Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Important update: Healthcare facilities
CDC has updated select ways to operate healthcare systems effectively in response to COVID-19 vaccination. Tìm hiểu thêm

Vắc-xin COVID-19 khác nhau

Vắc-xin COVID-19 khác nhau
Cập nhật ngày 27 tháng 5 năm 2021
In
CDC Giám Sát Các Báo Cáo Về Tình Trạng Viêm Cơ Tim và Viêm Màng Ngoài Tim

CDC đã nhận được nhiều báo cáo về viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim ở thanh thiếu niên và thanh niên sau khi tiêm chủng COVID-19. Các lợi ích tiềm năng và đã biết của tiêm chủng COVID-19 phải vượt qua nguy cơ tiềm tàng và đã biết, bao gồm nguy cơ mắc viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị chủng ngừa COVID-19 cho mọi người từ 12 tuổi trở lên.

Tìm Hiểu Khi Nào Thì Cần Chăm Sóc Y Tế

Bảng kẹp có dấu kiểm

Vắc-xin được cho phép và khuyên dùng

Hiện có ba loại vắc-xin được cho phép và khuyến cáo sử dụng tại Hòa Kỳ nhằm ngăn ngừa COVID-19:

Pfizer-BioNTech
Moderna
Johnson & Johnson / Janssen

Bảng kẹp có dấu kiểm

Vắc-xin COVID-19 khác nhau

Vắc-xin COVID-19 tốt nhất là loại đầu tiên có sẵn cho quý vị. Đừng chờ một thương hiệu cụ thể. Tất cả các loại vắc-xin ngừa COVID-19 hiện được cấp phép và khuyên dùng:

CDC không khuyến nghị vắc-xin này tốt hơn vắc-xin kia.

Nhãn hiệu vắc-xin

Đối tượng có thể tiêm vắc-xin này [ 1 ]

Quý vị sẽ cần tiêm bao nhiêu mũi?

Khi nào quý vị được tiêm chủng đầy đủ?

Nhãn hiệu vắc-xin

Pfizer-BioNTech

Đối tượng có thể tiêm vắc-xin này [ 1 ]

Những người 12 tuổi trở lên

Quý vị sẽ cần tiêm bao nhiêu mũi?

2 mũi
Được thực hiện cách nhau 3 tuần (21 ngày)  [ 2 ]

Khi nào quý vị được tiêm chủng đầy đủ?

2 tuần sau mũi tiêm thứ hai

Nhãn hiệu vắc-xin

Moderna

Đối tượng có thể tiêm vắc-xin này [ 1 ]

Những người 18 tuổi trở lên

Quý vị sẽ cần tiêm bao nhiêu mũi?

2 mũi
Được thực hiện cách nhau 4 tuần (28 ngày) [ 2 ]

Khi nào quý vị được tiêm chủng đầy đủ?

2 tuần sau mũi tiêm thứ hai

Nhãn hiệu vắc-xin

Johnson & Johnson’s Janssen

Đối tượng có thể tiêm vắc-xin này [ 1 ]

Những người 18 tuổi trở lên

Quý vị sẽ cần tiêm bao nhiêu mũi?

1 mũi

Khi nào quý vị được tiêm chủng đầy đủ?

2 tuần sau khi tiêm

Nhãn hiệu vắc-xin
Pfizer-BioNTech

Đối tượng có thể tiêm vắc-xin này [ 1 ]
Những người 12 tuổi trở lên

Quý vị sẽ cần tiêm bao nhiêu mũi?
2 liều được tiêm cách nhau 3 tuần (21 ngày) [ 2 ]

Khi nào quý vị được tiêm chủng đầy đủ?
2 tuần sau mũi tiêm thứ hai

Nhãn hiệu vắc-xin
Moderna

Đối tượng có thể tiêm vắc-xin này [ 1 ]
Những người 18 tuổi trở lên

Quý vị sẽ cần tiêm bao nhiêu mũi?
2 liều được tiêm cách nhau 4 tuần (28 ngày) [ 2 ]

Khi nào quý vị được tiêm chủng đầy đủ?
2 tuần sau mũi tiêm thứ hai

Nhãn hiệu vắc-xin
Johnson & Johnson’s Janssen

Đối tượng có thể tiêm vắc-xin này [ 1 ]
Những người 18 tuổi trở lên

Quý vị sẽ cần tiêm bao nhiêu mũi?
1 mũi

Khi nào quý vị được tiêm chủng đầy đủ?
2 tuần sau khi tiêm

1 Nếu quý vị bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng (sốc phản vệ) hoặc dị ứng ngay lập tức với bất cứ thành phần nào của vắc-xin mà quý vị đã lên lịch để tiêm, quý vị không nên tiêm vắc-xin đó. Nếu quý vị được hướng dẫn không tiêm một loại vắc-xin ngừa COVID-19, quý vị vẫn có thể tiêm một loại khác. Tìm hiểu thêm thông tin về những người bị dị ứng.

2 Quý vị nên tiêm mũi thứ hai gần nhất có thể với khoảng thời gian 3 tuần hoặc 4 tuần được khuyến nghị. Tuy nhiên, mũi thứ hai có thể tiến hành tiêm tối đa 6 tuần (42 ngày) sau liều đầu tiên, nếu cần.

Các loại vắc-xin

 • Hiểu biết về cách thức hoạt động của vắc-xin COVID-19
  Tìm hiểu cách thức cơ thể chống lại lây nhiễm và cách mà vắc-xin COVID-19 bảo vệ mọi người bằng cách tạo hàng rào miễn dịch. Nó cũng mô tả các loại vắc-xin phòng COVID-19 khác nhau hiện đang có sẵn hoặc đang được thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn (Giai đoạn 3) tại Hoa Kỳ.​
 • Vắc-xin ngừa COVID-19 mRNA
  Thông tin chung về vắc-xin mRNA và các vắc-xin ngừa COVID-19 có sử dụng công nghệ mới này nói riêng.
 • Vắc-xin véc-tơ vi-rút COVID-19
  Thông tin chung về vắc-xin véc-tơ vi-rút và vắc-xin ngừa COVID-19 có sử dụng công nghệ mới này nói riêng.

Vắc-xin đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3

Tính đến ngày 27 tháng 2, 2021, các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn (Giai đoạn 3) đang triển khai hoặc được lên kế hoạch cho hai loại vắc-xin ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ:

 • Vắc-xin ngừa COVID-19 của AstraZeneca
 • Vắc-xin ngừa COVID-19 của Novavax​

Tìm hiểu thêm về các thử nghiệm lâm sàng đối với vắc-xin phòng COVID-19 của Hoa Kỳ, bao gồm các vắc-xin ở các giai đoạn đầu phát triển, bằng cách truy cập trang clinicaltrials.govexternal icon.

Trang này sẽ được cập nhật khi có thêm thông tin bổ sung.

biểu tượng bàn tay nâng y tế
Dành cho Chuyên Viên Y Tế

Nguồn lực lâm sàng về COVID-19