Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Khuyến Nghị Về Du Lịch Theo Quốc Gia Trong Bối Cảnh COVID-19

Thông Báo Y Tế Về Du Hành Mức 3: Sự lây truyền đang diễn ra rộng khắp với các hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ

CDC khuyến cáo du khách tránh tất cả các hoạt động du lịch không cần thiết tới các điểm đến sau đây. Hầu hết các công dân nước ngoài đã đến một trong những quốc gia này trong 14 ngày trước đó sẽ không được phép vào Hoa Kỳ.

Thông Báo Y Tế Về Du Hành Mức 3: Sự lây truyền đang diễn ra rộng khắp không có các hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

CDC khuyến cáo du khách tránh tất cả các hoạt động du lịch không cần thiết tới tất cả điểm đến trên toàn cầu:

Thông Báo Y Tế Về Du Hành Mức 2: Sự lây truyền cộng đồng đang diễn ra

CDC khuyến cáo người cao tuổi và những người ở mọi lứa tuổi mắc tình trạng bệnh mãn tính nghiêm trọng nên cân nhắc hoãn chuyến đi không cần thiết đến hầu hết các điểm đến trên toàn cầu.

Thông Báo Y Tế Về Du Hành Mức 1: Sự lây truyền cộng đồng có giới hạn

CDC khuyến nghị khách du lịch thực hành các biện pháp phòng ngừa sức khỏe thông thường được khuyến nghị cho điểm đến của họ.

Trang được kiểm soát lần cuối: Ngày 27 tháng 5 năm 2020