Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.
Đánh giá việc đi lại
biểu tượng du lịch

Tìm hiểu những điều cần thiết để lên chuyến bay đến Hoa Kỳ - Loại vắc-xin

Tìm hiểu những điều cần thiết để lên chuyến bay đến Hoa Kỳ - Loại vắc-xin

(Người nhập cư tạm thời không phải công dân)

Cập nhật ngày 17 tháng 12 năm 2021
In

Quay lại để bắt đầu làm bài kiểm tra

Quý vị cho biết quý vị là:
  • Người nhập cư tạm thời không phải công dân

Liệu quý vị đã tiêm vắc-xin COVID-19 được chấp thuận chưa?

Danh sách đầy đủ các loại vắc-xin COVID-19 được Chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận