Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cách CDC Xác Định mức độ Thông báo Y tế khi Du Lịch trong giai đoạn COVID-19

Cách CDC Xác Định mức độ Thông báo Y tế khi Du Lịch trong giai đoạn COVID-19
Cập nhật ngày 21 tháng 11 năm 2020
In

CDC sử dụng Thông báo Y tế khi Du lịch (THNs) để cảnh báo hành khách và những đối tượng khác về những mối nguy hại ảnh hưởng đến sức khỏe trên toàn thế giới cũng như đưa ra biện pháp giúp họ bảo vệ bản thân. Vào ngày 21 tháng 11, 2020 CDC đã điều chỉnh hệ thống thông báo 3 mức độ lên một hệ thống mới 4 mức độ để theo dõi tình hình dịch COVID-19 cũng như cập nhật các tiêu chí nhằm xác định mức độ Thông báo Y tế khi Du lịch.

Những thông tin về Thông báo Y tế khi Du lịch mùa COVID-19 có thể được tìm thấy tại:

Hệ thống 4 mức độ mới này sẽ phân loại các địa điểm, bao gồm điểm đến quốc tế và Vùng Lãnh thổ Hoa Kỳ, thành bốn mức độ sau:

 • Mức độ 4: Mức độ lây lan dịch COVID-19 rất cao
 • Mức độ 3: Mức độ lây lan dịch COVID-19 cao
 • Mức độ 2: Mức độ lây lan dịch COVID-19 trung bình
 • Mức độ 1: Mức độ lây lan dịch COVID-19 thấp

CDC sử dụng các tiêu chí chính và phụ để xác định mức độ Thông báo Y tế khi Du lịch trong giai đoạn COVID-19

Tiêu Chí Chính

CDC xem xét dữ liệu được báo cáo lên Tổ chức Y tế Thế giớiexternal icon hàng ngày để xác định mức độ Thông báo Y tế Du lịch trong giai đoạn COVID-19.

Các tiêu chí chính dành cho những điểm đến có dân số trên 200,000 người 

 1. Tỷ lệ nhiễm bệnh (các ca bệnh mới được tích lũy với mỗi 100,000 người trong vòng 28 ngày qua)
 2. Quỹ đạo của số ca nhiễm mới (Những ca nhiễm mới trong vòng 28 ngày qua đang tăng, giảm hay duy trì ổn định?)
Phạm vi Tỷ lệ Nhiễm Bệnh theo Mức Thông báo Y tế khi Du lịch trong giai đoạn COVID-19
Những điểm đến có dân số trên 200.000 người
MỨC ĐỘ 4

RẤT CAO

MỨC ĐỘ 3

CAO

MỨC ĐỘ 2

TRUNG BÌNH

MỨC ĐỘ 1

THẤP

Tỷ lệ Nhiễm Bệnh

(các ca bệnh mới tăng theo cấp số nhân với mỗi 100.000 người trong vòng 28 ngày qua)

Lớn hơn 100  51–100 5–50  Dưới 5

Tiêu chí chính dành cho điểm đến có dân số từ 200,000 trở xuống

 1. Số lượng ca nhiễm COVID-19 (các ca bệnh mới được tích lũy trong vòng 28 ngày qua)
 2. Quỹ đạo của số ca nhiễm mới (Những ca nhiễm mới trong vòng 28 ngày qua đang tăng, giảm hay duy trì ổn định?)
Phạm vi Số lượng Ca bệnh theo Mức Thông báo Y tế khi Du lịch trong giai đoạn COVID-19
Các điểm đến có số dân từ 200.000 trở xuống
MỨC ĐỘ 4

RẤT CAO

MỨC ĐỘ 3

CAO

MỨC ĐỘ 2

TRUNG BÌNH

MỨC ĐỘ 1

THẤP

Số Ca

(trong vòng 28 ngày qua)

Lớn hơn 100 51–100 10–50  Dưới 10

Tiêu Chí Phụ

CDC lấy tỷ lệ nhập viện và tỷ lệ xét nghiệm dương tính được tích lũy làm các tiêu chí phụ để xác thực cho các tiêu chí chính. Cả tiêu chí chính và phụ đều được đo lường trong vòng 28 ngày qua. Dữ liệu các tiêu chí phụ được thu thập từ các nguồn chính thức, như là từ các trang web về y tế của bộ. CDC áp dụng các tiêu chí phụ cho tất cả các điểm đến bất kể quy mô dân số là bao nhiêu.

Giảm Mức Thông báo Y tế khi Du lịch

 • Một điểm đến được coi là đủ điều kiện để hạ mức độ là khi đạt các tiêu chí chính do giảm mức độ lây nhiễm trong vòng 28 ngày liên tiếp (2 giai đoạn ủ bệnh). Giai đoạn ủ bệnh là khoảng thời gian một người có khả năng phát triển các triệu chứng sau khi bị phơi nhiễm với vi-rút gây ra dịch COVID-19.
 • Khi một điểm đến đạt các tiêu chí chính trong vòng 28 ngày liên tiếp thì sẽ xét đến các tiêu chí phụ.
  • Các tiêu chí phụ đạt yêu cầu khi tỷ lệ nhập viện ổn định hoặc giảm và tỷ lệ xét nghiệm dương tính được tích lũy thống nhất với dữ liệu từ các tiêu chí chính.
 • Mức độ Thông báo Y tế khi Du lịch THN của một điểm đến được giảm xuống nếu cả tiêu chí chính và phụ ở nơi đó đều đạt yêu cầu.
 • Nếu tiêu chí phụ không có sẵn hoặc không thống nhất, điểm đến sẽ giữ nguyên mức độ Thông báo Y tế khi Du lịch và sẽ được đánh giá lại.

Tăng Mức độ Thông báo Y tế khi Du lịch

 • Mức độ Thông báo Y tế khi Du lịch được tăng lên khi các tiêu chí chính đạt mức phạm vi của một mức độ Thông báo Y tế khi Du lịch cao hơn trong vòng 14 ngày liên tiếp.
 • CDC sẽ tăng mức độ Thông báo Y tế khi Du lịch tại một điểm đến trước 14 ngày nếu các tiêu chí chính cho thấy mức độ lây lan COVID-19 tăng đột ngột  trong vòng 7-14 ngày liên tiếp thay vì khoảng thời 14 ngày như bình thường.