Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Nguồn dữ liệu và Hệ thống dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Nguồn dữ liệu và Hệ thống dữ liệu tiêm chủng COVID-19
Cập nhật ngày 8 tháng 4 năm 2022
In

CDC báo cáo dữ liệu chủng ngừa COVID-19 trên mạng trên bộ theo dõi dữ liệu COVID và trong tập dữ liệu chủng ngừa. Chia sẻ thông tin kịp thời và chính xác với công chúng là một trong những hoạt động cốt lõi của CDC. CDC có thể cung cấp dữ liệu đáng tin cậy nhờ vào khả năng báo cáo chính xác và kịp thời từ các khu vực phân quyền. Tất cả số liệu báo cáo có thể thay đổi theo thời gian vì dữ liệu cập nhật liên tục được báo cáo lên CDC.

Tóm Tắt  

CDC sử dụng nhiều hệ thống công nghệ thông tin để nhanh chóng thu thập dữ liệu đáng tin cậy về số lượng vắc-xin COVID-19 đã được phân phối và số người đã được tiêm các liều đó (quản lý). CDC - cùng với các cơ quan liên bang khác, nhà cung cấp vắc-xin, khu vực phân quyền, sở y tế công cộng của tiểu bang/địa phương và cơ sở y tế bộ lạc trên khắp Hoa Kỳ - sử dụng những hệ thống dữ liệu này để thông báo quyết định liên quan đến tiêm chủng COVID-19. Tổng quan bằng CNTT về chủng ngừa COVID-19 cung cấp dạng xem tổng quan các hệ thống dữ liệu CNTT về vắc-xin và cách chúng tích hợp để theo dõi việc phân phối và quản lý vắc-xin COVID-19.

Hệ thống dữ liệu về phân phối vắc-xin

 • Hệ Thống Truy Dấu Vắc-xin (VTrckS) là hệ thống quản lý đơn đặt hàng vắc-xin của CDC. Các khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc và cơ quan địa phương), tổ chức liên bang và đối tác nhà thuốc sử dụng hệ thống này để đặt hàng vắc-xin từ chính phủ liên bang.
 • Cổng thông tin đơn đặt hàng nhà cung cấp VTrckS (VPOP)external icon là nền tảng của CDC, nơi các nhà cung cấp cơ quan liên bang báo cáo lượng vắc-xin COVID-19 hiện tại còn lưu kho mỗi ngày.
 • Vùng chứa dữ liệu chủng ngừa (Vùng chứa dữ liệu IZ) là kho dữ liệu đám mây để tiếp nhận, lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu chủng ngừa COVID-19 đã bỏ phần nhận dạng.

Hệ thống dữ liệu tiêm vắc-xin

 • Hệ thống thông tin chủng ngừa (IISs) Hầu hết các IIS tạo kho dữ liệu tập trung để lưu trữ thông tin chủng ngừa riêng cho khu vực phân quyền đó.
 • Hệ thống quản lý tiêm vắc-xin (VAMS) là ứng dụng dựa trên web có sẵn để hỗ trợ việc lên kế hoạch và triển khai cho các phòng khám tiêm chủng COVID-19 vệ tinh, di động hoặc tạm thời. VAMS kết nối với các IIS và gửi dữ liệu tới IIS thông qua Kho trung gian dữ liệu COVID-19.
 • Kho trung gian dữ liệu COVID-19 là kho dữ liệu được lưu trữ trên đám mây, thực hiện tiếp nhận, loại bỏ trùng lặp và bỏ nhận dạng dữ liệu chủng ngừa COVID-19, sau đó những dữ liệu này được dùng để đưa vào Vùng Chứa Dữ Liệu Chủng Ngừa (IZ).
 • Vùng chứa dữ liệu chủng ngừa (Vùng chứa dữ liệu IZ) là kho dữ liệu đám mây để tiếp nhận, lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu chủng ngừa COVID-19 đã bỏ phần nhận dạng.

Nguồn dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Dữ Liệu Cơ Quan Liên Bang

 • Trên Bộ theo dõi dữ liệu COVID (CDT) của CDC, dữ liệu được hiển thị riêng ở cấp quốc gia và được thêm vào như một phần của toàn bộ dữ liệu quốc gia với từng số liệu cho các cơ quan sau (ngoại trừ Bộ Ngoại giao, DoS):
  • Cục Đặc Trách Nhà Tù (BoP)
  • Bộ Quốc Phòng (DoD)
  • Dịch Vụ Y Tế Dành Cho Người Mỹ Da Đỏ (IHS)
  • Cơ Quan Quản Lý Y Tế Cựu Chiến Binh (VHA)
 • Dữ liệu cơ quan liên bang được ​​​​​​​thêm vào như một phần của chỉ số tổng hợp của khu vực phân quyền, tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ. Để tránh số lượng trùng lặp, không nên kết hợp dữ liệu của cơ quan với các dữ liệu khác.
 • Khi dữ liệu mẫu số có sẵn cho một cơ quan liên bang, các chỉ số đo lường như tỷ lệ trên 100.000 và phần trăm dân số sẽ được đưa vào tính toán. Khi dữ liệu mẫu số không có sẵn cho các cơ quan liên bang, những chỉ số đo lường này được hiển thị dưới dạng "N/A" hoặc được nhập dưới dạng "0".

Khu vực phân quyền và Các đối tác báo cáo khác

Các số liệu quốc gia và khu vực phân quyền được báo cáo về CDT bao gồm việc phân phối dữ liệu tiêm chủng và quản lý ở các địa điểm sau:

 • Phòng khám đối tác tại các khu vực phân quyền (tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc hoặc tổ chức địa phương)
 • Nhà thuốc bán lẻ
 • Các đối tác và chương trình liên bang như
  • Chương trình Hợp tác nhà thuốc liên bang cho cơ sở chăm sóc dài hạn (LTC)
  • Chương trình Dành cho Trung tâm Lọc thận Liên bang
  • Cơ quan quản lý khẩn cấp của liên bang (FEMA)
  • Cơ quan dịch vụ và nguồn lực y tế (HRSA)

Nguồn dữ liệu về dân số

Điều tra dân số

CDC tính toán tỷ lệ và phần trăm các biện pháp tiêm chủng ở toàn bộ người dân và giữa các nhóm nhân khẩu học được chọn (chẳng hạn như những người từ 65 tuổi trở lên).

CDC/ATSDR & Surgo Ventures

Chỉ Số Dễ Bị Tổn Thương Xã Hội (SVI) nằm trong khoảng từ 0 đến 1, dữ liệu lấy từ Chương trình Nghiên cứu, Phân tích và Dịch vụ Địa không gian của CDC/ATSDR. Chỉ Số Dễ Bị Tổn Thương Xã Hội do COVID-19 (CCVI) cũng nằm trong khoảng từ 0 đến 1 là từ Surgo Ventures.

Chỉ Số Dễ Bị Tổn Thương Xã Hội do COVID-19 (CCVI) cũng nằm trong khoảng từ 0 đến 1 là từ Surgo Venturesexternal icon.

Khảo sát chủng ngừa quốc gia

Chủng tộc/dân tộc không có sẵn đối với một số hồ sơ được báo cáo trực tiếp cho CDC. Do đó, dữ liệu được báo cáo cho CDC đánh giá thấp đáng kể tỷ lệ phần trăm chủng tộc/dân tộc và không thể khái quát chung cho toàn bộ dân số của những người được tiêm chủng COVID-19. CDC đang cung cấp thông tin về tình trạng tiêm chủng COVID-19 tự báo cáo theo chủng tộc/dân tộc từ Mô-đun về COVID ở người trưởng thành trong Khảo sát chủng ngừa quốc gia (NIS) để bổ sung dữ liệu quản lý vắc-xin được các khu vực phân quyền và tổ chức liên bang báo cáo trực tiếp cho CDC.

Điều kiện báo cáo

Các khu vực phân quyền hiện đang thu thập dữ liệu nhân khẩu học và báo cáo cho CDC. Không phải tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ báo cáo về CDC dữ liệu nhân khẩu học về người được tiêm vắc-xin; luật của mỗi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ quyết định liệu tiểu bang đó có thể thu thập hoặc báo cáo dữ liệu nhân khẩu học hay không.

Điều Kiện Báo Cáo Theo Khu Vực Phân Quyền

Từ trước đến nay, Texas vẫn cung cấp dữ liệu tiêm chủng COVID-19 cho CDC ở định dạng tổng hợp. Điều này đã làm ảnh hưởng tới khả năng báo cáo chỉ số đo lường đòi hỏi thông tin ở mức độ liều đơn lẻ của CDC. Dù Texas vẫn báo cáo dữ liệu tiêm chủng ở dạng tổng hợp, song Texas và CDC gần đây đã cộng tác để cập nhật định dạng của hồ sơ gửi này nhằm cải thiện việc báo cáo dữ liệu COVID-19 của Texas trên Công cụ theo dõi dữ liệu COVID của CDC ở cấp độ quốc gia, tiểu bang và quận.

Trước đây, với Texas, CDC đã ước tính số người được tiêm ít nhất một liều và số người đã được tiêm chủng đầy đủ trong các nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên, 18 tuổi trở lên và 65 tuổi trở lên trong số liệu đo lường cho riêng Texas và khi tính chung Texas vào số liệu cấp quốc gia trên trang Tiêm chủng tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, Texas đã bị bỏ qua trong một vài trang đồ họa cấp quận và nhân khẩu học. Hơn nữa, trước ngày 22 tháng 10 năm 2021, tất cả các hồ sơ mà Texas báo cáo lên đều được giả định là về cư dân Texas.

 • Bắt đầu từ ngày 28 tháng 9 năm 2021, số liệu đo lường dựa trên độ tuổi của Texas được báo cáo trực tiếp thay vì ước tính đối với nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên, 18 tuổi trở lên và 65 tuổi trở lên trên trang Tiêm chủng tại Hoa Kỳ.
 • Bắt đầu từ ngày 28 tháng 9 năm 2021, dữ liệu về số đếm quốc gia về liều nhắc lại trên trang Tiêm chủng tại Hoa Kỳ đã bao gồm Texas.
 • Bắt đầu từ ngày 22 tháng 10 năm 2021, hình đồ họa cấp quận về Tiêm chủng theo quận, Công bằng tiêm chủngTiêm chủng và kết quả khác đã bao gồm Texas.
 • Bắt đầu từ ngày 22 tháng 10 năm 2021, CDC đã có thể phân bổ những người không phải là cư dân của Texas vào tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ cư trú tương ứng của họ. Cư dân Texas đã được tiêm chủng COVID-19 ở một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ khác hiện cũng đã được quy về số liệu đo lường theo nhóm dân cư của Texas.
 • Bắt đầu từ ngày 18​​​​​​​ tháng 11, trang Nhân khẩu học về tiêm chủngXu hướng về nhân khẩu học bao gồm thông tin nhân khẩu học về tiêm chủng từ Texas.

New Hampshire đã nới lỏng tuyên bố về ứng phó khẩn cấp với COVID-19 hồi tháng 5 năm 2021, cho phép người tiêm vắc-xin được tự quyết không lưu thông tin tiêm chủng COVID-19 của họ trong IIS của tiểu bang. Như vậy, dữ liệu do New Hampshire gửi kể từ tháng 5 năm 2021 không mang tính đại diện cho toàn bộ tình hình tiêm chủng COVID-19 tại tiểu bang này.

Báo cáo cấp quận

 • California không báo cáo quận cư trú đối với những người đang tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 khi quận của những cư dân đó có dân số dưới 20.000 người.
 • Hawaii không cung cấp thông tin quận nơi cư trú khi báo cáo dữ liệu tiêm chủng COVID-19 cho CDC.
 • Massachusetts không cung cấp dữ liệu tiêm chủng COVID-19 cho các quận Barnstable, Dukes và Nantucket do dân số tại các quận này ít.