Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Tiêm phòng để ngừa bệnh nghiêm trọng, nhập viện và tử vong. Những người chưa được tiêm phòng nên đi tiêm phòng và tiếp tục đeo khẩu trang cho đến khi được tiêm phòng đầy đủ. Điều này khẩn cấp hơn bao giờ hết đối với biến thể Delta. CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người được tiêm chủng đầy đủ dựa trên bằng chứng mới về biến thể Delta.
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.

Báo cáo Nhân khẩu học chủng ngừa COVID-19

Báo cáo Nhân khẩu học chủng ngừa COVID-19
Cập nhật vào 28/6/2021
In

Bộ theo dõi dữ liệu về COVID của CDC cung cấp dữ liệu chủng ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ. Vui lòng xem Thông tin về dữ liệu giao và tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 để hiểu rõ hơn về hệ thống CNTT phía sau bộ theo dõi dữ liệu COVID-19.

khai báo

Những dữ liệu này thể hiện bộ phụ dữ liệu các cá nhân tại khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ và các tổ chức địa phương) đối với những người mà dữ liệu của họ được báo cáo. Tất cả số liệu báo cáo có thể thay đổi theo thời gian khi dữ liệu quá khứ được báo cáo lên CDC. Dữ liệu có thể khác nhau do:

Dữ liệu nhân khẩu học hiện được thu thập bởi khu vực phân quyền và báo cáo cho CDC. Không phải tiểu bang và địa hạt nào cũng báo cáo dữ liệu nhân khẩu về người được tiêm vắc-xin cho CDC; luật pháp tại mỗi tiểu bang hoặc địa hạt chi phối việc tiểu bang đó có được thu thập hay báo cáo dữ liệu nhân khẩu hay không. Để biết thêm thông tin về dữ liệu nhân khẩu học, phân phối và  tiêm vắc-xin, hãy xem phần Đặc tính nhân khẩu học của những người đã tiêm chủng trong tháng đầu của chương trình chủng ngừa COVID-19 - Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 12, 2020 - ngày 14 tháng 1, 2021. CDC đang làm việc với các khu vực phân quyền để cung cấp thêm thông tin về đặc điểm nhân khẩu của những người được tiêm chủng.

Toàn bộ thông tin báo cáo về chủng tộc/dân tộc, độ tuổi và giới tính được tổng hợp trên trang Xu Hướng Nhân Chủng Học. Tính đầy đủ về độ tuổi, giới tính và chủng tộc/dân tộc là khác nhau theo mỗi biến số về nhân khẩu nhưng dưới 100%. Điều này dẫn đến phạm vi chủng ngừa có vẻ thấp hơn khi được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tổng dân số Hoa Kỳ tại trang Nhân Chủng Học.

Các tỷ lệ phần trăm được thể hiện tại trang nhân chủng học thể hiện phần trăm số người được tiêm chủng mà được biết là biến số về nhân chủng học đang được nói đến.

Dân cư được ưu tiên

Dân cư được ưu tiên khác nhau trong mỗi giai đoạn tiêm chủng của khu vực phân quyền. Do đó, những dữ liệu này có thể chưa được tổng quát hóa với toàn bộ dân cư Hoa Kỳ. 

Nhiều nguồn

Dữ liệu nhân khẩu học bao gồm những người đã tiêm chủng qua tất cả các phần của chương trình, bao gồm những người được chủng ngừa qua các nhà thuốc, Chương trình Hợp tác nhà thuốc liên bang cho cơ sở chăm sóc dài hạn (LTC) và các tổ chức liên bang.

Thiếu dữ liệu

Dữ liệu nhân khẩu học được báo có mức độ thiếu dữ liệu khác nhau và không thể tổng quát hóa cho toàn bộ dân số của những cá nhân đã tiêm chủng COVID-19. Dữ liệu thiếu có thể bị ảnh hưởng bởi:

 • Việc thu thập không nhất quán thông tin về chủng tộc và dân tộc vào thời điểm chủng ngừa.
 • sự khác biệt trong các chương trình dữ liệu điện tử của khu vực phân quyền,
 • cũng như một số luật hoặc chính sách của khu vực phân quyền không cho phép báo cáo dữ liệu nhân khẩu học.

Giấy phép sử dụng khẩn cấp và tuổi tác

Giấy phép sử dụng khẩn cấp đã được cấp để sử dụng cho vắc-xin của Pfizer-BioNTech trong số những người thuộc độ tuổi từ 12 tuổi trở lên và để dùng cả vắc-xin của Moderna và vắc-xin của Johnson and Johnson Janssen trong số những người ở độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Do đó việc sử dụng vắc-xin còn giới hạn cho những người dưới 18 tuổi.

Thời gian cập nhật thông tin

Dữ liệu sẽ được cập nhật ngay khi chúng được xem xét và xác minh, thường là trước 8:00 giờ chiều giờ miền Đông mỗi ngày. Tuy nhiên, thông tin cập nhật hàng ngày có thể mất nhiều thời gian hơn nếu có bất kỳ độ trễ nào trong việc báo cáo dữ liệu.

 • Dữ liệu về số liều vắc-xin đã tiêm được bao gồm trong dữ liệu mà CDC đã tiếp nhận tính đến 6:00 giờ sáng giờ miền Đông vào ngày báo cáo.
 • Dữ liệu chủng ngừa trên bộ theo dõi dữ liệu COVID của CDC được cập nhật hàng ngày (bao gồm cả cuối tuần) trong khoảng thời gian từ 1:30 giờ chiều đến  8:00 giờ chiều giờ miền Đông.
 • Thông tin cập nhật sẽ xuất hiện vào ngày tiếp theo khi báo cáo trùng với kỳ nghỉ của liên bang.

Định nghĩa dữ liệu nhân khẩu học chủng ngừa COVID-19

Người tiêm ít nhất một liều* (trước là "nhận 1 liều trở lên") 

Thể hiện tổng số người đã tiếp nhận ít nhất một liều vắc-xin.

Những người đã được tiêm chủng đầy đủ*

Thể hiện số người đã tiếp nhận liều thứ hai của loại vắc-xin cần tiêm hai liều và một liều của vắc-xin cần tiêm một liều duy nhất.

 •  Để báo cáo trên bộ theo dõi dữ liệu COVID của CDC, CDC đếm mọi người là "đã chủng ngừa đầy đủ" nếu họ đã tiêm hai liều vào các ngày khác nhau (bất kể khoảng thời gian giữa 2 liều) của loại mRNA cần tiêm hai liều hoặc đã tiêm một liều loại vắc-xin cần tiêm một liều duy nhất.
 • Định nghĩa này khác với Khuyến nghị lâm sàng tạm thời của CDC theo hai cách:
  1. Theo hướng dẫn tạm thời, liều thứ hai của vắc-xin Pfizer-BioNTech và Moderna cần được tiêm càng sát với thời khoảng khuyến nghị càng tốt, nhưng không được sớm hơn thời gian khuyến nghị (nghĩa là 3 tuần [Pfizer-BioNTech] hoặc 1 tháng [Moderna]). Tuy nhiên, các liều thứ hai được tiêm trong khoảng thời gian ân hạn 4 ngày sớm hơn ngày khuyến nghị cho liều thứ hai vẫn được coi là hợp lệ. Nếu không khả thi để tuân thủ thời khoảng khuyến nghị và việc chậm trễ trong việc tiêm chủng là không tránh khỏi, liều thứ hai của vắc-xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech và Moderna có thể được tiêm tới 6 tuần (42 ngày) sau liều thứ nhất. Hiện dữ liệu có sẵn về hiệu quả của vắc-xin mRNA COVID-19 được tiêm ngoài khung thời gian còn rất hạn chế.
  2. Để đảm bảo đủ thời gian xảy ra phản hứng miễn dịch, một người được coi là đã chủng ngừa đầy đủ  lớn hơn hoặc bằng 2 tuần sau khi hoàn thành loại vắc-xin mRNA cần tiêm hai liều hoặc vắc-xin Janssen loại cần tiêm một liều duy nhất.

*Số người tiếp nhận ít nhất một liều và số người đã được tiêm chủng đầy đủ được xác định dựa vào thông tin đã báo cáo với CDC theo khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ và các cơ quan địa phương) và các tổ chức liên bang về số liều, nhà sản xuất vắc-xin, ngày tiêm, ID người tiêm và ngày gửi. Vì phương thức dùng để xác định số liều cần được áp dụng trên nhiều khu vực phân quyền với các thực hành báo cáo khác nhau, dự đoán số liều của CDC có thể khác với dữ liệu được báo cáo theo khu vực phân quyền và các tổ chức liên bang. Người tiếp nhận các liều được tính cho khu vực phân quyền nơi họ sống.

Số đo phần trăm dân cư

CDC tính toán các biện pháp tiêm chủng ở toàn bộ người dân (cụ thể là mọi độ tuổi), nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên, nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên và nhóm đối tượng từ 65 tuổi trở lên.

CDC đã giới hạn phần trăm số liệu về mật độ dân số ở mức 99.9%. Các chỉ số này có thể lớn hơn 99,9% vì nhiều lý do, như là dữ liệu mẫu số điều tra dân số không bao gồm những cá nhân hiện đang cư trú tại khu vực phân quyền đó (ví dụ: cư dân tạm trú) hoặc các lỗi báo cáo dữ liệu tiềm ẩn.

Tuổi

Để ước tính các nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên, nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên và nhóm đối tượng từ 65 trở lên ở vùng lãnh thổ tại Hoa Kỳ, CDC giả định rằng tỷ lệ những người từ 12 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên và người từ 65 tuổi trở lên tại các vùng lãnh thổ cũng giống với tỷ lệ tổng hợp của 50 tiểu bang, thủ đô Washington và Puerto Rico (lần lượt là 85%, 78% và 17%).

Texas

Texas không báo cáo thông tin số liều cụ thể theo đặc điểm nhân khẩu học cho CDC, nên dữ liệu về Texas không được thể hiện trong các con số và tính toán về Xu hướng nhân khẩu học của nhóm người được tiêm chủng COVID-19 tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trên Đặc tính nhân khẩu học của người tiếp nhận chủng ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ, CDC đưa vào dữ liệu do Texas báo cáo cho tổng số người đã tiêm ít nhất một liều và tổng số người được tiêm chủng đầy đủ.

Thông tin cập nhật lịch sử

 • Xu hướng nhân khẩu học về những người đã tiêm chủng COVID-19 tại Hoa Kỳ trước đây được thể hiện nhầm trong mục "ngày đã tiêm". Mục này đã được thay thế bằng "ngày báo cáo tới CDC" tính đến ngày 24 tháng 6, 2021.
 • Vào ngày 16 tháng 5 năm 2021, tổng số liều được tiêm cho Hoa kỳ và New Hampshire đã được báo cáo không chính xác, vượt quá 619.920 liều so với thực tế. Nguyên nhân là do lỗi trong xử lý dữ liệu và lỗi này đang được khắc phục. Dữ liệu cho ngày 17 tháng 5 năm 2021 sẽ tính đến lỗi này. Số liệu chính xác cho ngày 16 tháng 5 năm 2021 là 272.925.287 cho Hoa Kỳ và 1.211.530 cho New Hampshire.
 • Vào ngày 13 tháng 5 năm 2021, số người <18 tuổi, người đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin bị báo cáo sai là 3.687.617 trên trang Thông Tin Nhân Chủng Học về Tiêm Chủng. Lý do là số liệu này tính đến những người 18 tuổi trong nhóm người <18 tuổi. Lỗi này đã được sửa. Con số chính xác vào ngày 13 tháng 5 năm 2021 là 2.340.538.
 • Vào ngày 13 tháng 4, 2021, dữ liệu về tổng số liều đã tiêm trên Bộ theo dõi vô tình bao gồm khoảng 221.081 liều trùng lặp ảnh hưởng đến vùng Vermont (6.605), Georgia (102.711), Illinois (64.886), Tây Virginia (60) và Maine (46.819). Vấn đề đã được giải quyết và tổng số cho ngày 14 tháng 4, 2021 thể hiện chính xác tổng số liều đã tiêm.
 • Vào ngày 6 tháng 4, 2021, những cải thiện trong việc báo cáo dữ liệu cho CDC về chủng tộc/dân tộc của những người được tiêm vắc-xin dẫn tới việc gia tăng số người có dữ liệu chủng tộc/dân tộc. Những cải thiện này sẽ tiếp tục cho phép báo cáo dữ liệu chủng tộc/dân tộc tốt hơn.
 • Do lỗi đồng bộ dữ liệu trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 4, 2021, số đếm liều tiêm hàng ngày báo cáo "Tuổi không rõ" trong Dữ liệu sử dụng công khai giám sát ca bệnh COVID-19 xuất hiện không chính xác, cao hơn dự kiến. Vấn đề được giải quyết vào ngày 6 tháng 4, 2021 và số đếm liều báo cáo "Tuổi không rõ" hiện giờ thể hiện chính xác tổng số được báo cáo cho CDC.
 • Kể từ ngày 29/3/2021, tổng số liều đã giao và tổng số liều được tiêm bởi các trung tâm lọc máu tham gia Chương trình Dành cho Trung tâm Lọc máu Liên bang được phản ánh trong tổng số liều tiêm quốc gia và tại những khu vực phân quyền.
 • Do có sự chậm trễ trong việc đồng bộ dữ liệu vào ngày 13 tháng 3, 2021, 4.575.496 liều mới đã tiêm được báo cáo ban đầu, bao gồm hồ sơ đã báo cáo sau 6:00 giờ sáng giờ miền Đông (thời hạn báo cáo thường xuyên để báo cáo hàng ngày). Từ đó trang đã được cập nhật để thể hiện tổng số được báo cáo vào ngày 13 tháng 3 vào lúc 6:00 giờ sáng giờ miền Đông. Tổng số cho ngày 14 tháng 3, 2021 thể hiện số liệu được báo cáo qua giai đoạn báo cáo định kỳ hàng ngày.
 • Tính đến ngày 12 tháng 3, 2021
  • Tuổi: Thuật toán được dùng để tính tuổi những người đã tiêm vắc-xin được cập nhật để xử lý khả năng biến đổi trong cách các khu vực phân quyền báo cáo thông tin liên quan tới độ tuổi (vd. báo cáo ngày sinh, năm sinh, tuổi).
  • Điều tra dân số: Để tính dự đoán dân số quốc gia, CDC dùng, làm mẫu số, kết hợp của:
   • Ước tính dân số điều tra dân số quốc gia 2019 từ ước tính hàng năm dân số thường trú của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ (bao gồm thủ đô Washing ton [DC]) và Puerto Rico và ước tính dân số 2018 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ và CIA World Factbook cho các vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ và các quốc gia liên kết tự do (Samoa thuộc Hoa Kỳ, Liên bang Micronesia, Guam, Khối thịnh vượng chung Quần Đảo Bắc Mariana, Cộng Hòa Palau, Cộng Hòa Quần Đảo Marshall và Quần Đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ).
   • Để ước đoán dân số 18+ và 65+ cho các vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ, CDC giả định tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên và người từ 65 tuổi trở lên trong các vùng lãnh thổ giống như tổng số 50 tiểu bang, DC và Puerto Rico (tương ứng 78% và 17%).
 • Số liều được báo cáo là đã tiêm trước thời điểm bắt đầu chương trình tiêm chủng quốc gia vào ​​​​​​​ngày 14 tháng 12, 2020 không được bao gồm trong các số liệu nhưng chúng được bao gồm trong số đếm tích lũy của tổng số liều đã tiêm trong bộ theo dõi COVID của CDC.

Tải về dữ liệu

Người dùng có thể tải về tệp .CSV gồm tất cả dữ liệu hiển thị trên bộ theo dõi dữ liệu về COVID của CDC. Bộ dữ liệu chủng ngừa bổ sung cho COVID-19 và các bệnh khác có thể được tìm thấy tại https://data.cdc.gov/browse?category=Vaccinations.