Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Mũi nhắc lại vắc-xin ngừa COVID-19

Mũi nhắc lại vắc-xin ngừa COVID-19
Cập nhật vào 24/6/2022
In

Những điều quý vị cần biết

Chọn mũi tiêm nhắc ngừa COVID-19

Có ba loại vắc-xin ngừa COVID-19 hiện đang được sử dụng tại Hoa Kỳ để phòng tránh COVID-19. Vắc-xin của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna (vắc-xin mRNA ngừa COVID-19) được ưu tiên hơn. Quý vị có thể tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson's Janssen trong một số trường hợp.

Đối tượng có thể tiêm mũi nhắc lại

Được khuyến nghị
1 mũi nhắc lại

Tìm hiểu để biết thời điểm quý vị nên tiêm mũi nhắc lại thứ 1 bên dưới.

Được khuyến nghị
2 mũi nhắc lại

Tìm hiểu để biết thời điểm quý vị nên tiêm mũi nhắc lại thứ 2 bên dưới.

Người lớn từ 18 tuổi trở lên

Trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi 12-17

Trẻ em từ 11 tuổi trở xuống

1 Dù vắc-xin mRNA được ưu tiên sử dụng cho mũi nhắc lại số 1, vắc-xin ngừa COVID-19 của J&J/Janssen có thể được cân nhắc trong một số tình huống.

2 Quý vị cũng được coi là đã tiêm đầy đủ và đúng hạn nếu:

  • Quý vị đã hoàn thành loạt tiêm chính nhưng chưa đủ điều kiện để tiêm mũi nhắc lại
  • Quý vị đã tiêm mũi nhắc lại số 1 nhưng không được khuyến nghị tiêm mũi nhắc lại số 2
  • Quý vị đã tiêm mũi nhắc lại số 1 nhưng vẫn chưa đủ điều kiện tiêm mũi nhắc lại số 2

Tiêm đầy đủ và đúng hạn bằng cách tiêm liều nhắc lại được khuyến nghị khi đủ điều kiện.

Lên lịch tiêm mũi nhắc lại

Không bao giờ là quá muộn khi có thêm khả năng bảo vệ từ mũi nhắc lại vắc-xin ngừa COVID-19. Nếu quý vị cần trợ giúp để lên lịch tiêm mũi nhắc lại, hãy liên hệ với địa điểm đã thiết lập cuộc hẹn tiêm trước đó của quý vị. Nếu quý vị cần tiêm nhắc lại ở một địa điểm khác với nơi đã tiêm vắc-xin trước đó, có một số cách để quý vị có thể tìm nhà cung cấp dịch vụ tiêm vắc-xin.

Tìm kiếm địa diểm tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 hoặc liều nhắc lại: Tìm kiếm vaccines.gov, nhắn tin mã ZIP của quý vị tới số 438829, hoặc gọi số 1-800-232-0233 để tìm địa điểm gần quý vị.