Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cách CDC xác định mức nguy cơ về COVID-19 cho Thông Báo Y Tế khi Du lịch

Cách CDC xác định mức nguy cơ về COVID-19 cho Thông Báo Y Tế khi Du lịch
Cập nhật ngày 25 tháng 8 năm 2020

CDC sử dụng Thông Báo Y Tế khi Du Lịch (THN) để thông báo với du khách và những đối tượng khác về những mối đe dọa về y tế trên khắp thế giới. Vào ngày 27 tháng 3, 2020, CDC đã đăng Thông báo về đại dịch COVID-19 toàn cầu ở mức 3. Thông báo này khuyến cáo cho du khách từ Hoa Kỳ tránh mọi hoạt động du lịch không cần thiết tới các quốc gia khác và các vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ ở mọi nơi trên thế giới. Vào ngày 6 tháng 8, 2020, CDC đã thay thế thông báo du lịch toàn cầu bằng các Thông Báo Y Tế khi Du lịch liên quan tới COVID-19 theo từng điểm đến cụ thể.

CDC cũng sử dụng bản đồ thế giới tương tác (Khuyến nghị du lịch theo điểm đến liên quan tới COVID-19)để chia sẻ các khuyến nghị khi du lịch liên quan tới COVID-19. Trên bản đồ này, các quốc gia khác và vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ được hiển thị theo Mức 3 (nguy cơ cao), Mức 2 (nguy cơ trung bình), Mức 1 (nguy cơ thấp), hoặc không có THN (nguy cơ rất thấp). Bản đồ cũng xác định các điểm đến mà chúng tôi không thể xác định mức rủi ro (Không có sẵn dữ liệu).

Các tiêu chí dùng để xác định mức nguy cơ về COVID-19 cho Thông báo y tế khi du lịch

CDC dựa vào mức nguy cơ COVID-19 cho các quốc gia khác và Vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ trên hai bộ dữ liệu (tiêu chí chính và tiêu chí phụ)

 • Tỉ lệ lây truyền vi-rút tại điểm đến (tiêu chí chính)
 • Khả năng cung cấp chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng y tế công cộng tại điểm đến (tiêu chí phụ)

Tiêu chí chính: Tỉ lệ lây truyền vi-rút

CDC dùng Dữ liệu giám sát COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giớiexternal icon để đo lường tỉ lệ lây truyền vi-rút; chúng tôi theo dõi thông tin này mỗi ngày. Quy mô dân số xác định tiêu chí cụ thể mà CDC sử dụng.

Đối với các quốc gia khác và Vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ với trên 300.000 dân, CDC xem xét ba tiêu chí chính

 • Số ca nhiễm COVID-19 mới
 • Tỉ lệ mắc (số ca mới trên 100.000 người) và
 • Quỹ đạo của số ca nhiễm mới (cho dù số ca nhiễm mới đang tăng, giảm hoặc ổn định không đổi theo thời gian)

Đối với các quốc gia khác và Vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ với 300.000 dân trở xuống, CDC xem xét hai tiêu chí chính

 • Số ca nhiễm COVID-19 mới và
 • Quỹ đạo ca nhiễm mới 
Tiêu chí chính đối với mức thông báo y tế khi du lịch liên quan tới COVID-19*
Các điểm đến có trên 300.000 dân
MỨC 3 NGUY CƠ CAO MỨC 2 NGUY CƠ TRUNG BÌNH MỨC 1 NGUY CƠ THẤP
Số ca bệnh mới Lớn hơn 500 251-500 50-250
Tỷ Lệ Mắc Mới (trên 100.000 người)  Lớn hơn 3 1.5-3 Nhỏ hơn 1,5
Quỹ Đạo Của Số Ca Bệnh Mới Gia tăng hoặc tăng lên Gia tăng, giảm xuống HOẶC không thay đổi
Tiêu chí chính đối với mức thông báo y tế khi du lịch liên quan tới COVID-19*
Các điểm đến có 300.000 dân trở xuống
MỨC 3 NGUY CƠ CAO MỨC 2 NGUY CƠ TRUNG BÌNH MỨC 1 NGUY CƠ THẤP
Số ca bệnh mới Lớn hơn 10 7-10 3-6
Quỹ Đạo Của Số Ca Bệnh Mới Gia tăng hoặc tăng lên Gia tăng, giảm xuống HOẶC không thay đổi

*CDC xem xét tất cả các tiêu chí chính mỗi ngày; xem bên dưới để biết một điểm đến chuyển từ mức THN này sang mức khác như thế nào.

Tiêu chí phụ: Khả năng cung cấp chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng y tế công cộng

CDC sử dụng tiêu chí phụ để đo lường tác động của COVID-19 đối với các dịch vụ y tế thiết yếu (chăm sóc sức khỏe và y tế công cộng). Tiêu chí phụ chủ yếu là dữ liệu định tính xuất phát từ các nguồn chính thức, chẳng hạn như các trang web của bộ y tế. Chúng tôi xem xét cùng tiêu chí phụ cho các điểm đến có trên 300.000 dân so với các điểm đến có 300.000 dân trở xuống.

Các ví dụ về tiêu chí phụ

 • Khả năng cung cấp chăm sóc sức khỏe của một quốc gia, như số máy thở và giường bệnh trống.
 • Cơ sở hạ tầng y tế công cộng của một quốc gia, chẳng hạn như năng lực xét nghiệm, khả năng truy dấu người tiếp xúc
 • Bất kỳ ca bệnh xuất khẩu nào đã được ghi tài liệu (ca bệnh COVID-19 xuất khẩu được xác định là du khách rời khỏi một quốc gia nước ngoài hoặc Vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ và nhập cảnh vào một quốc gia khác)
Tiêu chí phụ cho Thông Báo Y Tế khi Du lịch liên quan tới COVID-19
KHẢ NĂNG CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ Y TẾ THIẾT YẾU  ĐIỂM
Cả hệ thống y tế công cộng và chăm sóc sức khỏe đều nguyên vẹn và đáp ứng đủ các nhu cầu của người dân  1
Các hệ thống y tế công cộng và/hoặc chăm sóc sức khỏe đã bị quá tải hoặc bị tổn hại  2
Thông tin không có sẵn hoặc không đồng nhất  3

Thay đổi mức thông báo y tế khi du lịch về COVID-19

Giảm mức thông báo y tế khi du lịch

hình ảnh biểu đồ xu hướng giảm

 • CDC theo dõi tiêu chí chính cho tất cả các quốc gia và Vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ mỗi ngày.
 • Một quốc gia hoặc Vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ đủ điều kiện giảm từ mức THN cao hơn (nguy cơ COVID-19 cao hơn) xuống mức THN thấp hơn (nguy cơ COVID-19 ít hơn) khi toàn bộ các tiêu chí chính giữ nguyên ở mức dưới 3 (hoặc ngưỡng Mức 2 hay Mức 1) trong 28 ngày liên tiếp, 2 giai đoạn ủ bệnh cho COVID-19. Giai đoạn ủ bệnh là thời gian để một người phơi nhiễm với vi-rút phát triển thành nhiễm bệnh, thường là 2 đến 14 ngày đối với COVID-19.
 • Khi một điểm đến đáp ứng ngưỡng tiêu chí chính để giảm mức trong 28 ngày liên tiếp, CDC sau đó xem xét tiêu chí phụ. Nếu tiêu chí phụ cho thấy cả hệ thống y tế công cộng và chăm sóc sức khỏe đáp ứng đủ các nhu cầu của người dân, CDC sẽ giảm mức THN.
 • Nếu tiêu chí phụ đối với một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ không có sẵn hoặc không đồng nhất, điểm đến đó sẽ giữ nguyên mức THN, thường là Mức 3. CDC sẽ tiếp tục theo dõi tiêu chí phụ miễn là tiêu chí chính giữ nguyên dưới ngưỡng mức 3.
 • Quy trình đánh giá nguy cơ của CDC được thiết kế để bảo vệ du khách Hoa Kỳ. Chúng tôi giảm thiểu các điểm đến tới mức nguy cơ cao nhất được chỉ báo theo tiêu chí chính. CDC sẽ gỡ bỏ THN cho một điểm đến (nghĩa là giảm xuống mức nguy cơ COVID-19 rất thấp) nếu tất cả các tiêu chí chính nằm dưới ngưỡng Mức 1 và đáp ứng tất cả các tiêu chí phụ.
 • Đối với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ được giảm mức nguy cơ (THN Mức 2 hay 1, hoặc không có THN), CDC theo dõi các tiêu chí phụ hàng tháng để đảm bảo tính nhất quán liên tục.

Nâng mức Thông báo y tế khi du lịch

Nâng mức Thông báo y tế khi du lịch

 • Một điểm đến có thể bị nâng lên mức THN cao hơn khi các tiêu chí chính thể hiện số ca nhiễm mới và/hoặc tỉ lệ mắc và/hoặc quỹ đạo ca nhiễm mới vượt ngưỡng của mức THN hiện tại (Mức 2 hay 1, hoặc không có THN).
 • Các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ có trên 300.000 dân: CDC sẽ nâng mức THN của bất kỳ điểm đến nào không đáp ứng tiêu chí chính trong hơn 14 ngày liên tiếp (số ca nhiễm mới và/hoặc tỉ lệ mặc đã tăng và/hoặc quỹ đạo ca nhiễm mới đã tăng).
 • Các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ có 300.000 dân trở xuống: CDC sẽ nâng mức THN của bất kỳ điểm đến nào không đáp ứng tiêu chí chính trong hơn 14 ngày liên tiếp (số ca nhiễm mới và/hoặcc quỹ đạo ca nhiễm mới đã tăng).
 • Các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ với bất kỳ quy mô dân số nào: CDC cũng có thể nâng mức THN cho môt điểm đến sớm hơn 14 ngày nếu tiêu chí chính thể hiện mức tăng đột biến về nguy cơ COVID-19 trong 7-14 ngày liên tiếp.
Cập nhật lần cuối ngày 25 tháng 8 năm 2020