Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

COVID-19: Xét Nghiệm Trước Khi Đi Du Lịch

COVID-19: Xét Nghiệm Trước Khi Đi Du Lịch
Cập nhật ngày 16 tháng 2 năm 2021
In

Định dạng thay thế
Quay trở lại trang ban đầu

Tiến hành xét nghiệm không quá 3 ngày trước khi đi du lịch.
Hoãn chuyến đi nếu quý vị đang chờ kết quả xét nghiệm.
Quan sát các triệu chứng COVID-19

 • Nếu xét nghiệm của bạn là ÂM TÍNH...
  • Giữ một bản photo kết quả xét nghiệm của quý vị trong khi đi du lịch
  • Hãy thực hiện các biện pháp thận trọng để bảo vệ bản thân và người khác khỏi COVID-19
 • Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm DƯƠNG TÍNH hoặc có các triệu chứng COVID-19…
  • KHÔNG đi du lịch
  • Tự cô lập ngay lập tức
  • Tuân thủ các khuyến cáo y tế công 

Nếu quý vị bay đến Hoa Kỳ từ nước ngoài, quý vị phải cung cấp kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc giấy tờ chứng minh phục hồi sau COVID-19 trước khi lên máy bay.