Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Vấn Đề Lên Bờ của Thành Viên Thủy Thủ Đoàn trên Du Thuyền

Vấn Đề Lên Bờ của Thành Viên Thủy Thủ Đoàn trên Du Thuyền
Cập nhật ngày 30 tháng 9 năm 2020

Từ khi lệnh không khởi hành được gia hạn có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 và được gia hạn lần thứ ba vào ngày 30 tháng 9, CDC đã làm việc với các hãng tàu nhằm giúp hàng ngàn thủy thủ đoàn trở về nhà an toàn.

Việc rời khỏi tàu an toàn của thủy thủ đoàn đã bao gồm yêu cầu đối với công ty vận hành du thuyền nộp chứng thực có chữ ký và sử dụng phương tiện vận chuyển phi thương mại cho thủy thủ đoàn của họ. Danh sách trên trang này cung cấp thông tin mới nhất về các công ty vận hành du thuyền đã nộp chứng nhận có chữ ký đã nhận được sự chấp thuận của CDC để đưa thủy thủ đoàn rời khỏi tàu một cách an toàn bằng phương tiện giao thông phi thương mại. Danh sách này được cập nhật khi chứng thực phi thương mại mới được chấp thuận.

CDC giúp đỡ các du khách trở về từ du thuyền

Các tàu có kế hoạch ứng phó đầy đủ và chính xác với Lệnh Không Khởi Hành để bảo vệ thủy thủ đoàn chống lại COVID-19 giờ đây có thể cho phép thủy thủ đoàn rời khỏi tàu bằng phương tiện đi lại phi thương mại mà không cần chứng thực có chữ ký. Các quan chức của công ty vận hành du thuyền phải ký xác nhận về tính đầy đủ và chính xác trong kế hoạch ứng phó của họ.

Các tàu muốn đưa thủy thủ đoàn rời khỏi tàu bằng phương tiện đi lại thương mại phải đáp ứng một số yêu cầu hội đủ điều kiện bổ sung. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Hướng dẫn tạm thời.

Lên Bờ để Cấp Cứu Y Tế

CDC sẽ tiếp tục hỗ trợ sơ tán y tế khẩn cấp cho thủy thủ đoàn ở vùng biển và bến cảng của Hoa Kỳ, bằng phương tiện cứu thương hàng không hoặc đường bộ. Hoạt động sơ tán y tế khẩn cấp phải được điều phối với lực lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ và cơ sở y tế tiếp nhận, không cần CDC phê chuẩn. CDC đã thông báo cho tất cả các công ty quản lý du thuyền cũng như các đối tác liên bang, tiểu bang và địa phương rằng Lệnh Không Khởi Hành ngày 15 tháng 4 sẽ không ngăn cản thành viên thủy thủ đoàn tiếp nhận dịch vụ cấp cứu y tế.

Câu Hỏi Thường Gặp

Các công ty vận hành du thuyền không có kế hoạch ứng phó đầy đủ và chính xác theo Lệnh Không Khởi Hành phải tiếp tục nộp chứng thực có chữ ký để cho phép thủy thủ đoàn của họ rời khỏi tàu bằng phương tiện đi lại phi thương mại.

Bằng việc ký tên trên mẫu chứng thực, công ty điều hành du thuyền đồng ý tuân thủ các điều kiện cụ thể được thiết kế để cho phép thủy thủ đoàn lên bờ an toàn, song vẫn bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bao gồm các điều sau:

 • Sắp xếp để vận chuyển thành viên thủy thủ đoàn tới điểm đến cuối (Hoa Kỳ hoặc nước ngoài) bằng hình thức vận chuyển tư nhân thuê chuyến, chuyến bay tư nhân thuê chuyến hoặc phương tiện cá nhân (không sử dụng xe thuê, taxi hay dịch vụ đi chung xe) với các biện pháp sẵn sàng để đảm bảo những người tham gia quá trình vận chuyển hoặc các thành viên khác trong cộng đồng đều không tiếp xúc với những người lên bờ này.
 • Khám sàng lọc thành viên thủy thủ đoàn để phát hiện các triệu chứng của COVID-19.
 • Đảm bảo thành viên thủy thủ đoàn đã phát hiện có sự phơi nhiễm với COVID-19 được vận chuyển riêng, tránh tiếp xúc với những người chưa được phát hiện có sự phơi nhiễm.
 • Cung cấp khẩu trang, chẳng hạn như khẩu trang vải, để đưa các thành viên thủy thủ đoàn lên bờ hoặc xác nhận họ có sẵn khẩu trang vải riêng của mình.
 • Hướng dẫn các thành viên thủy thủ đoàn ở nhà trong 14 ngày và tiếp tục thực hiện cách ly giao tiếp xã hội sau khi tới điểm đến cuối.
 • Đảm bảo các thành viên thủy thủ đoàn lên bờ:
  • sẽ không ở qua đêm tại khách sạn trước chuyến bay hoặc bất kỳ thời điểm nào cho đến khi họ về tới điểm đến cuối
  • sẽ không sử dụng phương tiện giao thông công cộng (bao gồm taxi, xe thuê hoặc dịch vụ đi chung xe) để đến sân bay/chuyến bay thuê
  • sẽ không đi vào sảnh sân bay công cộng
  • sẽ không sử dụng máy bay công cộng sau chuyến bay thuê đầu tiên
  • sẽ không trung chuyển với thời gian quá 8 giờ
  • sẽ không tương tác với cộng đồng trong thời gian di chuyển về nhà hoặc tới nơi thực hiện nhiệm vụ mới (ví dụ: công ty cho thuê xe, nhà hàng, khu vực công cộng khác)

Việc yêu cầu ký chứng thực pháp lý giúp đảm bảo thông tin do các lãnh đạo hãng du thuyền cung cấp như một điều kiện để lên bờ hoặc thuyên chuyển thủy thủ đoàn là đúng sự thực và chính xác. Bằng việc ký tên trên tài liệu chứng thực pháp lý, các viên chức hãng du thuyền chứng nhận rằng thông tin mà họ cung cấp cho CDC là đúng sự thật và chính xác. Nếu thông tin không đúng sự thật và chính xác, các viên chức này phải tuân thủ điều khoản phạt hình sự theo 18 U.S.C. § 1001. Thường sẽ phải yêu cầu các quan chức của công ty trong các cơ sở khác xác nhận rằng các tuyên bố được thực hiện cho Chính phủ Hoa Kỳ nhân danh tổ chức doanh nghiệp là trung thực và chính xác, chẳng hạn như trong hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) hoặc khi tìm cách hoàn trả thanh toán theo Medicare.

Kế hoạch ứng phó đầy đủ và chính xác mà công ty vận hành du thuyền xây dựng và thực hiện kết hợp tất cả các yếu tố trong mẫu chứng thực. CDC không yêu cầu chứng thực có chữ ký để cho phép thủy thủ đoàn rời khỏi tàu đối với các công ty vận hành du thuyền có kế hoạch ứng phó đầy đủ và chính xác, nếu thủy thủ đoàn rời khỏi tàu bằng các phương tiện phi thương mại. Các tàu muốn cho phép thủy thủ đoàn rời khỏi tàu bằng phương tiện giao thông thương mại cần phải đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện nhất định và nộp chứng thực riêng. Để biết thêm thông tin về sự khác biệt giữa hai chứng thực do CDC yêu cầu, vui lòng truy cập Hướng dẫn tạm thời.

Theo Lệnh Không Khởi Hành gia hạn, CDC đã thiết lập một quy trình giám sát nâng cao để đưa ra một bức tranh đầy đủ hơn về việc COVID-19 có xuất hiện trên các du thuyền hay không.

Các tàu đáp ứng một số yêu cầu nhất định sẽ có thể sử dụng phương tiện vận chuyển thương mại để đưa thủy thủ đoàn rời khỏi tàu nếu họ nộp chứng thực. Những tàu này cũng được phép giảm bớt một số hạn chế được thiết kế để thúc đẩy cách ly giao tiếp xã hội trên tàu. Chỉ các du thuyền có kế hoạch ứng phó đầy đủ và chính xác mới đủ điều kiện để nộp chứng thực này.

CDc yêu cầu các hãng tàu ký một mẫu chứng thực để xác nhận rằng thông tin mà họ cung cấp cho CDC là đúng sự thực và chính xác. Hình phạt pháp lý sẽ chỉ được áp dụng nếu du thuyền cố tình gửi một tuyên bố sai, có thể gây nguy cơ hơn nữa cho sức khỏe cộng đồng.

Hình phạt cho tội này có thể bao gồm 5 năm trong nhà tù liên bang và phạt tiền.

Lệnh Không Khởi Hành (NSO)biểu tượng bên ngoài của CDC áp dụng cho tất cả các du thuyền đang hoạt động hoặc chuẩn bị hoạt động trong vùng biển thuộc khu vực phân quyền của Hoa Kỳ. CDC khuyến nghị tất cả các du thuyền đều tuân theo cùng một hướng dẫn về du lịch an toàn để bảo vệ sức khỏe công cộng, bao gồm tiến hành khám sàng lọc y tế khi rời khỏi tàu, cung cấp khẩu trang vải và khuyên các thủy thủ đoàn ở nhà trong 14 ngày sau khi rời khỏi tàu.

Các hãng du thuyền không thể hoặc không sẵn lòng tuân thủ tất cả các nội dung được nêu trong NSOHướng Dẫn Tạm Thời cho Du Thuyền trong Thời Gian Áp Dụng Lệnh Không Khởi Hành của CDC phải ở ngoài phạm vi đường thủy của Hoa Kỳ hoàn toàn trong thời gian NSO có hiệu lực. Du thuyền mong muốn hoạt động trên đường thủy Hoa Kỳ dưới bất kỳ tư cách nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào đều phải tuân thủ tất cả các nội dung được nêu trong NSO và Hướng Dẫn Tạm Thời, ngay cả khi ở ngoài phạm vi đường thủy Hoa Kỳ.

NSO không áp dụng cho các tàu hoạt động hoàn toàn bên ngoài Hoa Kỳ và không có kế hoạch trở về vùng biển của Hoa Kỳ.  Các khu vực phân quyền nước ngoài có thể áp dụng quy định hạn chế hoặc yêu cầu riêng của họ đối với du thuyền.

CDC đã cung cấp Hướng dẫn tạm thời cho các du thuyền trong giai đoạn có Lệnh Không Ra Khơi nhằm giúp thông báo các kế hoạch theo đó các hãng tàu lập nên nhằm ngăn chặn, phát hiện, hạn chế và ứng phó với COVID-19 trên thuyền của họ.

CDC cam kết giúp giải quyết các câu hỏi hoặc thắc mắc của thủy thủ đoàn khi ở trên tàu và khi rời khỏi tàu. Các thủy thủ đoàn trên tàu trong hoặc dự định ở vùng biển Hoa Kỳ, những người có thắc mắc về quy trình rời khỏi tàu hoặc những người lo ngại về những gì tàu của họ đang làm để ngăn chặn COVID-19 trên tàu có thể chia sẻ với CDC bằng cách gửi email đến eocevent431@cdc.gov.

CDC cũng nhắc nhở tất cả các hãng tàu thuộc khu vực lãnh hải Hoa Kỳ hoặc đang tìm cách hoạt động tại khu vực lãnh hải của Hoa Kỳ về những quy định này. Với sự trợ giúp của các đối tác địa phương, tiểu bang và liên bang, CDC luôn sẵn sàng chỉ đạo các tàu không tuân thủ rời khỏi khu vực lãnh hải của Hoa Kỳ. CDC cũng nhắc nhở các nhà khai thác du thuyền rằng những đối tượng không tuân thủ có thể phải chịu các hình phạt hình sự.

Vấn Đề Lên Bờ của Thành Viên Thủy Thủ Đoàn Du Thuyền Đã Được CDC Phê Chuẩn (Từ ngày 15 tháng 4 năm 2020 đến Nay)

Cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 9, 2020

Vấn Đề Lên Bờ của Thành Viên Thủy Thủ Đoàn Du Thuyền Đã Được CDC Phê Chuẩn (Từ ngày 15 tháng 4 năm 2020 đến Nay)
Tên Tàu/Thuyền Công ty quản lý du thuyền Công Ty Mẹ Ngày Gửi Số thủy thủ đoàn bị ảnh hưởng Quốc Gia Hồi Hương
Tên Tàu/Thuyền Công ty quản lý du thuyền Công Ty Mẹ Ngày Gửi Số thủy thủ đoàn bị ảnh hưởng Quốc Gia Hồi Hương
Cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 9 năm 2020