Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Biết về nguy cơ khi đi lại - Đồ họa thông tin về cắm trại

Biết về nguy cơ khi đi lại - Đồ họa thông tin về cắm trại
Cập nhật ngày 24 tháng 11 năm 2020
In

Quay lại mục Biết về nguy cơ khi du hành

Biết về nguy cơ khi đi lại - Cắm trại

Cắm trại

Ở nhà là cách tốt nhất để bảo vệ quý vị và người thân.

Nếu quý vị đi du lịch:

  • Chỉ cắm trại với các thành viên gia đình và không sử dụng chung trang thiết bị với người khác là lựa chọn an toàn hơn cắm trại tại các khu vực đông người và dùng chung trang thiết bị với người không sống cùng quý vị.

Khi quý vị ra ngoài:

  • Đeo khẩu trang.
  • Duy trì khoảng cách 6 feet.
  • Rửa tay.