Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm

Chương trình tiêm chủng COVID-19 của Hoa Kỳ: Danh mục kênh tiêm vắc-xin theo khu vực phân quyền

Chương trình tiêm chủng COVID-19 của Hoa Kỳ: Danh mục kênh tiêm vắc-xin theo khu vực phân quyền
Cập nhật ngày 23 tháng 7 năm 2021
In

Cách vắc-xin COVID-19 chuyển đến quý vị: cách thức CDC theo dõi việc phân bổ, giao và tiêm vắc-xin trên khắp Hoa Kỳ.

Mục đích

Báo cáo này cung cấp tổng quan về nhiều kênh được dùng để đảm bảo tất cả người dân Hoa Kỳ có quyền tiếp cận với vắc-xin ngừa COVID-19. Danh mục quản trị và chuyển giao theo khu vực phân quyền khác nhau khắp Hoa Kỳ vì sự khác biệt dân số.

Dữ liệu tiêm vắc-xin cho các chương trình liên bang được báo cáo cho Cơ quan thông tin chủng ngừa của khu vực phân quyền, nhưng các dữ liệu đó không thể luôn phân tách khỏi dữ liệu tiêm cho chương trình tiêm chủng theo khu vực phân quyền.  Trong một số trường hợp, mã nhận diện loại nhà cung cấp bị thiếu và/hoặc các nhà cung cấp sử dụng hàng tồn kho từ cả việc phân bổ theo khu vực phân quyền và liên bang. Do đó, dữ liệu tiêm cho các chương trình liên bang được trình bày theo dữ liệu tổng cộng theo khu vực phân quyền. Các tổ chức liên bang báo cáo dữ liệu tiêm trực tiếp cho CDC, vì vậy hạng mục này được liệt kê riêng.

Tỉ lệ quản trị được cung cấp để đánh giá khả năng số liều vắc-xin đã giao được tiêm. Đây là những số liệu đo lường quan trọng để theo dõi, khi họ đảm bảo hàng lưu kho vắc-xin của quốc gia được dùng một cách hiệu quả; tuy nhiên số liệu đó có các hạn chế. Trước tiên, việc so sánh các khu vực phân quyền mà không cân nhắc đến các đặc tính đặc biệt của mỗi khu vực (vd. các tiểu bang ở địa phương so với tiểu bang có các trung tâm đô thị lớn) có thể dẫn tới các kết luận không chính xác. Hơn nữa, các khu vực phân quyền và chính quyền liên bang đang nỗ lực để mọi tầng lớp dân số có thể tiếp cận với vắc-xin, bao gồm những đối tượng trước đây đã từng gặp phải các rào cản khi tiếp cận với các dịch vụ liên quan tới chăm sóc sức khỏe quan trọng. Những nỗ lực để tiếp cận các đối tượng dân số này vốn chưa được phục vụ đầy đủ có thể tác động tới tỉ lệ tiêm nhưng cần thiết để đảm bảo việc phân phối và tiêm vắc-xin công bằng.

Chương trình tiêm chủng COVID-19 của Hoa Kỳ: Danh mục kênh tiêm vắc-xin theo khu vực phân quyền

Tỉ lệ tiêm

Tỉ lệ tiêm (nghĩa là phần trăm các liều đã giao đã được tiêm) được đo và thể hiện trong bốn cách: phép đo chưa điều chỉnh và phép đo được điều chỉnh trễ cho tất cả các kênh (tổng thể) và cho khu vực phân quyền + chương trình liên bang (ngoại trừ các tổ chức liên bang).

Trái sang phải: Số 1 mô tả phần trăm số liều vắc-xin COVID-19 đã giao cho khu vực phân quyền theo kênh. Số liệu 2 (giữa) mô tả phần trăm số liều đã tiêm theo các đối tác khu vực phân quyền và các chương trình liên bang (nhà thuốc bán lẻ, HRSA FHQC và chương trình thí điểm FEMA CVC) kết hợp và theo các tổ chức liên bang (Cục đặc trách nhà tù, Bộ Quốc Phòng, Dịch vụ Y tế Thổ Dân Da Đỏ và Cơ quan quản  lý cựu chiến binh). Sát cùng bên tay phải, tỉ lệ tiêm (nghĩa là phần trăm các liều đã giao đã được tiêm) được đo và thể hiện trong bốn cách: phép đo chưa điều chỉnh và phép đo được điều chỉnh trễ cho tất cả các kênh (chung) và cho khu vực phân quyền + chương trình liên bang (ngoại trừ các tổ chức liên bang). Dữ liệu cho ba khu vực phân quyền dựa vào thành phố, Thành phố New York, Philadelphia và Chicago được bao gồm trong các tiểu bang tương ứng của họ. Có cân nhắc đến dữ liệu được báo cáo đến ngày 23 tháng 7 năm 2021. HRSA: Cơ quan dịch vụ và nguồn lực y tế; FQHC: Trung tâm Y tế Đủ điều kiện của Liên Bang; FEMA: Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang; CVC: Trung tâm Tiêm chủng cộng đồng; HHS: Bộ Y tế và Dịch vụ Dân Sinh của Hoa Kỳ; NIH: Viện Y tế Quốc Gia.

Khái niệm và Phương thức

Vắc-xin đã giao: Bao gồm tất cả các liều đã giao và ghi lại qua hệ thống đặt hàng vắc-xin của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), Hệ thống theo dõi vắc-xin (VTrckS). Tổng số liều đã giao có tính đến tất cả dữ liệu đã báo cáo đến hết ngày 23 tháng 4 năm 2021. Vắc-xin đã giao được nhóm thành ba danh mục:

 • Khu vực phân quyền: Số liều được giao theo khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, tiểu bang liên kết tự do) dựa vào việc phân bổ được cung cấp bởi chính phủ liên bang. Ngoại trừ các liều bổ sung được chuyển tới các khu vực phân quyền của Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) để sử dụng trong các cơ sở thí điểm của Trung Tâm tiêm chủng cộng đồng (CVC) hoặc trong các phòng khám di động.
 • Các chương trình liên bang: Các chương trình qua đó các đối tượng tham gia nhận phân bổ vắc-xin riêng từ chính phủ liên bang và báo cáo số liều vắc-xin được tiêm qua hệ thống thông tin chủng ngừa của khu vực phân quyền địa phương (IIS). Đó là:
  • Chương trình nhà thuốc bán lẻ liên bang: Chính quyền liên bang cung cấp việc phân bổ vắc-xin cho 21 chuỗi nhà thuốc bán lẻ thể hiện xấp xỉ 48.000 các địa điểm chủng ngừa tiềm năng trên khắp quốc gia. Tổng số bao gồm số hàng giao được cung cấp là một phần của chương trình hợp tác nhà thuốc cho cơ sở chăm sóc dài hạn để tiêm chủng nhân viên và cư dân tại các viện dưỡng lão và cơ sở hỗ trợ người già và người tàn tật. Các nhà thuốc tham gia chương trình cũng có thể nhận hàng lưu kho từ các khu vực phân quyền qua chương trình chuyển từ nhà thuốc liên bang tới tiểu bang (nghĩa là khu vực phân quyền chuyển các liều vắc-xin trực tiếp tới một đối tác nhà thuốc), được bao gồm trong các tổng số này. Các tiểu bang có nhà thuốc tham gia chương trình là nhà cung cấp dịch vụ tiêm vắc-xin cho phép các nhà thuốc đặt hàng trực tiếp từ tiểu bang không được tính ở đây và được bao gồm trong tổng số của khu vực phân quyền.
  • Chương trình Trung tâm Y tế cộng đồng đủ điều kiện liên Bang của cơ quan Quản lý dịch vụ và tài nguyên y tế (HRSA)external icon: HRSA tận dụng hệ thống phân bổ vắc-xin liên bang của riêng họ và gửi hàng lưu kho để chọn các trung tâm y tế để cấp dùng.
  • Chương trình tiêm chủng di động và cơ sở thí điểm FEMA CVCexternal icon: FEMA chuyển phân bổ vắc-xin của minh tới tiểu bang để đặt hàng và tiêm, đồng thời cung cấp hỗ trợ hậu cần, tài chính và các hoạt động hỗ trợ khác cho các phòng khám tiêm chủng.
  • Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân Sinh của Hoa Kỳ (HHS)/Chương trình của Viện Y Tế Quốc Gia: Chương trình nhỏ quản lý số liều được phân bổ cho nhiều tổ chức HHS để quản lý nhân sự cho cơ sở hạ tầng thiết yếu liên bang.
  • Chương trình trung tâm lọc máu liên bang: ra mắt vào ngày 29 tháng 3, 2021; phân bổ được thực hiện trực tiếp cho các trung tâm lọc thận tham gia để tiêm chủng cho bệnh nhân lọc thận.
 • Các tổ chức liên bang: Bao gồm Cục đặc trách nhà tù, Bộ Quốc Phòng, Dịch Vụ Y Tế cho Người Da Đỏ Mỹ và ơ Quan Quản Lý Y Tế Cựu Chiến Binh, mỗi nơi tiếp nhận việc phân bổ vắc-xin của riêng họ.

Vắc-xin đã được tiêm: Bao gồm các liều đã tiêm trong khu vực phân quyền trong một danh mục được mô tả ở trên và báo cáo cho CDC tính đến 6 giờ sáng (giờ Miền Đông) ngày 23 tháng 7 năm 2021. Tổng Quan Báo Cáo về Chủng Ngừa COVID-19 mang đến một góc nhìn tổng thể về các hệ thống IT và cách những hệ thống này tích hợp để theo dõi việc phân phối và tiêm vắc-xin COVID-19. Dữ liệu tiêm vắc-xin cho các chương trình liên bang được báo cáo cho IIS của khu vực phân quyền và không thể tính toán đầy đủ do các trường hợp, theo đó mã định danh loại nhà cung cấp bị thiếu và/hoặc việc sử dụng hàng lưu kho hỗn hợp từ việc phân bổ của tiểu bang và liên bang. Do đó, tổng số tiêm của họ được thể hiện trong số tổng cộng với tổng số khu vực phân quyền. Tổng số tiêm của tổ chức liên bang bao gồm số liều đã tiêm bởi một trong bốn nhóm đã liệt kê trong khu vực phân quyền và được báo cáo trực tiếp cho CDC.

Tỉ lệ tiêm chưa điều chỉnh: Được tính theo phần trăm số liều đã giao tới khu vực phân quyền đã tiêm tính đến ngày báo cáo.

Tỉ lệ tiêm đã điều chỉnh: Đã tính theo phần trăm số liều đã giao tới khu vực phân quyền đã tiêm, bằng số tổng trung bình luân phiên tích lũy 7 ngày cho cả số liệu tiêm và giao, cùng độ trễ 3 ngày cho số liều đã giao. Điều này giải thích cho:

 • Những vấn đề công nghệ làm chậm việc báo cáo đúng giờ
 • Vắc-xin cần được phân phối lại trong một khu vực phân quyền, điều này có thể kéo dài khoảng thời gian từ lần phân phối ban đầu đến khi tiêm 
 • Các khu vực phân quyền có nhiều hệ thống dữ liệu khác nhau ở cấp độ tiểu bang và địa phương
 • Các nhà cung cấp chưa báo cáo số liều vắc-xin đã tiêm trong giai đoạn 72 giờ

Phép đo đã điều chỉnh đó là chuẩn được dùng để đánh giá tỉ lệ tiêm cho chương trình tiêm chủng COVID-19 của Hoa Kỳ. Việc minh giải các phép đo này cho các khu vực phân quyền vùng sâu vùng xa (vd. các khu vực phân quyền, Hawaii, Alaska) nên được thực hiện một cách cẩn trọng, vì họ có lịch biểu giao hàng khác nhau so với các khu vực phân quyền nằm trong phần lục địa của Hoa Kỳ.

Tỉ lệ tiêm chung: Phần trăm số liều (chưa điều chỉnh và đã điều chỉnh) được giao cho một khu vực phân quyền đã được tiêm dùng tính đến ngày đã báo cáo. Mục này bao gồm tất cả các liều đã giao và tiêm tại khu vực phân quyền qua bất kỳ kênh nào.

Tỉ lệ tiêm theo khu vực phân quyền + chương trình liên bang: Phần trăm số liều (chưa điều chỉnh và đã điều chỉnh) được giao cho một khu vực phân quyền đã được tiêm dùng tính đến ngày đã báo cáo. Dữ liệu này bao gồm số liều đã giao và tiêm theo khu vực phân quyền và qua các chương trình liên bang nhưng loại trừ những liều đã giao và tiêm bởi tổ chức liên bang.