TRANG WEB ĐÃ LƯU TRỮ:Trang web này phục vụ mục đích cung cấp thông tin trong quá khứ. Trang web này sẽ không được CDC cập nhật nữa và có thể không phản ánh hướng dẫn về COVID-{[# 0]} hiện hành của CDC. Để biết thông tin mới nhất, hãy truy cập trang chủ COVID-19 của CDC.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Báo cáo dữ liệu chủng ngừa COVID-19 cho các cơ sở chăm sóc dài hạn

Báo cáo dữ liệu chủng ngừa COVID-19 cho các cơ sở chăm sóc dài hạn
Cập nhật ngày 24 tháng 4 năm 2021
In

Bộ theo dõi dữ liệu về COVID của CDC cung cấp dữ liệu chủng ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ. Vui lòng xem Thông tin về dữ liệu giao và tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 để hiểu rõ hơn về hệ thống CNTT phía sau bộ theo dõi dữ liệu COVID-19.

biểu tượng thanh biểu đồ
Chương trình hợp tác nhà thuốc liên bang cho LTC (cơ sở chăm sóc dài hạn)

Kể từ ngày 23 tháng 4, 2021 Chương trình hợp tác nhà thuốc liên bang cho LTC (cơ sở chăm sóc dài hạn) đã kết thúc. Dữ liệu trên trang Bộ theo dõi cho Chương trình hợp tác nhà thuốc liên bang cho Cơ sở chăm sóc dài hạn (LTC) thể hiện tổng tích lũy tính đến ngày 23/4/21. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin từng chút một khi dữ liệu được lọc và hoàn thiện. Để biết thêm thông tin bối cảnh của chương trình này, vui lòng truy cập trang Hiểu rõ về Chương trình hợp tác nhà thuốc cho cơ sở chăm sóc dài hạn . Để biết thêm thông tin về các chiến dịch hiện thời để tiếp tục chủng ngừa cho cư dân và nhân viên tại các cơ sở LTC, vui lòng truy cập trang Đảm bảo quyền tiếp cận vắc-xin ngừa COVID-19 tại các cơ sở chăm sóc dài hạn.

Chương trình Hợp tác giữa các nhà thuốc liên bang cho cơ sở chăm sóc dài hạn

 Chương trình Hợp tác giữa các nhà thuốc liên bang cho cơ sở chăm sóc dài hạn (LTC) là mối quan hệ hợp tác giữa CDC và CVS, Walgreens và Managed Health Care Associates, Inc., để cung cấp dịch vụ chủng ngừa COVID-19 tại cho cho cư dân tại các viện dưỡng lão và cơ sở chăm sóc dành cho người già và người tàn tật​​​​​​​.

Chương trình này đang được triển khai cùng với sự phối hợp chặt chẽ với các khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ và các tổ chức địa phương), cơ sở chăm sóc dài hạn, đối tác liên bang bao gồm Trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid và các tổ chức chuyên môn, bao gồm Hiệp hội chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ và Leading Age.

Các khu vực phân quyền có cơ hội khởi động chương trình từ ngay ngày 21 tháng 12, 2020 cho vắc-xin của Pfizer-BioNTech hoặc ngày 28 tháng 12, 2020 vắc-xin của Moderna.

  • Chương trình cung cấp vắc-xin COVID-19 cho nhân viên và cư dân tại các cơ sở điều dưỡng chuyên môn (Phần A) và cơ sở chăm sóc người già và tàn tật cũng như các cơ sở tương  tự khác (Phần B).
  • Ngày khởi động cho Phần A và Phần B khác nhau giữa các khu vực phân quyền.

Chủng ngừa cho nhân viên và cư dân

Vấn đề này được xác định dựa vào thông tin về loại tiêm mà CDC tiếp nhận từ các đối tác là nhà thuốc. Không phải tất cả các liều vắc-xin đều có thể được phân loại là đã được tiêm cho nhân viên hoặc cư dân của cơ sở chăm sóc dài hạn. Tổng số liều đã tiêm, người tiếp nhận được ít nhất một liều và người đã được tiêm đầy đủ bao gồm tất cả các liều chủng ngừa qua chương trình, kể cả những liều mà trạng thái là nhân viên/cư dân chưa được báo cáo.

Các liều đã phân phối

Thông tin về các liều đã phân phối cho Chương trình Hợp tác giữa các nhà thuốc liên bang cho cơ sở chăm sóc dài hạn (LTC) không còn được báo cáo vì dữ liệu phân phối không thể tách riêng cho Chương trình Hợp tác giữa các nhà thuốc liên bang cho cơ sở chăm sóc dài hạn (LTC), chương trình chuyển giao cho nhà thuốc bán lẻ và các liều được phân phối từ việc tiểu bang phân bổ trực tiếp tới các nhà thuốc.

Thời gian cập nhật thông tin

Thông tin cập nhật hàng ngày có thể bị trễ do các chậm trễ về dữ liệu được báo cáo. Ngoài ra, dữ liệu về số liều vắc-xin được tiêm qua  Chương trình Hợp tác nhà thuốc liên bang cho cơ sở chăm sóc dài hạn (LTC) bao gồm dữ liệu mà CDC đã tiếp nhận tính đến 6:00 giờ sáng giờ miền Đông vào ngày báo cáo. Các đối tác nhà thuốc báo cáo cho CDC về các liều đã tiêm thuộc về Chương trình Hợp tác nhà thuốc liên bang cho cơ sở chăm sóc dài hạn (LTC) trong vòng 72 giờ sau khi tiêm. Thông tin cập nhật sẽ xuất hiện vào ngày tiếp theo khi báo cáo trùng với kỳ nghỉ của liên bang.

Khái niệm dữ liệu chủng ngừa COVID-19 tại các cơ sở chăm sóc dài hạn

Tổng số liều đã tiêm

Số đếm tích lũy các liều vắc-xin COVID-19 đã tiêm cho cư dân và nhân viên tại các cơ sở chăm sóc dài hạn tham gia Chương trình Hợp tác nhà thuốc liên bang cho cơ sở chăm sóc dài hạn (LTC) như các đối tác nhà thuốc đã báo cáo cho CDC.

Người tiêm ít nhất một liều (trước là "nhận 1 liều trở lên") 

Thể hiện tổng số người đã tiếp nhận ít nhất một liều vắc-xin của bất kỳ loại vắc-xin nào.

Những người đã được tiêm chủng đầy đủ*

Thể hiện số người cũng đã tiếp nhận liều thứ hai của loại vắc-xin cần tiêm hai liều hoặc một liều của vắc-xin cần tiêm một liều duy nhất.

  •  Để báo cáo trên bộ theo dõi dữ liệu COVID của CDC, CDC đếm mọi người là "đã chủng ngừa đầy đủ" nếu họ đã tiêm hai liều vào các ngày khác nhau (bất kể khoảng thời gian giữa 2 liều) của loại mRNA cần tiêm hai liều hoặc đã tiêm một liều loại vắc-xin cần tiêm một liều duy nhất.
  • Định nghĩa này khác với Khuyến nghị lâm sàng tạm thời của CDC theo hai cách:
    1. Theo hướng dẫn tạm thời, liều thứ hai của vắc-xin Pfizer-BioNTech và Moderna cần được tiêm càng sát với thời khoảng khuyến nghị càng tốt, nhưng không được sớm hơn thời gian khuyến nghị (nghĩa là 3 tuần [Pfizer-BioNTech] hoặc 1 tháng [Moderna]). Tuy nhiên, các liều thứ hai được tiêm trong khoảng thời gian ân hạn 4 ngày sớm hơn ngày khuyến nghị cho liều thứ hai vẫn được coi là hợp lệ. Nếu không khả thi để tuân thủ thời khoảng khuyến nghị và việc chậm trễ trong việc tiêm chủng là không tránh khỏi, liều thứ hai của vắc-xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech và Moderna có thể được tiêm tới 6 tuần (42 ngày) sau liều thứ nhất. Hiện dữ liệu có sẵn về hiệu quả của vắc-xin mRNA COVID-19 được tiêm ngoài khung thời gian còn rất hạn chế.
    2. Để đảm bảo đủ thời gian xảy ra phản hứng miễn dịch, một người được coi là đã chủng ngừa đầy đủ  lớn hơn hoặc bằng 2 tuần sau khi hoàn thành loại vắc-xin mRNA cần tiêm hai liều hoặc vắc-xin Janssen loại cần tiêm một liều duy nhất.

*Số người tiếp nhận ít nhất một liều vắc-xin và số người đã được tiêm chủng đầy đầy được xác định dựa vào thông tin đã được các đối tác nhà thuốc báo cáo cho CDC về số liều, nhà sản xuất vắc-xin, ngày tiêm, ID người tiêm và ngày gửi.

Thông tin cập nhật lịch sử

Do có sự chậm trễ trong việc đồng bộ dữ liệu vào ngày 13 tháng 3, 2021, 4.575.496 liều mới đã tiêm được báo cáo ban đầu, bao gồm hồ sơ đã báo cáo sau 6:00 giờ sáng giờ miền Đông (thời hạn báo cáo thường xuyên để báo cáo hàng ngày). Từ đó trang đã được cập nhật để thể hiện tổng số được báo cáo vào ngày 13 tháng 3 vào lúc 6:00 giờ sáng giờ miền Đông. Tổng số cho ngày 14 tháng 3, 2021 thể hiện số liều được báo cáo qua giai đoạn báo cáo thường xuyên hàng ngày.

Tải về dữ liệu

Người dùng có thể tải về tệp .CSV gồm tất cả dữ liệu hiển thị trên bộ theo dõi dữ liệu về COVID của CDC. Bộ dữ liệu chủng ngừa bổ sung cho COVID-19 và các bệnh khác có thể được tìm thấy tại https://data.cdc.gov/browse?category=Vaccinations.