Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm

Giảm Mức Thông báo Y tế khi Du lịch

Giảm Mức Thông báo Y tế khi Du lịch
Cập nhật ngày 21 tháng 11 năm 2020
In

Giảm Mức Thông báo Y tế khi Du lịch

Định dạng thay thế

Quay trở lại trang ban đầu

 • Theo dõi tất cả các tiêu chí chính được đáp ứng trong 28 ngày liên tiếp
  • Tỉ lệ mắc bệnh đối với điểm đến có dân số trên 200.000
  • Số ca mới đối với điểm đến có dân số từ 200.000 trở xuống
  • Quỹ đạo của số ca nhiễm mới giảm ổn định
 • Nếu là "KHÔNG," ĐỪNG thay đổi cấp độ và tiếp tục theo dõi
  • Nếu là "CÓ," hãy theo dõi tiêu chí phụ - Các tiêu chí phụ đạt yêu cầu khi tỷ lệ nhập viện ổn định hoặc giảm và tỷ lệ xét nghiệm dương tính được tích lũy thống nhất với dữ liệu từ các tiêu chí chính.
 • Nếu là "KHÔNG," ĐỪNG thay đổi cấp độ và tiếp tục theo dõi
 • Nếu là "CÓ", hãy hạ thấp thông báo y tế về du lịch xuống mức phù hợp