Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tiêm chủng: Tìm vắc-xin và tìm hiểu những gì quý vị có thể thực hiện sau khi được tiêm chủng đầy đủ.

Tham Khảo Nhanh Khuyến Cáo Du Lịch Quốc Tế

Tham Khảo Nhanh Khuyến Cáo Du Lịch Quốc Tế
Cập nhật ngày 2 tháng 4 năm 2021
In

Định dạng thay thế
Quay trở lại trang ban đầu

Tham Khảo Nhanh Khuyến Cáo Du Lịch Quốc Tế
Du Lịch Quốc Tế
Khuyến nghị và Yêu cầu
Chưa được tiêm vắc-xin Được tiêm chủng đầy đủ
Thực hiện xét nghiệm trước khi dời khỏi Hoa Kỳ 1-3 ngày biểu tượng tô kín vòng tròn đánh dấu
Bắt buộc phải xét nghiệm trước khi bay đến Hoa Kỳ biểu tượng tô kín vòng tròn đánh dấu biểu tượng tô kín vòng tròn đánh dấu
Thực hiện xét nghiệm sau khi đi du lịch 3-5 ngày biểu tượng tô kín vòng tròn đánh dấu biểu tượng tô kín vòng tròn đánh dấu
Tự cách ly sau khi đi du lịch 7 ngày nếu có kết  quả xét nghiệm âm tính hoặc 10 ngày nếu không xét nghiệm biểu tượng tô kín vòng tròn đánh dấu
Tự theo dõi các triệu chứng biểu tượng tô kín vòng tròn đánh dấu biểu tượng tô kín vòng tròn đánh dấu
Đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác trong khi đi du lịch biểu tượng tô kín vòng tròn đánh dấu biểu tượng tô kín vòng tròn đánh dấu