Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Du hành

Du hành
Cập nhật ngày 19 tháng 1 năm 2021
In
Quý vị đang cân nhắc việc đi nước ngoài?

Quý vị đang cân nhắc việc đi nước ngoài?

Tìm hiểu thêm về các yêu cầu xét nghiệm.​

Travel Planner

Kiểm tra trang Travel Planner để nắm được các quy định hạn chế của tiểu bang, địa phương, bộ lạc và khu vực phân quyền trước khi đi xa.

Hướng Dẫn về An Toàn Lao Động