Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm

Phần trăm các liều vắc-xin đầu tiên được giao đã được các tiểu bang và vùng lãnh thổ Hoa Kỳ dùng để tiêm

Phần trăm các liều vắc-xin đầu tiên được giao đã được các tiểu bang và vùng lãnh thổ Hoa Kỳ dùng để tiêm
Cập nhật ngày 16 tháng 7 năm 2021
In

Là một phần của Chiến lược quốc gia về ứng phó và chuẩn bị sẵn sàng với đại dịch COVID-19pdf icon[24 MB, 200 trang]external icon CDC cam kết đảm bảo rằng vắc-xin được phân phối và tiêm an toàn, hiệu quả và càng nhanh càng tốt.

Để giúp hiểu rõ việc tiêm vắc-xin, CDC đã tạo ra bản đồ bên dưới để hiển thị phần trăm liều vắc-xin đầu tiên đã được tiêm tại mỗi khu vực pháp ý từ nguồn cung của họ. Thônng tin này có thể được dùng để hiểu rõ hơn cách các tiểu bang sử dụng nguồn cung của họ để bắt đầu tiêm chủng trong cộng đồng của họ như thế nào.

Tỉ lệ phần trăm tổng cộng hàng tuần của số liều đầu tiên đã được tiêm dựa vào nguồn cung vắc-xin của khu vực phân quyền

Phần lớn các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ đã tiêm 76,6% trở lên tổng số liều vắc-xin đầu tiên họ được giao.

Phân bổ

Khi một khu vực phân quyền được phân bổ các liều vắc-xin, khu vực phân quyền đó được phân bổ cùng lúc các liều đầu tiên và thứ hai.

  • Các liều đầu tiên có sẵn để đặt hàng ngay;
  • các liều thứ hai có sẵn để đặt hàng 2 hoặc 3 tuần sau đó, tùy vào sản phẩm vắc-xin.

Tuy nhiên đơn hàng vắc-xin và việc giao hàng không xác định liệu vắc-xin sẽ được tiêm là liều thứ nhất hay liều thứ hai. Các khu vực phân quyền được hướng dẫn để dùng nguồn cung được giao (kết hợp liều thứ nhất và liều thứ hai) để đáp ứng tốt nhất nhu cầu hiện tại trong cộng đồng của họ.

Tính toán

Đối với mẫu số được dùng để tính tỷ lệ phần trăm bên dưới, số liều được giao được chỉ định là "liều đầu tiên" được cho là tương thích với cách phân bổ vắc-xin trên toàn quốc gia. Để duy trì hàng trong kho, một số vắc-xin luôn được lưu giữ trong nguồn cung; vì vậy tỉ lệ phần trăm sẽ không đạt ngưỡng 100%. Vui lòng xem ghi chú chân trang để biết thêm thông tin.

Tải về dữ liệuexcel icon

Chú thích: Mẫu số được xác định là số liều vắc-xin cộng dồn trung bình trong 7 ngày đã được phân bổ làm liều thứ nhất, được đặt hàng và giao tới khu vực phân quyền trong giai đoạn từ ngày 6 tháng 7 năm 2021 đến ngày 13 tháng 7 năm 2021 (tính đến 6:00 sáng theo giờ miền Đông). Đơn hàng vắc-xin/nguồn giao không xác định liệu vắc-xin có được tiêm là liều đầu tiên hay liều thứ hai; các khu vực phân quyền được hướng dẫn để dùng nguồn cung đã giao (kết hợp liều đầu tiên và liều thứ hai) để đáp ứng tốt nhất nhu cầu hiện tại trong cộng đồng của họ. Đối với biện pháp này, số liều được giao được chỉ định là "liều đầu tiên" được cho là tương thích với cách phân bổ vắc-xin trên toàn quốc. Mẫu số được xác định là số liều vắc-xin tích lũy trung bình 7 ngày, được phân bổ là liều đầu tiên được tiêm và được báo cáo cho CDC trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 7, 2021 đến ngày 16 tháng 7, 2021 (tính đến 6 giờ sáng giờ miền Đông). Độ trễ 3 ngày trong tổng số nguồn giao được dùng để tính thời gian cần để triển khai từ lúc giao tới khi tiêm. Nó cũng cho nhà cung cấp có thời gian để báo cáo với ban quản lý (yêu cầu trong vòng 72 giờ).