Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tiêm chủng: Tìm vắc-xin và tìm hiểu những gì quý vị có thể thực hiện sau khi được tiêm chủng đầy đủ.

Hướng dẫn về công cụ lên kế hoạch đi lại cho các sở y tế

Hướng dẫn về công cụ lên kế hoạch đi lại cho các sở y tế
Cập nhật ngày 20 tháng 11 năm 2020
In
Đã có khả năng tiếp cận với Công cụ lên kế hoạch đi lại?

Cập nhật thông tin từ khu vực phân quyền của quý vị, bằng cách đăng nhập qua SAMS tại trang web: https://covid19travelinfoadmin.cdc.gov/

Travel Planner Logo

Công cụ lên kế hoạch du lịch liên quan tới COVID-19 là nền tảng giao tiếp tập trung để những du khách tìm thông tin về COVID-19 cho tiểu bang, các cộng đồng địa phương, vùng lãnh thổ và bộ tộc mà họ sẽ đi qua và ở điểm đến của họ. Thông tin này sẽ giúp các du khách đưa ra các quyết định khi đã nắm rõ thông tin, bảo vệ bản thân và giảm lây truyền trước, trong và sau khi họ đi du lịch.

Với tư cách của một sở y tế, quý vị có thể dùng Công cụ lập kế hoạch du lịch để tiếp cận du khách và chia sẻ các chính sách về COVID-19 phù hợp với du khách vào và rời khỏi khu vực phân quyền của quý vị. Sau khi quý vị đăng ký với Dịch vụ quản lý truy cập an toàn (SAMS) của CDC và cổng Công cụ lập kế hoạch du lịch, việc nhập thông tin của sở y tế của quý vị sẽ không tốn quá 15 phút.

Chúng tôi có thể thêm thông tin của khu vực phân quyền của chúng tôi như thế nào?

Xác định vài người có thể chịu trách nhiệm nhập thông tin về COVID-19 cho sở y tế của quý vị, như chuyên viên về truyền thông, trợ lý hành chính, thực tập sinh hoặc nhân viên khác. Nếu những nhân viên này chưa có tài khoản SAMS, họ nên gửi email tới địa chỉ travelplanner@cdc.gov để yêu cầu đăng ký tài khoản SAMS và truy cập biểu mẫu web về Công cụ lập kế hoạch du lịch liên quan tới COVID-19. Nếu họ đã có tài khoản SAMS, họ sẽ cần gửi email tới địa chỉ travelplanner@cdc.gov để yêu cầu quyền truy cập tới biểu mẫu web về Công cụ lên kế hoạch du lịch liên quan tới COVID-19.

Sau khi có quyền truy cập, họ có thể làm theo hỗ trợ công việc pdf icon[PDF - 963 KB] để nhập thông tin cho khu vực phân quyền của họ.

Hỗ trợ công việc cho công cụ lập kế hoạch du lịch

Các câu hỏi mà chúng tôi sẽ được đề nghị trả lời trên biểu mẫu web?

Trên trang quản trị của Công cụ lập kế hoạch du lịch cho khu vực phần quyền của mình, quý vị sẽ thấy biểu mẫu web mà quý vị có thể dùng để cung cấp trả lời cho các câu hỏi sau về các chính sách và quy định bắt buộc liên quan tới COVID-19:

 1. Du khách sẽ buộc phải tự cách ly hoặc bị cách ly theo quy định luật pháp? Nếu có, sẽ trong thời gian bao lâu?
 2. Du khách có cần gửi thông tin liên hệ hoặc bất kỳ thông tin nào khác tới sở y tế trước khi đi du lịch không? Nếu có, họ sẽ thực hiện như thế nào?
 3. Có bất kỳ yêu cầu xét nghiệm nào đối với du khách không? Nếu có, làm cách nào để họ có thể cung cấp kết quả của mình?
 4. Có quy định bắt buộc đeo khẩu trang không? Nếu có thì cụ thể là gì?
 5. Có hạn chế về quy mô buổi tụ họp không? Nếu có, du khách cần biết điều gì?
 6. Có bất kỳ điểm đến hoặc doanh nghiệp nào đóng cửa không tiếp du khách không? (vd. bãi biển, nhà hàng, quán bar)
 7. Du khách nên liên hệ với ai nếu họ có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19 không?

Với mỗi câu hỏi, quý vị có thể thêm liên kết tới các nguồn tài liệu bổ sung như trang sở y tế của quý vị. Quý vị cũng sẽ có lựa chọn để thêm liên kết tới các trang hướng dẫn của sở y tế liên quan khác. Mọi câu trả lời đều là tùy chọn. Các câu hỏi để trống sẽ không xuất hiện trên trang web. Quý vị sẽ có thể chỉnh sửa các câu trả lời trong biểu mẫu web nếu cần thiết khi có thay đổi trong chính sách và quy định bắt buộc tại khu vực phân quyền của quý vị.

Chúng tôi có thể quảng bá về Công cụ lên kế hoạch du lịch trên trang web hoặc các kênh mạng xã hội của mình không?

Có, chắc chắn rồi!

Bên phải là ảnh, cùng với một số ví dụ bài đăng trên mạng xã hội bên dưới cho kênh của quý vị:

Facebook

 • Đang suy nghĩ có nên đi du lịch hay không? Trước khi đi, quý vị hãy kiểm tra Công cụ lên kế hoạch du lịch của CDC để có hướng dẫn liên quan tới COVID-19 đối với điểm đến và các cộng đồng trên đường quý vị đi qua. bit.ly/CDCtravelplannerexternal icon
 • Nếu quý vị đi du lịch, hãy kiểm tra Công cụ lên kế hoạch du lịch của CDC để biết hướng dẫn liên quan tới COVID-19 đối với điểm đến của quý vị. bit.ly/CDCtravelplannerexternal icon
 • Quý vị đang lên kế hoạch đi du lịch? hãy kiểm tra Công cụ lên kế hoạch du lịch của CDC để biết hướng dẫn liên quan tới COVID-19 đối với điểm đến của quý vị.bit.ly/CDCtravelplannerexternal icon

Twitter

 • Đang cân nhắc về một chuyến đi? hãy kiểm tra #Công cụ lên kế hoạch du lịch của CDC để biết hướng dẫn liên quan tới COVID-19 đối với điểm đến của quý vị trước khi đặt chỗ bit.ly/CDCtravelplannerexternal icon
 • Nếu quý vị đi, hãy kiểm tra #Công cụ lên kế hoạch du lịch của CDC để biết hướng dẫn liên quan tới COVID-19 đối với điểm đến cũng như các địa điểm dọc theo lộ trình của quý vị.bit.ly/CDCtravelplannerexternal icon

Huy hiệu trang web

Travel Planner Logo

Nhấp vào đây để tải về logoimage icon