Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

COVID-19: Xét nghiệm sau khi đi du lịch

COVID-19: Xét nghiệm sau khi đi du lịch
Cập nhật ngày 16 tháng 2 năm 2021
In

Định dạng thay thế
Quay trở lại trang ban đầu

Tiến hành xét nghiệm 3-5 ngày sau khi đi du lịch

 • Nếu xét nghiệm của bạn là ÂM TÍNH...
  • Ở nhà trong 7 ngày và tự cách ly
  • Theo dõi các triệu chứng của COVID-19
  • Hãy thực hiện các biện pháp thận trọng để bảo vệ những người khác
 • Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm DƯƠNG TÍNH hoặc có các triệu chứng của Covid-19…
  • KHÔNG đi du lịch
  • Tự cô lập ngay lập tức
  • Tuân thủ các khuyến cáo y tế công 
 • Nếu quý vị chưa tiến hành xét nghiệm...
  • Ở nhà trong 10 ngày và tự cách ly
  • Theo dõi các triệu chứng Covid-19
  • Hãy thực hiện các biện pháp thận trọng để bảo vệ những người khác

Nếu quý vị bay đến Hoa Kỳ từ nước ngoài, quý vị phải cung cấp kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc giấy tờ chứng minh phục hồi sau COVID-19 trước khi lên máy bay.