Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Du Khách Bị Cấm Nhập Cảnh Vào Hoa Kỳ

Du Khách Bị Cấm Nhập Cảnh Vào Hoa Kỳ
Cập nhật ngày 19 tháng 2 năm 2021
In

Một số tuyên bố của Tổng thống đã thiết lập các hạn chế đối với việc nhập cảnh của một số du khách nhất định vào Hoa Kỳ nhằm nỗ lực làm chậm lây lan bệnh vi-rút corona 2019 (COVID-19).

biểu tượng đặc máy bay

Ngoài các ngoại lệ cụ thể, một số tuyên bố của Tổng thống đình chỉ và hạn chế việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ, với tư cách là người nhập cư hoặc không nhập cư, của những người không phải là công dân mà đã có mặt tại các quốc gia sau đây trong khoảng thời gian 14 ngày trước khi họ nhập cảnh hoặc cố gắng nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Để biết toàn bộ danh sách ngoại lệ, vui lòng tham khảo các tuyên bố tương ứng trong liên kết bên dưới.

Như được bổ sung thêm trong mỗi tuyên bố, công dân và người thường trú hợp pháp của Hoa Kỳ, một số thành viên gia đình nhất định và những cá nhân khác đáp ứng các ngoại lệ được nêu rõexternal icon, những người đã đến một trong các quốc gia được liệt kê ở trên trong 14 ngày qua sẽ được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về những điều cần làm sau khi đến Hoa Kỳ tại trang web Sau Khi Quý Vị Đi Du Lịch của CDC.