Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Dữ liệu tiêm chủng COVID-19 tại Hoa Kỳ

Dữ liệu tiêm chủng COVID-19 tại Hoa Kỳ
Cập nhật ngày 29 tháng 4 năm 2022
In
Hình chụp cận cảnh cánh tay người phụ nữ da màu có dán băng keo sau khi tiêm chủng

Tiêm chủng tại Hoa Kỳ

CDC báo cáo dữ liệu chủng ngừa COVID-19 trên mạng trên bộ theo dõi dữ liệu COVID và trong tập dữ liệu chủng ngừa. Việc báo cáo chính xác và kịp thời từ các khu vực phân quyền hỗ trợ việc báo cáo thông tin của CDC. Tất cả số liệu báo cáo có thể thay đổi theo thời gian vì dữ liệu cập nhật liên tục được báo cáo lên CDC.

Định nghĩa về dữ liệu tiêm chủng Hoa Kỳ

Hình chụp cận cảnh cánh tay người phụ nữ da màu có dán băng keo sau khi tiêm chủng
biểu tượng bàn tay nâng y tế