Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tôi tìm vắc-xin ngừa COVID-19 như thế nào?

Tôi tìm vắc-xin ngừa COVID-19 như thế nào?
Cập nhật ngày 16 tháng 4 năm 2021
In

Vắc-xin ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson's Janssen: CDC và FDA đã khuyến cáo dừng sử dụng vắc-xin ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson's J&J/Janssen tại Hoa Kỳ vì lý do đặc biệt thận trọng, có hiệu lực từ Thứ Ba, ngày 13 tháng 4. Ủy Ban Tư Vấn về Quy Trình Phòng Ngừa Miễn Dịch (ACIP) sẽ tổ chức cuộc họp khẩn thứ hai để thảo luận về vắc-xin COVID-19 của J&J/Janssen vào ngày 23 tháng 4 năm 2021. Những người đã tiêm vắc-xin COVID-19 của J&J/Janssen trong ba tuần qua, có biểu hiện đau đầu nghiêm trọng, đau bụng, đau chân hoặc khó thở nên được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Get an available COVID-19 vaccine as soon as you can – widespread vaccination is a critical tool to help stop the pandemic.

Tìm vắc-xin COVID-19 gần quý vị

Nếu quý vị là người hiện được khuyến cáo tiêm vắc-xin COVID-19, có một vài nơi mà quý vị có thể tìm thấy nhà cung cấp vắc-xin gần mình!

  • Truy cập VaccineFinder.orgexternal icon để tìm nhà cung cấp vắc-xin gần quý vị. Ở một vài tiểu bang, thông tin có thể bị hạn chế trong khi ngày càng có thêm nhiều nhà thuốc và nhà cung cấp vắc-xin. Tìm hiểu thêm về Các Địa Điểm Tiêm Vắc-xin COVID-19 trên VaccineFinder.
  • Kiểm tra trang web của nhà thuốc địa phương để xem họ có các buổi tiêm vắc-xin hay không. Để tìm hiểu xem những nhà thuốc nào đang tham gia Chương Trình Nhà Thuốc Bán Lẻ Liên Bang, hãy truy cập trang web Chương Trình Nhà Thuốc Bán Lẻ Liên Bang của CDC.
  • Hãy liên hệ với sở y tế tiểu bang của quý vị để tìm kiếm các địa điểm tiêm chủng khác trong khu vực.
  • Hãy theo dõi các phương tiện thông tin địa phương, họ cũng có thể cung cấp thông tin về cách được tiêm chủng.

Mục tiêu là để mọi người có thể được tiêm vắc-xin COVID-19 một cách dễ dàng ngay khi có số lượng lớn vắc-xin. Do nguồn cung vắc-xin tăng lên, các tiểu bang sẽ bổ sung thêm các nhóm vào danh sách những người có thể được tiêm chủng.

Đặt lịch hẹn tiêm chủng

Hầu hết các nhà cung cấp vắc-xin đều sử dụng các hệ thống đặt hẹn trực tuyến để đặt hẹn lịch tiêm chủng cho những người đủ điều kiện. Để lên lịch cho buổi hẹn tiêm chủng vắc-xin COVID-19, hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp vắc-xin.

CDC không thể lên lịch cho buổi hẹn tiêm vắc-xin hay hỗ trợ xác minh, dời lịch hoặc hủy bỏ buổi hẹn. Nếu quý vị cần xác minh, dời lịch hoặc hủy bỏ một buổi hẹn tiêm chủng vắc-xin COVID-19, hãy liên hệ với địa điểm đã lên lịch hẹn cho quý vị. Nếu quý vị cần dời lịch cho buổi hẹn tiêm liều thứ hai và địa điểm mà quý vị đã tiêm liều thứ nhất không còn vắc-xin COVID-19, hãy liên hệ với sở y tế địa phương hoặc tiểu bang của quý vị để được giúp đỡ, hoặc tìm kiếm nhà cung cấp vắc-xin COVID-19 khác ở gần quý vị.

Những điều cần làm nếu quý vị chưa đủ điều kiện được tiêm vắc-xin

Nếu quý vị chưa đủ điều kiện tiêm vắc-xin COVID-19, quý vị vẫn có thể tìm hiểu thêm về các vắc-xin COVID-19 và giúp bảo đảm những người khác trong cộng đồng được tiêm vắc-xin. Sau đây là những điều mà hiện quý vị có thể làm: