Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Vấn Đề Lên Bờ của Thành Viên Thủy Thủ Đoàn trên Du Thuyền

CDC đang cho phép các thành viên thủy thủ đoàn rời khỏi các du thuyền ở vùng biển Hoa Kỳ và trở về nhà nếu công ty điều hành du thuyền nộp chứng thực đã ký xác nhận rằng họ đã tuân thủ các yêu cầu để các thành viên thủy thủ đoàn rời khỏi thuyền một cách an toàn.

CDC đã chia sẻ thông tin với tất cả các công ty điều hành du thuyền trong vùng biển Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 4 năm 2020, để giúp các thành viên thủy thủ đoàn trở về nhà an toàn. Kể từ đó, một số công ty điều hành du thuyền đã yêu cầu cho thủy thủ đoàn lên bờ theo quy trình này và CDC sẵn sàng phê duyệt các yêu cầu này ngay trong ngày. Danh sách tại trang này cung cấp thông tin mới nhất về các chứng thực đã ký mà CDC đã nhận được từ các công ty điều hành du thuyền và đã phê duyệt cho phép thủy thủ đoàn lên bờ. Danh sách này được cập nhật hàng ngày.

CDC giúp đỡ các du khách trở về từ du thuyền

Lên Bờ để Cấp Cứu Y Tế

CDC sẽ tiếp tục hỗ trợ sơ tán y tế khẩn cấp cho thủy thủ đoàn ở vùng biển và các cảng của Hoa Kỳ, bằng máy bay hoặc xe cứu thương đường bộ. Hoạt động sơ tán y tế khẩn cấp phải được điều phối với lực lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ và cơ sở y tế tiếp nhận, không cần CDC phê chuẩn. CDC đã thông báo cho tất cả các công ty quản lý du thuyền cũng như các đối tác liên bang, tiểu bang và địa phương rằng Lệnh Không Khởi Hành ngày 15 tháng 4 sẽ không ngăn cản thành viên thủy thủ đoàn tiếp nhận dịch vụ cấp cứu y tế.

Câu Hỏi Thường Gặp

Bằng việc ký tên trên mẫu chứng thực, công ty điều hành du thuyền đồng ý tuân thủ các điều kiện cụ thể được thiết kế để cho phép thủy thủ đoàn lên bờ an toàn, song vẫn bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bao gồm các điều sau:

 • Sắp xếp để vận chuyển thành viên thủy thủ đoàn tới điểm đến cuối (Hoa Kỳ hoặc nước ngoài) bằng hình thức vận chuyển tư nhân thuê chuyến, chuyến bay tư nhân thuê chuyến hoặc phương tiện cá nhân (không sử dụng xe thuê, taxi hay dịch vụ đi chung xe) với các biện pháp sẵn sàng để đảm bảo những người tham gia quá trình vận chuyển hoặc các thành viên khác trong cộng đồng đều không tiếp xúc với những người lên bờ này.
 • Khám sàng lọc thành viên thủy thủ đoàn để phát hiện các triệu chứng của COVID-19.
 • Đảm bảo thành viên thủy thủ đoàn đã phát hiện có sự phơi nhiễm với COVID-19 được vận chuyển riêng, tránh tiếp xúc với những người chưa được phát hiện có sự phơi nhiễm.
 • Cung cấp khẩu trang, chẳng hạn như khẩu trang vải, để đưa các thành viên thủy thủ đoàn lên bờ hoặc xác nhận họ có sẵn khẩu trang vải riêng của mình.
 • Hướng dẫn các thành viên thủy thủ đoàn ở nhà trong 14 ngày và tiếp tục thực hiện cách ly giao tiếp xã hội sau khi tới điểm đến cuối.
 • Đảm bảo các thành viên thủy thủ đoàn lên bờ:
  • sẽ không ở qua đêm tại khách sạn trước chuyến bay hoặc bất kỳ thời điểm nào cho đến khi họ về tới điểm đến cuối
  • sẽ không sử dụng phương tiện giao thông công cộng (bao gồm taxi, xe thuê hoặc dịch vụ đi chung xe) để đến sân bay/chuyến bay thuê
  • sẽ không đi vào sảnh sân bay công cộng
  • sẽ không sử dụng máy bay công cộng sau chuyến bay thuê đầu tiên
  • sẽ không trung chuyển với thời gian quá 8 giờ
  • sẽ không tương tác với cộng đồng trong thời gian di chuyển về nhà hoặc tới nơi thực hiện nhiệm vụ mới (ví dụ: công ty cho thuê xe, nhà hàng, khu vực công cộng khác)

Việc yêu cầu ký chứng thực pháp lý giúp đảm bảo thông tin do các lãnh đạo hãng du thuyền cung cấp như một điều kiện để lên bờ hoặc thuyên chuyển thủy thủ đoàn là đúng sự thực và chính xác. Bằng việc ký tên trên tài liệu chứng thực pháp lý, các viên chức hãng du thuyền chứng nhận rằng thông tin mà họ cung cấp cho CDC là đúng sự thật và chính xác. Nếu thông tin không đúng sự thật và chính xác, các viên chức này phải tuân thủ điều khoản phạt hình sự theo 18 U.S.C. § 1001. Việc yêu cầu lãnh đạo công ty trong các hoàn cảnh khác để xác nhận rằng các tuyên bố thay mặt cho pháp nhân công ty của họ với Chính Phủ Hoa Kỳ là đúng sự thực và chính xác, như trong việc chứng thực với Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch (SEC) hay khi đề nghị bồi hoàn thanh toán theo Medicare.

CDC đang áp dụng thẩm quyền pháp lý của mình theo Lệnh Không Khởi Hành 42 CFR 71.31(b), 71.32(b) để quy định các điều kiện cụ thể đối với việc lên bờ an toàn của thủy thủ đoàn bằng phương thức không gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Việc yêu cầu hãng du thuyền ký chứng thực pháp lý là một trong các phương pháp đảm bảo đã hoặc sẽ đáp ứng các điều kiện này. CDC không giữ lại thủy thủ đoàn là công dân Hoa Kỳ hay ngăn họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều hãng du thuyền hơn thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo thành viên thủy thủ đoàn của họ về nhà an toàn với cách thức không gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của các cộng đồng chúng ta.

Tại thời điểm này, với khả năng xét nghiệm trên các du thuyền còn hạn chế và tình trạng khai báo thiếu thống nhất từ phía du thuyền, CDC không có sự xác nhận hay bằng chứng nào cho thấy bất kỳ du thuyền nào là không có COVID-19. Chúng ta hiện đang trong giai đoạn đại dịch, là giai đoạn cần thiết phải thực hiện các biện pháp cứng rắn để kiểm soát sự lây lan của COVID-19. Giống như người dân Hoa Kỳ có vai trò thực hiện cách ly giao tiếp xã hội, các du thuyền cũng có vai trò hạn chế sự tiếp xúc giữa thành viên thủy thủ đoàn với cộng đồng khi lên bờ. Đây là lý do vì sao CDC đã đưa ra hướng dẫn lên bờ an toàn cho thủy thủ đoàn bằng phương thức không gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều hãng du thuyền hơn tận dụng cơ hội sử dụng quy trình chứng thực này. Các thành viên thủy thủ đoàn vẫn ở trên biển và muốn lên bờ nên liên hệ với du thuyền hoặc hãng du thuyền của họ về việc đáp ứng các yêu cầu của CDC đối với việc lên bờ và vận chuyển an toàn.

CDc yêu cầu các hãng tàu ký một mẫu chứng thực để xác nhận rằng thông tin mà họ cung cấp cho CDC là đúng sự thực và chính xác. Hình phạt pháp lý sẽ chỉ áp dụng nếu hãng du thuyền cố ý nộp tuyên bố sai sự thực, điều có thể gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng về sau.

Hình phạt cho tội này có thể bao gồm 5 năm trong nhà tù liên bang và phạt tiền.

Lệnh Không Khởi Hành (NSO)external icon của CDC áp dụng cho tất cả các du thuyền đang hoạt động hoặc tìm cách hoạt động trên đường thủy thuộc khu vực phân quyền của Hoa Kỳ. CDC khuyến cáo tất cả các hãng du thuyền tuân thủ cùng hướng dẫn du lịch an toàn đó để bảo vệ sức khỏe của người dân, bao gồm tiến hành khám sàng lọc sức khỏe khi lên bờ, cung cấp khẩu trang và yêu cầu thành viên thủy thủ đoàn ở nhà trong 14 ngày kể từ khi lên bờ.

Các hãng du thuyền không thể hoặc không sẵn lòng tuân thủ tất cả các nội dung được nêu trong NSOHướng Dẫn Tạm Thời cho Du Thuyền trong Thời Gian Áp Dụng Lệnh Không Khởi Hành của CDC phải ở ngoài phạm vi đường thủy của Hoa Kỳ hoàn toàn trong thời gian NSO có hiệu lực. Du thuyền mong muốn hoạt động trên đường thủy Hoa Kỳ dưới bất kỳ tư cách nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào đều phải tuân thủ tất cả các nội dung được nêu trong NSO và Hướng Dẫn Tạm Thời, ngay cả khi ở ngoài phạm vi đường thủy Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, NSO không áp dụng cho tàu thuyền hoạt động hoàn toàn bên ngoài phạm vi đường thủy Hoa Kỳ.  Các khu vực phân quyền nước ngoài có thể áp dụng quy định hạn chế hoặc yêu cầu riêng của họ đối với du thuyền.

CDC đã cung cấp Hướng dẫn tạm thời cho các du thuyền trong giai đoạn có Lệnh Không Ra Khơi nhằm giúp thông báo các kế hoạch theo đó các hãng tàu lập nên nhằm ngăn chặn, phát hiện, hạn chế và ứng phó với COVID-19 trên thuyền của họ.

CDC cam kết vì sự an toàn và sức khỏe thể chất, tinh thần của thành viên thủy thủ đoàn trong thời gian ở trên tàu và khi lên bờ. Thành viên thủy thủ đoàn trên các tàu đang hoặc có dự định hoạt động trên đường thủy Hoa Kỳ và có thắc mắc về quy trình lên bờ cũng như có lo ngại về những hoạt động của tàu nhằm đề phòng COVID-19 trên tàu có thể chia sẻ câu hỏi hoặc mối lo ngại của mình với CDC bằng cách gửi email về <eocevent431@cdc.gov

CDC cũng nhắc nhở tất cả các hãng tàu thuộc khu vực lãnh hải Hoa Kỳ hoặc đang tìm cách hoạt động tại khu vực lãnh hải của Hoa Kỳ về những quy định này. Với sự trợ giúp của các đối tác địa phương, tiểu bang và liên bang, CDC luôn sẵn sàng chỉ đạo các tàu không tuân thủ rời khỏi khu vực lãnh hải của Hoa Kỳ. CDC cũng nhắc nhở các nhà khai thác du thuyền rằng những đối tượng không tuân thủ có thể phải chịu các hình phạt hình sự.

Vấn Đề Lên Bờ của Thành Viên Thủy Thủ Đoàn Du Thuyền Đã Được CDC Phê Chuẩn (Từ ngày 15 tháng 4 năm 2020 đến Nay)

Lần cập nhật gần nhất vào ngày 27 tháng 5 năm 2020

Vấn Đề Lên Bờ của Thành Viên Thủy Thủ Đoàn Du Thuyền Đã Được CDC Phê Chuẩn (Từ ngày 15 tháng 4 năm 2020 đến Nay)
Tên Tàu/Thuyền Công ty quản lý du thuyền Công Ty Mẹ Ngày Gửi Số ca
Thành Viên Thủy Thủ Đoàn
Bị Ảnh Hưởng
Quốc Gia Hồi Hương
Scarlet Lady Virgin Voyages Virgin Cruises Intermediate Limited 4/23/2020 2 Hoa Kỳ
Grand Celebration Bahamas Paradise Cruise Lines Bahamas Paradise Cruise Line 4/24/2020 27 Hon-đu-rát
Caribbean Princess Princess Cruises Carnival Corporation 4/25/2020 13 Ác-hen-ti-na
Caribbean Princess Princess Cruises Carnival Corporation 4/25/2020 181 Pê-ru
Seven Seas Mariner Regent Seven Seas Cruises Norwegian Cruise Line Holdings 4/25/2020 5 Hoa Kỳ
Coral Princess Princess Cruises Carnival Corporation 4/27/2020 4 Ê-cu-a-đo
Scarlet Lady Virgin Voyages Virgin Cruises Intermediate Limited 4/28/2020 6 Hoa Kỳ
Liberty of the Seas Royal Caribbean International Royal Caribbean Cruises, Ltd. 4/29/2020 1 Hoa Kỳ
Norwegian Joy Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 4/30/2020 348 Phi-líp-pin
Oceania Sirena Oceania Cruises Norwegian Cruise Line Holdings 5/1/2020 270 Phi-líp-pin
Oceania Marina Oceania Cruises Norwegian Cruise Line Holdings 5/1/2020 9 Phi-líp-pin
Norwegian Epic Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/1/2020 161 Phi-líp-pin
Norwegian Epic Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/1/2020 6 Cộng Hòa Đô-mi-ni-ca
Carnival Fantasy Carnival Cruise Lines Carnival Corporation 5/2/2020 198 Pê-ru
Carnival Fantasy Carnival Cruise Lines Carnival Corporation 5/3/2020 1 Hoa Kỳ
Disney Magic Disney Cruise Line Walt Disney Company 5/2/2020 3 Hoa Kỳ
Disney Wonder Disney Cruise Line Walt Disney Company 5/2/2020 3 Hoa Kỳ
Disney Dream Disney Cruise Line Walt Disney Company 5/4/2020 409 Các Địa Điểm Ngoài Hoa Kỳ
Norwegian Epic Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/4/2020 89 St. Lucia
Norwegian Escape Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/4/2020 69 St. Lucia
Oceania Marina Oceania Cruises Norwegian Cruise Line Holdings 5/4/2020 1 St. Lucia
Norwegian Escape Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/4/2020 2 Hoa Kỳ
Norwegian Gem Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/4/2020 1 Hy Lạp
Norwegian Epic Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/4/2020 45 Indonesia
Norwegian Escape Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/4/2020 215 Indonesia
Norwegian Escape Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/4/2020 5 Các Địa Điểm Ngoài Hoa Kỳ
Oceania Marina Oceania Cruises Norwegian Cruise Line Holdings 5/4/2020 39 Các Địa Điểm Ngoài Hoa Kỳ
Oceania Sirena Oceania Cruises Norwegian Cruise Line Holdings 5/4/2020 19 Các Địa Điểm Ngoài Hoa Kỳ
Norwegian Epic Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/4/2020 78 Các Địa Điểm Ngoài Hoa Kỳ
Disney Fantasy Disney Cruise Line Walt Disney Company 5/4/2020 479 Vương Quốc Anh
Disney Magic Disney Cruise Line Walt Disney Company 5/4/2020 139 Các Địa Điểm Ngoài Hoa Kỳ
Disney Magic Disney Cruise Line Walt Disney Company 5/4/2020 4 Hoa Kỳ
Norwegian Joy Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/5/2020 151 Indonesia
Symphony of the Seas Royal Caribbean International Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/5/2020 6 Hoa Kỳ
Celebrity Reflection Celebrity Cruises Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/5/2020 4 Hoa Kỳ
Harmony of the Seas Royal Caribbean International Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/5/2020 3 Hoa Kỳ
Norwegian Epic Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/5/2020 87 Indonesia
Norwegian Escape Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/5/2020 496 Indonesia
Oceania Marina Oceania Cruises Norwegian Cruise Line Holdings 5/5/2020 15 Indonesia
Norwegian Epic Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/6/2020 68 Hon-đu-rát
Norwegian Escape Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/6/2020 131 Hon-đu-rát
Oceania Marina Oceania Cruises Norwegian Cruise Line Holdings 5/6/2020 117 Hon-đu-rát
Oceania Sirena Oceania Cruises Norwegian Cruise Line Holdings 5/6/2020 40 Hon-đu-rát
Carnival Fantasy Carnival Cruise Lines Carnival Corporation 5/5/2020 2 Hoa Kỳ
Mariner of the Seas Royal Caribbean International Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/6/2020 1 Hoa Kỳ
Koningsdam Holland America Line Carnival Corporation 5/6/2020 38 Hoa Kỳ
Koningsdam Holland America Line Carnival Corporation 5/6/2020 21 Ca-na-đa
Celebrity Summit Celebrity Cruises Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/6/2020 1 Hoa Kỳ
Disney Dream Disney Cruise Line Walt Disney Company 5/6/2020 75 Các Địa Điểm Ngoài Hoa Kỳ
Emerald Princess Princess Cruises Carnival Corporation 5/6/2020 70 Hoa Kỳ
Emerald Princess Princess Cruises Carnival Corporation 5/6/2020 54 Ca-na-đa
Celebrity Infinity Celebrity Cruises Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/7/2020 2 Hoa Kỳ
Norwegian Escape Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/7/2020 2 Phi-líp-pin
Norwegian Epic Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/7/2020 2 Phi-líp-pin
Norwegian Epic Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/7/2020 187 Phi-líp-pin
Norwegian Escape Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/7/2020 462 Phi-líp-pin
Oceania Sirena Oceania Cruises Norwegian Cruise Line Holdings 5/7/2020 1 Phi-líp-pin
Disney Wonder Disney Cruise Line Walt Disney Company 5/8/2020 3 Phi-líp-pin
Liberty of the Seas Royal Caribbean International Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/8/2020 2 Hoa Kỳ
Carnival Fantasy Carnival Cruise Lines Carnival Corporation 5/8/2020 132 Pê-ru
Carnival Fantasy Carnival Cruise Lines Carnival Corporation 5/8/2020 130 Pê-ru
Norwegian Escape Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/8/2020 56 Ác-hen-ti-na
Norwegian Epic Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/8/2020 45 Ác-hen-ti-na
Oceania Marina Oceania Cruises Norwegian Cruise Line Holdings 5/8/2020 2 Ác-hen-ti-na
Oceania Sirena Oceania Cruises Norwegian Cruise Line Holdings 5/8/2020 3 Ác-hen-ti-na
Norwegian Joy Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/8/2020 14 Ác-hen-ti-na
Norwegian Epic Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/8/2020 1 Ca-na-đa
Norwegian Epic Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/9/2020 76 Nam Phi
Carnival Fantasy Carnival Cruise Lines Carnival Corporation 5/11/2020 92 Ê-cu-a-đo
Carnival Fantasy Carnival Cruise Lines Carnival Corporation 5/11/2020 28 Bra-xin
Norwegian Epic Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/11/2020 165 Bra-xin
Carnival Fantasy Carnival Cruise Lines Carnival Corporation 5/11/2020 20 Ác-hen-ti-na
Carnival Fantasy Carnival Cruise Lines Carnival Corporation 5/11/2020 11 U-ru-goay
Disney Fantasy Disney Cruise Line Walt Disney Company 5/11/2020 14 Mê-hi-cô
Scarlet Lady Virgin Voyages Virgin Cruises Intermediate Limited 5/11/2020 38 Bun-ga-ri
Scarlet Lady Virgin Voyages Virgin Cruises Intermediate Limited 5/11/2020 1 Hoa Kỳ
Celebrity Edge Celebrity Cruises Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/12/2020 16 Hoa Kỳ
Vision of the Seas Royal Caribbean International Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/12/2020 63 Hoa Kỳ
Disney Wonder Disney Cruise Line Walt Disney Company 5/12/2020 24 Indonesia
Disney Wonder Disney Cruise Line Walt Disney Company 5/12/2020 1 Hoa Kỳ
Disney Fantasy Disney Cruise Line Walt Disney Company 5/12/2020 81 Hon-đu-rát
Norwegian Epic Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/12/2020 191 Zimbabwe
Norwegian Escape Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/12/2020 1 Bô-li-vi-a
Norwegian Epic Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/12/2020 1 Bô-li-vi-a
Liberty of the Seas Royal Caribbean International Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/13/2020 349 Phi-líp-pin
Empress Of the Seas Royal Caribbean International Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/13/2020 73 Vương Quốc Anh
Celebrity Reflection Celebrity Cruises Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/13/2020 43 Vương Quốc Anh
Empress Of the Seas Royal Caribbean International Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/13/2020 7 Hoa Kỳ
Norwegian Escape Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/13/2020 6 Hoa Kỳ
Norwegian Epic Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/13/2020 5 Hoa Kỳ
Oceania Marina Oceania Cruises Norwegian Cruise Line Holdings 5/13/2020 1 Hoa Kỳ
Oceania Sirena Oceania Cruises Norwegian Cruise Line Holdings 5/13/2020 2 Hoa Kỳ
Oasis of the Seas Royal Caribbean International Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/15/2020 1 Hoa Kỳ
Norwegian Escape Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/15/2020 1 Hoa Kỳ
Disney Dream Disney Cruise Line Walt Disney Company 5/16/2020 1 Hoa Kỳ
Norwegian Joy Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/17/2020 15 Bra-xin
Norwegian Epic Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/17/2020 4 U-ru-goay
Scarlet Lady Virgin Voyages Virgin Cruises Intermediate Limited 5/18/2020 23 Gia-mai-ca
Scarlet Lady Virgin Voyages Virgin Cruises Intermediate Limited 5/18/2020 1 Hoa Kỳ
Disney Dream Disney Cruise Line Walt Disney Company 5/19/2020 13 Nam Phi
Scarlet Lady Virgin Voyages Virgin Cruises Intermediate Limited 5/19/2020 1 Hoa Kỳ
Celebrity Eclipse Celebrity Cruises Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/18/2020 4 Ru-ma-ni
Celebrity Millennium Celebrity Cruises Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/18/2020 2 Ru-ma-ni
Celebrity Eclipse Celebrity Cruises Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/18/2020 11 U-crai-na
Celebrity Millennium Celebrity Cruises Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/18/2020 7 U-crai-na
Liberty of the Seas Royal Caribbean International Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/20/2020 93 Phi-líp-pin
Celebrity Equinox Royal Caribbean International Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/20/2020 172 Phi-líp-pin
Grand Celebration Bahamas Paradise Cruise Lines Bahamas Paradise Cruise Line 5/20/2020 1 Pê-ru
Disney Wonder Disney Cruise Line Walt Disney Company 5/20/2020 2 Hoa Kỳ
Disney Dream Disney Cruise Line Walt Disney Company 5/20/2020 12 Hoa Kỳ
Norwegian Epic Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line Holdings 5/21/2020 1 Bô-li-vi-a
Harmony of the Seas Royal Caribbean International Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/21/2020 68 Phi-líp-pin
Disney Dream Disney Cruise Line Walt Disney Company 5/22/2020 5 Bra-xin
Celebrity Eclipse Celebrity Cruises Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/22/2020 93 Phi-líp-pin
Celebrity Millennium Celebrity Cruises Royal Caribbean Cruises, Ltd. 5/22/2020 227 Phi-líp-pin
Grand Celebration Bahamas Paradise Cruise Lines Bahamas Paradise Cruise Line 5/23/2020 1 Bra-xin
Scarlet Lady Virgin Voyages Virgin Cruises Intermediate Limited 5/26/2020 18 Hon-đu-rát
Scarlet Lady Virgin Voyages Virgin Cruises Intermediate Limited 5/26/2020 1 Hoa Kỳ
Trang được kiểm soát lần cuối: Ngày 27 tháng 5 năm 2020