Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Vắc-xin COVID-19 khác nhau

Vắc-xin COVID-19 khác nhau
Cập nhật ngày 7 tháng 1 năm 2022
In
Bảng kẹp có dấu kiểm

Các loại vắc-xin đã được phê duyêt hoặc cho phép sử dụng

Đã có ba loại vắc-xin ngừa COVID-19 được cho phép hoặc phê chuẩn để sử dụng tại Hoa Kỳ nhằm phòng bệnh COVID-19. Vắc-xin của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna (vắc-xin mRNA ngừa COVID-19) được ưu tiên hơn.  Quý vị có thể tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson's Janssen trong một số trường hợp.

Pfizer-BioNTech
Moderna
Johnson & Johnson’s Janssen

Bảng kẹp có dấu kiểm

Tên thương hiệu vắc-xin [ 1 ]
Pfizer-BioNTech

Độ tuổi khuyến nghị
5+ tuổi

Loạt chính
2 liều
Được thực hiện cách nhau 3 tuần (21 ngày) [ 3 ]

Mũi nhắc lại
Tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên đều nên tiêm nhắc vắc-xin của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna (vắc-xin ngừa COVID-19) ít nhất là 5 tháng sau liều cuối cùng trong loạt ban đầu.
Thanh thiếu niên 12-17 tuổi nên tiêm nhắc lại vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech 5 tháng sau liều cuối cùng trong loạt ban đầu.

Khi đã tiêm chủng đầy đủ
2 tuần sau liều thứ 2

Tên thương hiệu vắc-xin [ 1 ]
Moderna

Độ tuổi khuyến nghị
18+ tuổi

Loạt chính
2 liều
Được thực hiện cách nhau 4 tuần (28 ngày) [ 3 ]

Mũi nhắc lại
Tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên đều nên tiêm nhắc vắc-xin của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna (vắc-xin ngừa COVID-19) ít nhất là 5 tháng sau liều cuối cùng trong loạt ban đầu.

Khi đã tiêm chủng đầy đủ
2 tuần sau liều thứ 2

Tên thương hiệu vắc-xin [ 1,2 ]
Johnson & Johnson’s Janssen

Độ tuổi khuyến nghị
18 tuổi trở lên

Loạt chính
1 liều

Mũi nhắc lại
Mọi người từ 18 tuổi trở lên nên tiêm nhắc vắc-xin của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna (vắc-xin mRNA ngừa COVID-19) ít nhất là sau 2 tháng kể từ liều đầu tiên vắc-xin COVID-19 của J&J/Janssen. Bạn có thể tiêm J&J/Janssen trong một số trường hợp.

Khi đã tiêm chủng đầy đủ
2 tuần sau liều thứ 1

Pfizer-BioNTech [ 1 ]

Moderna [ 1 ]

Johnson & Johnson’s Janssen [ 1,2 ]

Pfizer-BioNTech [ 1 ]

Độ tuổi khuyến nghị
5+ tuổi

Moderna [ 1 ]

Độ tuổi khuyến nghị
18+ tuổi

Johnson & Johnson’s Janssen [ 1,2 ]

Độ tuổi khuyến nghị
18 tuổi trở lên

Pfizer-BioNTech [ 1 ]

Loạt chính
2 liều
Được thực hiện cách nhau 3 tuần (21 ngày) [ 3 ]

Moderna [ 1 ]

Loạt chính
2 liều
Được thực hiện cách nhau 4 tuần (28 ngày) [ 3 ]

Johnson & Johnson’s Janssen [ 1,2 ]

Loạt chính
1 liều

Pfizer-BioNTech [ 1 ]

Mũi nhắc lại
Tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên đều nên tiêm nhắc vắc-xin của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna (vắc-xin ngừa COVID-19) ít nhất là 5 tháng sau liều cuối cùng trong loạt ban đầu.

Thanh thiếu niên 12-17 tuổi nên tiêm nhắc lại vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech 5 tháng sau liều cuối cùng trong loạt ban đầu.

Moderna [ 1 ]

Mũi nhắc lại
Tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên đều nên tiêm nhắc vắc-xin của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna (vắc-xin ngừa COVID-19) ít nhất là 5 tháng sau liều cuối cùng trong loạt ban đầu.

Johnson & Johnson’s Janssen [ 1,2 ]

Mũi nhắc lại
Mọi người từ 18 tuổi trở lên nên tiêm nhắc vắc-xin của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna (vắc-xin mRNA ngừa COVID-19) ít nhất là sau 2 tháng kể từ liều đầu tiên vắc-xin COVID-19 của J&J/Janssen.  Bạn có thể tiêm J&J/Janssen trong một số trường hợp.

Pfizer-BioNTech [ 1 ]

Khi đã tiêm chủng đầy đủ
2 tuần sau liều thứ 2

Moderna [ 1 ]

Khi đã tiêm chủng đầy đủ
2 tuần sau liều thứ 2

Johnson & Johnson’s Janssen [ 1,2 ]

Khi đã tiêm chủng đầy đủ
2 tuần sau liều thứ 1

1 Nếu quý vị có phản ứng dị ứng nghiêm trọng sau liều trước đó hoặc nếu đã biết (được chẩn đoán) dị ứng với thành phần của vắc-xin ngừa COVID-19, quý vị không nên tiêm loại vắc-xin đó. Nếu quý vị được hướng dẫn không tiêm một loại vắc-xin ngừa COVID-19, quý vị vẫn có thể tiêm một loại khác.

2 CDC đã cập nhật khuyến cáo của mình về các loại vắc-xin ngừa COVID-19 trong đó ưu tiên vắc-xin mRNA (Pfizer-BioNTech hoặc Moderna). Tìm hiểu thêm về bản cập nhật hướng dẫn sử dụng vắc-xin ngừa COVID-19 của Janssen (Johnson & Johnson).

[3] Quý vị nên tiêm mũi thứ hai gần nhất có thể với khoảng thời gian 3 tuần hoặc 4 tuần được khuyến nghị. Quý vị không nên tiêm mũi thứ hai sớm.

Loại vắc-xin và cách thức hoạt động của chúng

  • Hiểu biết về cách thức hoạt động của vắc-xin COVID-19
   Tìm hiểu cách thức cơ thể chống lại lây nhiễm và cách mà vắc-xin COVID-19 bảo vệ mọi người bằng cách tạo hàng rào miễn dịch. Nó cũng mô tả các loại vắc-xin phòng COVID-19 khác nhau hiện đang có sẵn hoặc đang được thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn (Giai đoạn 3) tại Hoa Kỳ.​
  • Vắc-xin mRNA ngừa COVID-19 (Pfizer-BioNTech và Moderna)
   Thông tin chung về vắc-xin mRNA và các vắc-xin ngừa COVID-19 có sử dụng công nghệ này.
  • Vắc-xin véc-tơ vi-rút COVID-19 (J&J/Janssen)
   Thông tin chung về vắc-xin véc-tơ vi-rút và vắc-xin ngừa COVID-19 có sử dụng công nghệ này.
biểu tượng bàn tay nâng y tế

Dành cho nhân viên y tế và y tế công cộng

Thông tin chuyên môn và lâm sàng về COVID-19