Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
Để bảo vệ tối đa khỏi biến thể Delta và ngăn chặn khả năng lây lan biến thể này sang người khác, vui lòng hãy tiêm chủng càng sớm càng tốt và đeo khẩu trang ở trong nhà tại nơi công cộng nếu quý vị đang ở khu vực có mức độ lây truyền đáng kể hoặc cao.
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11, 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.

Báo Cáo Dữ Liệu Chủng Ngừa COVID-19 Cấp Quận

Báo Cáo Dữ Liệu Chủng Ngừa COVID-19 Cấp Quận
Cập nhật ngày 10 tháng 8 năm 2021
In

Bộ theo dõi dữ liệu về COVID của CDC cung cấp dữ liệu chủng ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ. Vui lòng xem Thông tin về dữ liệu giao và tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 để hiểu rõ hơn về hệ thống CNTT phía sau bộ theo dõi dữ liệu COVID-19.

biểu tượng biểu đồ

Trình theo dõi dữ liệu COVID-19

Xem dữ liệu chính bằng chế độ xem cấp quận được tích hợp, bao gồm thông tin về chủng ngừa, nhằm theo dõi tình hình dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ.

Trang này có chế độ xem cấp quận được tích hợp để xem dữ liệu chính nhằm theo dõi tình hình dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ. Điều này cho phép người dùng tìm hiểu dữ liệu được tiêu chuẩn hóa của cả quận, bao gồm dữ liệu về vắc-xin.

Nguồn Dữ Liệu

Nhà cung cấp chủng ngừa thu thập dữ liệu về cac liều vắc-xin ngừa COVID-19 mà họ đã tiêm và báo cáo dữ liệu cho CDC thông qua nhiều nguồn, bao gồm:

 • khu vực phân quyền
 • nhà thuốc và
 • các cơ quan liên bang.

Các nguồn này sử dụng các phương pháp báo cáo khác nhau bao gồm sử dụng hệ thống thông tin chủng ngừa, Hệ Thống Quản lý Tiêm Vắc-xin và gửi dữ liệu trực tiếp.

Đối với dữ liệu cấp quận, CDC còn sử dụng thêm những bộ dữ liệu sau:

Điều tra dân số CDC sử dụng 2019 Dự đoán dân số điều tra dân số cổ điển 2018 và dữ liệu CIA World Factbook cho tổng dân cư, dân cư trong độ tuổi từ 12 tuổi trở lên, nhóm dân cư từ 18 tuổi trở lên và nhóm dân cư từ 65 tuổi trở lên làm mẫu số để tính toán tỉ lệ phần trăm.

Chỉ Số Dễ Bị Tổn Thương Xã Hội của CDC (SVI) nằm trong khoảng từ 0 đến 1, dữ liệu lấy từ Chương trình Nghiên cứu, Phân tích và Dịch vụ Địa không gian của CDC/ATSDR. Chỉ Số Dễ Bị Tổn Thương Xã Hội do COVID-19 của CDC (SVI) cũng nằm trong khoảng từ 0 đến 1 là từ Surgo Ventures.external icon

Quận Cư Trú

CDC xác định quận cư trú bằng cách đối sánh mã Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang (FIPS) của quận với tiểu bang đã được gửi cùng dữ liệu thô cung cấp cho CDC. Bộ theo dõi dữ liệu COVID của CDC tính mỗi liều cho tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ mà người được tiêm sinh sống. Mục này bao gồm số liều được tiêm bởi:

 • phòng khám đối tác của khu vực phân quyền,
 • nhà thuốc bán lẻ,
 • cơ sở chăm sóc dài hạn,
 • trung tâm lọc thận tham gia Chương Trình Dành Cho Trung Tâm Lọc Thận Của Liên Bang,
 • Cơ quan quản lý khẩn cấp của liên bang (FEMA),
 • Các địa điểm của đối tác Cơ quan dịch vụ và nguồn lực y tế (HRSA) và
 • các cơ sở liên bang (ví dụ như Bộ Quốc Phòng, Cơ Quan Quản Lý Y Tế Cựu Chiến Binh, Dịch Vụ Y Tế cho Người Da Đỏ Mỹ và Cục Đặc Trách Nhà Tù).

CDC đang cố gắng hết sức để xác định quận cư trú đối với tất cả những liều vắc-xin được tiêm và báo cáo; tuy nhiên,

 • dữ liệu thiếu sót có hệ thống ở một số tiểu bang, được báo cáo thông qua khu vực phân quyền, nhà thuốc, cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc cơ sở liên bang, có thể khiến tỷ lệ chủng ngừa theo quận có vẻ thấp một cách giả tạo.
 • CDC đã loại trừ các các bản tóm tắt số liệu chủng ngừa cấp quận bị thiếu quận cư trú.
 • Ngoài ra, bộ theo dõi dữ liệu COVID của CDC bao gồm dữ liệu tiêm chủng được tiểu bang báo cáo và, khi có thể áp dụng, là các hệ thống thông tin chủng ngừa địa phương (IIS). Nếu một cá nhân được tiêm chủng bên ngoài khu vực thuộc phạm vi bao quát của IIS địa phương của họ, liều tiêm đó sẽ được báo cáo cho IIS của tiểu bang và có thẻ không thể hiện trong số liệu tổng số ở cấp quận được IIS địa phương báo cáo.

Chênh Lệch Dữ Liệu

Dữ liệu được trình bày tại đây sử dụng đơn vị đếm tiêu chuẩn trên khắp các quận tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dữ liệu trên trang này có thể khác với dữ liệu trên các trang web của tiểu bang và địa phương. Điều này có thể do:

 • sự khác biệt giữa cách dữ liệu được báo cáo hoặc
 • cách số liệu được tính toán.

Để có dữ liệu mới và chính xác nhất cho mỗi quận hoặc tiểu bang cụ thể, hãy truy cập trang web của sở y tế địa phương hoặc tiểu bang có liên quan. 

Trường hợp ngoại lệ đối với Dữ liệu cấp quận

 • California không báo cáo quận cư trú đối với những người đang tiêm vắc-xin khi quận của những cư dân đó có dân số dưới 20.000 người.
 • Hawaii không cung cấp thông tin quận cư trú cho CDC.
 • Texas cung cấp dữ liệu quận cư trú được tổng hợp ở cấp tiểu bang và không thể được phân tầng bởi quận.
 • Massachusetts không cung cấp dữ liệu tiêm chủng cho các quận Barnstable, Dukes và Nantucket vì số dân cư của họ thấp.

Ở nơi không có thông tin để báo cáo, khu vực phân quyền sẽ hiển thị là "không có dữ liệu" trên bản đồ. 

Thời gian cập nhật thông tin

Dữ liệu về các liều vắc-xin đã tiêm bao gồm dữ liệu mà CDC nhận được kể từ 6:00 sáng giờ miền Đông vào ngày báo cáo. Dữ liệu sẽ được cập nhật sau khi xem xét và xác minh thường là trước 8:00 giờ chiều giờ miền Đông. Vào các ngày nghỉ lễ của Liên Bang, các thông tin cập nhật sẽ xuất hiện vào ngày tiếp theo. Lưu ý: Thông tin cập nhật hàng ngày có thể bị trễ do các chậm trễ trong việc báo cáo.

Chủng Ngừa COVID-19 Định Nghĩa Dữ Liệu Chủng Ngừa Cấp Quận

Phần trăm người được tiêm chủng đầy đủ của khu vực phân quyền có Quận cư trú hợp lệ 

Đại diện cho tỷ lệ người được tiêm chủng đầy đủ có mã Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang (FIPS) đã được báo cáo và khớp với mã FIPS hợp lệ của quận trong khu vực phân quyền đó.  

Dữ Liệu Phần Trăm Dân Số

CDC tính toán các biện pháp tiêm chủng ở toàn bộ người dân (cụ thể là mọi độ tuổi), nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên, nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên và nhóm đối tượng từ 65 tuổi trở lên.

 • Dữ liệu được sử dụng để tính toán tỷ lệ và phần trăm sử dụng Báo Cáo Của Cục điều tra dân số hằng nămexternal icon về Dân số thường trú tại Hoa Kỳ và Puerto Rico, dân số năm 2019.
 • CDC sử dụng Sách Dữ Kiện Thế Giới của CIA năm 2018 đối với Samoa thuộc Mỹ, Liên bang Micronesia, Guam, Cộng hòa Quần đảo Marshall, Cộng hòa Palau, Cộng hòa Quần đảo Marshall và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. 

Người được tiêm chủng đầy đủ; % dân số

Thể hiện số người đã tiêm liều thứ hai loại vắc-xin COVID-19 cần tiêm hai liều hoặc một liều loại vắc-xin COVID-19 cần tiêm một liều duy nhất của J&J/Janssen.

Đối với các biện pháp này, Công Cụ Theo Dõi Dữ Liệu COVID của CDC tính mỗi liều cho tiểu bang hoặc địa hạt nơi người được tiêm cư trú. Việc này bao gồm các liều vắc-xin quản lý bởi phòng khám đối tác của khu vực phân quyền, các cơ sở chăm sóc dài hạn, FEMA, các địa điểm của đối tác HRSA và các cơ sở liên bang, CDC sử dụng dự đoán cho tổng dân số, dân cư thuộc nhóm tuổi từ 12 tuổi trở lên và dân cư thuộc nhóm từ 18 tuổi trở lên cũng như dân cư thuộc nhóm tuổi từ 65 tuổi trở lên làm mẫu số để tính toán tỉ lệ phần trăm

CDC đã giới hạn phần trăm số liệu về mật độ dân số ở mức 99.9%. Các chỉ số này có thể lớn hơn 99. 9% vì nhiều lý do, như là dữ liệu mẫu số điều tra dân số không bao gồm những cá nhân hiện đang cư trú tại quận (ví dụ: cư dân tạm trú) hoặc các lỗi báo cáo dữ liệu tiềm ẩn. Các ước tính có thể thay đổi khi có dữ liệu mới.

Người tiếp nhận ít nhất một liều; % dân cư*

Thể hiện phần trăm những người đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID-19, bao gồm những người đã tiêm một liều vắc-xin COVID-19 loại vắc-xin cần tiêm một liều duy nhất của Johnson and Johnson's Janssen Chuẩn đo này bao gồm mọi người đã tiêm chỉ một liều và những người được tiêm nhiều hơn một liều.

*CDC đã xác định số người tiếp nhận ít nhất một liều số người đã tiêm chủng đầy đủ dựa vào thông tin mà cơ quan y tế công cộng của tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc và địa phương báo cáo cho CDC về số liều, nhà sản xuất liều, ngày tiêm, ID người tiêm và ngày gửi. Vì phương thức dùng để xác định số liều cần được áp dụng trên nhiều khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc hoặc tổ chức địa phương) có các thực hành báo cáo khác nhau, ước tính số liều của CDC có thể khác với số liệu được các khu vực phân quyền và tổ chức liên bang báo cáo lên. Người tiếp nhận các liều được tính cho khu vực phân quyền nơi họ sống. Khi không thấy báo cáo về nhà sản xuất vắc-xin, người tiêm sẽ được coi là tiêm chủng đầy đủ với hai liều.

Tải về dữ liệu

Người dùng có thể tải về tệp .CSV gồm tất cả dữ liệu hiển thị trên bộ theo dõi dữ liệu về COVID của CDC. Bộ dữ liệu chủng ngừa bổ sung cho COVID-19 và các bệnh khác có thể được tìm thấy tại https://data.cdc.gov/browse?category=Vaccinations.