Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11, 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Thông tin về dữ liệu giao và tiêm vắc-xin ngừa COVID-19

Thông tin về dữ liệu giao và tiêm vắc-xin ngừa COVID-19
Cập nhật ngày 29 tháng 11 năm 2021
In

Tóm tắt về dữ liệu chủng ngừa

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) đang dùng các hệ thống công nghệ thông tin (IT) mới và hiện có để nhanh chóng thu thập dữ liệu tin cậy về số liệu vắc-xin ngừa COVID-19 đã được cung cấp (phân phối) và số người đã được chủng ngừa các liều đó (tiêm).

CDC, các cơ quan liên bang khác, nhà cung cấp chủng ngừa, sở y tế công cộng ở vùng lãnh thổ, địa phương và tiểu bang cũng như các cơ sở y tế bộ lạc khác trên khắp đất nước sử dụng dữ liệu phân phối và tiêm vắc-xin để có thông tin ra những quyết định liên quan đến việc tiêm chủng COVID-19. Tổng quan bằng công nghệ thông tin (IT) về chủng ngừa COVID-19 cung cấp dạng xem tổng quan các hệ thống dữ liệu IT về vắc xin và cách chúng tích hợp để theo dõi việc tiêm và phân phối vắc-xin COVID-19.

CDC báo cáo công khai số liều vắc-xin ngừa COVID-19 đã được giao và tiêm, cùng các xu hướng vắc-xin và dữ liệu nhân khẩu học thông qua bộ theo dõi dữ liệu COVID.

Những thông tin khác về dữ liệu tiêm chủng COVID-19 được báo cáo cho CDC:

biểu tượng thanh biểu đồ
Trình theo dõi dữ liệu COVID-19

Xem dữ liệu trong Chủng Ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ

biểu tượng bàn tay nâng y tế

Báo cáo dữ liệu chủng ngừa COVID-19 cho CDC

Giao (Phân phối) vắc-xin

Khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc và cơ quan địa phương), tổ chức liên bang và các đối tác nhà thuốc có trách nhiệm xác định số lượng và loại vắc-xin sẽ được gửi tới địa điểm của nhà cung cấp hoặc địa điểm của nhà cung cấp chủng ngừa. Phân phối là quá trình gửi vắc-xin tới các địa điểm nhà cung cấp như chỉ đạo của các khu vực phân quyền, tổ chức liên bang và các đối tác nhà thuốc đã đăng ký tham gia Chương Trình Tiêm Chủng COVID-19. Giao vắc-xin là phần cuối cùng của quy trình phân phối. Giao thể hiện số liều vắc-xin đã tới đích đến của chúng.

Dữ liệu giao vắc-xin (phân phối) được báo cáo cho CDC như thế nào?

Khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc và cơ quan địa phương), tổ chức liên bang và các đối tác nhà thuốc sử dụng Hệ Thống Theo Dõi Vắc-xin (VTrckS) để đặt hàng vắc-xin từ chính phủ liên bang. Thông tin bản ghi VTrckS như vắc-xin, dữ liệu nhà cung cấp, đơn đặt hàng, gửi hàng và lưu kho. Trừ một trường hợp ngoại lệ, còn lại hoạt động phân phối và giao vắc-xin COVID-19 cũng như các vắc-xin thường quy khác được thực hiện thông qua một hệ thống giao hàng liên bang; riêng Pfizer phân phối và giao các liều vắc-xin COVID-19 thông qua hệ thống giao hàng riêng của họ. Thêm thông tin về cách vắc-xin COVID-19 chuyển đến cho quý vị.

Hệ thống dữ liệu phân phối vắc-xin

Hệ thống theo dõi vắc-xin(VTrckS) là hệ thống quản lý đơn đặt hàng vắc-xin của CDC.

Cổng đơn đặt hàng nhà cung cấp VTrckS (VPOP) là nền tảng của CDC, nơi các nhà cung cấp cơ quan liên bang báo cáo lượng vắc-xin COVID-19 hiện tại còn lưu kho sẵn có mỗi ngày.

Cổng Thông Tin Tìm Vị Trí Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế COVID VaccineFinderexternal icon là một nền tảng nơi các nhà cung cấp báo cáo lượng vắc-xin ngừa COVID-19 mà họ có mỗi ngày.

Vùng chứa dữ liệu chủng ngừa (Vùng chứa dữ liệu IZ) là kho dữ liệu đám mây để tiếp nhận, lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu chủng ngừa COVID-19 đã bỏ phần nhận dạng.

Tiêm vắc-xin (thời điểm mọi người được tiêm vắc-xin)

Khu vực phân quyền y tế công cộng, tổ chức liên bang, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cơ sở chăm sóc dài hạn, chủ lao động, nhà thuốc bán lẻ và các doanh nghiệp khác đều đang chủng ngừa nhiều khu vực dân cư trên khắp Hoa Kỳ. Điều này bao gồm việc quản lý hàng tồn vắc-xin, theo dõi các liều vắc-xin đã tiêm cho mọi người, tạo hồ sơ vắc-xin, lên kế hoạch lập cuộc hẹn vắc-xin, gửi lời nhắc cuộc hẹn và các chức năng hành chính.

Dữ liệu tiêm vắc-xin được báo cáo cho CDC như thế nào?

Dữ liệu về số liều vắc-xin COVID-19 đã tiêm tại Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ được thu thập bởi các nhà cung cấp tiêm chủng và báo cáo cho CDC thông qua nhiều nguồn, bao gồm:

Hệ thống dữ liệu tiêm vắc-xin
 • Hệ thống thông tin chủng ngừa (IISs) Hầu hết các IIS tạo kho dữ liệu tập trung để lưu trữ thông tin chủng ngừa riêng cho khu vực phân quyền đó.
 • Hệ thống quản lý cấp dùng vắc-xin (VAMS)là ứng dụng tùy chọn, trên web hỗ trợ việc lên kế hoạch và triển khai cho các phòng khám tiêm chủng COVID-19 vệ tinh, di động hoặc tạm thời. VAMS kết nối với các IIS và gửi dữ liệu tới IIS thông qua Kho trung gian dữ liệu COVID-19.
 • Kho trung gian dữ liệu COVID-19 là kho dữ liệu được lưu trữ trên đám mây, thực hiện tiếp nhận, loại bỏ trùng lặp và bỏ nhân dạng dữ liệu chủng ngừa COVID-19, sau đó những dữ liệu này được dùng để đưa vào Vùng Chứa Dữ Liệu Chủng Ngừa (IZ) với dữ liệu bỏ nhân dạng
 • Vùng chứa dữ liệu chủng ngừa (Vùng chứa dữ liệu IZ) là kho dữ liệu được lưu trữ trên đám mây để tiếp nhận, lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu chủng ngừa COVID-19 đã bỏ phần nhận dạng.

CDC báo cáo dữ liệu tiêm và phân phối vắc-xin như thế nào?

CDC sử dụng vùng chứa dữ liệu IZ để tiếp nhận, lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu phân phối và tiêm vắc-xin COVID-19 từ tất cả các nguồn. Dữ liệu trong Vùng chứa dữ liệu IZ được hủy nhân dạng, nghĩa là chúng không nhận dạng người cụ thể đã được tiêm chủng. Các nhà khoa học dữ liệu của CDC đảm bảo dữ liệu trong Vùng chứa dữ liệu IZ là chính xác (được xác thực) và rằng hệ thống không đếm hai lần bất kỳ liều nào hoặc hồ sơ chủng ngừa nào (trùng lặp).

CDC báo cáo dữ liệu phân phối và tiêm vắc-xin COVID-19 trên bộ theo dõi dữ liệu COVID.

Báo Cáo Những Hạn Chế Và Chênh Lệch trong Dữ Liệu Vắc-xin Ngừa COVID-19

Tần Suất và Thời Gian

 • Mỗi sở y tế tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ có trách nhiệm thiết lập hoạt động nội bộ và lịch biểu để báo cáo dữ liệu. Kết quả là có sự khác biệt giữa các tiểu bang về tần suất báo cáo.
 • Dữ liệu về các liều vắc-xin được cung cấp và tiêm bao gồm dữ liệu được CDC tiếp nhận tính đến 6:00 giờ sáng giờ miền Đông vào ngày báo cáo. Dữ liệu chủng ngừa trong bộ theo dõi dữ liệu về COVID của CDC được cập nhật hàng ngày trong khoảng thời gian từ 1:30 giờ chiều đến 8:00 giờ chiều giờ miền Đông. Vào các ngày nghỉ lễ của Liên Bang, các thông tin cập nhật sẽ xuất hiện vào ngày tiếp theo.
 • Có thể cập nhật dữ liệu về các lịch trình khác nhau và thể hiện dữ liệu "tính đến" ngày hoặc thời gian khác trong ngày. Có thể có sự chậm trễ giữa thời gian hồ sơ chủng ngừa xuất hiện trong hệ thống khu vực phân quyền hoặc liên bang và thời điểm khi CDC nhận được bản ghi.  Dữ liệu tiêm chủng trong Công cụ theo dõi dữ liệu COVID thường có thời gian chậm trễ so với dữ liệu tiêm chủng hiển thị trên trang web của tiểu bang. Mức độ chậm trễ khác nhau tùy theo mỗi tiểu bang. Vấn đề này có thể là do các yếu tố được mô tả ở trên, hoặc vì khu vực phân quyền tải lên dữ liệu sau 6:00 giờ sáng giờ miền Đông, thời hạn báo cáo.
 • Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dự kiến báo cáo với các cơ quan liên bang, tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc và địa phương số liều đã tiêm trong vòng 72 giờ tiêm chủng. Có thể có thêm độ trễ để dữ liệu được truyền từ cơ quan liên bang, tiểu bang, vùng lãnh thổ hoặc địa phương với CDC. Trong vòng 72 giờ, người dùng sẽ thấy sự khác biệt lớn giữa số liệu được phân phối và số người được tiêm chủng. Vấn đề này là do một vài yếu tố, bao gồm thời gian cần để các liều đã giao sẽ được tiêm, thời gian cần để các liều đã tiêm sẽ được báo cáo cho CDC và cách các khu vực phân quyền và đối tác nhà thuốc liên bang quản lý nguồn vắc-xin có sẵn nhằm đáp ứng nhu cầu địa phương.

Các vấn đề kỹ thuật

Đôi khi các vấn đề kỹ thuật về xử lý dữ liệu hoặc truyền phát sẽ xảy ra. Khi vấn đề kỹ thuật phát sinh, CDC đang làm việc chặt chẽ với các cơ quan tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc, địa phương và liên bang để giải quyết các vấn đề đó.

Nhiều nguồn

Dữ liệu về số liều vắc-xin COVID-19 đã được tiêm tại Hoa Kỳ được các nhà cung cấp chủng ngừa thu thập và báo cáo với CDC thông qua nhiều nguồn, bao gồm các khu vực phân quyền, nhà thuốc và các tổ chức liên bang, dùng nhiều phương thức báo cáo khác nhau bao gồm các hệ thống thông tin chủng ngừa, Hệ thống quản lý tiêm vắc-xin và gửi dữ liệu trực tiếp. Khi CDC áp dụng các quy tắc xác thực và làm việc để tránh tình trạng trùng lặp dữ liệu, dữ liệu trình bày trên bộ theo dõi dữ liệu COVID có thể khác so với dữ liệu liệt kê trong bảng điều khiển và các hệ thống chủng ngừa của khu vực phân quyền. CDC cố gắng hết sức để điều chỉnh số liều đã tiêm được báo cáo qua nhiều hệ thống.

Dữ liệu cơ quan liên bang

 • Phép đo "Tỉ lệ trên 100.000" hiển thị là "không áp dụng" cho các cơ quan liên bang vì tỉ lệ dựa vào dân số không áp dụng. Dữ liệu để các tổ chức liên bang sẽ hiển thị khi phép đo "Tổng số đếm" được chọn.
 • Tổng số người của Cơ quan quản lý y tế cựu chiến binh (VHA) bao gồm nhân viên, bệnh nhân là cựu chiến binh và các đối tác liên bang khác được VHA chủng ngừa.

Dân tộc bộ lạc

Bộ theo dõi dữ liệu về COVID của CDC không bao gồm phần phân tách vắc-xin đã giao và tiêm cho các Dân tộc bộ lạc.

Tuổi

Vắc-xin của Pfizer-BioNTech đã được cho phép sử dụng ở người từ 5 đến 15 tuổi và được phê chuẩn cho độ tuổi từ 16 trở lên. Vắc-xin của cả Moderna và Johnson & Johnson's Janssen đều đã được cho phép sử dụng ở người từ 18 tuổi trở lên.

 • Công cụ theo dõi COVID và độ tuổi: Việc tính tất cả các nhóm tuổi vào Tổng đối tượng giúp đưa ra một biện pháp miễn dịch cộng đồng tốt hơn.
 • Các Khu Vực Phân Quyền và Độ Tuổi: Các khu vực phân quyền có thể sử dụng thêm số nhóm đối tượng mục tiêu làm mẫu số trong trong các phép tính toán tỉ lệ của họ  (VD: những người trên 18 tuổi hoặc trên 12 tuổi), điều này dẫn đến sự khác biệt về giá trị so với những con số được báo cáo trong Công Cụ Theo Dõi COVID của CDC.

Lãng phí

CDC đang theo dõi số liều vắc-xin đã sản xuất không được tiêm (lãng phí). Tuy nhiên, thông tin này hiện không có sẵn trên bộ theo dõi dữ liệu về COVID. Dự kiến trong bất kỳ chương trình chủng ngừa cũng đều có một lượng nhỏ lãng phí.

Tải về dữ liệu

Người dùng có thể tải về tệp .CSV gồm tất cả dữ liệu hiển thị trên bộ theo dõi dữ liệu về COVID của CDC. Bộ dữ liệu chủng ngừa bổ sung cho COVID-19 và các bệnh khác có thể được tìm thấy tại https://data.cdc.gov/browse?category=Vaccinations.