Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Phần trăm các liều vắc-xin đầu tiên được giao đã được các tiểu bang và vùng lãnh thổ Hoa Kỳ dùng để tiêm

Phần trăm các liều vắc-xin đầu tiên được giao đã được các tiểu bang và vùng lãnh thổ Hoa Kỳ dùng để tiêm
Cập nhật ngày 12 tháng 4 năm 2021
In

Là một phần của Chiến lược quốc gia về ứng phó và chuẩn bị sẵn sàng với đại dịch COVID-19pdf icon[24 MB, 200 trang]external icon CDC cam kết đảm bảo rằng vắc-xin được phân phối và tiêm an toàn, hiệu quả và càng nhanh càng tốt. Do nguồn cung vắc-xin hiện còn hạn chế, CDC đưa ra các khuyến nghị triển khai vắc-xin. Mỗi tiểu bang sau đó tự xây dựng kế hoạch của riêng họ về đối tượng sẽ được chủng ngừa đầu tiên và cách mọi người có thể tiêm vắc-xin khi tới lượt họ.

Bản đồ bên dưới thể hiện tỉ lệ phần trăm các liều vắc-xin đầu tiên đã được tiêm tại mỗi tiểu bang từ nguồn cung của họ, có thể dùng để hiểu cách các tiểu bang dùng nguồn cung của họ để bắt đầu tiêm chủng trong cộng đồng của họ như thế nào.

Phần lớn các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ đã tiêm ở mức hoặc trên 85% những liều vắc-xin đầu tiên được cấp của họ.

Khi một khu vực phân quyền được phân bổ các liều vắc-xin, họ được phân bổ cùng lúc liều thứ nhất và thứ hai.  Các liều đầu tiên có sẵn dể đặt hàng ngay; các liều thứ hai có sẵn để đặt hàng 2 hoặc 3 tuần sau đó, tùy vào sản phẩm vắc-xin.  Tuy nhiên đơn hàng vắc-xin và việc giao hàng không xác định liệu vắc-xin sẽ được tiêm là liều thứ nhất hay liều thứ hai. Các khu vực phân quyền được hướng dẫn để dùng nguồn cung được giao (kết hợp liều thứ nhất và liều thứ hai) để đáp ứng tốt nhất nhu cầu hiện tại trong cộng đồng của họ. Đối với mẫu số được dùng để tính tỷ lệ phần trăm bên dưới, số liều được giao được chỉ định là "liều đầu tiên" được cho là tương thích với cách phân bổ vắc-xin trên toàn quốc gia.

Để duy trì hàng trong kho, một số vắc-xin luôn được lưu giữ trong nguồn cung; vì vậy tỉ lệ phần trăm sẽ không đạt ngưỡng 100%.

Tải về dữ liệuexcel icon

Chú thích: Mẫu số được xác định là số liều vắc-xin tích lũy trung bình 7 ngày được phân bổ là liều đầu tiên, được đặt hàng và giao tới khu vực phân quyền trong thời gian từ ngày 26 tháng 3 năm 2021, đến ngày 1 tháng 3 năm 2021 (tính đến 6 giờ sáng theo giờ miền Đông). Đơn hàng vắc-xin/nguồn giao không xác định liệu vắc-xin có được tiêm là liều đầu tiên hay liều thứ hai; các khu vực phân quyền được hướng dẫn để dùng nguồn cung đã giao (kết hợp liều đầu tiên và liều thứ hai) để đáp ứng tốt nhất nhu cầu hiện tại trong cộng đồng của họ. Đối với biện pháp này, số liều được giao được chỉ định là "liều đầu tiên" được cho là tương thích với cách phân bổ vắc-xin trên toàn quốc. Tử số được xác định là số liều vắc-xin tích lũy trung bình 7 ngày, được phân bổ là liều đầu tiên và được báo cáo cho CDC trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 3 năm 2021 đến ngày 4 tháng 4 năm 2021 (tính đến 6 giờ sáng giờ miền Đông). Độ trễ 3 ngày trong tổng số nguồn giao được dùng để tính thời gian cần để triển khai từ lúc giao tới khi tiêm. Nó cũng cho nhà cung cấp có thời gian để báo cáo với ban quản lý (yêu cầu trong vòng 72 giờ).