Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Du Khách Bị Cấm Nhập Cảnh Vào Hoa Kỳ

Cập nhật ngày 15 tháng 6 năm 2020

Một số tuyên bố của Tổng thống đã thiết lập các hạn chế đối với việc nhập cảnh của một số du khách nhất định vào Hoa Kỳ nhằm nỗ lực làm chậm lây lan bệnh vi-rút corona 2019 (COVID-19).

biểu tượng đặc máy bay

Với một số ngoại lệ cụ thể, du khách là người nước ngoài đã từng tới bất kỳ quốc gia nào sau đây trong 14 ngày qua có thể không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Để biết toàn bộ danh sách ngoại lệ, vui lòng tham khảo các tuyên bố tương ứng trong liên kết bên dưới.

Như được cung cấp thêm trong từng tuyên bố, các công dân và thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ, một số thành viên gia đình nhất định và các cá nhân khác đáp ứng các ngoại lệ đã nêuexternal icon, người đã tới một trong số các quốc gia liệt kê ở trên trong 14 ngày qua sẽ được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ qua một trong số 15 sân bayexternal icon. Sau khi đến Hoa Kỳ từ một trong các quốc gia này, CDC khuyến nghị rằng những du khách này nên ở nhà và theo dõi tình hình sức khỏe của họ trong 14 ngày. Thông tin thêm về những điều cần làm sau khi tới Hoa Kỳ có sẵn trên trang web Trở về sau khi đi du lịch nước ngoài của CDC.

Lần cuối kiểm tra trang này: ngày 15 tháng 6 năm 2020