Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Khuyến Nghị Về Du Lịch Theo Điểm đến Trong Bối Cảnh COVID-19

Khuyến Nghị Về Du Lịch Theo Điểm đến Trong Bối Cảnh COVID-19
Cập nhật ngày 16 tháng 5 năm 2022, lúc 02:00 chiều
In

< Đi du lịch trở lại

Thông Báo Hiện Tại Về Du Lịch
Mức độ 4: Tình huống đặc biệt/Không du lịch

Không du lịch tới các điểm đến này. Nếu quý vị phải du lịch tới những điểm đến này, hãy đảm bảo rằng quý vị đã tiêm đầy đủ và đúng hạn vắc-xin ngừa COVID-19 trước chuyến đi.

Mức độ 3: Mức độ lây lan COVID-19 Cao

Đảm bảo rằng quý vị đã tiêm đầy đủ và đúng hạn vắc-xin ngừa COVID-19 trước khi du lịch tới các điểm đến này. Nếu quý vị chưa tiêm đầy đủ và đúng hạn vắc-xin ngừa COVID-19, hãy tránh du lịch tới các điểm đến này.

Mức độ 2: Mức độ lây lan COVID-19 Trung Bình