Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Vắc-xin COVID-19 khác nhau

Vắc-xin COVID-19 khác nhau
Cập nhật ngày 15 tháng 1 năm 2021
In

Các loại vắc-xin

Trang web này giải thích cách thức cơ thể chống lại lây nhiễm và cách mà vắc-xin COVID-19 có thể bảo vệ mọi người bằng cách sản sinh ra khả năng miễn dịch. Nó cũng mô tả các loại vắc-xin phòng COVID-19 khác nhau hiện đang có sẵn hoặc đang được thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn (Giai đoạn 3) thử nghiệm lâm sàng tại Hoa Kỳ.​

Hiểu biết về các vắc-xin COVID-19 mRNA
Trang web này cung cấp thông tin chung về các vắc-xin mRNA và về vắc-xin phòng COVID-19 có sử dụng công nghệ mới này.

Trang web này cung cấp thông tin chung về vắc-xin véc-tơ vi-rút và về các loại vắc-xin phòng COVID-19 có sử dụng công nghệ mới này.

Vắc-xin được cho phép và khuyên dùng

Khi các vắc-xin phòng COVID-19 được cho phép và sau đó là khuyên dùng tại Hoa Kỳ, điều quan trọng là phải hiểu rõ những gì đã biết về mỗi loại vắc-xin. CDC sẽ cung cấp thông tin về đối tượng được khuyên dùng và không khuyên dùng  đối với từng lại vắc-xin và điều gì có thể xảy ra sau khi tiêm chủng, cũng như thành phần, độ an toàn và tính hiệu quả của chúng.

Hiện đã có hai loại vắc-xin được cấp phép và khuyên dùng để phòng ngừa COVID-19:

Vắc-xin đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3

Tính đến ngày 28 tháng 12, 2020, có ba loại vắc-xin ngừa COVID-19 đang được tiến hành hoặc lên kế hoạch triển khai thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn (Giai đoạn 3) tại Hoa Kỳ:

  • Vắc-xin phòng COVID-19 của AstraZeneca
  • Vắc-xin phòng COVID-19 của Janssen
  • Vắc-xin phòng COVID-19 của Novavax​

Tìm hiểu thêm về các thử nghiệm lâm sàng đối với vắc-xin phòng COVID-19 của Hoa Kỳ, bao gồm các vắc-xin ở các giai đoạn đầu phát triển, bằng cách truy cập trang clinicaltrials.govexternal icon.

Trang này sẽ được cập nhật khi có thêm thông tin bổ sung.