Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Các Thủy Thủ Lên Bờ Thông Qua Hình Thức Du Lịch Thương Mại

Các Thủy Thủ Lên Bờ Thông Qua Hình Thức Du Lịch Thương Mại
Cập nhật ngày 29 tháng 9 năm 2020

CDC cam kết giúp các hãng du thuyền bảo đảm an toàn và phúc lợi cho thủy thủ đoàn của họ trong khi xuống thuyền cũng như lên bờ. CDC cho phép các thành viên thủy thủ lên bờ từ tất cả các du thuyền trong hải phận của Hoa Kỳ với một số biện pháp thận trọng nhất định. Các hãng du thuyền có kế hoạch ứng phó chính xác và hoàn chỉnh sẽ có thể tận dụng hình thức du lịch thương mại để cho thủy thủ đoàn của một số thuyền nhất định lên bờ nếu thuyền đáp ứng bộ tiêu chí nhất định của CDC, bao gồm không có ca COVID-19 nào đã được xác nhận hay không có ai xuất hiện những triệu chứng như COVID lên thuyền trong vòng 28 ngày qua. Những con thuyền này cũng có thể nới lỏng các giới hạn cách ly giao tiếp xã hội nhất định trên thuyền. Các hãng du thuyền có kế hoạch ứng phó chính xác và hoàn chỉnh theo lệnh Không Khởi Hành nhưng không đáp ứng tiêu chí trên sẽ vẫn có thể cho thủy thủ đoàn lên bờ theo hình thức du lịch phi thương mại. Các hãng du thuyền phải có biện pháp bảo đảm những người tham gia thủy thủ đoàn không phơi nhiễm với vi rút gây bệnh COVID-19 và tuân thủ tất cả yêu cầu của CDC để ngăn chặn sự tiếp xúc của thủy thủ lên bờ với cộng đồng.

Tiêu Chí Chuyên Chở Thủy Thủ Theo Hình Thức Du Lịch Thương Mại

Tìm hiểu thêm về Thủy Thủ Đoàn Của Du Thuyền Lên Bờ trong đại dịch COVID-19.

Những thuyền yêu cầu sử dụng hình thức du lịch thương mại để cho thủy thủ lên bờ sẽ cần đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Kế hoạch ứng phó theo lệnh Không Khởi Hành hoàn chỉnh và chính xác
  • Điều này không có nghĩa là thuyền được phép khôi phục việc chở khách, mà là họ đã đáp ứng các yêu cầu của CDC để bảo đảm môi trường an toàn cho thủ thủy đoàn làm việc và đưa họ lên bờ an toàn bằng hình thức du lịch phi thương mại.
  • Nhân viên của công ty du thuyền phải ký tên vào giấy xác nhận tính chính xác và hoàn chỉnh của kế hoạch ứng phó của họ.
 • Không có ca bệnh COVID-19 được xác nhận[1] hay có người xuất hiện những triệu chứng như COVID-[2] trong 28 ngày, theo quyết định của chuyên gia y tế có trình độ.
 • Nếu thuyền đã chấp nhận tiến hành chuyển thuyền, thủy thủ phải đến từ thuyền không có ca COVID-19 đã được xác nhận hay không có ai xuất hiện các triệu chứng như COVID trong vòng 28 ngày trước khi tiến hành chuyển thuyền.
 • Nếu thủy thủ trên đất liền lên thuyền, họ ngay lập tức phải được cách ly trong vòng 14 ngày sau khi lên thuyền.
 • Nộp giấy chứng thực về chuyến du lịch thương mại có chữ ký xác nhận.

Đáp ứng các tiêu chí này không có nghĩa là du thuyền có thể khôi phục hoạt động chở khách. Chúng tôi không có đủ thông tin ở thời điểm hiện tại để dự đoán khi nào là an toàn để khôi phục việc chở khách. Các hãng du thuyền có thể cần xác định thêm các biện pháp an toàn trước khi hoạt động chở khách được cho phép khôi phục. CDC sẽ tiếp tục đánh giá và cập nhật khuyến cáo theo diễn tiến của tình hình.

Tất cả du thuyền hoạt động trong hải phận Hoa Kỳ hay muốn hoạt động trong hải phận Hoa Kỳ đều phải tuân thủ tất cả yêu cầu của lệnh Không Khởi HànhHướng Dẫn Tạm Thời Trong Thời Gian Thi Hành Lệnh Không Khởi Hành trong suốt toàn bộ thời gian hiệu lực của lệnh Không Khởi Hành ngay cả khi ở ngoài hải phận Hoa Kỳ. 

Khi thuyền đủ điều kiện tiến hành vận chuyển thương mại cho thủy thủ đoàn, trang này sẽ cung cấp danh sách các du thuyền đáp ứng những tiêu chí đó.


 1. Ca bệnh COVID-19 đã xác nhận nghĩa là ca bệnh đã được phòng thí nghiệm xác nhận mắc SARS-CoV-2, vi-rút gây bệnh COVID-19, bằng phương pháp xét nghiệm phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR)
 2. Bệnh giống như COVID nghĩa là bệnh hô hấp cấp tính (ARI), bệnh giống cúm (ILI) hay chẩn đoán viêm phổi.

Tình Trạng Kế Hoạch Phản Ứng Theo Lệnh Không Khởi Hành và Vận Chuyển Thủy Thủ Theo Hình Thức Thương Mại

Là điều kiện tiên quyết để yêu cầu tiến hành du lịch thương mại, các hãng du thuyền phải có kế hoạch phản ứng hoàn chỉnh và chính xác để bảo đảm môi trường an toàn cho thủy thủ đoàn làm việc và lên bờ trong giai đoạn hiệu lực của lệnh Không Khởi Hành. CDC đã đưa ra nhận xét về tất cả kế hoạch ứng phó được gửi lên và đang làm việc với các hãng du thuyền để bảo đảm họ có triển khai các biện pháp bảo vệ theo kế hoạch của họ.

Bảng sau đây liệt kê tất cả hãng du thuyền có thuyền hoạt động hay dự định hoạt động trong hải phận Hoa Kỳ trong thời gian gia hạn hiệu lực của lệnh Không Khởi Hành.

Việc xác định tình trạng mã màu (Xanh Lá Cây, Đỏ hoặc Vàng) chỉ có thể được thực hiện đối với các thuyền nếu:

 1. CDC đã hoàn thành việc đánh giá kế hoạch của hãng du thuyền và
 2. Hãng du thuyền đã nộp giấy xác nhận chứng thực rằng kế hoạch ứng phó theo lệnh Không Khởi Hành của họ đã hoàn chỉnh và chính xác.

Các con thuyền của hãng du thuyền không đáp ứng hai tiêu chí trên sẽ được gắn mã Xanh Lá Cây Tạm Thời* hoặc Đỏ Tạm Thời.

Bảng này được cập nhật vào thứ ba hàng tuần. Cập nhật lần cuối vào ngày 29 Tháng 9 năm 2020.

Các hãng du thuyền có thuyền hoạt động hay dự định hoạt động trong hải phận Hoa Kỳ trong thời gian gia hạn hiệu lực của lệnh Không Khởi Hành
Công Ty Mẹ Hãng Du Thuyền Trạng Thái của Kế Hoạch Ứng Phó Theo Lệnh Không Khởi Hành Tên Thuyền Tình Trạng Thuyền Du Lịch Thương Mại được cho phép¥
Bahamas Paradise Cruise Line Bahamas Paradise Cruise Line Hoàn chỉnh và chính xác với giấy xác nhận có chữ ký Grand Celebration Green
Walt Disney Company Disney Cruise Line Hoàn chỉnh và chính xác với giấy xác nhận có chữ ký Disney Wonder Green
MSC Cruise Management (UK) Limited MSC Cruises Hoàn chỉnh và chính xác với giấy xác nhận có chữ ký MSC Armonia Green
MSC Meraviglia Green
MSC Preziosa Green
MSC Seaside Green
Norwegian

Cruise Line Holdings  

Norwegian
Cruise Line
Hoàn chỉnh và chính xác với giấy xác nhận có chữ ký Norwegian Jewel Green
Pride of America Green
Oceania Cruises Hoàn chỉnh và chính xác với giấy xác nhận có chữ ký Oceania Regatta Green
Royal Caribbean Group Celebrity Cruises Hoàn chỉnh và chính xác với giấy xác nhận có chữ ký Celebrity Eclipse Green
Celebrity Edge Green
Celebrity Equinox Green
Celebrity Millennium Green
Celebrity Reflection Green
Celebrity Silhouette Green
Celebrity Summit Green
Royal Caribbean International Hoàn chỉnh và chính xác với giấy xác nhận có chữ ký Du thuyền Adventure of the Seas Đỏ Không
Brilliance of the Seas Green
Enchantment of the Seas Green
Du thuyền Freedom of the Seas Green
Grandeur of the Seas Green
Harmony of the Seas Green
Independence of the Seas Green
Liberty of the Seas Green
Mariner of the Seas Đỏ Không
Navigator of the Seas Green
Oasis of the Seas Green
Rhapsody of the Seas Green
Du thuyền Serenade of the Seas Đỏ Không
Symphony of the Seas Green
Vision of the Seas Green

*Màu Xanh Lá Cây Tạm Thời: Thuyền đáp ứng yêu cầu theo dõi cho trạng thái "Xanh Lá Cây" nhưng yêu cầu sau đây chưa được hoàn thành:

 1. Đánh giá và sửa đổi kế hoạch ứng phó theo lệnh Không Khởi Hành của hãng du thuyền, hoặc
 2. Giấy chứng nhận có chữ ký của hãng du thuyền về kế hoạch hoàn chỉnh và chính xác, hoặc
 3. Thuyền nộp giấy chứng thực có chữ ký cho CDC để vận chuyển thương mại đối với thủy thủ.

Vàng tạm thời: Du thuyền đáp ứng các tiêu chí giám sát của trạng thái "Vàng", nhưng những yêu cầu sau đây chưa được hoàn thành:

 1. Đánh giá và sửa đổi kế hoạch ứng phó theo lệnh Không Khởi Hành của hãng du thuyền, hoặc
 2. Giấy chứng nhận có chữ ký của hãng du thuyền về kế hoạch hoàn chỉnh và chính xác, hoặc
 3. Thuyền nộp giấy chứng thực có chữ ký cho CDC để vận chuyển thương mại đối với thủy thủ.

^Màu Đỏ Tạm Thời: Thuyền đáp ứng tiêu chí theo dõi của trạng thái "Đỏ", nhưng yêu cầu sau đây chưa được hoàn thành:

 1. Đánh giá và sửa đổi kế hoạch ứng phó theo lệnh Không Khởi Hành của hãng du thuyền, hoặc
 2. Giấy chứng nhận có chữ ký của hãng du thuyền về kế hoạch hoàn chỉnh và chính xác.

¥Du Hành Thương Mại Được Cho Phép: Được cho phép đối với những thuyền có trạng thái "Xanh Lá Cây" và đã nộp giấy chứng thực có chữ ký cho CDC để thủy thủ có thể tiến hành du lịch thương mại.

Chú ý: Danh sách trên bao gồm các du thuyền hoạt động trong hải phận Hoa Kỳ hoặc đang muốn hoạt động trong hải phận Hoa Kỳ trong thời gian gia hạn hiệu lực của lệnh Không Khởi Hành.

Câu Hỏi Thường Gặp

Công ty điều hành du thuyền phải có kế hoạch hoàn chỉnh và chính xác nghĩa là gì?

Kế hoạch hoàn chỉnh và chính xác phải đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của lệnh Không Khởi Hành. Công ty điều hành du thuyền phải tuân thủ lệnh Không Khởi Hành, kế hoạch ứng phó theo lệnh Không Khởi Hành của công ty điều hành và Hướng Dẫn Tạm Thời Để Giảm Thiểu COVID-19 Trong Thủy Thủ Đoàn Trong Thời Gian Hiệu Lực Của Lệnh Không Khởi Hành. CDC đánh giá sự tuân thủ thông qua kiểm tra việc triển khai kế hoạch ở một số thuyền mà công ty điều hành du thuyền đã xây dựng kế hoạch ứng phó. Phải không có bằng chứng nào về việc không tuân thủ.

CDC thực hiện các bước nào để bảo đảm thuyền tuân thủ các tiêu chí vận chuyển thương mại đối với thủy thủ đoàn?

CDC sẽ đánh giá dữ liệu theo dõi hàng tuần được thuyền cung cấp, và chỉ những thuyền tiếp tục báo cáo không có ca bệnh COVID-19 hay triệu chứng bệnh giống như COVID mới có thể tiếp tục duy trì trạng thái này.

Du thuyền có thể thực hiện những thay đổi nào khác nếu họ đáp ứng các tiêu chí này?

CDC cam kết giúp các hãng du thuyền bảo đảm an toàn và phúc lợi cho thủy thủ đoàn trên thuyền của họ. Nếu du thuyền có thể chứng tỏ họ không có ca bệnh COVID-19 được xác nhận nào hay không có ai xuất hiệu triệu chứng bẹnh giống như COVID trên thuyền, thủy thủ đoàn sẽ có thể khôi phục một vài hoạt động tương tác hàng ngày với nhau.

Một vài ví dụ về giảm dần các giới hạn trên du thuyền khi đáp ứng những tiêu chí này bao gồm khôi phục các cuộc họp trực tiếp, sự kiện và tụ họp xã hội; mở lại quầy bar, phòng tập thể dục hoặc khu vực chung khác trên thuyền cho thủy thủ sử dụng; và xóa bỏ yêu cầu phải đeo khẩu trang.

Sự khác biệt giữa hai giấy chứng thực mà CDC yêu cầu theo lệnh Không Khởi Hành là gì?

Theo lệnh Không Khởi Hành, các hãng du thuyền phải xây dựng và triển khai kế hoạch toàn diện để ngăn chặn, phát hiện, phản ứng và hạn chế COVID-19 trong thủy thủ đoàn trên thuyền. Trong khi những kế hoạch ứng phó này được đánh giá, CDC đã cho phép các hãng du thuyền cho thủy thủ lên bờ nếu họ nộp giấy chứng thực có chữ ký trong đó nêu rõ họ đã tuân thủ các yêu cầu để cho thủy thủ lên bờ an toàn. Chứng thực này bao gồm yêu cầu thủy thủ chỉ được di chuyển bằng hình thức phi thương mại để lên bờ và tới điểm đến cuối cùng và không tương tác với cộng đồng trong khi di chuyển.

Các hãng du thuyền có kế hoạch ứng phó hoàn chỉnh và chính xác theo lệnh Không Khởi Hành có thể cho thủy thủ lên bờ mà không cần chứng thực có chữ ký nếu họ sử dụng hình thức du lịch phi thương mại và tuân theo các yêu cầu của CDC. Nhân viên của công ty du thuyền phải ký tên vào giấy xác nhận tính chính xác và hoàn chỉnh của kế hoạch ứng phó của họ. Những du thuyền muốn sử dụng hình thức du lịch thương mại cho thủy thủ phải đáp ứng các yêu cầu khác, bao gồm chứng minh rằng không có ca bệnh COVID-19 được xác nhận nào hay không có ai xuất hiện những triệu chứng bệnh như COVID trên thuyền, và phải nộp giấy chứng thực có chữ ký để được tiến hành du lịch thương mại.

Vậy nếu hãng du thuyền không được liệt kê trong bảng trên?

Nếu hãng du thuyền không được liệt kê trong danh sách, nghĩa là hãng du thuyền đó không hoạt động và không lên kế hoạch cho bất cứ con thuyền nào của họ hoạt động trong hải phận Hoa Kỳ trong thời gian hiệu lực của lệnh Không Khởi Hành.

Vậy nếu du thuyền không được liệt kê trong bảng trên?

Nếu du thuyền không được liệt kê trong danh sách, nghĩa là thuyền không hoạt động trong hải phận Hoa Kỳ và không lên kế hoạch hoạt động trong hải phận Hoa Kỳ trong thời gian hiệu lực của lệnh Không Khởi Hành.

Cập nhật lần cuối ngày 29 tháng 9 năm 2020