Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tiêm chủng: Tìm vắc-xin và tìm hiểu những gì quý vị có thể thực hiện sau khi được tiêm chủng đầy đủ.

Vắc-xin COVID-19 khác nhau

Vắc-xin COVID-19 khác nhau
Cập nhật ngày 23 tháng 4 năm 2021
In
Bảng kẹp có dấu kiểm

Vắc-xin được cho phép và khuyên dùng

Hiện có ba loại vắc-xin được cho phép và khuyến cáo sử dụng tại Hòa Kỳ nhằm ngăn ngừa COVID-19:

Pfizer-BioNTech
Moderna
Johnson & Johnson / Janssen

Bảng kẹp có dấu kiểm

Vắc-xin COVID-19 khác nhau

Vắc-xin COVID-19 tốt nhất là loại đầu tiên có sẵn cho quý vị. Đừng chờ một thương hiệu cụ thể. Tất cả các loại vắc-xin ngừa COVID-19 hiện được cấp phép và khuyên dùng:

CDC không khuyến nghị vắc-xin này tốt hơn vắc-xin kia.

Nhãn hiệu vắc-xin

Đối tượng có thể tiêm vắc-xin này [ 1 ]

Quý vị sẽ cần tiêm bao nhiêu mũi?

Khi nào quý vị được tiêm chủng đầy đủ?

Nhãn hiệu vắc-xin

Pfizer-BioNTech

Đối tượng có thể tiêm vắc-xin này [ 1 ]

Những người 16 tuổi trở lên

Quý vị sẽ cần tiêm bao nhiêu mũi?

2 mũi
Được thực hiện cách nhau 3 tuần (21 ngày)  [ 2 ]

Khi nào quý vị được tiêm chủng đầy đủ?

2 tuần sau mũi tiêm thứ hai

Nhãn hiệu vắc-xin

Moderna

Đối tượng có thể tiêm vắc-xin này [ 1 ]

Những người 18 tuổi trở lên

Quý vị sẽ cần tiêm bao nhiêu mũi?

2 mũi
Được thực hiện cách nhau 4 tuần (28 ngày) [ 2 ]

Khi nào quý vị được tiêm chủng đầy đủ?

2 tuần sau mũi tiêm thứ hai

Nhãn hiệu vắc-xin

Johnson & Johnson’s Janssen

Đối tượng có thể tiêm vắc-xin này [ 1 ]

Những người 18 tuổi trở lên

Quý vị sẽ cần tiêm bao nhiêu mũi?

1 mũi

Khi nào quý vị được tiêm chủng đầy đủ?

2 tuần sau khi tiêm

Nhãn hiệu vắc-xin
Pfizer-BioNTech

Đối tượng có thể tiêm vắc-xin này [ 1 ]
Những người 16 tuổi trở lên

Quý vị sẽ cần tiêm bao nhiêu mũi?
2 liều được tiêm cách nhau 3 tuần (21 ngày) [ 2 ]

Khi nào quý vị được tiêm chủng đầy đủ?
2 tuần sau mũi tiêm thứ hai

Nhãn hiệu vắc-xin
Moderna

Đối tượng có thể tiêm vắc-xin này [ 1 ]
Những người 18 tuổi trở lên

Quý vị sẽ cần tiêm bao nhiêu mũi?
2 liều được tiêm cách nhau 4 tuần (28 ngày) [ 2 ]

Khi nào quý vị được tiêm chủng đầy đủ?
2 tuần sau mũi tiêm thứ hai

Nhãn hiệu vắc-xin
Johnson & Johnson’s Janssen

Đối tượng có thể tiêm vắc-xin này [ 1 ]
Những người 18 tuổi trở lên

Quý vị sẽ cần tiêm bao nhiêu mũi?
1 mũi

Khi nào quý vị được tiêm chủng đầy đủ?
2 tuần sau khi tiêm

1 Nếu quý vị bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng (sốc phản vệ) hoặc dị ứng ngay lập tức với bất cứ thành phần nào của vắc-xin mà quý vị đã lên lịch để tiêm, quý vị không nên tiêm vắc-xin đó. Nếu quý vị được hướng dẫn không tiêm một loại vắc-xin ngừa COVID-19, quý vị vẫn có thể tiêm một loại khác. Tìm hiểu thêm thông tin về những người bị dị ứng.

2 Quý vị nên tiêm mũi thứ hai gần nhất có thể với khoảng thời gian 3 tuần hoặc 4 tuần được khuyến nghị. Tuy nhiên, mũi thứ hai có thể tiến hành tiêm tối đa 6 tuần (42 ngày) sau liều đầu tiên, nếu cần.

Các loại vắc-xin

 • Hiểu biết về cách thức hoạt động của vắc-xin COVID-19
  Tìm hiểu cách thức cơ thể chống lại lây nhiễm và cách mà vắc-xin COVID-19 bảo vệ mọi người bằng cách tạo hàng rào miễn dịch. Nó cũng mô tả các loại vắc-xin phòng COVID-19 khác nhau hiện đang có sẵn hoặc đang được thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn (Giai đoạn 3) tại Hoa Kỳ.​
 • Vắc-xin ngừa COVID-19 mRNA
  Thông tin chung về vắc-xin mRNA và các vắc-xin ngừa COVID-19 có sử dụng công nghệ mới này nói riêng.
 • Vắc-xin véc-tơ vi-rút COVID-19
  Thông tin chung về vắc-xin véc-tơ vi-rút và vắc-xin ngừa COVID-19 có sử dụng công nghệ mới này nói riêng.

Vắc-xin đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3

Tính đến ngày 27 tháng 2, 2021, các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn (Giai đoạn 3) đang triển khai hoặc được lên kế hoạch cho hai loại vắc-xin ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ:

 • Vắc-xin ngừa COVID-19 của AstraZeneca
 • Vắc-xin ngừa COVID-19 của Novavax​

Tìm hiểu thêm về các thử nghiệm lâm sàng đối với vắc-xin phòng COVID-19 của Hoa Kỳ, bao gồm các vắc-xin ở các giai đoạn đầu phát triển, bằng cách truy cập trang clinicaltrials.govexternal icon.

Trang này sẽ được cập nhật khi có thêm thông tin bổ sung.