Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cách CDC Xác Định mức độ Thông báo Y tế khi Du Lịch trong giai đoạn COVID-19

Cách CDC Xác Định mức độ Thông báo Y tế khi Du Lịch trong giai đoạn COVID-19
Cập nhật ngày 23 tháng 2 năm 2021
In
Tóm Tắt các Thay Đổi Gần Đây

Thông tin cập nhật đến ngày 23 tháng 2, 2021:

Các ngưỡng dùng để đánh giá tiêu chí phụ được bao gồm trên trang này.


Thông tin cập nhật ngày 29 tháng 1, 2021 

Trang này được sửa đổi để bổ sung các tiêu chí phụ đã cập nhật được sử dụng để xác định các mức độ Thông Báo Y Tế Về Du Lịch.

CDC sử dụng Thông Báo Y Tế Về Du Lịch (THN) để cảnh báo du khách và các đối tượng khác về những mối nguy hại ảnh hưởng đến sức khỏe trên toàn thế giới cũng như cách giúp họ bảo vệ bản thân.

Vào ngày 21/11/2020, CDC đã điều chỉnh hệ thống thông báo 3 mức độ lên hệ thống thông báo 4 mức độ ảnh hưởng của COVID-19 và cập nhật các tiêu chí đã sử dụng để xác định mức độ THN. Hệ thống được cập nhật để phù hợp với ngưỡng tỷ lệ hoặc số ca nhiễm bệnh tương tự được áp dụng bởi các tổ chức y tế công cộng được chứng nhận và có cùng cấu trúc cấp độ 4 với hệ thống Khuyến Cáo Du Lịch của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳexternal icon.

Những thông tin về Thông báo Y tế khi Du lịch mùa COVID-19 có thể được tìm thấy tại:

Hệ thống 4 mức độ sẽ phân loại các địa điểm, bao gồm điểm đến quốc tế Vùng Lãnh thổ Hoa Kỳ, thành các mức độ sau:

 • Mức độ 4: Mức độ lây lan dịch COVID-19 rất cao
  • Hành khách nên tránh tất cả những chuyến đi đến những địa điểm này.
 • Mức độ 3: Mức độ lây lan dịch COVID-19 cao
  • Du khách nên tránh những chuyến đi không cần thiết đến các địa điểm này.
 • Mức độ 2: Mức độ lây lan dịch COVID-19 trung bình
 • Mức độ 1: Mức độ lây lan dịch COVID-19 thấp

CDC sử dụng dữ liệu về COVID-19 được báo cáo từ Tổ Chức Y Tế Thế Giới và các nguồn chính thức khác để đưa ra các nhận định về mức độ THN. Nếu một điểm đến không cung cấp dữ liệu, mức độ THN của nơi đó được chỉ định là "không xác định" và các hành khách được khuyên làm theo các khuyến cáo về Mức độ THN 4.

Ngưỡng Thông Báo Mức Độ Ảnh Hưởng Sức Khỏe Du Khách

CDC xem xét dữ liệu được báo cáo lên Tổ Chức Y Tế Thế Giớiexternal icon Thông báo y tế về du lịch Do COVID-19 tại điểm đến.

Ngưỡng THN được tính dựa trên số ca COVID-19 tại một điểm đến.

Các tiêu chí chính dành cho những điểm đến có dân số trên 200,000 người 

 1. Tỷ lệ mắc (số ca cộng dồn trong 28 ngày qua trên dân số 100.000 người)
 2. Quỹ đạo số ca nhiễm mới (số ca mới có tăng, giảm hay vẫn ổn định trong vòng 28 ngày qua không?)
Các tiêu chí chính dành cho những điểm đến có dân số trên 200.000 người
Mức Độ Thông báo y tế về du lịch do COVID-19
MỨC ĐỘ 4

RẤT CAO

MỨC ĐỘ 3

CAO

MỨC ĐỘ 2

TRUNG BÌNH

MỨC ĐỘ 1

THẤP

Tỷ lệ Nhiễm Bệnh

(số ca trong 28 ngày qua trên số dân 100.000 người)

Lớn hơn 100  51–100 5–50  Dưới 5

Tiêu chí chính dành cho điểm đến có dân số từ 200,000 trở xuống

 1. Số lượng ca nhiễm COVID-19* (số ca mới cộng dồn trong 28 ngày qua)
 2. Quỹ đạo số ca nhiễm mới (số ca mới có tăng, giảm hay vẫn ổn định trong vòng 28 ngày qua không?)
Tiêu chí chính dành cho điểm đến có dân số từ 200.000 người trở xuống
Thông báo y tế khi du lịch
MỨC ĐỘ 4

RẤT CAO

MỨC ĐỘ 3

CAO

MỨC ĐỘ 2

TRUNG BÌNH

MỨC ĐỘ 1

THẤP

Số Ca

(trong vòng 28 ngày qua)

Lớn hơn 100  51–100 10–50  Dưới 10

*CDC không tính số ca từ nước ngoài (tức là số ca trong đó du khách bị phơi nhiễm ở quốc gia khác) vào tổng số ca nhiễm của điểm đến.

Nâng mức Thông báo y tế về du lịch

CDC nâng mức độ THN của điểm đến khi tỷ lệ mắc hoặc số lượng ca nhiễm đạt đến ngưỡng THN dành cho mức độ cao hơn trong vòng 14 ngày liên tiếp. Mức độ THN có thể được nâng sớm hơn 14 ngày nếu ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng vọt.

Thông Báo Giảm Mức Độ Y Tế Về Du Lịch

Khi một địa điểm đáp ứng các ngưỡng của tiêu chí chính là có mức THN thấp hơn dựa trên dữ liệu được báo cáo cho WHO hay những nguồn chính thức khác, CDC sẽ xem xét lại dữ liệu xét nghiệm cho tiêu chí phụ để xác nhận rằng mức thấp hơn này vẫn phản ánh chính xác tình tình COVID-19 tại điểm đến đó. Điểm đến phải đáp ứng cả hai tiêu chí chính và phụ trước khi được giảm mức độ THN.

Số lượng ca nhiễm và tỷ lệ mắc được báo cáo phụ thuộc vào năng lực xét nghiệm. CDC đánh giá năng lực xét nghiệm bằng hai thước đo tiêu chí phụ: tỉ lệ xét nghiệm trên dân số và tỉ lệ lượng xét nghiệm trên ca bệnh. Tỉ lệ xét nghiệm trên dân số là số lượng xét nghiệm được thực hiện trên 100.000 người trong 28 ngày. Tỉ lệ lượng xét nghiệm trên ca bệnh là số lượng các xét nghiệm được thực hiện cho mỗi ca bệnh được báo cáo trong cùng giai đoạn 28 ngày.

Các mức thông báo y tế về du lịch 1 đến 4 cho các điểm đến với số dân trên 200.000 người. Mức độ được dựa trên tỉ lệ mắc bệnh (1) (tiêu chí chính) kết hợp với dữ liệu xét nghiệm (2) (tiêu chí phụ) *

Các mức thông báo y tế về du lịch 1 đến 4 cho các điểm đến với số dân trên 200.000 người. Mức độ được dựa trên tỉ lệ mắc bệnh (1) (tiêu chí chính) kết hợp với dữ liệu xét nghiệm (2) (tiêu chí phụ)
Dữ liệu xét nghiệm (Tiêu chí phụ) Tỉ lệ mắc bệnh (Tiêu chí chính)
Tỉ lệ xét nghiệm Tỉ lệ lượng xét nghiệm trên ca bệnh Dưới 5 ca bệnh trên 100.000 dân trong 28 ngày 5 đến 50 ca bệnh trên 100.000 dân trong 28 ngày 51 đến 100 ca bệnh trên 100.000 dân trong 28 ngày Trên 100 ca bệnh trên 100.000 dân trong 28 ngày
Dưới 200 xét nghiệm trên 100.000 người trong 28 ngày  Dưới 10 4 4 4 4
10 đến 30 3 3 3 4
Lớn hơn 30 1 2 3 4
200 đến 400 xét nghiệm trên 100.000 dân trong 28 ngày  Dưới 10 1 4 4 4
10 đến 30 1 3 3 4
Lớn hơn 30 1 2 3 4
401 đến 1200 xét nghiệm trên 100.000 dân trong 28 ngày  Dưới 10 1 4 4 4
10 đến 30 1 3 3 4
Lớn hơn 30 1 2 3 4
Trên 1.200 xét nghiệm trên 100.000 dân trong 28 ngày  Dưới 10 1 2 3 4
10 đến 30 1 2 3 4
Lớn hơn 30 1 2 3 4

*Tỉ lệ nhiễm bệnh là tiêu chí chính đối với các điểm đến có dân số trên 200.000 người. Dữ liệu xét nghiệm là tiêu chí phụ và dữ liệu đó bao gồm cả tỉ lệ xét nghiệm (cột 1) và tỉ lệ lượng xét nghiệm trên ca bệnh (cột 2). Mức thông báo y tế kết quả được hiển thị trong các dòng 3-14 của cột 3-6.

Các mức độ thông báo y tế du lịch (THN) 1 đến 4 cho các điểm đến có dân số nhỏ hơn hoặc bằng 200.000 người. Các mức dựa trên số ca bệnh (1) (tiêu chí chính) và dữ liệu xét nghiệm (2) (tiêu chí phụ) *

Các mức độ thông báo y tế du lịch (THN) 1 đến 4 cho các điểm đến có dân số nhỏ hơn hoặc bằng 200.000 người. Các mức dựa trên số ca bệnh (1) (tiêu chí chính) và dữ liệu xét nghiệm (2) (tiêu chí phụ) *
Dữ liệu xét nghiệm (Tiêu chí phụ) Số ca bệnh (Tiêu chí chính)
Tỉ lệ xét nghiệm Tỉ lệ lượng xét nghiệm trên ca bệnh Dưới 10 ca nhiễm mới trong 28 ngày 10 đến 50 ca nhiễm mới trong 28 ngày 51 đến 100 ca nhiễm mới trong 28 ngày Trên 100 ca nhiễm mới trong 28 ngày
Dưới 200 xét nghiệm trên 100.000 dân trong 28 ngày  Dưới 10 4 4 4 4
10 đến 30 3 3 3 4
Lớn hơn 30 1 2 3 4
200 đến 400 xét nghiệm trên 100.000 dân trong 28 ngày  Dưới 10 1 4 4 4
10 đến 30 1 3 3 4
Lớn hơn 30 1 2 3 4
401 đến 1200 xét nghiệm trên 100.000 dân trong 28 ngày  Dưới 10 1 4 4 4
10 đến 30 1 3 3 4
Lớn hơn 30 1 2 3 4
Trên 1.200 xét nghiệm trên 100.000 dân trong 28 ngày  Dưới 10 1 2 3 4
10 đến 30 1 2 3 4
Lớn hơn 30 1 2 3 4

*Số ca bệnh là tiêu chí chính cho các điểm đến có dân số nhỏ hơn hoặc bằng 200.000 người. Dữ liệu xét nghiệm là tiêu chí phụ và dữ liệu đó bao gồm cả tỉ lệ xét nghiệm (cột 1) và tỉ lệ lượng xét nghiệm trên ca bệnh (cột 2). Mức THN kết quả được hiển thị trong các dòng 3-14 của các cột 3-6.

Tỉ lệ xét nghiệm trên dân số lớn hơn 1.200 xét nghiệm trên 100.000 người trong 28 ngày được coi là đủ để cung cấp số liệu đại diện chính xác về tình hình COVID-19 tại điểm đến đó. Tỉ lệ nhỏ hơn hoặc bằng 1.200 xét nghiệm trên 100.000 người trong 28 ngày có thể cho thấy mối lo ngại rằng xét nghiệm chưa đủ và có thể không cung cấp số liệu đại diện chính xác về tỉ lệ nhiễm bệnh của điểm đến đó. Mức cắt giảm để đánh giá tỉ lệ xét nghiệm trên dân sốexternal icon đã được điều chỉnh từ hướng dẫn của WHO.

WHO xác định tỉ lệ lượng xét nghiệm trên ca bệnh lớn hơn hoặc bằng 10 là chỉ báo tối thiểu về năng lực giám sát đủ. Tỉ lệ lượng xét nghiệm trên ca bệnh dưới 10 xét nghiệm trên ca bệnh có thể cho thấy xét nghiệm hạn chế, hoặc chỉ những người có triệu chứng được xét nghiệm và tính thiếu tỉ lệ nhiễm bệnh (tiêu chí chính). Mức ưu tiên là tỉ lệ lượng xét nghiệm trên ca bệnh là trên 30. Mức cắt giảm để đánh giá tỉ lệ lượng xét nghiệm trên ca bệnh pdf icon[PDF - 18 trang]external icon đã được điều chỉnh từ hướng dẫn của WHO.

Khi cả tỉ lệ xét nghiệm trên dân số và tỉ lệ lượng xét nghiệm trên ca bệnh đều cao, CDC tin tưởng vào tỉ lệ nhiễm bệnh được báo cáo của điểm đến đó. Nếu tỉ lệ xét nghiệm trên dân số hoặc tỉ lệ lượng xét nghiệm trên ca bệnh ở mức thấp, CDC ít tin tưởng rằng tỉ lệ nhiễm bệnh được báo cáo đã thể hiện chính xác tình hình COVID-19 tại điểm đến đó; trong trường hợp này, CDC điều chỉnh mức THN tại điểm đến đó như đã thể hiện trong các bảng ở trên.

Thông tin bổ sung như số ca nhập viện và số ca mắc từ nước ngoài sẽ được xem xét khi dữ liệu xét nghiệm không có sẵn hoặc có không nhất quán. CDC sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng quốc gia thông qua các văn phòng quốc gia hoặc khu vực của CDC để thu thập dữ liệu thích hợp.