Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Báo Cáo Dữ Liệu Chủng Ngừa COVID-19 Cấp Quận

Báo Cáo Dữ Liệu Chủng Ngừa COVID-19 Cấp Quận
Cập nhật ngày 10 tháng 4 năm 2021
In

Bộ theo dõi dữ liệu về COVID của CDC cung cấp dữ liệu chủng ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ. Vui lòng xem Thông tin về dữ liệu giao và tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 để hiểu rõ hơn về hệ thống CNTT phía sau bộ theo dõi dữ liệu COVID-19.

biểu tượng biểu đồ

Trình theo dõi dữ liệu COVID-19

Xem dữ liệu chính bằng chế độ xem cấp quận được tích hợp, bao gồm thông tin về chủng ngừa, nhằm theo dõi tình hình dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ.

Trang này có chế độ xem cấp quận được tích hợp để xem dữ liệu chính nhằm theo dõi tình hình dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ. Điều này cho phép người dùng tìm hiểu dữ liệu được tiêu chuẩn hóa của cả quận, bao gồm dữ liệu về vắc-xin.

Nguồn Dữ Liệu

Nhà cung cấp chủng ngừa thu thập dữ liệu về cac liều vắc-xin ngừa COVID-19 mà họ đã tiêm và báo cáo dữ liệu cho CDC thông qua nhiều nguồn, bao gồm:

 • khu vực phân quyền
 • nhà thuốc và
 • các cơ quan liên bang.

Các nguồn này sử dụng các phương pháp báo cáo khác nhau bao gồm sử dụng hệ thống thông tin chủng ngừa, Hệ Thống Quản lý Tiêm Vắc-xin và gửi dữ liệu trực tiếp.

Đối với dữ liệu cấp quận, CDC còn sử dụng thêm những bộ dữ liệu sau:

Điều tra dân số CDC đã sử dụng dữ liệu từ Báo Cáo Ước Tính Dân Số Bằng Điều Tra Cổ Điển năm 2019 và Sách Dữ Kiện Thế Giới của CIA năm 2018 để tính toán mật độ dân số cấp quận, quy mô hộ gia đình, tình trạng bảo hiểm, mức độ đói nghèo và phần trăm dân số độ tuổi từ 65 trở lên.

Chỉ Số Dễ Bị Tổn Thương Xã Hội của CDC (SVI) nằm trong khoảng từ 0 đến 1, dữ liệu lấy từ Chương trình Nghiên cứu, Phân tích và Dịch vụ Địa không gian của CDC/ATSDR. Chỉ Số Dễ Bị Tổn Thương Xã Hội do COVID-19 của CDC (SVI) cũng nằm trong khoảng từ 0 đến 1 là từ Surgo Ventures.external icon

Tuổi

CDC sử dụng ước tính tổng dân số, ước tính dân số tuổi từ 18 trở lên và dân số từ 65 tuổi trở lên làm mẫu số để tính tỷ lệ phần trăm.

Quận Cư Trú

CDC xác định quận cư trú bằng cách đối sánh mã Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang (FIPS) của quận với tiểu bang đã được gửi cùng dữ liệu thô cung cấp cho CDC. Bộ theo dõi dữ liệu COVID của CDC tính mỗi liều cho tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ mà người được tiêm sinh sống. Mục này bao gồm số liều được tiêm bởi:

 • phòng khám đối tác của khu vực phân quyền,
 • nhà thuốc bán lẻ,
 • cơ sở chăm sóc dài hạn,
 • trung tâm lọc thận tham gia Chương Trình Dành Cho Trung Tâm Lọc Thận Của Liên Bang,
 • Cơ quan quản lý khẩn cấp của liên bang (FEMA),
 • Các địa điểm của đối tác Cơ quan dịch vụ và nguồn lực y tế (HRSA) và
 • các cơ sở liên bang (ví dụ như Bộ Quốc Phòng, Cơ Quan Quản Lý Y Tế Cựu Chiến Binh, Dịch Vụ Y Tế cho Người Da Đỏ Mỹ và Cục Đặc Trách Nhà Tù).

CDC đang cố gắng hết sức để xác định quận cư trú đối với tất cả những liều vắc-xin được tiêm và báo cáo; tuy nhiên,

 • dữ liệu thiếu sót có hệ thống ở một số tiểu bang, được báo cáo thông qua khu vực phân quyền, nhà thuốc, cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc cơ sở liên bang, có thể khiến tỷ lệ chủng ngừa theo quận có vẻ thấp một cách giả tạo.
 • CDC đã loại trừ các các bản tóm tắt số liệu chủng ngừa cấp quận bị thiếu quận cư trú.
 • Ngoài ra, bộ theo dõi dữ liệu COVID của CDC bao gồm dữ liệu tiêm chủng được tiểu bang báo cáo và, khi có thể áp dụng, là các hệ thống thông tin chủng ngừa địa phương (IIS). Nếu một cá nhân được tiêm chủng bên ngoài khu vực thuộc phạm vi bao quát của IIS địa phương của họ, liều tiêm đó sẽ được báo cáo cho IIS của tiểu bang và có thẻ không thể hiện trong số liệu tổng số ở cấp quận được IIS địa phương báo cáo.

Chênh Lệch Dữ Liệu

Dữ liệu được trình bày tại đây sử dụng đơn vị đếm tiêu chuẩn trên khắp các quận tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dữ liệu trên trang này có thể khác với dữ liệu trên các trang web của tiểu bang và địa phương. Điều này có thể do:

 • sự khác biệt giữa cách dữ liệu được báo cáo hoặc
 • cách số liệu được tính toán.

Để có dữ liệu mới và chính xác nhất cho mỗi quận hoặc tiểu bang cụ thể, hãy truy cập trang web của sở y tế địa phương hoặc tiểu bang có liên quan. 

Trường hợp ngoại lệ đối với Dữ liệu cấp quận

 • California không báo cáo quận cư trú đối với những người đang tiêm vắc-xin khi quận của những cư dân đó có dân số dưới 20.000 người.
 • Hawaii không cung cấp thông tin quận cư trú cho CDC.
 • Texas cung cấp dữ liệu quận cư trú được tổng hợp ở cấp tiểu bang và không thể được phân tầng bởi quận.

Ở nơi không có thông tin để báo cáo, khu vực phân quyền sẽ hiển thị là "không có dữ liệu" trên bản đồ. 

Thời gian cập nhật thông tin

Dữ liệu về các liều vắc-xin đã tiêm bao gồm dữ liệu mà CDC nhận được kể từ 6:00 sáng giờ miền Đông vào ngày báo cáo. Dữ liệu sẽ được cập nhật sau khi xem xét và xác minh thường là trước 8:00 giờ chiều giờ miền Đông. Vào các ngày nghỉ lễ của Liên Bang, các thông tin cập nhật sẽ xuất hiện vào ngày tiếp theo. Lưu ý: Thông tin cập nhật hàng ngày có thể bị trễ do các chậm trễ trong việc báo cáo.

Chủng Ngừa COVID-19 Định Nghĩa Dữ Liệu Chủng Ngừa Cấp Quận

Phần trăm người được tiêm chủng đầy đủ của khu vực phân quyền có Quận cư trú hợp lệ 

Đại diện cho tỷ lệ người được tiêm chủng đầy đủ có mã Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang (FIPS) đã được báo cáo và khớp với mã FIPS hợp lệ của quận trong khu vực phân quyền đó.  

Dữ Liệu Phần Trăm Dân Số

Đại diện cho tỷ lệ những người được tiêm chủng đầy đủ có mã Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang (FIPS) đã báo cáo và khớp với mã FIPS hợp lệ của quận trong khu vực phân quyền đó.

 • Dữ liệu được sử dụng để tính toán tỷ lệ và phần trăm sử dụng Báo Cáo Của Cục điều tra dân số hằng nămexternal icon về Dân số thường trú tại Hoa Kỳ và Puerto Rico, dân số năm 2019.
 • CDC sử dụng Sách Dữ Kiện Thế Giới của CIA năm 2018 đối với Samoa thuộc Mỹ, Liên bang Micronesia, Guam, Cộng hòa Quần đảo Marshall, Cộng hòa Palau, Cộng hòa Quần đảo Marshall và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. 

Người được tiêm chủng đầy đủ; % dân số

Thể hiện số người đã tiêm liều thứ hai loại vắc-xin COVID-19 cần tiêm hai liều hoặc một liều loại vắc-xin COVID-19 cần tiêm một liều duy nhất của J&J/Janssen.

Bộ theo dõi dữ liệu COVID của CDC tính mỗi liệu cho tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ mà người được tiêm sinh sống. Việc này bao gồm các liều vắc-xin quản lý bởi phòng khám đối tác của khu vực phân quyền, các cơ sở chăm sóc dài hạn, FEMA, các địa điểm của đối tác HRSA và các cơ sở liên bang, CDC sử dụng ước tính tổng dân số, ước tính dân số tuổi từ 18 trở lên và dân số từ 65 tuổi trở lên làm mẫu số để tính tỷ lệ phần trăm.

CDC đã giới hạn phần trăm số liệu về mật độ dân số ở mức 99.9%. Các chỉ số này có thể lớn hơn 99. 9% vì nhiều lý do, như là dữ liệu mẫu số điều tra dân số không bao gồm những cá nhân hiện đang cư trú tại quận (ví dụ: cư dân tạm trú) hoặc các lỗi báo cáo dữ liệu tiềm ẩn. Các ước tính có thể thay đổi khi có dữ liệu mới.

Dữ liệu cấp quận về những người chưa được tiêm chủng đầy đủ

Dữ liệu cấp quận về những người sử dụng ít nhất một liều vắc-xin không được hiển thị vì các lý do như sau:

 • giải quyết các lỗi báo cáo ngăn cản việc chỉ định người nhận đến một quận cư trú và
 • người nhận vắc-xin báo cáo các địa chỉ tiêm vắc xin mRNA liều một và liều hai khác nhau.

Các khu vực phân quyền đã thực hiện cải tiến chất lượng dữ liệu gần đây đối với thông tin tiêm liều thứ hai của vắc xin 2 liều, do đó, CDC sẽ chỉ hiển thị dữ liệu đối với những người đã được tiêm chủng đầy đủ. CDC cung cấp dữ liệu cấp quốc gia và khu vực phân quyền (cơ quan tại tiểu bang, vùng lãnh thổ hoặc địa phương) đối với những người tiêm ít nhất một liều và những người đã được tiêm chủng đầy đủ trên trang "Chủng ngừa tại Hoa Kỳ " của Bộ theo dõi dữ liệu COVID của CDC.

Tải về dữ liệu

Người dùng có thể tải về tệp .CSV gồm tất cả dữ liệu hiển thị trên bộ theo dõi dữ liệu về COVID của CDC. Bộ dữ liệu chủng ngừa bổ sung cho COVID-19 và các bệnh khác có thể được tìm thấy tại https://data.cdc.gov/browse?category=Vaccinations.