhật. Thay đổi về liều Moderna tăng số lượng liều đã giao tương ứng với số liều đã tiêm.
 • Vào ngày 7 tháng 5, 2021, Giá trị "tổng số liều đã tiêm" của New Hampshire được đăng trên Bộ theo dõi thấp hơn so với con số đã báo cáo trước đó hai ngày (5 - 6 tháng 5, 2021). Việc sửa giảm này là chính xác và do yêu cầu của New Hampshire và CDC đã hợp tác sửa đổi lỗi truyền dữ liệu. Thông tin cập nhật sẽ được cung cấp ngay khi có.
 • Vào ngày 6 tháng 5, 2021, 2.406.932 liều mới tiêm ban đầu đã bị báo cáo sai trong phép đo Số đếm hàng ngày về xu hướng tiêm chủng. Từ đó đến nay trang web đã được cập nhật và Số đếm hàng ngày hiện đã thể hiện chính xác tổng số liều đã được tiêm đến ngày 6 tháng 5, 2021.
 • Vào ngày 6 tháng 5, 2021, tổng số liều đã tiêm được đăng trên Bộ theo dõi cho New Hampshire bằng với số liệu đã báo cáo một ngày trước đó (ngày 5 tháng 5, 2021). New Hampshire và CDC đang tích cực hợp tác để điều chỉnh số đếm vào thời điểm này. Thông tin cập nhật sẽ được cung cấp ngay khi có.
 • Vào ngày 19 tháng 4, 2021, số liệu tính dân số cho cư dân Texas trên 65 tuổi giảm xuống so với số liệu tính được báo cáo ngày 18 tháng 4, 2021. Điều này là do chậm trễ lên lịch trong việc cập nhật tính toán dùng để suy ra số liệu tính dân số 65+. Vấn đề này đã được giải quyết ngày 19 tháng 4, 2021 và số liệu tính thể hiện chính xác tổng số liệu đã tiêm. Điều này không ảnh hưởng tới bất kỳ tiểu bang nào khác, nhưng có ảnh hưởng  tới tổng số dự đoán của Hoa Kỳ cho người 65+.
 • Vào ngày 13 tháng 4, 2021, dữ liệu về tổng số liều đã tiêm trên Bộ theo dõi vô tình bao gồm khoảng 221.081 liều trùng lặp ảnh hưởng đến vùng Vermont (6.605), Georgia (102.711), Illinois (64.886), Tây Virginia (60) và Maine (46.819). Vấn đề đã được giải quyết và tổng số cho ngày 14 tháng 4, 2021 thể hiện chính xác tổng số liều đã tiêm.
 • Vào ngày 6 tháng 4, 2021, những cải thiện trong việc báo cáo dữ liệu cho CDC về chủng tộc/dân tộc của những người được tiêm vắc-xin dẫn tới việc gia tăng số người có dữ liệu chủng tộc/dân tộc. Những cải thiện này sẽ tiếp tục cho phép báo cáo dữ liệu chủng tộc/dân tộc tốt hơn.
 • Do lỗi đồng bộ dữ liệu trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 4, 2021, số đếm liều tiêm hàng ngày báo cáo "Tuổi không rõ" trong Dữ liệu sử dụng công khai giám sát ca bệnh COVID-19 xuất hiện không chính xác, cao hơn dự kiến. Vấn đề được giải quyết vào ngày 6 tháng 4, 2021 và số đếm liều báo cáo "Tuổi không rõ" hiện giờ thể hiện chính xác tổng số được báo cáo cho CDC.
 • Vào ngày 2 tháng 4, 2021, Tiểu Bang New York đã có mức tiêm chủng tăng cao hơn bình thường. Đây là sự phản ánh chính xác dữ liệu và là kết quả của sự chậm trễ trong hồ sơ được báo cáo từ New York.
 • Kể từ ngày 29 tháng 3, 2021, tổng số liều đã giao và tổng số liều được tiêm bởi các trung tâm lọc máu tham gia Chương trình Dành cho Trung tâm Lọc máu Liên bang được phản ánh trong tổng số liều tiêm quốc gia và tại những khu vực phân quyền.
 • Do có sự chậm trễ trong việc đồng bộ dữ liệu vào ngày 13 tháng 3, 2021, 4.575.496 liều mới đã tiêm được báo cáo ban đầu, bao gồm hồ sơ đã báo cáo sau 6:00 giờ sáng giờ miền Đông (thời hạn báo cáo thường xuyên để báo cáo hàng ngày). Từ đó trang đã được cập nhật để thể hiện tổng số được báo cáo vào ngày 13 tháng 3 vào lúc 6:00 giờ sáng giờ miền Đông. Tổng số cho ngày 14 tháng 3, 2021 thể hiện số liệu được báo cáo qua giai đoạn báo cáo định kỳ hàng ngày.
 • Số đếm liều cho tiểu bang Connecticut đã được cập nhật ngày 13 tháng 3, 2021để sửa đổi lỗi truyền phát dữ liệu bắt đầu vào ngày 20 tháng 2, 2021. Từ ngày đó, các liều đầu tiên đã được tính quá lên một chút và các liều thứ hai lại được tính thấp hơn một chút.
 • Tính đến ngày 12 tháng 3, 2021, để tính ước tính dân số quốc gia, CDC dùng, làm mẫu số, là kết hợp của:
  • Ước tính điều tra dân số quốc gia năm 2019 từ ước tính dân số cư dân hàng năm của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ(bao gồm Thủ đô Washing ton [DC]) và Puerto Rico và ước tính dân số năm 2018 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ và CIA World Factbook cho các vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ và các tiểu bang liên kết tự do (Samoa thuộc Hoa Kỳ, Liên bang Micronesia, Guam, Khối thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana, Cộng hòa Palau, Cộng hòa Quần đảo Marshall và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ).
  • Thuật toán được dùng để tính tuổi những người đã tiêm vắc-xin được cập nhật để xử lý khả năng biến đổi trong cách các khu vực phân quyền báo cáo thông tin liên quan tới độ tuổi (vd. báo cáo ngày sinh, năm sinh, tuổi).
 • Vào ngày 5 tháng 3, 2021, số liều đã được loại trừ ra khỏi tổng số liều đã giao cho Maryland (98.475 liều), Pennsylvania (239.900 liều) và Virginia (91.950 liều) vì nó được xác định rằng số liều, khi được giao cho các cơ sở liên bang tại các tiểu bang đó không nhằm để tiêm chủng cho người sống tại khu vực đó.
 • Vào ngày 28 tháng 2, 2021, CDC đã công bố khuyến nghị chính thức để dùng vắc-xin COVID-19 của JJ&J/Janssen cho người từ 18 tuổi trở lên. Các lô hàng gửi tới khu vực phân quyền bắt đầu vào ngày 2 tháng 3, 2021.
 • Vào ngày 23 tháng 2, 2021, tổng số liều đã giao trên toàn quốc thể hiện mức tăng hàng ngày cao hơn thông thường. Đây là dữ liệu thể hiện chính xác và là hệ quả của một số sự kiện thời tiết gần đây gây ra tình trạng tồn động vắc-xin giao tới nhiều nơi tại Hoa Kỳ
 • Vào ngày 19 tháng 2, 2021 và ngày 20 tháng 2, 2021, tổng số liều tổng cộng ở mức quốc gia đã giao không chính xác. Đó là do hàng giao tới các tổ chức liên bang đã vô tình được tính đếm tới hai lần; tổng số đáng lẽ ra là tương ứng 74.108.895 và 74.979.165.
 • Vào ngày 15 tháng 2 năm 2021, Công cụ theo dõi vắc-xin ngừa COVID-19 được cập nhật để thể hiện giấy phép sử dụng khẩn cấp cho vắc-xin Pfizer-BioNTech đã sửa đổi (EUA) để cho phép sử dụng liều thứ sáu, nếu có trong ống thuốc, như được sự cho phép của Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA). Hàng giao Pfizer-BioNTech tới khu vực phân quyền vào hoặc sau ngày 15 tháng 2, 2021, sẽ thể hiện mức tăng này cho sáu liều mỗi ống so với năm liều; dữ liệu cũ sẽ không được cập nhật. Mức thay đổi liều Pfizer-BioNTech tăng số liều được giao tương ứng với số liều đã tiêm.
 • Ngày 15 tháng 2 năm 2021: Tổng số liều đã tiêm có thể lớn hơn tổng số liều đã phân phối. Đây là vì các ống vắc-xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech chính thức chứa ít nhất năm liều nhưng có thể chứa liều thứ sáu bổ sung. Việc dùng liều thứ sáu này, nếu có, được FDA cho phép. Trước ngày 15 tháng 2, 2021, liều thứ sáu không được thể hiện trong số liệu được giao tổng cộng; tuy nhiên nếu được tiêm, số liều được thể hiện trong tổng số liều đã tiêm.
 • Từ ngày 21 tháng 12, 2020 cho đến ngày 13 tháng 1, 2021, Virginia đã chuyển 17.550 liều và Maryland đã chuyển 16.000 liều tới Thủ Đô Washington (DC) để tiêm cho những người đến từ hai khu vực này nhưng đã được tiêm chủng ở DC. Việc chuyển giao được chấp thuận này được phản ánh trong tổng số được cung cấp trong Bộ Theo Dõi Dữ Liệu COVID của CDC để phản ánh chính xác lượng thuốc được cung cấp cho mỗi khu vực. Vì cách thức và thời điểm thực hiện các chuyển giao này (ví dụ: vào đầu thời điểm tổ chức chương trình tiêm chủng), chúng có thể không được phản ánh trong tổng số được nêu trong các hệ thống quản lý tồn kho khác (ví dụ: Hệ Thống Theo Dõi Vắc-xin [VTrckS]).
 • Ngày 14 tháng 12 năm 2020: Số liều đã báo cáo là đã tiêm trước khi bắt đầu chương trình tiêm chủng quốc gia vào ngày 14/12/2020 không được đưa vào số liệu nhưng có bao gồm trong số lượng tích lũy tổng số liều đã tiêm trong Công cụ theo dõi COVID của CDC.

Quản lý Hồ sơ

Các khu vực phân quyền liên tục nhận được thông tin tiêm chủng mới và cập nhật từ các đối tác có thể yêu cầu cập nhật và/hoặc xóa các hồ sơ cũ hơn để duy trì độ chính xác của dữ liệu hiện tại. Đôi khi, một tổ chức sẽ xóa hồ sơ có các trường dữ liệu không thể cập nhật và tải lên hồ sơ thay thế với thông tin chính xác. Là một phần của nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện chất lượng dữ liệu và duy trì thông tin tiêm chủng COVID-19 chính xác, CDC đã làm việc với các bang để xóa các hồ sơ tiêm chủng trùng lặp hoặc không chính xác và thêm các hồ sơ thay thế. Các bản cập nhật hợp tác này giúp đảm bảo CDC đang cung cấp công khai dữ liệu tốt nhất, cập nhật nhất. Tùy chọn này dành cho các thực thể được chọn vào ngày 14 tháng 7, 2021 và đã được mở rộng cho tất cả các thực thể bắt đầu từ ngày 9 tháng 8, 2021. Các sự kiện cập nhật và xóa trước đó đối với các thực thể báo cáo và tác động của chúng đối với dữ liệu vắc xin được báo cáo dưới đây.