Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11, 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Du Lịch Quốc Tế

Du Lịch Quốc Tế
Cập nhật ngày 5 tháng 11 năm 2021
In
Du khách quốc tế - quy định về du lịch đang thay đổi

Tìm hiểu cách thức áp dụng các quy định về du lịch của Hoa Kỳ đối với quý vị

KHÔNG đi du lịch nếu...

  • Quý vị bị phơi nhiễm với COVID-19 trừ khi quý vị đã tiêm chủng đầy đủ hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong 90 ngày trước
  • Quý vị bị bệnh.
  • Quý vị bị dương tính với COVID-19 và chưa kết thúc giai đoạn cô lập (ngay cả khi đã tiêm chủng đầy đủ).
  • Quý vị đang chờ kết quả xét nghiệm COVID-19. Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính khi quý vị đang ở điểm đến, quý vị sẽ phải cô lập và hoãn chuyến trở về cho đến khi kết thúc cô lập đã là an toàn. Người đồng hành của quý vị có thể cần tự cách ly.

Tìm địa điểm tiêm vắc-xin ngừa COVID-19: Tìm kiếm trên trang vaccines.gov, nhắn tin mã zip của quý vị tới số 438829, hoặc gọi tới số 1-800-232-0233 để tìm các địa điểm gần quý vị.